home ABC Antroposofie

Auteurs K-O

Antroposofie, sortering op auteursnaam

62 boeken, 1-30 getoond op pagina 1/3

123 » 

Ahriman en Lucifer

Ahriman en Lucifer

Guurtje Kieft » meer van deze auteur »

€ 13.50

Ahriman en Lucifer, zij zijn de tegenstrevers van de mens; zij belemmeren hem in zijn ontwikkeling - maar dragen langs die omweg ook weer bij aan de ontwikkeling. In deze uitgave gaat de schrijfster op zoek naar de oorsprong van deze krachten, beschrijft zij hoe wij ze in het dagelijks leven tegenkomen en hoe we daar mee om kunnen gaan.

(hardcover, genaaid, 38p)

De dynamische tuin

De dynamische tuin
Een praktische weg naar bewustwording

Guurtje Kieft » meer van deze auteur »

€ 24.50  ‹ geen verzendkosten!

Het werken in je tuin, met de aarde en de planten, is een weg waarlangs je je bewust kan worden van het grote geheel, inclusief de niet-aardse, spirituele wereld, waarvan de mens deel uitmaakt. Dit boek zet alles dat in de tuin gebeurt in een breder perspectief, en is tegelijkertijd heel praktisch: met de voeten op de grond. Het laat je ook zien hoe je composteert, een moestuin beheert, fruit of kruiden teelt - en meer. Een inspirerende uitgave!

(groot formaat, hardcover, genaaid, met vele kleurenfoto's en register)

De terugblik

De terugblik
Een eigentijdse scholingsweg

Guurtje Kieft » meer van deze auteur »

€ 13.50

Het dagelijks terugblikken op de dag is, oefenend en geconcentreerd gedaan, kan uitgroeien tot een vruchtbare scholingsweg, waarin je werkt aan zelfkennis; je bewust wordt van belemmeringen en hindernissen en dichterbij het herkennen van je karma kan komen.

In dit boek beschrijft de auteur op een heldere en concrete manier hoe je de terugblik oefenen kunt.

(hardcover, p. 48)

Het lichaamswezen

Het lichaamswezen

Guurtje Kieft » meer van deze auteur »

€ 13.50

In ieder mens is een zogenoemd 'lichaamswezen' werkzaam, een natuurwezen dat verbonden is met onze levenskrachten en langs die weg verbonden met ons geheugen, onze gezondheid en ons afweersysteem.

In deze uitgave beschrijft de auteur over haar ervaring en verbinding met haar eigen lichaamswezen.

(hardcover, genaaid, 43p)

Twaalf zonnekwaliteiten

Twaalf zonnekwaliteiten

Guurtje Kieft » meer van deze auteur »

€ 7.50

Twaalf korte meditatieve beschouwingen over de door het jaarverloop veranderende uitwerking van de zon. In het passeren van de twaalf tekens van de dierenriem zijn twaalf zonnekwaliteiten te beleven.

Met illustraties in kleur.

((hardcover, genaaid, 32p)

Spreekkunst

Spreekkunst
Werkboek

Michaëla Klinkenberg

€ 37.50  ‹ geen verzendkosten!

De eerste ’volwassen’ Nederlandse uitgave over spreekkunst, ofwel spraakvorming. In dit gedegen basiswerk behandelt de schrijfster alle aspecten van het spreken (spraakvorming, expressie, presentatie, poëzie en ritme en spraaktherapie). Ze geeft daarbij achtergronden (bijvoorbeeld over de adem, de vier elementen, declameren en reciteren), inzichten en heel veel oefeningen. Een boek om mee te werken voor allen die bewust met het woord bezig zijn.

(genaaid, gebonden, 391 pagina’s)

Het antwoord van de ziel

Het antwoord van de ziel

Wolf-Ulrich Klünker » meer van deze auteur »

€ 12.50

Een compacte, inhoudsvolle beschouwing over de ziel (o.a.: ziel en ziekte en ziel en angst) en over het beleven van het ik: wordt ons ik door onze ervaringen, dus door het verleden, bepaald - of vormt het ik een verbinding met de toekomst?

