home ABC Antroposofie

Pedagogie voor professionals

ABC Boekenservice

53 boeken, 1-30 getoond op pagina 1/2

12 » 

Een woord te zijner tijd...

Een woord te zijner tijd...
Een boek over taal op de Vrije School (deel I)

Hans ter Beek » meer van deze auteur »

€ 19.50

Een oud-vrijeschoolleraar geeft een rijke beschrijving van het onderwijs in taal in de klassen 1, 2 en 3 van de Vrije School. Daarbij vertelt hij en passant ook over allerlei aspecten die met het Vrije Schoolonderwijs zijn verbonden, geeft literatuurverwijzingen en ervaringen met de jaarfeesten, en behandelt per klas hoe het taalonderwijs vormgegeven kan worden en hoe dat voor de ontwikkeling van het kind van belang is.

(uitgave op A4-formaat in spiraalband, 188p met afb. in kleur en ZW)

Een woord te zijner tijd...

Een woord te zijner tijd...
Een boek over taal op de Vrije School (II)

Hans ter Beek » meer van deze auteur »

€ 19.50

In dit deel behandelt de auteur het taalonderwijs op de Vrije School in de klassen 4, 5 en 6. Daarbij laat hij weer, aan de hand van voorbeelden, zien hoe het taalonderwijs in het periode-onderwijs aan bod komt, bespreekt en geeft voorbeelden van de vertelstof - en veel meer.

(Uitgave op A4-formaat in spiraalband, 240p, met afb. in kleur en ZW)

Een woord te zijner tijd... een boek over taal

Een woord te zijner tijd... een boek over taal
Deel III: 7e en 8e klas

Hans ter Beek » meer van deze auteur »

€ 24.50  ‹ geen verzendkosten!

Een oud-vrijeschoolleraar geeft een rijke beschrijving van het onderwijs in taal in de klassen 7 en 8 van de Vrije School. Daarbij vertelt hij en passant ook over allerlei aspecten die met het Vrije Schoolonderwijs zijn verbonden, geeft literatuurverwijzingen en ervaringen met de jaarfeesten, en behandelt per klas hoe het taalonderwijs vormgegeven kan worden en hoe dat voor de ontwikkeling van het kind van belang is.

(uitgave op A4-formaat in spiraalband, 252p met afb. in kleur en ZW)

Het etherlichaam als pedagogisch instrument

Het etherlichaam als pedagogisch instrument
In de opvoeding van het kleine kind

Cornelis Boogerd » meer van deze auteur »

€ 23.75  ‹ geen verzendkosten!

Het inzicht in de ontwikkeling van het kind vanuit de antroposofie geeft het opvoeden een andere dimensie: je kunt inspelen op de krachten en kwaliteiten die in die ontwikkeling hun rol spelen. Bij het kleine kind (tot ca 7 jaar) zijn het de krachten van het etherlichaam die een wezenlijke taak vervullen. Die krachten drukken zich uit in onder andere ritme, gewoontes en nabootsing. Dit boek geeft aan hoe je bewust met, vanuit en aan deze krachten kunt werken en geeft daartoe ook vele voorbeelden en oefeningen. Tweede druk, gebonden, 231 pagina’s, met illustraties

Visjes horen in het water

Visjes horen in het water
De scholing van het etherlichaam voor opvoeders van kleine kinderen

Cornelis Boogerd » meer van deze auteur »

€ 17.50

In het opvoeden van kleine kinderen (tot circa zeven jaar) speelt het etherlichaam een belangrijke rol. Anders gezegd: het kleine kind ontwikkelt zich door het leven in nabootsing, ritme, herhaling, gewoonte. Opvoeders die hier weet van hebben, kunnen hier weer aan werken door het eigen etherlichaam te scholen. En daarvoor vinden zij in dit boek belangrijke hulp, onder andere in de vorm van bewegingsoefeningen.

