home ABC Antroposofie

Snel zoeken naar boeken

Zoeken op auteur, titel, onderwerp of isbn

zoekwissen9 boeken gevonden

Antroposofie

Antroposofie
Een inleiding

Ed Taylor » meer van deze auteur »

€ 15.50

Een toegankelijke kennismaking met de antroposofie! Ed Taylor beschrijft de antroposofie vanuit drie aspecten: de antroposofische kijk op de mens; op de aarde en op de spirituele wereld. Dat doet hij in begrijpelijke taal en met herkenbare, ’nabije’ voorbeelden en invalshoeken. Daarnaast geeft hij een overzicht van de antroposofische werkgebieden en verschillende oefeningen om ’verbindingskunstenaar’ te worden.

(paperback, 88 pagina’s)

Antroposofie in drie stappen

Antroposofie in drie stappen
Filosofie, kosmologie, religie, denken, voelen, willen

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 21.00

Een korte schets van de antroposofie. Hoe kunnen filosofie, kosmologie en religie door de antroposofische geesteswetenschap verrijkt worden? Daarnaast bevat dit boek een beschrijving van de kwaliteiten van denken, voelen en willen en het oefenen om je bewustzijn te verruimen.

Met een nawoord van Ed Taylor.

(gebonden, 103 pagina’s)(GA 25)

Antroposofie voor het hart

Antroposofie voor het hart

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 22.50

Is de antroposofie alleen een zaak van het intellect en van het denken? Natuurlijk niet (al is dat voor sommigen misschien wel zo). In deze voordrachten spreekt Rudolf Steiner over de antroposofie die tot bloei kan komen in het beleven en het voelen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het beleven van de beelden van de strijd van Michaël, het beleven van de seizoenen en het verwarmen van het voelen.

(gebonden uitgave, met nawoord van Ed Taylor, 133 pagina’s)

Christus en de spirituele wereld

Christus en de spirituele wereld
Het mysterie van Golgotha en het geheim van de graal

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 27.00

Zes voordrachten over het leren begrijpen van het Mysterie van Golgotha, met in de laatste twee voordrachten een blik op het thema van de graal. Verzorgde uitgave, met aantekeningen, uitgebreide inhoudsopgave, nawoord van Ed Taylor en een aantal kleurenafbeeldingen van werken van Michelangelo die in de voordrachten ter sprake komen.

Gebonden, 199 pagina's

Elisabeth Vreede

Elisabeth Vreede
Een levensschets

Ed Taylor » meer van deze auteur »

€ 10.00

Elisabeth Vreede was lang, stil, trouw en arbeidzaam aanwezig in de kring rond Rudolf Steiner. Tot verrassing van velen werd zij door hem tijden de kerstconferentie van 1923 gevraagd in het bestuur van de Antroposofische Vereniging te treden.

Wie was Elisabeth Vreede?

(paperback, 156 pagina’s, met foto’s)

Er is méér onder de zon

Er is méér onder de zon

Ed Taylor » meer van deze auteur »

€ 7.45

Klein boekje, maar met een mooie verdieping voor wie veel te maken heeft met opgroeiende pubers. In samenhang met de zeven planeten werken er in het innerlijk van de mens zeven zielekrachten. Samen vormen ze een ’stralende regenboog’, maar in hun eenzijdigheid kunnen ze (ook) remmen of botsen.

In dit boekje toont de schrijver hoe je daar mee om kunt gaan.

(paperback, 56 pagina’s)

Ita Wegman

Ita Wegman
Haar leven en werk

Ed Taylor » meer van deze auteur »

€ 25.00

Ita Wegman, geboren in toenmalig Nederlands-Indië, leerde gedurende haar studietijd Rudolf Steiner kennen. Zij reisde naar zijn voordrachten in verschillende Europese landen en leerde Rudolf Steiner ook persoonlijk kennen. Dat was het begin - in zekere zin ook een voortzetting - van een langdurige intensieve samenwerking, waarin Ita Wegman onder meer een belangrijke bijdrage leverde aan het ontwikkelen van de antroposofische geneeskunst. Ook werd zij bestuurslid van de Antroposofische Vereniging. Na de dood van Rudolf Steiner werd Ita Wegman meegetrokken in allerlei conflicten en richtte zij zich op haar werk als arts.

Deze uitgave geeft een mooi beeld van haar leven en werken en is voorzien van tientallen afbeeldingen in ZW.

(paperback met flappen,m 148p)

Rudolf Steiner

Rudolf Steiner
Een geïllustreerde biografie

Ed Taylor » meer van deze auteur »

€ 40.00

Een uitvoerige beschrijving van het leven van Rudolf Steiner. Daarin wordt de opbouw, ontwikkeling en ontvouwing van de antroposofie meegenomen. De biografie is levendig en helder geschreven, met gebruikmaking van vele bronnen zodat een veelkleurig licht op het leven en werken van Rudolf Steiner geworpen wordt. Met heel veel illustraties, waarvan een klein deel in kleur.

Gebonden uitgave, 234 pagina

Vrije Opvoedkunst

Vrije Opvoedkunst
Jrg.81, nr.1 / lente 2018

€ 7.95

Een kleurrijk lentenummer met 48 pagina's, met onder meer:

Frans Lutters: Het veelzijdige leven van Emil Molt, vader van de Waldorf School

Ed Taylor: Ita Wegman - haar leven en werk

Een gesprek met Wanda Kasbergen: 'Hoe voel je dat iets goed is?'

Een gesprek met de 93-jarige Inge Christoff: 'Liefde voor het leven'

Een gesprek met Rik ten Cate over 100 jaar vrijeschool

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  privacy  ·  klantenservice  ·  home