(paperback, 78p)

De wil van U

De wil van U
De 7 fasen van de Theorie U in de vrijeschoolpedagogie

Henk Kranenborg

€ 19.50

In zijn eigen ervaring als vrijeschoolleerkracht ontdekte de schrijver de betekenis van de Theorie U. Daarnaast ontdekte hij dat het mensbeeld dat op de vrijescholen centraal staat juist weer een verdieping aan de Theorie U kunnen geven.

In dit boek, dat ontstaan is uit een reeks artikelen, geeft hij een beeld van de praktische betekenis van de Theorie U voor het vrijschoolonderwijs.

(paperback, geïllustreerd in zw, 110 pagina’s)

Bezining op de grondsteen

Bezining op de grondsteen

Bernard Lievegoed » meer van deze auteur »

€ 18.00

In deze uitgave beschrijft de auteur allereerst hoe de grondsteenspreuk, die Rudolf Steiner tijdens de kerstconferentie van 1923 gaf, in een historische context past waarin ook stromingen als de rozenkruisers en de School van Chartres staan.

Vervolgens staat de grondsteenspreuk zelf centraal en worden gezichtspunten uitgelicht die de inhoud verdiepen en die aanmoedigen om zelf met de spreuk te werken.

(paperback, 129p)

De levensloop van de mens

De levensloop van de mens

Bernard Lievegoed » meer van deze auteur »

€ 16.50

Een klassieker waarin de schrijver de verschillende fasen in het leven van de mens onderscheidt en karakteriseert, en aangeeft met welke mogelijkheden, kansen en probleemstellingen die gepaard kunnen gaan. Daarnaast, tegen de achtergrond van deze levensfasen, worden het mannelijke en het vrouwelijke, het beroepsleven en de psychotherapie behandeld.

(paperback, 239p)

Het goede doen in de 21e eeuw

Het goede doen in de 21e eeuw

Bernard Lievegoed » meer van deze auteur »

€ 14.50

Deze uitgave bevat de tekst van vijf voordrachten die Bernard Lievegoed in 1965 in Amerika hield. Daarbij staat de vraag centraal: hoe kunnen we, wanneer we onderscheid tussen goed en kwaad kunnen maken, het goede ook daadwerkelijk doen - juist ook met het oog op de ontwikkelingen die de auteur rond de overgang naar het nieuwe millennium voorzag.

(paperback, 131p)

Het oog van de naald

Het oog van de naald

Bernard Lievegoed » meer van deze auteur »

€ 5.00

Dit boek kwam tot stand op basis van een aantal gesprekken van Bernard Lievegoed met Jelle van der Meulen. Lievegoed vertelt over zijn leven en eindigt in het laatste deel met een blik op de actualiteit en de toekomst.

(paperback, 102 pagina’s)

Mens op de drempel

Mens op de drempel

Bernard Lievegoed » meer van deze auteur »

€ 16.50

Deze uitgave zou je een basiswerk over de weg van innerlijke ontwikkeling in de moderne tijd kunnen noemen. Na een beschrijving van scholingswegen uit het verleden, gaat de auteur over op de specifieke omstandigheden van onze tijd en cultuur, en ontwikkelt daaruit zijn gedachten over een innerlijke ontwikkelingsweg die in deze tijd past.

(paperback, 291p)

Mensheidsperspectieven

Mensheidsperspectieven

Bernard Lievegoed » meer van deze auteur »

€ 14.50

In deze uitgave gaat het om de spirituele ontwikkeling van de mensheid, in het verleden en in het nu. Na een beschrijving van die ontwikkeling in het oude Atlantis en daarna, wordt specifiek beschreven welke vier stromen elkaar in het verleden in Europa ontmoetten. Vervolgens wordt een beschrijving gegeven van de nieuwe mysteriën, die Rudolf Steiner grondvestte.

(paperback, 138p)

Over de redding van de ziel

Over de redding van de ziel

Bernard Lievegoed » meer van deze auteur »

€ 14.50

Lievegoed's laatste werk: de beschrijving van de drie grote geestesstromingen (antroposofie, manicheïsme en rozenkruisersdom) en hun leiders (Rudolf Steiner, Mani en Christian Rosenkreutz) en hun samenhang en samenwerking.

