home ABC Antroposofie

Auteurs U-Z

Antroposofie, sortering op auteursnaam

33 boeken op deze pagina

Priester, goochelaar en gewoon mens

Priester, goochelaar en gewoon mens

Maarten Udo de Haes » meer van deze auteur »

€ 19.00

Autobiografie van Maarten Udo de Haes, ’priester, goochelaar en gewoon mens’. Een levendige terugblik, met oog voor vele ontmoetingen en gebeurtenissen, maar ook voor de ’achtergrond’- de historische ontwikkelingen. Het levensverhaal is opgebouwd rond zeven thema’s die een samenhang tonen met de zeven planeten.

(paperback, 321 pagina’s)

Islam en christendom

Islam en christendom
In wezen diep verbonden?

Luc Vandecasteele » meer van deze auteur »

€ 19.90

Uit het voorwoord van Christine Gruwez: Islam en christendom – kan men ter hand nemen als een diepgravende studie over de koran, waarbij vele minder bekende aspecten voor het eerst bij elkaar worden gebracht.

Maar men kan het ook ter harte nemen als een uitnodiging om de eigen toegang tot christelijke waarden en cultuur te verruimen en daardoor tevens ruimte te scheppen opdat ook in de wereld van de islam deze toegang als een individuele weg mogelijk wordt. Twee mensbeelden kunnen elkaar daarbij de hand reiken. (...) In hun beider eenzijdigheid ligt onmiskenbaar een opdracht, die door de auteur wordt geduid als een bevrijdingsproces.

(gebonden uitgave, 270 pagina’s)

Kleurmeditatie

Kleurmeditatie

Kees Veenman

€ 24.00  ‹ geen verzendkosten!

Kleuren kan je niet alleen zien, maar ook beluisteren en horen. Meer algemeen: kleur valt veel intenser te beleven dan we doorgaans in het dagelijks leven doen. In dit boek wordt aan de hand van experimenten en voorbeelden beschreven hoe je tot een intensieve beleving van de wereld van de kleuren kunt komen.

(paperback, 200 pagina’s, met afb. in kleur)

Al het goede komt in drieën

Al het goede komt in drieën
Het principe van de drieledigheid in het werk van Rudolf Steiner

Henk Verhoog

€ 14.75

Enkele tientallen jaren worstelde Rudolf Steiner om grip te krijgen op het drieledig mensbeeld. Het principe van drieledigheid komt in de antroposofie vaak voor; steeds gaat het om het opheffen van een polaire tegenstelling door ’het midden’, een derde element dat tussen de twee polen ligt, dat verzoent, bemiddelt, verbindt, beweging brengt.

In dit boek onderzoekt de schrijver hoe het principe van drieledigheid door de jaren heen in het werk van Rudolf Steiner als rode draad naar voren komt.

(paperback, 117 pagina’s)

De Rubens Code

De Rubens Code
Pieter Pauwel Rubens en de wegbereiding voor de Logos

Jos Verhulst » meer van deze auteur »

€ 24.90  ‹ geen verzendkosten!

Een intrigerend boek over het werk van de schilder Rubens. Op diens schilderijen heeft de schrijver ’codes’ ontdekt waaruit kan worden afgeleid dat Rubens (zoals ook de schilder Caravaggio) in een esoterische christelijke stroming stond waarin verborgen kennis leefde, onder meer over het geheim van de twee Jezuskinderen (het kind uit het evangelie van Mattheus en dat uit het evangelie van Mattheus) en over de datering van de geboortedagen van de kinderen.

Aan de hand van een aantal schilderijen van Rubens en astronomische berekeningen brengt de schrijver nieuwe inzichten naar voren.

(paperback, groot formaat, met afbeeldingen in kleur, 137 pagina’s)

Goh!

