home ABC Antroposofie

Snel zoeken naar boeken

Zoeken op auteur, titel, onderwerp of isbn

zoekwissen32 boeken gevonden

Als een geliefde sterft...

Als een geliefde sterft...
Over afscheid nemen en verdergaan

Hans Stolp » meer van deze auteur »

€ 13.90

Wat gebeurt er met je als een dierbaar mens sterft? Naast de eerste schok, het ongeloof, het verdriet, de woede en alle andere emoties, kan een rouwproces ook een veranderingsproces zijn. (127 paginaâ

Atlantis herhaald?

Atlantis herhaald?
Over de tijd die komen gaat

Harm Wagenmaker en Hans Stolp

€ 14.95

De wereld verkeert in een overgangsfase, aldus de schrijvers. Het is aan de mens hoe deze overgang zich zal voltrekken: zal het een overgang zijn met een ondergangskarakter - zoals toen het oude Atlantis ten onder ging - of zal het een overgang zijn naar een spiritueel tijdperk?

(paperback, 64 pagina’s)

Christustaferelen

Christustaferelen
Aquarellen van Trees Zwetsloot

Trees Zwetsloot

€ 6.90

In deze gebonden uitgave zijn gesluierde aquarellen van Trees Zwetsloot samengebracht met teksten uit het Nieuwe Testament, en spreuken of gedichten van Rudolf Steiner, Christian Morgenstern en van Hans Stolp, die ook een voorwoord bij de uitgave schreef.

(80 pagina’s) VAN 23,50 VOOR 6,90

De genezende kracht van vergeving

De genezende kracht van vergeving

Hans Stolp » meer van deze auteur »

€ 15.75

Wanneer een ander je leed of schade heeft berokkend, kan dat ertoe leiden dat je lang met gevoelens van woede en wraak leeft. Alsof je nog een tweede keer leed aangedaan wordt. - Dit vastzitten in gevoelens van slachtofferschap, woede en de drang tot vergelding kan een zware last worden. Leren vergeven is werken aan deze zware last: je gevoelens omvormen in een poging jezelf en de ander te bevrijden. Zo wordt vergeven een weg van ontwikkeling en heling.

(paperback, 130 pagina’s)

De gouden vogel

De gouden vogel
Dagboek van een stervende jongen

Hans Stolp » meer van deze auteur »

€ 9.95

Ingetogen, aangrijpend verhaal over een jongen, Johan, die kanker heeft. Het verhaal is verteld in de vorm van een dagboek. Een wonderlijke vogel, die af en toe verschijnt, helpt Johan op zijn laatste tocht.

(gebonden, 43 pagina’s, met illustraties in zwartwit van Lidia Postma).

De levensopdracht van nieuwetijdskinderen

De levensopdracht van nieuwetijdskinderen
Wie ze zijn en wat ze ons leren

Hans Stolp » meer van deze auteur »

€ 14.99

Nieuwetijdskinderen zijn kinderen die ’anders’ zijn dan de meeste van hun leeftijdsgenoten. Ze zijn drukker, maar ook gevoeliger. Door hun anderszijn hebben ze vaak moeite zich aan te passen aan bestaande gewoontes in opvoeding en onderwijs. Maar... hun anderszijn is geen ’ziekte’. Eerder plaatsen ze ons voor de opgave onderwijs, opvoeding en samenleving zo in te richten dat ook zij, met hun speciale vaardigheden, gedijen en hun bijdrage kunnen leveren.

(paperback, 152 pagina’s)

De verborgen zin van dementie

De verborgen zin van dementie
Een pleidooi voor een andere omgang met dementie en dementerenden

Hans Stolp » meer van deze auteur »

€ 12.50

Een bezonnen en spirituele kijk op dementie en de verschillende aspecten van die aandoening. Wat is het en welke vormen van dementie zijn er; wat betekent het voor de mantelzorger; geestkracht en dementie; hoe kun je omgaan met een dementerende; hoe hou je contact - en andere vragen komen daarbij aan de orde.