(paperback, 113p)

De evolutie van de materie

De evolutie van de materie
Spirituele beschouwingen over kosmos en mens

Stefan Lubienski » meer van deze auteur »

€ 14.75

Een beschouwing over de materie, die niet vast en eeuwig is, maar zich evolueert, zoals ook de mens. Er is zelfs een samenhang tussen de ontwikkeling van de mens en die van de evolutie.

(paperback, 117 pagina’s)

Vijandschap, broederschap

Vijandschap, broederschap

Stefan Lubienski » meer van deze auteur »

€ 5.70

Kort beschouwing over het kwaad in de wereld en over de mogelijkheid het kwaad om te zetten.

(Brochure, 22 pagina’s)

De vraag naar het lot van de vrijeschoolbeweging

De vraag naar het lot van de vrijeschoolbeweging

Frans J. Lutters

€ 7.50

In deze studie-uitgave gaat Frans Lutters op zoek naar de historische en spirituele oorsprong van de Vrije School. Die vindt hij in de tijd van en de kring van mensen rond Karel de Grote. Vrije School pioniers uit de 20e eeuw worden in dit licht beschreven.

(eenvoudige uitgave op A4-formaat, 87 pagina’s)

Het Graalmysterie en de Zeven Vrije Kunsten

Het Graalmysterie en de Zeven Vrije Kunsten

Frans Lutters » meer van deze auteur »

€ 17.50

De Zeven Vrije Kunsten, zoals ze o.a. in Chartres werden onderwezen, vormden een inwijdingsweg die aansloot bij de weg die Parzival, de zoeker naar de Graal, eerder gegaan was. Dit boek beschrijft de samenhang tussen het graalsmysterie en de Vrije Kunsten en laat zien hoe de Vrije Kunsten ook in onze tijd nog hun betekenis hebben.

160 pagina’s, Met ca 30 afb. in kleur en zwartwit

Wie is Harry Potter?

Wie is Harry Potter?

Frans Lutters » meer van deze auteur »

€ 14.50

Uitdagende visie op Harry Potter. Frans Lutters, auteur van verschillende boeken en leraar op een Vrije School-bovenbouw, onderzoekt de verbanden tussen de avonturen van Harry Potter en verschillende antroposofische thema’s rondom het thema van de strijd tussen goed en kwaad. Hij ontdekt een overeenkomst met het Manicheïsme en gaat van daaruit op zoek naar aanvullende gezichtspunten, onder meer over de grote mensheidsleraren en de avonturen van Parzival.

(paperback, 79 pagina’s)

De 12 heilige nachten

De 12 heilige nachten
Het droomlied van Olav Asteson

Frans Lutters e.a.

€ 18.50

Het Noorse ’droomlied’ over de belevenissen van Olaf Asteson in de twaalf heilige nachten tussen kerst en driekoningen,met inleidende teksten van Frans Lutters en Bernard Lievegoed, met tekeningen (in zw) van Hans-Dieter Appenrodt én met de oorspronkelijke Noorse tekst.

(paperback, 61 pagina’s)

Oude en jonge zielen

Oude en jonge zielen

Hans Peter van Manen

€ 23.90  ‹ geen verzendkosten!

Het werd 30 jaar geleden al in het Duits uitgebracht en groeide in de tijd uit tot een ’duurzaam boek’: een boek dat naar zijn inhoud na al die jaren nog net zo essentieel is als bij verschijnen. Aansluitend op wat Rudolf Steiner (in de karmavoordrachten) over het thema vertelde, gaat de schrijver in dit boek op zoek naar een verborgen maar alom aanwezige tegenstelling, die tussen zgn oude en jonge zielen, en naar het antwoord op de vraag hoe deze tegenstelling niet tot strijd maar juist tot een vruchtbare polariteit kan worden. (gebonden, 271 pagina’s)

(gebonden uitgave, xxx pagina’s)

Dwarskijken op Darwin

Dwarskijken op Darwin

Jan Diek van Mansvelt

€ 24.00  ‹ geen verzendkosten!