(paperback, 172 pagina’s)

Zonnestraaltjes

Zonnestraaltjes

Hennie de Gans-Wiggermans

€ 17.00

Uit de praktijk van een ervaren kleuterjuf: een verzameling van ruim 75 kleine verhaaltjes voor kleuters, met name herhaal-verhaaltjes waar jonge kinderen verzot op zijn.

Ook met ideeën en tips om spelletjes te doen rond de verhaaltjes en om zelf verhaaltjes te maken.

(uitgave met spiraalrug, 90p.)

Kijk eens

Kijk eens

Hennie de Gans » meer van deze auteur »

€ 22.00  ‹ geen verzendkosten!

Kinderen kijken met verwondering de wereld in. Dat is een kostbaarheid die gestimuleerd kan worden met de liedjes, versjes en verhaaltjes in deze uitgave.

Na een inleiding over het kijken, volgen een aantal thema's (bijvoorbeeld: bomen, bloemen, eendjes, moeren, de wind) met liedjes, versjes en kleine verhaaltjes. Met een CD met de liedjes.

(uitgave in ringband, 123p)

Een..., twee..., Huppetee!

Een..., twee..., Huppetee!

Hennie de Gans-Wiggermans » meer van deze auteur »

€ 22.00  ‹ geen verzendkosten!

Op de Vrije School wordt het latere rekenonderwijs in de kleuterjaren voorbereid... niet door eenvoudig te rekenen maar door spelletjes en door zingen. Zo kan het kind, met plezier, de rekenbegrippen die in allerlei liedjes en spelletjes voorkomen, in zich opnemen.

Opnieuw een belangrijk, en voor kleuterleidsters onmisbaar werk van de schrijfster die vele jaren ervaring heeft in het Vrije School kleuteronderwijs.

(Uitgave in ringband, 110 pagina’s)

Mag ik ook?

Mag ik ook?

Hennie de Gans-Wiggermans » meer van deze auteur »

€ 22.00  ‹ geen verzendkosten!

Jonge kinderen leren door ´na te doen. Meehelpen met datgene wat ze in hun omgeving zien gebeuren willen ze ook altijd. Afwassen, stoffen, vegen: het is voor hen spel, leren én plezier.

Voor iedereen die jonge kinderen in de nabijheid heeft, biedt deze uitgave vele ideeën, liedjes, versjes e.d. om thuis of in de klas met kinderen ´aan de slag te gaan´.

(Uitgave met spiraalrug, 150 pagina´s)

Natuurlijk

Natuurlijk
Natuurbeleven met jonge kinderen

Hennie de Gans-Wiggermans » meer van deze auteur »

€ 22.00  ‹ geen verzendkosten!

’Natuurlijk’ staat vol met verhaaltjes, liedjes, versjes en knutsels, opgetekend uit de rijke ervaring van een Vrije Schoolkleuterleidtser. Zonder intellectuele weetjes, maar met beelden en doe-activiteiten op een natuurlijke wijze interesse wekken voor het wonder dat natuur heet. Want voor een kind is de natuur (nog) een wonder. Bestemd voor kinderen tot acht jaar.

102 pagina’s in spiraalband.

Nog een keer!

Nog een keer!
Om te vertellen en te spelen

Hennie de Gans-Wiggermans » meer van deze auteur »

€ 17.00

Boekje met 33 op seizoen gerangschikte, kleine verhaaltjes en volkssprookjes, waarin de herhaling centraal staat. Om te lezen, te vertellen en te spelen. Met suggesties voor het maken en doen van kleine tafelspelen. Voor peuter- en kleuterleeftijd.

(in spiraalband, 90 pagina’s)

Spelen is leren!