(gebonden, 128 pagina’s)

De Verwachting Nr.87

De Verwachting Nr.87
Juni-augustus 2018

€ 4.95

Een nummer met 68 kleurige pagina's, met onder andere:

- Johannes als de Jongeling en als Christian Rosenkreutz - Hans Stolp

- De esoterische evolutieleer - Margarete van den Brink

- Christus-natuurwezens - Lieke en Roland Schwaiger

- Het Johannes- of Sint Jansfeest - Edith van Ballegooijen-van den Oever

- Leven in harmonie met onze voeding - Wim Voorbij

De weg naar liefde

De weg naar liefde

Hans Stolp » meer van deze auteur »

€ 12.50

Vlot geschreven beschouwing over de liefde als aanmoediging om deze ’kracht’ tot een leidende kracht in het eigen leven te maken.

(hardcover, 96 pagina’s)

De ziener van Patmos

De ziener van Patmos
Een vertelling naar de Openbaring van Johannes

Hans Stolp » meer van deze auteur »

€ 19.90

De rijke beeldentaal van de visioenen van Johannes worden toegankelijke gemaakt in deze vertelling van Hans Stolp. (220 pagina’s)

Eerlijk kijken naar jezelf

Eerlijk kijken naar jezelf

Hans Stolp » meer van deze auteur »

€ 13.50

Eerlijk kijken naar jezelf is moeilijk - maar waardevol. Het helpt om ook de ander werkelijk te kunnen zien en om je levensdraad op het spoor te komen.

(hardcover, 131 pagina’s)

Engelengebeden voor kinderen

Engelengebeden voor kinderen

Hans Stolp » meer van deze auteur »

€ 13.50

Hans Stolp schreef 25 gebeden voor kinderen. Het zijn gebeden aan de beschermengel, voor allerlei voor kinderen herkenbare situaties (alleen zijn, gepest worden, boos zijn, dankbaarheid, blijheid enzovoort). Het boekje is geheel in kleur geïllustreerd met illustraties van Sulamith Wülfing.

(gebonden, 55 pagina’s)

Ga maar, en laat los

Ga maar, en laat los

Hans Stolp » meer van deze auteur »

€ 13.00

Een verzameling korte teksten en gebeden bij het sterven van geliefden.

(paperback, 43 pagina’s)

Ik geloof in jou

Ik geloof in jou

Hans Stolp » meer van deze auteur »

€ 10.90

Korte teksten die troost en steun bieden in verschillende situaties, bij het verleis van iemand die je lief is - of bij andere droevige levenssituaties.

(paperback, 70 pagina’s)

Luister alsjeblieft!

Luister alsjeblieft!

Hans Stolp en Harm Wagenmakers

€ 12.99

Luisteren naar de ander is niet vanzelfsprekend, dat er naar ons geluisterd wordt dus ook niet. In dit boekje bespreken de twee schrijvers ’tien heilige wetten van communicatie’, als hulp om beter te kunnen luisteren en de ander recht te doen in het menselijk verkeer.

Het boek is toegankelijk en helder geschreven en neemt herkenbare situaties als uitgangspunt of voorbeeld.

(paperback, 155 pagina’s)

Maria Magdalena

Maria Magdalena
Of het lot van de vrouw

Hans Stolp » meer van deze auteur »

€ 13.95

Maria Magdalena stond Jezus zeer na. Maar zij was ... vrouw en werd bezoedeld en verguisd. Haar lot treft in zekere zin iedere vrouw.

Wat is haar nalatenschap? (158 pagina’s)

Michaël - de grote aartsengel

Michaël - de grote aartsengel
Geestelijk leider van de mensheid

Hans Stolp » meer van deze auteur »

€ 17.50

Wie is aartsengel Michaël, wat is zijn taak en op welke manier kunnen we hem bij ons leven betrekken? Hans Stolp beschrijft de betekenis van Michaël, de leidende tijdgeest en laat zien hoe het de mens mogelijk is, door zich met Michaël te verbinden, op een andere manier in het leven te staan - en een nieuw licht te laten schijnen op je eigen leven en de gebeurtenissen die zich in onze tijd in het groot afspelen.

