home ABC Antroposofie

Auteurs P-T

Antroposofie, sortering op auteursnaam

53 boeken, 1-30 getoond op pagina 1/2

12 » 

Wat onkruid ons kan vertellen

Wat onkruid ons kan vertellen

Ehrenfried E. Pfeiffer

€ 16.50

Wat is onkruid? Onkruid bestaat alleen in de ogen van de mens. Maar wat kan onkruid ons vertellen als we het met interesse gaan bekijken? Wat vertelt onkruid ons, over de grond, over onszelf?

Ehrenfried Pfeiffer was een van de pioniers van de biologisch-dynamische landbouw. Zijn kennis van de plantenwereld was gebaseerd op tientallen jaren van (geesteswetenschappelijk) onderzoek. (paperback, 110 pagina’s, met afb. in ZW)

De christologie van het boek

De christologie van het boek
De wetenschap van de geheimen der ziel

Peter Selg en Sergej O. Prokofieff

€ 13.50

Rudolf Steiners De wetenschap van de geheimen der ziel is een basiswerk waarin hij de essentie van de ontwikkeling van de mensheid beschreef, inclusief de ontwikkeling van de aarde en de centrale betekenis van het mysterie van Golgotha.

in deze uitgave belichten de twee auteurs Rudolf Steiners boek vanuit verschillende gezichtspunten.

(paperback, 94 pagina’s)

De christologische grondslagen van het eerste Goetheanum

De christologische grondslagen van het eerste Goetheanum

Peter Selg en Serge Prokofieff

€ 13.50

Dit boekje bevat de bewerkte tekst van twee voordrachten, van Peter Selg en Sergej Prokofieff. Daarin gaat het over Rudolf Steiner en de bouw van het eerste Goetheanum en over het bijzondere wezen van dit gebouw, in samenhang met het mysterie van Golgotha.

(paperback, 95 pagina’s)

De verbondenheid met Rudolf Steiner

De verbondenheid met Rudolf Steiner
Het mysterie van de grondsteenlegging

Sergej O. Prokofieff » meer van deze auteur »

€ 5.00

In deze studie onderzoekt de auteur hoe wij in onze tijd een relatie kunnen krijgen tot de antroposofie en de initiator hiervan, Rudolf Steiner. Uit de inhoud: Drie wegen die leiden tot de antroposofie; Het mysteriegeheim rond de geboorteplek van Rudolf Steiner; Een weg die leidt naar Rudolf Steiner; Rudolf Steiner en het oprichtingsbestuur; De grondsteenlegging van 1923 als mysterie-openbaring; De nieuwe mensengemeenschap; De geest van het Goetheanum; De Kerstbijeenkomst als mysterie van opstanding; De esoterische achtergronden van de elektronische media.

(paperback, 181 pagina’s) Van 17,50 voor 5,00

Opdat mensen het horen (deel 2)

Opdat mensen het horen (deel 2)
Het mysterie van de kerstconferentie 1923|1924

Sergej O. Prokofieff » meer van deze auteur »

€ 25.00  ‹ geen verzendkosten!

Sergej O. Prokofieff schreef een indrukwekkend werk over de heroprichting van de Antroposofische Vereniging in 1923/1924, tijdens de zgn Kerstconferentie. Bij deze gelegenheid wilde Rudolf Steiner het wezenlijke van de antroposofie verankeren in de harten van degenen die het op wilde nemen.

In dit werk belicht Prokofieff de gebeurtenissen tijdens de Kerstconferentie vanuit vele gezichtspunten en probeert de lezer de weg te tonen tot een werkelijk in het hart beleven van de antroposofie. (gebonden uitgave, 328 pagina’s)

Opdat mensen het horen (deel 3)

Opdat mensen het horen (deel 3)
Het mysterie van de Kerstconferentie - deel III

Sergej O. Prokofieff » meer van deze auteur »

€ 25.00  ‹ geen verzendkosten!

Het derde deel van dit fundamentele werk over de Grondsteenspreuk en de Kerstconferentie van 1923/24. ’Het ligt geheel aan de mens zelf of hij zich de antroposofie alleen voorstelt of dat hij de antroposofie beleeft.’ (Rudolf Steiner)

Gebonden uitgave, 394 pagina’s

Opdat mensen het horen 1

Opdat mensen het horen 1
Het mysterie van de kerstconferentie 1923/1924

Sergej O. Prokofieff » meer van deze auteur »

€ 25.00  ‹ geen verzendkosten!

