home ABC Antroposofie

Auteurs F-J

Antroposofie, sortering op auteursnaam

39 boeken op deze pagina

Elektrosmog

Elektrosmog

Jan van Gils

€ 17.50

De werking en risico’s van elektromagnetische straling en velden

In de wetenschap bestaat geen eenduidigheid over de risico;s van ’elektrosmog’. Maar ondertussen worden we op veel plaatsen nagenoeg onbeperkt aan allerlei straling blootgesteld. In deze uitgave belicht de auteur hoe we vanuit de antroposofie naar deze problematiek kunnen kijken én wat we thuis of op het werk kunnen doen om de blootstelling aan straling te verminderen.

(paperback met flappen, 71 pagina’s)

Het sprookje van de groene slang en de schone Lelie

Het sprookje van de groene slang en de schone Lelie

Johann Wolfgang von Goethe » meer van deze auteur »

€ 20.00  ‹ geen verzendkosten!

’Het sprookje van Goethe’, waarin hij in beelden over de sociale toekomst van de mensheid spreekt, is opnieuw vertaald (door Mieke Mosmüller) en fraai (gebonden met stofomslag) uitgegeven, mét de bijpassende aquarellen van Daniel van Bemmelen.

(78 pagina’s)

Willem van Oranje - Parzival en de Graal

Willem van Oranje - Parzival en de Graal

Werner Greub

€ 35.00  ‹ geen verzendkosten!

Uitvoerig onderzoek naar de historische werkelijkheid achter Wolfram von Eschenbachs Parzival.

(paperback, 512 pagina’s, geïllustreerd)

Esoterische verdiepingen

Esoterische verdiepingen

Rob Gruben » meer van deze auteur »

€ 19.50

Het ´best bewaarde geheim van antroposofisch Nederland´: op basis van gedegen eigen geesteswetenschappelijk onderzoek werpt de schrijver licht op onderwerpen als kindersterfte, orgaandonatie, het geboorteproces en het opstandingslichaam van de Christus.

Het lezen van dit boek is een ervaring op zich...

(paperback, 205 pagina´s)

Grondwaarheden uit de geesteswetenschap

Grondwaarheden uit de geesteswetenschap

Rob Gruben » meer van deze auteur »

€ 16.00

Integere behandeling van verschillende kernthema’s uit de geesteswetenschap, beschreven op basis van studie en autonoom geesteswetenschappelijk onderzoek.

(paperback, 156 pagina’s)

Karmisch mengelwerk

Karmisch mengelwerk

Rob Gruben » meer van deze auteur »

€ 18.50

Een boek vol inhoud waarin het leven na de dood, de verwerking van het leven op aarde, het 'inwerken' van oude karma en het 'vormen' van nieuw karma - en dit alles in verbinding met de wezens die deel uitmaken van de hogere hiërarchieën - centraal staan. Het is een boek dat inzicht geeft en bewustzijn schept dat van essentieel belang kan zijn voor de verschillende levensfasen die wij hier op aarde doormaken.

(paperback, 208p)

Mani & Rudolf Steiner

Mani & Rudolf Steiner
Manicheïsme, antroposofie en hun ontmoeting in de toekomst

Christine Gruwez » meer van deze auteur »

€ 14.50

Al vele jaren houdt Christine Gruwez zich bezig met het Manicheïsme en in het bijzonder het vraagstuk van goed en kwaad en hoe daar als bewust mens mee om te gaan. In deze uitgave beschrijft zij de belangrijkste aspecten van de leer van Mani, laat zien wat Rudolf Steiner daarover vertelde en hoe vanuit de antroposofie naar deze aspecten gekeken wordt. Daarmee schetst zij een beeld van twee zich ontwikkelende geestesstromingen die in de toekomst steeds meer raakvlakken zullen hebben.

(paperback, 104 pagina’s, 2e verbeterde en aangevulde druk)

Mildheid? Ja, mildheid...

Mildheid? Ja, mildheid...
12 brieven over Bernard Lievegoed, manicheïsme en perifere identiteit

Christine Gruwez en anderen » meer van deze auteur »

€ 20.00  ‹ geen verzendkosten!

De vier auteurs, Christine Gruwez, Jelle van der Meulen, Nard Besseling en Hugo Verbrugh, schrijven elkaar brieven waarin Bernard Lievegoed centraal staat. Zij zoeken naar hun herinneringen aan hem, vertellen over zijn streven en over de thema's waarmee hij verbonden was. Elk van de twaalf brieven wordt een bouwsteen waarin het thema van goed en kwaad en dat van de spanning tussen exoterie en esoterie verdiept worrdt.

(paperback, 102p)

De Tempeliers

De Tempeliers
Deel I

Judith von Halle » meer van deze auteur »

€ 22.50  ‹ geen verzendkosten!