Spelen is leren!
Een kijkje in de Vrije Schoolkleuterklas

Hennie de Gans-Wiggermans » meer van deze auteur »

€ 17.00

Nabootsing, ritme, fantasie en herhaling zijn voor de ontwikkeling van het kleine kind van groot belang; ze zijn dan ook belangrijke elementen in het Vrije Schoolkleuteronderwijs. In deze uitgave beschrijft een ervaren kleuterjuf hoe het er op de Vrije School in een kleuterklas aan toegaat - en vertelt daarbij ook over de achtergronden van deze praktijk. Daarbij horen ook spelletjes, liedjes en versjes.

(Uitgave in ringband, 90 pagina’s)

’s Morgens vroeg

’s Morgens vroeg
Ochtend- en ambachtsspelen voor peuters en kleuters

Hennie de Gans-Wiggermans » meer van deze auteur »

€ 22.00  ‹ geen verzendkosten!

"Jarenlang heb ik de spelen met plezier gedaan. Zelfs op de momenten dat ik niet zoveel energie had om te beginnen, werd ik door het enthousiasme van de kinderen gestimuleerd het toch te doen."

Uit haar rijke ervaring als kleuterjuf op de Vrije School heeft de schrijfster tientallen bewegings- en ambachtsspelletjes samengebracht, met daarnaast algemene aanwijzingen en achtergronden.

Uitgave in ringband, 101 pagina’s.

Bedding creëren

Bedding creëren
Gezondheid en welbevinden bij mensen met ontwikkelingsproblemen

Annemieke Korte » meer van deze auteur »

€ 8.50

Magazine over de antroposofische zorg voor mensen met ontwikkelingsproblemen. Uit de inhoud: de werking van ritme; het verschil tussen ritme en structuur, dag-, week-, maand en jaarritme; omgaan met voeding en maaltijden; lichamelijke verzorging, uitwendige ondersteuning en de werking van warmte; het omgaan met zieken, gezichtspunten met betrekking tot kleding en het huishouden.

(brochure, 33p, geïllustreerd in kleur, deel 1 in de reeks Helend Klimaat)

Je kunt er ook anders naar kijken

Je kunt er ook anders naar kijken
Gedragsproblemen bij kinderen en bij volwassenen

Geertje Post Uiterweer

€ 22.50  ‹ geen verzendkosten!

Een boek om van te leren en om mee te werken. De auteur beschrijft zes ziektebeelden (constitutiebeelden) in hun symptomen, oorzaak, interpretatie, behandeling, benadering en therapie. Ze relateert de beschreven ziektebeelden aan reguliere ziektebeelden en geeft concrete oefeningen en adviezen voor opvoeders en begeleiders. Tegelijkertijd vormt het boek een inspirerend voorbeeld van het waarnemen en diagnosticeren op basis van het antroposofisch mensbeeld.

(paperback, 186 pagina

Is de kast leeg?

Is de kast leeg?
Pleidooi voor gewetensonderzoek van de leerkracht

Hugo Pronk » meer van deze auteur »

€ 10.00

’In het strijdveld van onze wereldproblemen zijn het altijd personen die het verschil maken. In het groot en in het klein, tot op huiselijk nivo. Daar gaat de vrijeschoolpedagogie over: dat die mensen er dan ook zijn, zichzelf ter beschikking hebben.’

Een oproep om de essentie van de vrijeschoolpedagogie te zoeken, te bewaren, te laten groeien in de praktijk van het onderwijs.

(paperback, 42 pagina’s)

Bezinning op levenskunst

Bezinning op levenskunst
Aspecten van een leergebied in de vrijeschool

John van Schaik (redactie)

€ 19.90

Levenskunst is een houding die het gehele vrijeschool-onderwijs doortrekt. In dit boek wordt onderzocht en beschreven hoe het ontwikkelen van levenskunst in het onderwijs bewust ter hand genomen kan worden.

(paperback, 202 pagina’s)

Menskundige aanwijzingen voor het leraarschap

Menskundige aanwijzingen voor het leraarschap

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

In drie voordrachten, gehouden voor de leerkrachten van de eerste vrijeschool, behandelt Rudolf Steiner op een toegankelijke manier een aantal belangrijke thema’s rondom opvoeden en onderwijzen, waaronder: opvoeden als gezondmakende activiteit; het geheim van de wil; drie opvoedingsidealen; bewegen, verteren, ritme, waarnemen; de verbinding met Michaël.