Sergej O. Prokofieff schreef een indrukwekkend werk over de heroprichting van de Antroposofische Vereniging in 1923/1924, tijdens de zgn Kerstconferentie. Bij deze gelegenheid wilde Rudolf Steiner het wezenlijke van de antroposofie verankeren in de harten van degenen die het op wilden nemen.

In dit werk belicht Prokofieff de gebeurtenissen tijdens de Kerstconferentie vanuit vele gezichtspunten en probeert de lezer de weg te tonen tot een werkelijk in het hart beleven van de antroposofie. (gebonden uitgave, 427 pagina’s)

De christologische grondslagen van de kerstconferentie

De christologische grondslagen van de kerstconferentie

Sergej O. Prokofieff, Peter Selg

€ 15.00

Deze uitgave bevat de aangevulde tekst van voordrachten die de twee auteurs hielden over de betekenis van de kerstconferentie.

(paperback, 108 pagina’s)

Houden van de aarde

Houden van de aarde

Michiel Rietveld » meer van deze auteur »

€ 19.90

Wij leven niet alleen van en op de aarde - maar zullen de aarde ook moeten verzorgen. Ieder levend wezen heeft immers verzorging nodig. Michiel Rietveld beschrijft vanuit zijn lange en rijke ervaring wat de aarde nodig heeft en wat, bijvoorbeeld in de biologische en biologisch-dynamische landbouw, voor de aarde gedaan wordt. Daarbij is de inhoud van de Landbouwcursus van Rudolf Steiner zijn leidraad maar zó dat wordt beschreven hoe deze voor een grote kring, van boeren tot beleidsmakers, vruchtbaar kan zijn.

(paperback, 252 pagina’s)

Houd me niet vast

Houd me niet vast
Rudolf Steiner over Maria Magdalena

John Roex

€ 14.50

Was Jezus getrouwd met Maria Magdalena en hadden zij samen kinderen? Dat is volgens sommige auteurs het geval. Eén van hen, Danielle van Dijk, zegt zich daarbij op Rudolf Steiner te baseren.

In deze uitgave onderzoekt John Roex wat Rudolf Steiner over Maria Magdalena vertelde en hoe zich dit verhoudt tot wat Danielle van Dijk hierover schreef.

De vragen waar het hier om gaat, zijn essentieel genoeg om grondig onderzocht te worden.

(paperback, 114 pagina’s)

Planten waarnemen

Planten waarnemen
Over de invloed van elementenwezens op het leven van planten

R. van Romunde

€ 12.50

Soms is een klein boekje van GROTE waarde. Dick van Romunde, deskundige bij uitstek, beschrijft in dit kleine boekje helder en concreet hoe je de plantenwereld en de krachten en wezens die daar werkzaam zijn werkelijk, waarnemend, leert kennen.

(paperback, 72 pagina’s)

Biodynamische landbouw (53)

Biodynamische landbouw (53)
Gezonde voeding als bron van levenskracht

Jan Saal » meer van deze auteur »

€ 3.00

Een inleiding over de biologisch-dynamische landbouw, over onder meer de geschiedenis van de BD-landbouw, de werking van de levenskrachten, BD-landbouw in de praktijk, de invloed van de kosmos, het gebruik van preparaten, onkruidbestrijding, bemesting, voedingskwaliteit en meer.

(brochure, geniet, 45 pagina’s)

Code Mens

Code Mens
Over de samenwerking van de kunsten in de 21e eeuw

Jonas van der Sloot en Bart Keer

€ 14.25

Lange tijd waren de kunsten verbonden met het religieuze leven. Aan het einde van de middeleeuwen begonnen de kunsten zich los te maken van kerk en geloof en ’trokken ze de wereld in’; de kunst werd meer een aangelegenheid van de mens. De kunstenaar zelf trad in zijn werk naar voren.

Door de eeuwen heen zijn er verschillende pogingen geweest om de verschillende kunsten met elkaar te laten samenwerken om tot een overstijgend ’Gesamtkunstwerk’ te komen. Wagner probeerde, in de wereld van het ballet (Diaghilev) gebeurde het en ook Rudolf Steiner bracht de kunsten samen. Ergens hierachter ligt ook het zoeken naar de sociale kunst, zoals in het werken van Joseph Beuys zichtbaar wordt.

In dit sprankelende boekje gaan de auteurs op zoek naar dat wat er nodig is om in een samenwerking van de kunsten tot vernieuwing te komen.