Eerste deel van een tweedelig werk over de Tempeliers, de ridderorde die in de 13e eeuw werd uitgeroeid maar die van grote esoterische betekenis was. In dit deel worden onder meer twee belangrijker inwijdingsrituelen van de Tempeliers beschreven.

(gebonden uitgave in linnen band, 187 pagina’s)

Lohengrin en Antwerpen

Lohengrin en Antwerpen

Rika Heymans (e.a.)

€ 21.50  ‹ geen verzendkosten!

Een spirituele zoektocht naar de geschiedenis en de opgave van de stad Antwerpen, in het licht van het graalsthema. Over Lohengrin de Zwanenridder, over de middeleeuwse stadscultuur en de kiemen voor de wereldeconomie.

(paperback, 112 pagina’s, met afb. in kleur en zwartwit)

Creatieprocessen

Creatieprocessen

Jaak Hillen » meer van deze auteur »

€ 24.00  ‹ geen verzendkosten!

De ontwikkeling van de mens -van ieder mens- is een creatieproces; is het verhaal van potenties die gerealiseerd worden, van hindernissen die worden omgevormd, van het onzichtbare dat zichtbaar wordt gemaakt.

In dit boek worden creatieprocessen inzichtelijk gemaakt, verbonden met de kunst en worden instrumenten aangereikt om creatieprocessen te beleven en te begeleiden.

(Gebonden uitgave, 230 pagina

Rudolf Steiner, revolutionair

Rudolf Steiner, revolutionair
Zonder revolutie

John Hogervorst » meer van deze auteur »

€ 4.75

Het is nauwelijks bekend dat Rudolf Steiner op sociaal gebied inzichten had die indien ze ernstig genomen zouden worden tot een heel andere samenleving zouden leiden. Ze zouden vrijheid, gelijkheid en broederschap dichterbij brengen.

In deze brochure gaat het over Rudolf Steiner als wereldverbeteraar en wordt duidelijk dat een sterk sociaal en maatschappelijk engagement steeds deel van zijn werken is geweest.

(ABC Wegwijzer 13, brochure, met afb, 24 pagina’s)

Wat is antroposofie?

Wat is antroposofie?

John Hogervorst » meer van deze auteur »

€ 4.75

In Nederland bestaat een bonte verscheidenheid aan initiatieven waar mensen werken op basis van inzichten of idealen die zij uit de antroposofie putten.

In onderwijs, geneeskunst, gehandicaptenzorg, landbouw en nog veel meer gebieden wordt de antroposofie praktisch toegepast.

Dit boekje biedt een nadere kennismaking met antroposofie in woord en daad.

(geactualiseerde nieuwe druk, brochure, ABC Wegwijzer, 24 pagina’s)

Op weg naar de graal

Op weg naar de graal

John Hogervorst (red.) » meer van deze auteur »

€ 14.75

Een verzameling van artikelen over verschillende facetten van de graal. Over de graal in zijn verschillende gestalten door de eeuwen heen; over historische figuren die met het verhaal van de graal te verbinden zijn; over de kracht van het kwaad (Klingsor) in het graalverhaal; over de graal als inwijdingsthema; de genezing van Anfortas en het toekomstperspectief dat op licht in Wolfram von Eschenbach’s Parzival. Bevat artikelen van Ursula Grahl, John Hogervorst, Frans Lutters, Harrie Salman en Roland van Vliet.

Paperback, 135 pagina’s

Bronnen van sociale kunst

Bronnen van sociale kunst

Leo de la Houssaye » meer van deze auteur »

€ 12.00

Samenwerken en samenleven zijn in de moderne tijd alsmaar moeilijker geworden. Wat voorheen als vanzelf ging, moet nu bewust gevormd en gedaan worden.

Om spanningen te overwinnen, patstellingen te doorbreken - om in het algemeen vruchtbaar te kunnen handelen in het sociale leven is feitelijk iets nodig dat we sociale kunst kunnen noemen.

In dit bijzondere boekje gaat de schrijver op deze thematiek in en geeft aan hoe we sociale kunst kunnen (be)oefenen.

(paperback, 92 pagina’s)

Naar een nieuwe sterrenwijsheid

Naar een nieuwe sterrenwijsheid

Leo de la Houssaye » meer van deze auteur »

€ 19.00

Wat is ’een nieuwe sterrenwijsheid’? Het is een inzicht in en hanteren van astrologie op basis van ware kennis van mens en kosmos - en met inachtneming van de menselijke vrijheid. In dit boek is samengebracht wat de auteur zich in vele jaren rond dit thema verworven heeft. Het beschrijft hoe de astrologie zich van verleden tot heden heeft ontwikkeld en hoe de antroposofie de astrologie verruimt.

