home ABC Antroposofie

Nearchus boeken

Een overzicht van de boekuitgaven van Nearchus

81 boeken, 30 boeken (1-30) getoond op pagina 1/3

123 » 

Achtergronden van de olieramp

Achtergronden van de olieramp
Gesprekken met natuurwezens

Winkelprijs € 14.00
Korting %
Uw prijs € 14.00 (13.16 ex 6% BTW)

Al een aantal jaar zijn Verena Staël von Holstein en Wolfgang Weirauch in gesprek met verschillende natuurwezens. Deze gesprekken hebben in Duitsland en andere landen al tot tientallen publicaties geleid. In deze uitgave spreken verschillende natuurwezens zich uit over de achtergronden van de enorme olieramp die zich in 2010 in de Golf van Mexico voltrok. Daarmee doen ze ook een appel aan de mens om tot een nieuw inzicht te komen in en een nieuwe verhouding te scheppen tot de aarde en al wat op aarde leeft.

(paperback, 108 pagina’s)

De hemelse hiërarchie

De hemelse hiërarchie

Dionysius de Areopagiet » meer van deze auteur »

Winkelprijs € 12.75
Korting %
Uw prijs € 12.75 (11.99 ex 6% BTW)

De hemelse hiërarchie is vermoedelijk in de vijfde of zesde eeuw na Christus geschreven en voert terug tot Dionysius de Areopagiet. Het bevat een beschrijving van de negen hiërarchiën die de spirituele wereld bevolken en is eeuwenlang van invloed geweest op grote denkers. De vertaling is van Rob Gruben.

(paperback, 79 pagina’s)

Het bijzondere van Rudolf Steiners euritmietherapie

Het bijzondere van Rudolf Steiners euritmietherapie

Volkier Bentinck » meer van deze auteur »

Winkelprijs € 14.75
Korting %
Uw prijs € 14.75 (13.87 ex 6% BTW)

Gebaseerd op zijn tientallen jaren ervaring in de euritmietherapie beschrijft Volkier Bentinck in dit boekje hoe deze therapie werken kan, en hoe daarbij andere principes gelden dan wanneer de euritmie als kunstvorm wordt beoefend. Met zijn samengebalde verwoording komt hij hier tot de essentie van het werken van de euritmietherapeut.

(paperback, 108 pagina’s)

Medische massagetherapie

Medische massagetherapie
Het scheppen van evenwicht tussen leven en bewustzijn

Volkier Bentinck » meer van deze auteur »

Winkelprijs € 14.75
Korting %
Uw prijs € 14.75 (13.87 ex 6% BTW)

Een oorspronkelijke benadering van de antroposofische fysiotherapie, op basis van de 60-jarige ervaring van de auteur. Deze heeft het vak nog geleerd van Ita Wegman en ontdekte, na vele jaren als fysiotherapeut en heileuritmist werkzaam te zijn geweest, de diepere wetmatigheden die ten grondslag liggen aan het herstellen van de balans tussen opbouwende en afbrekende krachten in de mens die in veel aandoeningen en klachten een rol spelen.

(paperback, 109 pagina’s) Tweede herziene druk

Maria - een drievoudig geheim

Maria - een drievoudig geheim

Emil Bock » meer van deze auteur »

Winkelprijs € 13.25
Korting %
Uw prijs € 13.25 (12.46 ex 6% BTW)

Deze uitgave bevat de tekst van drie voordrachten die de schrijver hield over geestelijke, ziele- en lichamelijke aspecten van Maria. Daarmee onthult hij geleidelijk een drievoudig geheim waarin een fijnzinnig maar diepgaand inzicht wordt geboden over de betekenis van Maria in het esoterische christendom.

Met een nawoord van Michael Debus.

(paperback, 89p)

Het etherlichaam als pedagogisch instrument

Het etherlichaam als pedagogisch instrument
In de opvoeding van het kleine kind

Cornelis Boogerd » meer van deze auteur »

Winkelprijs € 23.75
Korting %
Uw prijs € 23.75 (22.33 ex 6% BTW)

Het inzicht in de ontwikkeling van het kind vanuit de antroposofie geeft het opvoeden een andere dimensie: je kunt inspelen op de krachten en kwaliteiten die in die ontwikkeling hun rol spelen. Bij het kleine kind (tot ca 7 jaar) zijn het de krachten van het etherlichaam die een wezenlijke taak vervullen. Die krachten drukken zich uit in onder andere ritme, gewoontes en nabootsing. Dit boek geeft aan hoe je bewust met, vanuit en aan deze krachten kunt werken en geeft daartoe ook vele voorbeelden en oefeningen. Tweede druk, gebonden, 231 pagina’s, met illustraties