(paperback, 90 pagina’s, met afbeeldingen in ZW)

Autobiografisch schrijven

Autobiografisch schrijven
Waar wij het over hebben wanneer wij het over ons leven hebben

Willemijn Soer

€ 24.90  ‹ geen verzendkosten!

Schrijven over je eigen leven is een bezigheid die je stimuleert om de draden in je levensloop te leren kennen en onderscheiden. Dit boek geeft een stevige basis om je leven te beschrijven, onder andere door een heleboel informatie aan te dragen over de menselijke levensloop en de wetmatigheden die daarin van betekenis zijn. In het oefengedeelte wordt beschreven hoe je aan het werk kan gaan om je eigen biografie te schrijven. Daartoe worden tientallen oefeningen gegeven, die inspiratie en praktische gezichtspunten bieden.

(paperback, 305 pagina’s)

De twaalf zintuigen

De twaalf zintuigen
Poorten van de ziel

Albert Soesman » meer van deze auteur »

€ 22.50  ‹ geen verzendkosten!

De twaalf zintuigen van de mens. Welke zijn dat, hoe worden ze ontwikkeld en hun relatie met de twaalf tekens van de dierenriem.

(paperback, 259 pagina’s, met afbeeldingen)

God in het diepst van onze genen

God in het diepst van onze genen
Het individueel oordeel en de biogenetische chaos

Lucie Spranghers (e.a.)

€ 9.25

Bijdragen van verschillende auteurs over het vraagstuk dat wordt opgeroepen door de ontwikkelingen in de gentechnologie. Het zijn vragen naar de betekenis en invloed van de wetenschappelijke inzichten rondom de genen als bouwstof (van mens, dier en plant) en uiteindelijk vragen naar het wezen van de mens.

(paperback, 68 pagina’s)

Over de crisis niets dan goeds

Over de crisis niets dan goeds

Sjef Staps

€ 24.90  ‹ geen verzendkosten!

Deze bundel bevat 25 gesprekken met kopstukken uit politiek, bedrijfsleven, overheid en kunst waarin het steeds gaat over de toekomst van de aarde, klimaatverandering en het uitsterven van plant- en diersoorten. Wat kan er gebeuren; wat moet er gebeuren; wie moet wat doen en welke stappen kunnen we direct zetten? De problematiek is ernstig en urgent - maar de gesprekken bieden ook veel hoop en inspiratie.

(paperback, 286 pagina’s)

Ahriman komt!

Ahriman komt!

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Rudolf Steiner sprak met grote ernst en duidelijkheid over een van de kwade machten, Ahriman, wiens werking in de moderne tijd steeds sterker wordt. Het is, aldus Rudolf Steiner, voorbereiding op het moment dat Ahriman als mens op aarde zal zijn en zal proberen de mensheid te misleiden en voor zijn doeleinden in te zetten. In deze twee voordrachten wordt ook beschreven op welke wijze Ahriman in onze tijd werkzaam is.

(paperback, 53 pagina’s)

Alkohol

Alkohol

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 10.00

Vóór of tegen alkohol? Dat zul je bij Steiner niet tegenkomen. Als je weet wat de werking van alkohol op het menselijk organisme is, kun je zelf beslissen wat het beste is. In deze tekst wordt helder beschreven hoe alkohol in de mens werkt - in kleine hoeveelheden, maar ook wordt het effekt bij stevige drinkers belicht. Er wordt onderscheid gemaakt tussen bier, wijn en andere alkoholhoudende dranken. Eveneens wordt de werking van alkohol bij kinderen en bij zwangerschap besproken. Geen ingewikkeld scheikundig verhaal, maar levendige beelden en voorbeelden.

(paperback, 55 pagina’s)

Antroposofie

Antroposofie
Een nieuwe benadering

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 22.50  ‹ geen verzendkosten!

In januari 1924, een jaar na de brand van het Goetheanum en kort na de ’Weihnachtstagung’ houdt Rudolf Steiner een cyclus van negen voordrachten waarin hij de antroposofie ’opnieuw formuleert’, op een nieuwe, heel directe en concrete manier.

Met deze negen voordrachten vormt dit boek een levendige beschrijving van de kern van de antroposofie.(GA 234)

Serie Werken en Voordrachten, met een nawoord van Jelle van der Meulen, gebonden, 196 pagina’s.

