home ABC Antroposofie

Snel zoeken naar boeken

Zoeken op auteur, titel, onderwerp of isbn

zoekwissen11 boeken gevonden

Bronnen van het Christendom

Bronnen van het Christendom
Petrus, Paulus en Johannes

Christine Gruwez, Bastiaan Baan e.a.

€ 7.90

Dit boek is de neerslag van een voordrachtenreeks over drie stromingen in het Christendom, zoals vertegenwoordigd door de apostelen Petrus, Paulus en Johannes. Uit welke voorchristelijke bronnen hebben zij geput, wat is het wezenlijke van ieder van de drie stromingen en hoe hebben deze zich in de eerste eeuwen na Christus ontwikkeld?

(Gebonden, 175 pagina’s, met kleurenillustraties) VAN 24,90 VOOR 7,90

De vrijheidsimpuls van de Islam

De vrijheidsimpuls van de Islam

John van Schaik, Christine Gruwez e.a.

€ 5.00

Hoe zit het met de vrijheid binnen de Islam? Biedt de Islam ruimte voor het idee van individuele vrijheid en verantwoordelijkheid - of wordt er uitgegaan van predestinatie? Hebben wij daar een juist beeld van; en is de moderne Islam hierin zoals Mohammed bedoelde?

In deze bundel gaan de drie auteurs op zoek naar de vrijheid in de Islam. Zij doen dat op basis van hun verbinding met de antroposofie én de wetenschap. (paperback, 245 pagina’s) Van 24,50 voor 5,00

Met bijdragen van John van Schaik, Christine Gruwez en Cilia ter Horst

Het beeld van Jezus Christus

Het beeld van Jezus Christus
Door de eeuwen heen in gnosis, mystiek en esoterie

John van Schaik » meer van deze auteur »

€ 7.90

Bundel met artikelen over het beeld van Jezus Christus in verschillende stromingen, o.a. in het manicheďsme, in de mystiek, in de antroposofie. Met artikelen van o.a. John van Schaik, Gilles Quispel, Jacob Slavenburg en Christine Gruwez.

(Gebonden, 199 pagina’s) VAN 24,90 VOOR 7,90

Islam en christendom

Islam en christendom
In wezen diep verbonden?

Luc Vandecasteele » meer van deze auteur »

€ 19.90

Uit het voorwoord van Christine Gruwez: Islam en christendom – kan men ter hand nemen als een diepgravende studie over de koran, waarbij vele minder bekende aspecten voor het eerst bij elkaar worden gebracht.

Maar men kan het ook ter harte nemen als een uitnodiging om de eigen toegang tot christelijke waarden en cultuur te verruimen en daardoor tevens ruimte te scheppen opdat ook in de wereld van de islam deze toegang als een individuele weg mogelijk wordt. Twee mensbeelden kunnen elkaar daarbij de hand reiken. (...) In hun beider eenzijdigheid ligt onmiskenbaar een opdracht, die door de auteur wordt geduid als een bevrijdingsproces.

(gebonden uitgave, 270 pagina’s)

Mani & Rudolf Steiner

Mani & Rudolf Steiner
Manicheďsme, antroposofie en hun ontmoeting in de toekomst

Christine Gruwez » meer van deze auteur »

€ 14.50

Al vele jaren houdt Christine Gruwez zich bezig met het Manicheďsme en in het bijzonder het vraagstuk van goed en kwaad en hoe daar als bewust mens mee om te gaan. In deze uitgave beschrijft zij de belangrijkste aspecten van de leer van Mani, laat zien wat Rudolf Steiner daarover vertelde en hoe vanuit de antroposofie naar deze aspecten gekeken wordt. Daarmee schetst zij een beeld van twee zich ontwikkelende geestesstromingen die in de toekomst steeds meer raakvlakken zullen hebben.

(paperback, 104 pagina’s, 2e verbeterde en aangevulde druk)

Mildheid? Ja, mildheid...