Visjes horen in het water

Visjes horen in het water
De scholing van het etherlichaam voor opvoeders van kleine kinderen

Cornelis Boogerd » meer van deze auteur »

Winkelprijs € 17.50
Korting %
Uw prijs € 17.50 (16.45 ex 6% BTW)

In het opvoeden van kleine kinderen (tot circa zeven jaar) speelt het etherlichaam een belangrijke rol. Anders gezegd: het kleine kind ontwikkelt zich door het leven in nabootsing, ritme, herhaling, gewoonte. Opvoeders die hier weet van hebben, kunnen hier weer aan werken door het eigen etherlichaam te scholen. En daarvoor vinden zij in dit boek belangrijke hulp, onder andere in de vorm van bewegingsoefeningen.

(paperback, 172 pagina’s)

Onderste boven

Onderste boven
Over hiërarchie, gelijkwaardigheid en dienstverlening in het sociale leven

Lex Bos » meer van deze auteur »

Winkelprijs € 5.00
Korting %
Uw prijs € 5.00 (4.70 ex 6% BTW)

Dwarse vragen en inzichten bij de wijze waarop de mensheid het samenleven op deze aarde heeft ingericht. Vanuit een sociaal-historische en taalkundige ’aanloop’ ontdekken schrijver en lezer dat het sociale leven ’onderste boven’ moet, met de individuele mens als ijk- en uitgangspunt.

(paperback, 186 pagina’s)

Van 18,50 voor 5,00

Oordeelsvorming

Oordeelsvorming
Een weg naar innerlijke vrijheid

Lex Bos » meer van deze auteur »

Winkelprijs € 12.00
Korting %
Uw prijs € 12.00 (11.28 ex 6% BTW)

Het model van de dynamische oordeelsvorming blijkt in de praktijk een helder en toepasbaar instrument te zijn waarmee in organisaties, in conflictsituaties, in gesprekken vruchtbaar gewerkt kan worden. Steeds gaat het om het onderzoeken van de voorliggende vraagstukken of problemen, om het bewust worden van doelen, het vinden van de juiste middelen. Dit boekje vormt dé inleiding tot de dynamische oordeelsvorming. Aangevuld met praktijkvoorbeelden.

(paperback, 53 pagina’s, 4e herziene druk)

De Drie-eenheid en karma

De Drie-eenheid en karma
Leven met het Christus-Licht

Margarete van den Brink » meer van deze auteur »

Winkelprijs € 14.50
Korting %
Uw prijs € 14.50 (13.63 ex 6% BTW)

Het esoterisch christendom biedt de mogelijkheid dieper door te dringen in wat in de Evangeliën beschreven is. Het is weg die niet alleen tot kennis en inzicht, maar ook tot beleven, ervaren en voelen kan leiden. Langs deze weg beschrijft de schrijfster haar zoektocht naar een verbinding met de Drie-eenheid.

(paperback, 111 pagina’s)

Leven na de dood

Leven na de dood

Margarete van den Brink » meer van deze auteur »

Winkelprijs € 3.00
Korting %
Uw prijs € 3.00 (2.82 ex 6% BTW)

Bij steeds meer mensen groeit het besef dat het menselijk bestaan ook na het sterven nog doorgaat. Maar hoe ziet dat er uit?

In deze brochure beschrijft Margarete van den Brink de weg die de mens in het leven na de dood gaat. Het is een weg van loslaten, van leren en van inzichten en intenties opdoen voor een volgend leven. Wie deze weg kent zal er moed en kracht uit putten!

(Brochure, 26 pagina’s)

Verkwikkender dan licht

Verkwikkender dan licht
De werkzaamheid van Christus in ontmoeting en gesprek

Margarete van den Brink » meer van deze auteur »

Winkelprijs € 14.75
Korting %
Uw prijs € 14.75 (13.87 ex 6% BTW)

In het ontmoeten en in gesprek gaan met de andere mens kan een bron van kracht opwellen; het is de Christuskracht die kan stromen waar mensen open staan om het hogere in elkaar te ontmoeten. Dit fijnzinnig geschreven boek beschrijft hoe we tot deze nieuwe gespreks- en ontmoetingscultuur kunnen komen.