(hardcover, 224p)

Mijn beschermengel en ik

Mijn beschermengel en ik

Hans Stolp » meer van deze auteur »

€ 12.95

De beschermengel is het geestelijk wezen dat ons begeleidt en waarmee we in de nacht contact kunnen hebben. De engel begeleidt onze ’lotgevallen’ en biedt ons daarmee leer-levensstof. In dit boekje beschrijft de auteur hoe je je met je beschermengel kunt verbinden en je levensdoel kunt naderen.

(paperback, 125 pagina’s)

Natuurwezens

Natuurwezens

Hans Stolp » meer van deze auteur »

€ 4.75

Natuurwezens, dat zijn de onzichtbare werkers aan de natuur, verbonden met de elementen aarde, water, vuur en lucht. Hun werkzaamheid is voor mens en aarde van wezenlijk belang. In de laatste decennia zijn er steeds meer mensen die zich met natuurwezens kunnen verbinden. Dat is des te belangrijker omdat zich, zoals Rudolf Steiner al voorspelde, een nieuwe groep natuurwezens vormt die zich met Christus verbonden heeft.

(ABC Wegwijzer 15, brochure, 24 pagina’s, in kleur geïllustreerd)

Omgaan met gestorvenen

Omgaan met gestorvenen
Leven voorbij de dood

Hans Stolp en Margarete van den Brink

€ 14.99

Als de dood geen einde is, hoe gaat het dan verder aan de overkant van de dood? (171 pagina’s)

Onze persoonlijke levensopdracht

Onze persoonlijke levensopdracht
In deze tijd

Hans Stolp » meer van deze auteur »

€ 12.50

Wanneer we werkelijk begrijpen wat het bijzondere van deze tijd is, zal ook ons persoonlijke levensdoel helder worden. In dit boek beschrijft Hans Stolp de tijd waarin we leven, en geeft vervolgens zeven aspecten van het uitwerken van onze levensopdracht.

Een boek om kracht uit te putten en om aan te groeien.

(hardcover, 127 pagina´s)

Orgaandonatie

Orgaandonatie
Waarom wel, waarom niet?

Hans Stolp » meer van deze auteur »

€ 12.50

Orgaandonatie in een spiritueel licht bezien. Welke verbinding heeft onze geest met ons lichaam en wat betekent dat voor het vraagstuk orgaandonatie? Welke ervaringen hebben mensen hiermee gehad? Dit boekje geeft stof om het vraagstuk op een completee wijze te overwegen.

(hardcover, 135p)

Relaties

Relaties
Een straf of een zegen?

Hans Stolp » meer van deze auteur »

€ 14.95

’De waarde van relaties wordt bepaald door de lessen die je daarin geleerd hebt. Daarom kunnen ook relaties waarin je veel verdriet en pijn ervaren hebt, van grote waarde voor je zijn.’

En zo is het maar net!

Maar... dan komt het er wel op aan dat je leert van je ervaringen in relaties. Daar heplt dit boek je bij.

(gebonden, 198 pagina’s)

Stervensbegeleiding

Stervensbegeleiding
In een nieuwe tijd

Hans Stolp » meer van deze auteur »

€ 12.99

De dood is het einde van het leven op aarde, maar ook begin van een leven in een andere wereld. Sterven betekent dus ook: opnieuw geboren worden.

In dit boekje beschrijft Hans Stolp, die veel ervaring heeft in het begeleiden van terminale patiënten, een vorm van stervensbegeleiding die ook ’geboortebegeleiding’ is...

(hardcover, 144 pagina’s)

Tien levenslessen voor deze tijd

Tien levenslessen voor deze tijd

Hans Stolp » meer van deze auteur »

€ 14.50

In tien levenslessen beschrijft de auteur hoe je aan jezelf kunt werken: hoe vorm je een gezonde innerlijke en uiterlijke levensbalans, hoe verbind je je met de spirituele wereld, hoe kun je in je eigen omgeving op een positieve manier bijdragen?