(paperback, 66 pagina’s)

Opvoedkunst

Opvoedkunst
Methodisch-didactische aanwijzingen

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50  ‹ geen verzendkosten!

De tweede reeks van 14 voordrachten die Rudolf Steiner gaf voorbereidend op de opening van de eerste Vrije School. De voordrachten zijn praktijkgericht en geven de leerkracht inzichten en voorbeelden om de antroposofische menskunde en pedagogiek in de praktijk toe te passen.

(gebonden, 245 pagina’s)

Menskunde verinnerlijken

Menskunde verinnerlijken
Vrijeschoolpedagogie

Valentin Wember » meer van deze auteur »

€ 25.00  ‹ geen verzendkosten!

Dit boek is een onmisbare en waardevolle hulp voor de vrijeschoolleerkracht. In drie delen (Het fundament, Verdieping, Aanvullingen) worden belangrijke aanwijzingen van Rudolf Steiner voor de leerkracht besproken; wordt aangemoedigd tot verdere studie; worden handreikingen geboden om de kern van de vrijeschoolpedagogie op te nemen en worden meditaties voor de leerkrachten besproken. Thema's die o.m. aan bod komen: Pedagogisch componist worden; Vormen van meditatie; Enthousiasme; Alledaagse meditatie; Het wonderbaarlijke effect op het lesgeven.

Paperback met flappen, 237p.

Ik heb ook wat te vertellen!

Ik heb ook wat te vertellen!
Communiceren met pubers en adolescenten

Martine F. Delfos » meer van deze auteur »

€ 29.90  ‹ geen verzendkosten!

Met pubers is het soms lastig communiceren - al zijn ze zelf feitelijk heel duidelijk: je merkt direct of je met ze in gesprek bent of niet. In dit boek laat de schrijfster zien hoe je specifiek met deze leeftijdsgroep kunt praten: wat moet je doen en wat moet je laten, en op welke manier kun je echt in contact met een puber komen?

Het bevat concrete oefeningen en tips, en zal voor professionals of ouders een nuttige vraagbaak zijn.

(paperback, 270 pagina’s)

Luister je wel naar míj?

Luister je wel naar míj?
Gespreksvoering met kinderen tussen 4 en 12 jaar

Martine Delfos » meer van deze auteur »

€ 25.90  ‹ geen verzendkosten!

Praktisch handboek voor allen die met kinderen werken, behandelt de vraag hoe gesprekken gevoerd kunnen worden met kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar, met voorbeelden en een leeftijdsgerichte benadering.

(paperback, 190 pagina’s)

Tekeningen

Tekeningen
Beeldtaal van het onbewuste

Gregg M. Furth

€ 23.50  ‹ geen verzendkosten!

Gregg Furth beschrijft de achtergronden, de theorie en de mogelijkheden die het analyseren van tekeningen biedt. Aan de hand van de vele afgebeelde tekeningen neemt hij de lezer stap voor stap mee in de analyse, bedoeld voor het werken in een psychotherapeutische context.

(gebonden uitgave, 159 pagina’s, met kleurenillustraties)

’Juf, ik ben een kunstenaar’

’Juf, ik ben een kunstenaar’
Handboek voor een kunstzinnige sociale vaardigheidstraining

Thea Giesen & Marijke de Mare

€ 32.50  ‹ geen verzendkosten!

Thea Giesen en Marijke de Mare hebben hun jarenlange ervaring met de door henzelf ontwikkelde KICK-methodiek, Kunst in Contact met Kinderen, vastgelegd in een prachtig én praktisch vormgegeven handboek. De training moedigt kinderen aan om zich te uiten en elkaar te leren kennen. Kortom, om zich te ontwikkelen tot een sociaal kunstenaar. (Hardcover, 240 pagina’s).