Mildheid? Ja, mildheid...
12 brieven over Bernard Lievegoed, manicheďsme en perifere identiteit

Christine Gruwez en anderen » meer van deze auteur »

€ 20.00

De vier auteurs, Christine Gruwez, Jelle van der Meulen, Nard Besseling en Hugo Verbrugh, schrijven elkaar brieven waarin Bernard Lievegoed centraal staat. Zij zoeken naar hun herinneringen aan hem, vertellen over zijn streven en over de thema's waarmee hij verbonden was. Elk van de twaalf brieven wordt een bouwsteen waarin het thema van goed en kwaad en dat van de spanning tussen exoterie en esoterie verdiept worrdt.

(paperback, 102p)

Over het mysterie van het boze

Over het mysterie van het boze

Christine Gruwez en anderen » meer van deze auteur »

€ 20.00

In deze uitgave gaan de auteurs in op hetgeen in De aardse en de kosmische mens van Bruno Skerath over het boze geschreven is. Aan de orde komen o.m. de vraag naar de zin van het lijden, de betekenis van het boze en de ontwikkeling van het Ik.

Auteurs: Christine Gruwez, Marc Nauwelaerts, Luc Vandecasteele, Vera Van Ighem

(paperback, 63p)

Verzamelde werken

Verzamelde werken

Dionysius de Areopagiet » meer van deze auteur »

€ 29.90

De eerste volledige Nederlandse vertaling van alle werken van Dionysius de Areopagiet. Zijn werk heeft sinds de vijfde eeuw de christelijke traditie en cultuur beïnvloed, onder meer door zijn ’leer van de hemelse hiërarchiën’.

Deze prachtige, gebonden uitgave bevat begeleidende artikelen van onder meer Christine Gruwez, Michiel ter Horst en Ben Schomakers.

(495 pagina’s)

Vragen is een kunst

Vragen is een kunst
ABC Opvoedwijzer 2

Christine Gruwez » meer van deze auteur »

€ 4.75

Voordat problemen kunnen worden opgelost moeten ze eerst in gesprek gebracht kunnen worden. Die logische eerste stap... is echter soms wel eens moeilijk. Misschien juist als het gaat om je kinderen en hun eventuele problemen. Hoe kaart je die op een goede manier aan met hun leraar?

In deze ABC Opvoedwijzer laat Christine Gruwez zien hoe je kan beginnen bij de eerste stap: het helder maken van de communicatie. Wat kun je daar zelf aan bijdragen?

(Brochure, 24 pagina’s)

Vrije School op de tweesprong

Vrije School op de tweesprong
Waar blijft het eigene van de Vrije School?

John Hogervorst (red.) » meer van deze auteur »

€ 14.50

Hoe is het anno 2008 met de kwaliteit van het Vrije Schoolonderwijs in Nederland? Aan de ene kant klinkt de roep om een vernieuwing van het onderwijs in het kader van een aanpassing aan de eisen van deze tijd. Aan de andere kant leeft de wens om te behouden wat er is - maar dreigen Vrije Schoolgewoonten en - inzichten sleets te worden. Hoe kan de Vrije School in dit spanningsveld een koers uitzetten en de verbinding met de eigen wortels in stand houden?

Een bundel met artikelen en teksten van Martin van den Broek, Dieter Brüll, Christine Gruwez, John Hogervorst, Monique Wortelboer en Rudolf Steiner. (paperback, 84 pagina’s)

Wij bestaan!

Wij bestaan!
Ervaringen met de etherwereld

Christine Beusch

€ 18.00

De schrijfster beschrijft haar ervaringen met verschillende elementenwezens op verschillende plaatsen. De elementenwezens helpen de mens in zijn zorg voor de natuur - maar hebben op hun beurt heel concreet de hulp van de mens nodig

Met een voorwoord van Christine Gruwez.

(paperback, 133 pagina

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  privacy  ·  klantenservice  ·  home