(paperback, 121 pagina’s)

Kleuren

Kleuren

Dick Bruin

Winkelprijs € 5.00
Korting %
Uw prijs € 5.00 (4.70 ex 6% BTW)

Ontdek de wereld van de kleuren, door er actief in te stappen. Deze brochure in de nieuwe reeks ABC Doen neemt je mee in de wereld van Goethe’s kleurenleer, niet door uitleg of achtergronden maar door een serie van oefeningen die je zelf, al schilderend, kunt doen. Aan de hand van werk van vele kunstenaars worden de verschillende kwaliteiten van de kleuren getoond; aan de hand van de oefeningen kan je zelf gaan ervaren wat kleuren je vertellen.

(brochure, 28 pagina’s)

Vrije School en sociale driegeleding

Vrije School en sociale driegeleding

Dieter Brüll » meer van deze auteur »

Winkelprijs € 4.00
Korting %
Uw prijs € 4.00 (3.76 ex 6% BTW)

Een praktijkboek voor het werken op basis van de sociale driegeleding in scholen of andere organisaties. (104 pagina’s)

Economische schetsen

Economische schetsen

Christopher H. Budd

Winkelprijs € 12.50
Korting %
Uw prijs € 12.50 (11.75 ex 6% BTW)

”Niets is meer oneconomisch dan niet te weten wat economie is.”

De moderne economie en de praktijken van de financiële wereld beďnvloeden het lot van de gehele mensheid en bedreigen de toekomst van de aarde. De twijfel over de inrichting van de economie en de rol van het geld groeit. Maar waar groeit het inzicht in een gezonde economie en een vruchtbare rol voor het geld?

Dit boekje biedt een andere benadering van de economie en een heldere blik op de vruchtbare rol die wij het geld kunnen geven. Het biedt de basis voor een economie die werkelijk dienstbaar is aan de mens.

(paperback, 73 pagina’s)

Blijf mij zien

Blijf mij zien
Kunstzinnige therapie bij dementie in de praktijk

Lieke Camerik e.a.

Winkelprijs € 5.00
Korting %
Uw prijs € 5.00 (4.70 ex 6% BTW)

Op allerlei plaatsen wordt in de praktijk gewerkt met inzichten uit de antroposofie. In deze brochure vertellen vijf kunstzinnig therapeuten over hun dagelijks werk met mensen met dementie. Daarbij geven ze, aan de hand van concrete gevallen, inzicht in hun werkwijze, doelen en resultaten. En daarmee ontstaat niet alleen een kleurrijk beeld van kunstzinnige therapie in de praktijk maar ook van de vruchtbare werking van deze therapie.

(brochure, 32 pagina

De organen

De organen
In relatie tot lichaam, ziel en geest

Han Campagne

Winkelprijs € 39.50
Korting %
Uw prijs € 39.50 (37.13 ex 6% BTW)

Vanuit de beschrijving van de menselijke organen wordt in dit bijzondere boek een fundament gelegd voor een praktisch toe te passen menskunde. Orgaantypes; constitutietypen; planeten; de verbinding tussen de organen en de aanleg van de ziel; organen - planeten - metalen; de twaalf zintuigen; het zenuwstelsel; het antroposofisch mensbeeld - het komt allemaal aan de orde in dit werk dat een rijke bron is om op een nieuwe manier naar de mens te kijken. Niet alleen naar de mens als wonderbaarlijke schepping, ook naar de mens en zijn gezondheid en naar het doel van zijn ontwikkeling.

Paperback, genaaid, 424 pagina’s met afbeeldingen in kleur.

Die oom kan alles

Die oom kan alles
Herinneringen aan Rudolf Steiner

Erna van Deventer-Wolfram e.a.

Winkelprijs € 3.00
Korting %
Uw prijs € 3.00 (2.82 ex 6% BTW)

Er zijn tientallen mensen die hun herinneringen aan Rudolf Steiner hebben geboekstaafd. Deze brochure bevat een een kleine keuze van fragmenten uit dergelijke herinneringen - zij maken het mogelijk maken van heel dichtbij een beeld van Rudolf Steiner te krijgen.

Onder meer: Andrej Belyj over de grote kostbaarheid die Rudolf Steiner met zich mee torste; Natalie Turgenieff-Pozzo over een les in beeldhouwen; Victor Stracke over Rudolf Steiners verbinding met de arbeiders die aan het Goetheanum bouwden en Erna van Wolfram-Deventer over haar herinneringen als kind aan ’die oom die alles kan’.

(Minibrochure, 31 pagina’s)

Oefeningenboek kunstzinnige therapie

Oefeningenboek kunstzinnige therapie
250 oefeningen uit de praktijk

Klaartje de Vletter & Marjolein Dorresteijn

Winkelprijs € 44.00
Korting %
Uw prijs € 44.00 (41.36 ex 6% BTW)

Een boek met ruim 250 aan de praktijk ontleende oefeningen van kunstzinnig werkende therapeuten. Meer dan 100 kunstzinnig therapeuten droegen aan deze uitgebreide uitgave bij door een of meer oefeningen waarmee zij goede ervaringen hebben, in te zenden.