Handboek Conflictmanagement

Handboek Conflictmanagement

Friedrich Glasl » meer van deze auteur »

€ 89.00  ‹ geen verzendkosten!

Het zijn grote woorden maar dit boek mag wel hét standaardwerk op het gebiedvan conflictmanagement worden genoemd. Gebaseerd op zijn antroposofische visie en jarenlange praktische en wetenschappelijke betrokkenheid bij het thema legt de auteur met dit werk de vrucht van zijn werken neer. Over conflictdiagnose, de dynamiek van de escalatie en de strategie van de conflictbehandeling.

(Hardcover, 528 pagina’s)

De lastige kleuter

De lastige kleuter

Betsy van der Grift

€ 23.50  ‹ geen verzendkosten!

Hoe Breinleren ons helpt om kleuters te begrijpen.

Met als basis de ontwikkeling van het brein van kinderen, beschrijft de auteur hoe kleuters, op verschillende manieren, leren en wat dat vraagt van de klas, de omgeving waarin het kind leert. Daarbij bijzondere aandacht voor zgn ’lastige kleuters’: hoe is hun gedrag te begrijpen en wat vraagt dat van opvoeders?

(gebonden, met afb in ZW

Peuteren en Kleuteren

Peuteren en Kleuteren
De breintheorie over het leren van het jonge kind

Betsy van de Grift

€ 19.90

Hoe leert het jonge kind? In deze uitgave wordt dat uiteengezet aan de hand van de actuele kennis op het gebied van de ontwikkeling van de hersenen. Steeds wordt daarbij aangegeven wat dat zou kunnen betekenen voor de praktijk van degenen die betrokken zijn bij de ontwikkeling en het onderwijs van jonge kinderen.

(gebonden uitgave, 142 pagina’s)

Hoe leer ik mijn innerlijke kracht te gebruiken?

Hoe leer ik mijn innerlijke kracht te gebruiken?
Een hulpboek voor jongeren

Louise Hayes e.a.

€ 18.90

Een zeer praktisch gericht boek met oefeningen om je sterke kanten te ontwikkelen en angst los te laten.

Daarmee helpt het werken met dit boek, in kleine stapjes, om te leren gaan met verlegenheid, angst, gebrek aan zelfvertrouwen. Het leert je om te gaan met emoties, rustig observeren, luisteren naar je eigen waarden en helpt om je besluiten ook uit te voeren. geschikt om individueel of in groepen mee te werken, leeftijd: vanaf 13 jaar.

(paperback, groot formaat, 142p)

In balans - Opvoeding in de kinderopvang

In balans - Opvoeding in de kinderopvang
Volgens de Gordonmethode

Saskia Henderson

€ 17.50

De Gordonmethode bevat veel vruchtbare elementen die in het opvoeden ingezet kunnen worden. Het is een kindvriendelijke, communicatieve en begripsvolle aanpak. In deze uitgave wordt, met veel op de praktijk toegespitste voorbeelden en adviezen, beschreven hoe in de kinderopvang met deze methode gewerkt kan worden.

(paperback, 125 pagina’s)

Toeval gezocht

Toeval gezocht
Kunst, kunstenaars en jonge kinderen

Annemieke Hulsingh (red.)

€ 44.95  ‹ geen verzendkosten!

Een inspirerend boek voor nieuwe impulsen, gevoed door kunst en door de kinderen zelf, in onderwijs en opvoeding. Toeval gezocht is het verhaal (in woord en beeld) van een project met kinderen van 4 tot 7 jaar die aan het werk gingen met 15 kunstenaars op 15 scholen. In de projecten onderzoeken, bedenken en maken de kinderen van alles, op zoek naar ’het toeval’. Met DVD.

((gebonden uitgave, 280 pagina’s)

12 » 

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  privacy  ·  klantenservice  ·  home