Is Darwins evolutieleer werkelijk zo onaantastbaar als vaak gedacht wordt? In deze bundel met artikelen van verschillende wetenschappers wordt een ’dwars blik’ op Darwin geworpen, niet polemisch maar op basis van inhoudelijke argumenten.

met o.m. bijdragen van J.H. van den Berg, Jos Verhulst en Arie Bos, samengesteld en ingeleid door Jan Diek van Mansvelt.

(paperback, 197 pagina’s)

Gezond denken over bewegen (54)

Gezond denken over bewegen (54)
Een verrassende kijk op onze spieren

L.F.C. Mees

€ 3.00

De arts Leendert Mees verstond als geen ander de kunst om moeilijke thema’s op een aansprekende en heldere manier te bespreken. In deze brochure gaat hij in op de vraag hoe de mens beweegt, wat spieren zijn en wat de functie van de zenuwen is. Daarbij komt van alles aan bod dat ons op een nieuwe manier naar de mens en zijn lichaam kan laten kijken.

(brochure, 34 pagina’s)

Het raadsel van de sfinx

Het raadsel van de sfinx
Kosmische evolutie en menselijke verantwoordelijkheid

Wijnand Mees » meer van deze auteur »

€ 7.00

Over de evolutie, de cultuurperioden, de betekenis van geestelijke wezens hierin en over Christus en de antichrist. Welke krachten werken in de ontwikkeling van de mensheid, op welk punt is de mens aangekomen en waarheen voert de verdere reis?

(paperback, 248 pagina’s)

Op nieuwe vleugels

Op nieuwe vleugels
Vier artikelen over de toekomst van de antroposofie

Wijnand Mees » meer van deze auteur »

€ 5.00

Een bundeling van vier artikelen die de inmiddels overleden schrijver nog graag de wereld in zag gaan. In de artikelen zoekt hij naar een toekomst voor de antroposofie, ook met het oog op wat (nog) niet gelukt is. Hoe kan de antroposofie nieuwe vleugels krijgen, dat wil zeggen: levende werkelijkheid voor de mens in de 21e eeuw?

(verzorgde brochure, geniet, 56 pagina’s, beperkte oplage)

Om gegronde redenen

Om gegronde redenen
Antroposofie hier en nu

Jelle van der Meulen

€ 7.50

Een persoonlijke getinte zoektocht naar de antroposofie: wat hebben antroposofie en Rudolf Steiner te maken met de wereld die dagelijks op ons afkomt? Jelle van der Meulen gaat op zoek - via de onderwereld van de ziel, via de fantasie en imaginatie. En via menselijke ontmoetingen.

(paperback, 351 pagina’s) Van 19.90 voor 7.50

Naar de voet van de regenboog

Naar de voet van de regenboog

Herman Meyvis

€ 20.00  ‹ geen verzendkosten!

Een zoektocht naar een andere wereld met de projectieve geometrie als metgezel.

Projectieve meetkunde maakt ons denken beweeglijk en voert daadwerkelijk naar een andere wereld. Ieder die hier ooit iets van geproefd heeft zal het kunnen beamen, maar weet ook dat het moeilijk is om in de wereld van de projectieve geometrie thuis te raken. Dit boek biedt daarbij een geweldige hulp.

(paperback, 195 pagina’s, met afbeeldingen in kleur)

Aanschouwen van het denken

Aanschouwen van het denken

Mieke Mosmuller » meer van deze auteur »

€ 14.50

Het denken in zijn ware vorm, vormt de brug naar de werkelijkheid van de geestelijke wereld. Daarvoor is het wel nodig dat we ons ’gewone denken’ oefenend omvormen tot een nieuw denken.

Over het belang van dit denken gaat deze beschouwing.

(gebonden uitgave, 52 pagina’s)

Anthroposofie en de categorieen van Aristoteles

Anthroposofie en de categorieen van Aristoteles

Mieke Mosmuller » meer van deze auteur »

€ 20.00  ‹ geen verzendkosten!

Deze uitgave bevat de tekst van drie voordrachten over o.m. de categorieën van Aristoteles, de drieledige mens en over de Grondsteenspreuk en tevens de tekst van het werken in een groep naar aanleiding van deze voordrachten, waarin de thema’s nader besproken en verduidelijkt worden.

(paperback, 143 pagina’s)

123 » 

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  privacy  ·  klantenservice  ·  home