Goh!
Onbegrepen gedrag, bron van creativiteit

Albert de Vries

€ 16.20

Interessant: als je dat wat je in de ander stoort opvat als iets dat je (nog) niet begrijpt... Dat biedt ruimte voor dynamiek en het onverwachte.

Vanuit dit gegeven, dat werd toegepast in praktijksituaties met begeleiders van mensen met autisme, wordt in dit boek een nieuwe werkwijze beschreven om ’systematisch’ tot gelukte onverwachte handelingen leiden en wordt bovendien beschreven hoe deze werkwijze in de verschillende lagen van een organisatie zijn plaats kan krijgen.

(gebonden uitgave, 103 pagina’s)

Wat beweegt jou?

Wat beweegt jou?

Maartje van der Wees

€ 19.95

Wat euritmie is laat zich maar heel moeilijk vertellen. Net zoals zoveel wezenlijke dingen in het leven is het eigenlijk alleen te ervaren: dat is de beste wijze van kennismaken.

De een na beste is door middel van dit bijzondere boekje over euritmie. Het is als een gesprek over euritmie waarin je zelf meepraat.

Op ambachtelijke wijze uitgegeven, met illustraties in kleur, met verschillende omslagen.

73 pagina’s, met de hand gebonden

Waarom doe ik wat ik doe

Waarom doe ik wat ik doe
Menskunde in de praktijk

Jaap van de Weg » meer van deze auteur »

€ 16.50

De basis van dit boek is de menskunde zoals Rudolf Steiner die in zijn Theosofie heeft beschreven. Op basis van jarenlange ervaring en oefening beschrijft de auteur hoe je met dit mensbeeld werken kunt: hoe je jezelf en anderen kan leren begrijpen; hoe je daarmee in het leven van alledag mee om kunt gaan; hoe je stapjes kunt zetten om in ontwikkeling te komen en te blijven.

Een inspirerend en praktisch boekje!

(paperback, 142 pagina’s)

Michaël

Michaël

Ita Wegman » meer van deze auteur »

€ 19.50

Een verzameling artikelen en brieven met als thema Michaël, de aartsengel. De auteur beschrijft de geschiedenis van Michaël en zijn werking op de aarde en de mensheid. De Michaëllegenden en -afbeeldingen in de kunst kunnen een idee geven hoe de mensen Michaël hebben ervaren en beleefd, in de loop der eeuwen.

Over het werken van Michaël, in het verleden en in het innerlijk van de mens.

Paperback, groot formaat, 100 pagina’s.

Oude en nieuwe mysteriën

Oude en nieuwe mysteriën

Ita Wegman » meer van deze auteur »

€ 25.00  ‹ geen verzendkosten!

Een bundeling van artikelen over verschillende oude mysteriën (o.a. die van Efese, Kolchis en Iona) en over onderwerpen als de steen der wijzen, de tempelbrand van Efese, de rozenkruisers en het geheim van het goed.

(paperback met flappen, illustraties in ZW en in kleur, 140p)

De wil tot vrijheid

De wil tot vrijheid

Valentin Wember » meer van deze auteur »

€ 16.50

De mens is niet vrij - maar kan het worden. Dit boekje is een goede poging om Rudolf Steiners visie op vrijheid en de weg om tot vrijheid te komen, in een eigentijdse vorm te presenteren.

(paperback, 95 pagina’s)

Zin in zingen

Zin in zingen
Loutering in de zangkunst

Valborg Werbeck-Svärdström

€ 19.00

Deze uitgave is hét werk over de methode van het 'Werbeck-zingen', ook wel de 'school van de stemonthulling'genoemd. Deze methode werd in samenspraak met Rudolf Steiner, en later met enkele antroposofische artsen, ontwikkeld door de schrijfster, die als operazangeres stemproblemen kreeg en op zoek ging naar oefeningen om haar stem gezond te krijgen. Niet alleen muzikaal is deze manier van zingen bijzonder, en leidt tot een vrij stemgebruik, ook therapeutisch is het Werbeck-zingen van bijzondere betekenis.