De oefeningen zijn geordend op basis van de seizoenen, zijn aangevuld met diagnostische oefeningen, en gerangschikt naar thema’s als loslaten; in beweging komen; houvast; naar binnen gaan - en veel meer. Het gaat om oefeningen voor cliënten van allerlei leeftijden en voor een grote diversiteit aan klachten. Met literatuuroverzichten en gedichten en natuurlijk met honderden illustraties in kleur.

(hardcover, 427 pagina’s)

Johannes

Johannes
De Doper & De Evangelist

Loek Dullaart » meer van deze auteur »

Winkelprijs € 6.00
Korting %
Uw prijs € 6.00 (5.64 ex 6% BTW)

Johannes de Doper en Johannes de Evangelist hebben elkaar waarschijnlijk nooit ontmoet - en zijn toch diep met elkaar verbonden. In dit boek worden zij in hun verschillende incarnaties gevolgd, op zoek naar hun samenwerking in het licht van degene door wie zij verbonden zijn: de Christus.

188 pagina’s, met afbeeldingen in kleur. Van 19,50 voor 6,00

Esoterische verdiepingen

Esoterische verdiepingen

Rob Gruben » meer van deze auteur »

Winkelprijs € 19.50
Korting %
Uw prijs € 19.50 (18.33 ex 6% BTW)

Het ´best bewaarde geheim van antroposofisch Nederland´: op basis van gedegen eigen geesteswetenschappelijk onderzoek werpt de schrijver licht op onderwerpen als kindersterfte, orgaandonatie, het geboorteproces en het opstandingslichaam van de Christus.

Het lezen van dit boek is een ervaring op zich...

(paperback, 205 pagina´s)

Grondwaarheden uit de geesteswetenschap

Grondwaarheden uit de geesteswetenschap

Rob Gruben » meer van deze auteur »

Winkelprijs € 16.00
Korting %
Uw prijs € 16.00 (15.04 ex 6% BTW)

Integere behandeling van verschillende kernthema’s uit de geesteswetenschap, beschreven op basis van studie en autonoom geesteswetenschappelijk onderzoek.

(paperback, 156 pagina’s)

Karmisch mengelwerk

Karmisch mengelwerk

Rob Gruben » meer van deze auteur »

Winkelprijs € 18.50
Korting %
Uw prijs € 18.50 (17.39 ex 6% BTW)

Een boek vol inhoud waarin het leven na de dood, de verwerking van het leven op aarde, het 'inwerken' van oude karma en het 'vormen' van nieuw karma - en dit alles in verbinding met de wezens die deel uitmaken van de hogere hiërarchieën - centraal staan. Het is een boek dat inzicht geeft en bewustzijn schept dat van essentieel belang kan zijn voor de verschillende levensfasen die wij hier op aarde doormaken.

(paperback, 208p)

Mani & Rudolf Steiner

Mani & Rudolf Steiner
Manicheďsme, antroposofie en hun ontmoeting in de toekomst

Christine Gruwez » meer van deze auteur »

Winkelprijs € 14.50
Korting %
Uw prijs € 14.50 (13.63 ex 6% BTW)

Al vele jaren houdt Christine Gruwez zich bezig met het Manicheďsme en in het bijzonder het vraagstuk van goed en kwaad en hoe daar als bewust mens mee om te gaan. In deze uitgave beschrijft zij de belangrijkste aspecten van de leer van Mani, laat zien wat Rudolf Steiner daarover vertelde en hoe vanuit de antroposofie naar deze aspecten gekeken wordt. Daarmee schetst zij een beeld van twee zich ontwikkelende geestesstromingen die in de toekomst steeds meer raakvlakken zullen hebben.

(paperback, 104 pagina’s, 2e verbeterde en aangevulde druk)

De moderne consument

De moderne consument
In een associatieve economie

John Hogervorst » meer van deze auteur »

Winkelprijs € 2.50
Korting %
Uw prijs € 2.50 (2.35 ex 6% BTW)

Dagelijks hebben we allemaal met de economie te maken en zijn we, vaak zonder het te beseffen, door de economie verbonden met mensen van over de hele wereld. Hoe wij in de economie staan en welke keuzes we daarin maken, zijn van wezenlijk belang! De keuzes die wij als consument maken hebben gevolgen, voor andere mensen en voor de aarde. In deze brochure gaat het over de moderne economie en de rol van de bewuste consument.