(gebonden uitgave, 139 pagina’s)

Troostboek

Troostboek
Woorden van kracht, moed en inspiratie

Hans Stolp » meer van deze auteur »

€ 14.99

Een rijke verzameling van korte, spreukachtige teksten die inzicht, hoop, moed, kracht en troost kunnen bieden in allerlei levenssituaties. Met foto’s van Peter Beemsterboer.

(hardcover, genaaid, 144 pagina’s)

Vruchtbare Aarde

Vruchtbare Aarde
Editie 1 - Lente 2018

€ 4.85

Het voorjaarsnummer van Vruchtbare Aarde, 48 pagina's met onder meer:

- een interview met Hans Stolp: Openingen in de sluier - een verrassend perspectief op leven en dood

- Hannah ter Horst en de zoektocht naar het verborgen vrouwelijke

- Soms is 'goed' gewoon 'goed genoeg: over bewust omgaan met de aarde, met je geld en met je tijd

- columns van o.a. Jaap Huibers en Hans Moolenburgh

Waar haal je het vandaan?

Waar haal je het vandaan?
Mijn weg naar het esoterisch christendom

Hans Stolp » meer van deze auteur »

€ 14.99

Hans Stolp is een veelgevraagd spreker en schreef enkele tientallen boeken die op veel belangstelling mogen rekenen. Zijn grote thema is feitelijk dat wat hij het ’esoterisch christendom’ noemt. Naast spreker en schrijver is hij ook christelijk pastor en als kind werd hij traditioneel christelijk opgevoed.

Hoe kwam hij van daar naar zijn huidige inzichten en waar haalt hij zijn kennis en zekerheid daarover vandaan? In dit autobiografische werk beschrijft hij zijn ’spirituele biografie’.

(gebonden uitgave, 174 pagina’s)

Waarin islam en christendom verschillen

Waarin islam en christendom verschillen
Een stap naar dieper inzicht

Hans Stolp » meer van deze auteur »

€ 15.00

Om de tegenstellingen tussen islam en christendom te overwinnen zal een serieus gesprek gevoerd moeten worden - en terwille van dat gesprek is het ook van belang dat er inzicht is in wederzijdse verschillen. In zijn nieuwste boek gaat Hans Stolp in op de oorsprong van christendom en islam, en laat zien dat het vraagstuk van de menselijke vrijheid het belangrijkste verschilpunt is: het christendom wijst de weg naar vrijheid, de islam verwacht gehoorzaamheid aan Allah. Maar ook laat hij zien wat christenen en moslims van elkaar kunnen leren.

(hardcover, 144p)

Waarom wij naar de aarde kwamen

Waarom wij naar de aarde kwamen
Een voorleesboek voor kinderen van 10 tot 100 jaar

Hans Stolp » meer van deze auteur »

€ 16.99

Een boek waarin op een eenvoudige maar heldere manier wordt verteld waar de mens vandaan komt en waarom hij op aarde is. De vraag waar de mens vandaan komt brengt ook de spirituele wereld in beeld, die door de schrijver als een vanzelfsprekende werkelijkheid wordt gepresenteerd, zoals ook het vraagstuk van reïncarnatie en karma. Als hulp op deze weg wordt de beschermengel beschreven en ook wordt verteld over Jezus die Christus werd. Een mooie inhoud op een mooie manier verteld!

(gebonden, 93 pagina’s) Leeftijd: vanaf 10 jaar.

Wat gebeurt er als je doodgaat?

Wat gebeurt er als je doodgaat?

Hans Stolp » meer van deze auteur »

€ 12.99

Hans Stolp beschrijft stap voor stap de weg die een mens die sterft in het leven na de dood gaat door de verschillende planetensferen.

(hardcover, 143p)

Woorden van afscheid

Woorden van afscheid
Bij het sterven en de dood

Hans Stolp » meer van deze auteur »

€ 12.99

Een bundeling van korte beschouwingen en teksten rondom het sterven. Ze geven inzicht in wat de overledene na het sterven meemaakt en bemoediging voor degenen die achterblijven. Ze geven woorden aan het verdriet en kiemen voor groei en ontwikkeling.

(gebonden, 141 pagina

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  privacy  ·  klantenservice  ·  home