(hardcover, genaaid, 221p, met leeslint)

De twee stromen (deel 2)

De twee stromen (deel 2)

Frank Wijnbergh » meer van deze auteur »

€ 37.50  ‹ geen verzendkosten!

In de reeks De twee stromen biedt de schrijver grondige beschouwingen en uitwijdingen naar aanleiding van de voordrachtenserie die Rudolf Steiner voor artsen hield (Geesteswetenschap en geneeskunde, GA 312).

(paperback, 406 pagina’s)

De twee stromen (deel 4)

De twee stromen (deel 4)

Frank Wijnbergh » meer van deze auteur »

€ 37.50  ‹ geen verzendkosten!

Op basis van de voordrachten die Rudolf Steiner voor artsen heeft gehouden, maakte de arts Frank Wijnbergh een groot aantal studies. De resultaten van zijn tientallen jaren lang onderzoek verwerkte hij in een reeks boeken, getiteld ’De twee stromen’. De kijkrichting die Wijnbergh hanteert is die welke Steiner uiteenzet in zijn voordracht ’De onzichtbare mens’. Uitmuntend materiaal voor hen die een diepere studie van de innerlijke mens willen maken of die de menskunde willen doormediteren. Voor artsen, therapeuten, pedagogen en leerkrachten.

(paperback, 401 pagina’s)

De oergedachte

De oergedachte
Rudolf Steiners beschavingsprincipe en de opgave van de anthroposofische vereniging

Herbert Witzenmann

€ 12.00

Een diepgaande beschouwing over de oprichting van de Antroposofische Vereniging en van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap als oerbeeld van een door Rudolf Steiner geïntroduceerd beschavingsprincipe.

(tweetalig -Nl/Du- uitgave in ringband, 90 pagina’s)

Samen leven

Samen leven

Monique Wortelboer » meer van deze auteur »

€ 20.00  ‹ geen verzendkosten!

Het samen leven staat in de moderne tijd onder druk, door technologie, door economische macht, door allerlei structuren en patronen die verhinderen dat de mens het samen leven vormgeeft vanuit een ander, hoger perspectief.

Deze uitgave beschrijft in korte hoofdstukken wat er op allerlei gebieden wringt - en waar het heen moet.

(paperback, 94p)

Het raadsel van de materie

Het raadsel van de materie
Een beschouwing over Boeddha, Rudolf Steiner en Christiaan Rozenkruis

Jan Zee

€ 11.75

De moderne mens denkt alles van de ons omringende wereld te weten. Maar de vraag naar wat materie is is feitelijk nog onbeantwoord. Déze vraag vormt het startpunt van dit bijzondere boek.

Via de leer van Boeddha, de antroposofie en de stroming van de Rozenkruisers komt de schrijver tot fascinerende inzichten over de aard van de stof waaruit de wereld is opgebouwd: het is karma!

(paperback, 64 pagina’s)

De Grondsteen

De Grondsteen

Willem Zeylmans van Emmichoven » meer van deze auteur »

€ 10.00

Met dit boek droeg Willem Zeylmans van Emmichoven er in belangrijke mate aan bij dat de Grondsteen die Rudolf Steiner tijdens de Kerstbijeenkomst van 1923 legde bij de oprichting van de antroposofische vereniging, in haar diepere betekenis gezien werd.

(135 pagina’s)

De werkelijkheid waarin wij leven

De werkelijkheid waarin wij leven

Willem Zeylmans van Emmichoven » meer van deze auteur »

€ 10.00

Herziene uitgave van een klassieker uit de Nederlandstalige antroposofische literatuur. Met het Christus-mysterie als centraal thema behandelt de schrijver verschillende geestesstromingen en hun verhouding tot Christus.

Het boek is daarmee tevens een grondige inleiding tot de kern van de antroposofie.

(paperback, 245 pagina’s)

Schepping of evolutie?

