home ABC Antroposofie

Snel zoeken naar boeken

Zoeken op auteur, titel, onderwerp of isbn

zoekwissen7 boeken gevonden

De jaarfeesten als kringloop door het jaar

De jaarfeesten als kringloop door het jaar

Emil Bock » meer van deze auteur »

€ 17.50

Over de christelijke feesten in het ritme van de seizoenen. (183 paginaís)

Genesis

Genesis
Een spirituele visie op de vroegste geschiedenis

Emil Bock » meer van deze auteur »

€ 23.00

Hoofdlijnen en achtergronden van de gebeurtenissen die in het Oude Testament beschreven worden, vanaf de schepping tot aan de ballingschap van het joodse volk in Egypte, antroposofisch beschouwd.

(220 pagina

Het evangelie (I)

Het evangelie (I)
Beschouwingen deel I

Emil Bock » meer van deze auteur »

€ 29.00

De vertaler, Wim In 't Veld, heeft een vrije vertaling gemaakt van een aantal hoofdstukken uit Das Evangelium, het uitvoerige werk waarin Emil Bock het nieuwe testament belicht vanuit de christologie van Rudolf Steiner. Daarin komen o.m. aan bod: de compositie van het nieuwe testament / de wonderen in het evangelie / de bergrede / de apostel Petrus / Petrus en Johannes / van Jahweh tot Christus / Johannes de Doper en Jezus van Nazareth / en meer...

(paperback, 380p)

Het evangelie (II)

Het evangelie (II)
Beschouwingen deel II

Emil Bock » meer van deze auteur »

€ 29.00

De vertaler, Wim In 't Veld, heeft een vrije vertaling gemaakt van een aantal hoofdstukken uit Das Evangelium (hoofdstuk 15 tot en met 35), het uitvoerige werk waarin Emil Bock het nieuwe testament belicht vanuit de christologie van Rudolf Steiner. In dit deel komt o.m. aan bod: van het oude naar het nieuwe testament / het Markus-evangelie / de compositie van het Lukas-evangelie /innerlijke loutering bij Lukas / het Johannes-evangelie / de brieven van Paulus / de Openbaring van Johannes / en meer...

(paperback, 344p)

Maria - een drievoudig geheim

Maria - een drievoudig geheim

Emil Bock » meer van deze auteur »

€ 13.25

Deze uitgave bevat de tekst van drie voordrachten die de schrijver hield over geestelijke, ziele- en lichamelijke aspecten van Maria. Daarmee onthult hij geleidelijk een drievoudig geheim waarin een fijnzinnig maar diepgaand inzicht wordt geboden over de betekenis van Maria in het esoterische christendom.

Met een nawoord van Michael Debus.

(paperback, 89p)

Mozes en zijn tijd

Mozes en zijn tijd

Emil Bock » meer van deze auteur »

€ 23.00

Het vervolg op het boek Genesis. Ook nu wordt de spirituele achtergrond van de bekende Bijbelverhalen belicht. Het vertrek uit Egypte, de tocht door de woestijn, Mozes, Jozua, de Sinaï.

Wie met Emil Bock heeft meegekeken naar de Bijbel, krijgt steeds meer ontzag en begrip voor dit boek.

(paperback, 215p)

Paulus

Paulus

Emil Bock » meer van deze auteur »

€ 25.00

Studie naar het leven en de betekenis van Paulus, opgebouwd in drie delen: zijn leven; zijn geschriften en zijn geloof.

(Paperback, 314 pagina's)

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  privacy  ·  klantenservice  ·  home