Antroposofie en het praktische leven

Antroposofie en het praktische leven

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 13.50

Antroposofie wijst de mens de weg om thuis te raken in de spirituele wereld - maar daar blijft het niet bij: inzichten uit de spirituele wereld kunnen door de mens ’naar beneden worden gehaald’ en niet alleen worden begrepen maar ook in woord en daad concreet worden in ons leven en werken. In twee voordrachten, die in Den Haag werden gehouden, beschrijft Rudolf Steiner hoe en waarom de antroposofie het spirituele door en door praktisch wil maken.

(paperback, 88 pagina’s)

Atlantis en Lemurië

Atlantis en Lemurië

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Heeft de mythische, verloren gegane beschaving van Atlantis werkelijk bestaan? Rudolf Steiner onderzocht de oorsprong en ontwikkeling van de mensheid op geesteswetenschappelijke wijze en beschrijft op die basis in deze uitgave zowel de Atlantische als de daaraan voorafgegane Lemurische cultuur - tegen het licht van de ontwikkeling van de mensheid.

(paperback, 77 pagina’s)

Bijgeloof

Bijgeloof

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 10.00

’Bijgeloof, daar doe ik niet aan mee.’ ’Bijgeloof is voor lager ontwikkelde mensen.’

In dit boekje toont Rudolf Steiner aan dat bijgeloof - veel meer dan we weten - tamelijk wijdverbreid is. Meestal zit dat niet in ons bewustzijn.

Aan de hand van sappige voorbeelden schetst Rudolf Steiner de kracht van oude wijsheid, van bijgeloof en wat de oorzaken van bijgeloof zijn. Hoe kunnen we bijgeloof onderkennen, en hoe is het te ’genezen’?

Een boekje dat bijgeloof geesteswetenschappelijk belicht.

(paperback, 42 pagina’s)

Christelijke inwijding en rozenkruisersinwijding

Christelijke inwijding en rozenkruisersinwijding

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 13.50

Vier voordrachten waarin twee verschillende inwijdingswegen centraal staan: de christelijke inwijdingsweg en de rozenkruisersinwijdingsweg. Rudolf Steiner bespreekt elk van deze twee wegen en gaat daarbij ook in op de verschillen, de wijze waarop deze wegen gegaan kunnen worden en de valkuilen die naast die wegen te vinden zijn.

(paperback, 89 pagina’s)

Christus’ wederkomst in de etherwereld

Christus’ wederkomst in de etherwereld

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 10.00

Een cruciale gebeurtenis in de 20e eeuw is de wederkomst van de Christus in de etherische wereld. Rudolf Steiner schetst op welke wijze deze gebeurtenis zich voltrekt en wat de wederkomst voor de mens betekent.

Deze uitgave bevat twee voordrachten. (paperback, 52 pagina’s)

De beschermengel

De beschermengel

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 10.00

Heeft de mens een individuele beschermengel, die als taak heeft hem te begeleiden en beschermen? Kennen we het verschijnsel beschermengel alleen maar uit de bijbel? En hoe zou zo

De drie wegen naar Christus

De drie wegen naar Christus

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Het Christus-wezen staat centraal in de antroposofie - en is tegelijkertijd in de moderne cultuur vaak ook onderwerp van spot of ontkenning. In deze voordrachten laat Rudolf Steiner zien hoe het christendom verbonden is met andere religies maar vooral: hoe de moderne mens zich kan verbinden met het Christus-wezen.

(paperback, 63 pagina’s)

De karmaoefening voor de nacht

De karmaoefening voor de nacht

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 10.00

In deze voordracht beschrijft Rudolf Steiner een oefening voor het onderzoeken van karma. Het is een oefening die zich over drie dagen, eigenlijk: nachten, uitstrekt en die tot een beeld van het karma leidt. Daarvoor is natuurlijk een sterke innerlijke activiteit nodig.

(paperback, 35 pagina

De missie van de aarde

De missie van de aarde

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Twee voordrachten waarin Rudolf Steiner spreekt over het doel van mens en aarde en de betekenis van verwondering, medegevoel en het geweten - deze gevoelens verbinden de mens met de opgave van Christus en de aarde.

(paperback, 66 pagina’s)

De opvoeding van het kind

De opvoeding van het kind

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 10.00

Basisvoordracht: bondig overzicht van de grondgedachten over opvoeding en de ontwikkeling van het kind. Met een nawoord van huisarts Thomas Kelling (57 pagina’s).

12 » 

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  privacy  ·  klantenservice  ·  home