Schepping of evolutie?
Strijdvraag zonder strijdpunt

Gerrit Zunneberg » meer van deze auteur »

€ 5.00

Af en toe waait ook in Nederland de discussie weer op: is de wereld door goden geschapen of biedt Darwin’s evolutieleer het antwoord op de vraag naar het ontstaan van de mens?

In dit boek betoogt de schrijver dat deze discussie oppervlakkig is: beter beschouwd is het scheppingsverhaal een geconcentreerde samenvatting van een evolutieproces.

(paperback, 71 pagina’s) VAN 14,90 VOOR 5,00

De gouden ster (dl 2)

De gouden ster (dl 2)

Wim Veltman » meer van deze auteur »

€ 14.75

Een selectie van 20 artikelen uit het rijke oeuvre van de auteur. Natuurlijk artikelen over onderwijs en menskunde, maar ook biografische artikelen over belangrijke persoonlijkheden uit de 20e eeuw, over antroposofische thema’s en over cultuurgeschiedenis.

(paperback, 188 pagina’s)

De antroposofische orde

De antroposofische orde
Geestverwanten van Rudolf Steiner in Nederland

Janine Verdonk

€ 39.95  ‹ geen verzendkosten!

Dissertatie van een cultureel antropoloog, tevens vrijeschoolmoeder, die onderzoek deed naar de vraag hoe de antroposofie in Nederland zijn weg zocht - balancerend tussen de individuele ontwikkelingsweg enerzijds, maatschappelijke en sociale betrokkenheid anderzijds.

(paperback, 341p)

Filosofie van het ik

Filosofie van het ik

Roland van Vliet » meer van deze auteur »

€ 21.95  ‹ geen verzendkosten!

Preliminaire beschouwingen voor een filosofie van de liefde.

In onze tijd worden de menselijke geest, het bewustzijn en het Ik geïdentificeerd met het brein. Roland van Vliet beschrijft in deze uitgave zijn filosofische zoektocht naar het wezen van het ik; de mogelijkheid tot vrijheid te komen en de essentie van de liefde.

(paperback, 128 pagina’s)

Enkele brieven uit 1943

Enkele brieven uit 1943

Elisabeth Vreede

€ 10.00

Ingeleid en toegelicht door Hans Peter van Manen

Een uitgave die een beeld geeft van de intrigerende persoonlijkheid Elisabeth Vreede, de Nederlandse die wiskunde en astronomie studeerde, die door Rudolf Steiner werd gevraagd zitting te nemen in het eerste bestuur van de heropgerichte Antroposofische Vereniging en die in 1935, samen met anderen, uit die vereniging werd gezet. Met een biografische schets van de inleider die ook de brieven van Elisabeth Vreede van aantekeningen voorzag.

(paperback, 68 pagina's, met afb. in ZW)

Jacob Boehme

Jacob Boehme
Een biografie

Gerhard Wehr » meer van deze auteur »

€ 18.00

Een eenvoudige schoenlapper, Jacob Boehme, die leefde van 1575 tot 1624 liet de wereld een aantal diepzinnige geschriften na. Als filosoof, theoloog en mysticus was Boehme een van de grootste geesten van zijn tijd, over wie ook Rudolf Steiner met waardering sprak.

Gerhard Wehr schreef een biografie en leidt de lezer binnen in de geesteswereld van Boehme.

(paperback, 198 pagina’s)

De aarde zal weer vruchtbaar zijn

De aarde zal weer vruchtbaar zijn
Verhalen van landbouwpioniers

Ellen Winkel

€ 19.95

Een boek om in één adem uit te lezen: via de verhalen van tien pioniers op het gebied van de biologisch-dynamische landbouw in Nederland rijst een levend beeld van de ontwikkeling van de BD-landbouw, die een geschenk voor aarde en mensheid is. Een inspirerend boek dat niet alleen het belang van de BD-landbouw illustreert maar dat ook laat zien wat er kan gebeuren als mensen hun ideaal vasthouden.