(16 pagina’s)

Op weg naar vrijheid, gelijkheid, broederschap

Op weg naar vrijheid, gelijkheid, broederschap

John Hogervorst » meer van deze auteur »

Winkelprijs € 3.00
Korting %
Uw prijs € 3.00 (2.82 ex 6% BTW)

”Dat wat we ’toekomst’ noemen is een wonderlijk iets. Het bestaat namelijk niet, of nog niet, maar leeft wel. De toekomst leeft in de wereld van het mogelijke en het mogelijke wacht erop door de mens aangeraakt, opgenomen en verwerkelijkt te worden.

De wereld van het mogelijke kunnen we binnengaan door ons denken te richten op dat wat mogelijk is en op dat wat wij willen.”

Ook als het gaat over een wereld waarin mensen in vrijheid, gelijkheid en broederschap samen leven.

Minibrochure, 28 pagina’s, met afb. in kleur

Sociale driegeleding

Sociale driegeleding
Wat, hoe & waarom

John Hogervorst » meer van deze auteur »

Winkelprijs € 15.00
Korting %
Uw prijs € 15.00 (14.10 ex 6% BTW)

Een bundel met 62 artikelen over sociale driegeleding. Met een aantal inleidende artikelen; artikelen die aspecten van de driegeleding uitwerken en verdiepen, en met korte artikelen die aan de hand van actuele onderwerpen laten zien hoe je vanuit het perspectief van de sociale driegeleding naar de vraagstukken van deze tijd (in economie, politiek, onderwijs e.d.) kunt kijken. Daarmee wordt geďllustreerd hoe een begrip van de sociale driegeleding vaste grond onder de voeten biedt voor wie wil begrijpen wat in deze tijd leeft.

(paperback, 243p)

Op weg naar de graal

Op weg naar de graal

John Hogervorst (red.) » meer van deze auteur »

Winkelprijs € 14.75
Korting %
Uw prijs € 14.75 (13.87 ex 6% BTW)

Een verzameling van artikelen over verschillende facetten van de graal. Over de graal in zijn verschillende gestalten door de eeuwen heen; over historische figuren die met het verhaal van de graal te verbinden zijn; over de kracht van het kwaad (Klingsor) in het graalverhaal; over de graal als inwijdingsthema; de genezing van Anfortas en het toekomstperspectief dat op licht in Wolfram von Eschenbach’s Parzival. Bevat artikelen van Ursula Grahl, John Hogervorst, Frans Lutters, Harrie Salman en Roland van Vliet.

Paperback, 135 pagina’s

Vrije School op de tweesprong

Vrije School op de tweesprong
Waar blijft het eigene van de Vrije School?

John Hogervorst (red.) » meer van deze auteur »

Winkelprijs € 14.50
Korting %
Uw prijs € 14.50 (13.63 ex 6% BTW)

Hoe is het anno 2008 met de kwaliteit van het Vrije Schoolonderwijs in Nederland? Aan de ene kant klinkt de roep om een vernieuwing van het onderwijs in het kader van een aanpassing aan de eisen van deze tijd. Aan de andere kant leeft de wens om te behouden wat er is - maar dreigen Vrije Schoolgewoonten en - inzichten sleets te worden. Hoe kan de Vrije School in dit spanningsveld een koers uitzetten en de verbinding met de eigen wortels in stand houden?

Een bundel met artikelen en teksten van Martin van den Broek, Dieter Brüll, Christine Gruwez, John Hogervorst, Monique Wortelboer en Rudolf Steiner. (paperback, 84 pagina’s)

Wat mensen tot de sterren spreken

Wat mensen tot de sterren spreken

Leo de la Houssaye » meer van deze auteur »

Winkelprijs € 16.50
Korting %
Uw prijs € 16.50 (15.51 ex 6% BTW)

’Mensen spreken tot de sterren’ wanneer ze in vrijheid handelen (en daarmee hun eigen lot in handen nemen).

In deze uitgave verdiept de auteur het thema van de verbinding tussen de mens en de wereld van sterren en planeten. Zoekend naar een vernieuwde sterrenwijsheid onderzoekt hij, onder meer aan de hand van de stervenshoroscopen, de samenhang tussen de wijsheid van de sterren en de levensloop van bijvoorbeeld Raffael, Novalis, Paracelsus en Thomas van Aquino.

(paperback, met afb. in ZW, 162 pagina’s)

123 » 

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  privacy  ·  klantenservice  ·  home