(paperback, met foto’s in ZW, 251 pagina’s)

De eeuwige mens

De eeuwige mens

Monique Wortelboer » meer van deze auteur »

€ 20.00  ‹ geen verzendkosten!

In een wereld waarin uiterlijke zekerheden afbrokkelen, wordt het steeds belangrijker - en vruchtbaarder - om innerlijke zekerheden te zoeken en te ontwikkelen. In dit boek beschrijf de auteur hoe karma werkt; hoe dat in het leven te ervaren is en hoe je daar op kan vertrouwen.

(paperback, 142 pagina’s)

Leven op eigen kracht

Leven op eigen kracht

Monique Wortelboer » meer van deze auteur »

€ 18.00

In alles wat leeft is een werkzame kracht, de kracht van het leven zelf. Die kracht bouwt, vormt, vitaliseert. Diezelfde kracht wordt door de moderne leefwijze van veel kanten belaagd en ondergraven. Door de inzet van moderne technologie in alle gebieden wordt de levenskracht in onszelf niet meer gevoed, maar passief gemaakt of geschaad.

Dit boek laat zien hoe belangrijk deze levenskracht is en hoe je aan het behoud en de versterking van die kracht kunt werken.

(paperback, 94 pagina’s)

Kan eenzaamheid zinvol zijn?

Kan eenzaamheid zinvol zijn?

Renée Zeylmans » meer van deze auteur »

€ 14.50

Een bundeling van teksten van Rudolf Steiner en anderen over eenzaamheid, met elkaar verbonden door bespiegelingen van de schrijfster. Daarmee kan de inhoud troost en steun bieden in het omgaan met eenzaamheid; en moed in het omgaan met mensen die eenzaam zijn.

(paperback, 71 pagina’s)

Kan lijden zinvol zijn?

Kan lijden zinvol zijn?

Renée Zeylmans » meer van deze auteur »

€ 14.50

Bespiegelingen over lijden, vanuit de vraag welke zin het kan hebben dat een mens leed ervaart. Het boek bevat verschillende korte teksten van andere auteurs, bijvoorbeeld van Kahlil Gibran en Christian Morgenstern, bevat meditaties en een hoofdstuk over het achtvoudig pad.

(paperback, 86 pagina’s)

Liefde

Liefde
De opgave van de aarde

Renée Zeylmans » meer van deze auteur »

€ 14.50

Korte teksten van voornamelijk Rudolf Steiner over de liefde en haar betekenis, ook over de verbinding die dankzij de liefde kan bestaan tussen overledenen en de mens op aarde.

(paperback, 75 pagina’s)

Na de dood

Na de dood
Hoe bereiden we ons voor op het leven na dit leven?

Renée Zeylmans » meer van deze auteur »

€ 17.50

Welke weg gaat de mens na de dood?

De schrijfster, die langdurig en intensief bezig is geweest met vragen rondom rouwen en sterven, gaat in dit boek in op de belevingen van de mens tijdens de reis na de dood, een weg langs de planeten die uiteindelijk weer terugvoert naar een nieuwe geboorte. Tijdens deze reis wordt de mens omhuld door geestelijke wezens die ons elk tot een volgende stap van ontwikkeling brengen.

(Paperback, 148 pagina’s)

Verbinding met de gestorvenen

Verbinding met de gestorvenen
Het belang van wederzijdse ondersteuning

Renée Zeylmans » meer van deze auteur »

€ 17.50

Over het belang van het contact tussen onze wereld en die van de gestorvenen, en over de mogelijkheid een bewuste verbinding met de gestorvenen aan te gaan. Met teksten van andere auteurs (zoals Rudolf Steiner, Khalil Gibran, Vasalis en anderen).

(paperback, 160 pagina’s)

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  privacy  ·  klantenservice  ·  home