(paperback, 208 pagina’s)

Wat mensen tot de sterren spreken

Wat mensen tot de sterren spreken

Leo de la Houssaye » meer van deze auteur »

€ 16.50

’Mensen spreken tot de sterren’ wanneer ze in vrijheid handelen (en daarmee hun eigen lot in handen nemen).

In deze uitgave verdiept de auteur het thema van de verbinding tussen de mens en de wereld van sterren en planeten. Zoekend naar een vernieuwde sterrenwijsheid onderzoekt hij, onder meer aan de hand van de stervenshoroscopen, de samenhang tussen de wijsheid van de sterren en de levensloop van bijvoorbeeld Raffael, Novalis, Paracelsus en Thomas van Aquino.

(paperback, met afb. in ZW, 162 pagina’s)

Over het mysterie van het boze

Over het mysterie van het boze

Christine Gruwez en anderen » meer van deze auteur »

€ 20.00  ‹ geen verzendkosten!

In deze uitgave gaan de auteurs in op hetgeen in De aardse en de kosmische mens van Bruno Skerath over het boze geschreven is. Aan de orde komen o.m. de vraag naar de zin van het lijden, de betekenis van het boze en de ontwikkeling van het Ik.

Auteurs: Christine Gruwez, Marc Nauwelaerts, Luc Vandecasteele, Vera Van Ighem

(paperback, 63p)

Anna Katharina Emmerick

Anna Katharina Emmerick

Judith von Halle » meer van deze auteur »

€ 24.50  ‹ geen verzendkosten!

In antroposofische kringen is al enkele jaren een discussie gaande over de vraag hoe de stigmatisatie van Judith von Halle en de inhoud van haar boeken en voordrachten beoordeeld moeten worden. In antwoord op een geschrift van Sergej Prokofieff schreef von Halle dit boek over Anna Katharina Emmerick, een 19e eeuwse non die de stigmata droeg.

(paperback, 283 pagina’s)

De houtplastiek

De houtplastiek
Van het Goetheanum

John Wilkes en Judith von Halle

€ 19.50

’De mensheidsrepresentant tussen Ahriman en Lucifer’.

Verschillende hoofdstukken over het ontstaan en de achtergronden van ’de houtplastiek’, de Mensheidsrepresentant waaraan Rudolf Steiner lang werkte en die onvoltooid bleef. Daarbij: vele prachtige foto’s de beeldengroep, het werken aan het beeld, het eerste Goetheanum en meer.

(paperback, 21x23 cm, 84 pagina’s)

De Johannes-individualiteit

De Johannes-individualiteit

Judith von Halle » meer van deze auteur »

€ 17.50

Nog niet eerder ontsloten aspecten over de spirituele missie en de persoonlijke ontwikkelingsweg

Een onderzoekende beschouwing naar de eenmalige vereniging van de Kaïn- en de Abelstroom in de evangelist Johannes - en de missie van een toekomstige bewuste nieuwe vereniging van deze twee stromen.

(hardcover, 172p)

De Kerstgedachte van de Isis-Horus-mythe

De Kerstgedachte van de Isis-Horus-mythe

Judith von Halle » meer van deze auteur »

€ 16.50

Beschouwingen over de oude Egyptische mysteriën; over hun geleidelijk neergang maar ook over het waarnemen van de de aarde naderende Logos en het voorbereidende werk voor het begrijpen van het kerstgebeuren.

(gebonden uitgave met afbeeldingen in kleur en ZW, 99 pagina’s)

De Tempeliers

De Tempeliers
Deel II

Judith von Halle » meer van deze auteur »

€ 22.50  ‹ geen verzendkosten!

Een beschrijving van het tweede van de drie delen van het inwijdingsritueel van de Tempeliers (het eerste en het derde deel kwamen al aan bod in De Tempeliers deel I). Daarnaast beschrijft de auteur de verbindingen tussen drie hoofdrolspelers in de vernietiging van de Tempeliersorde: de Franse koning Philips de Schone, Paus Clemens V en Jacques de Molay, de laatste grootmeester van de orde van de Tempeliers.

(Gebonden uitgave, 213 pagina’s)

De zeven mysteriedrama’s van Rudolf Steiner

De zeven mysteriedrama’s van Rudolf Steiner

Judith von Halle » meer van deze auteur »

€ 35.00  ‹ geen verzendkosten!

Met zijn vier mysteriedrama's beschreef Rudolf Steiner ook een inwijdingsweg en een mensengemeenschap die die weg beging. In deze uitgave doe de schrijfster een poging de vier drama's van de hand van Rudolf Steiner 'voort te zetten': in de vormgeving van het eerste Goetheanum vond zij de aanduidingen voor het vijfde, zesde en zevende drama. In dit boek beschrijft zij hoe zij tot deze opzet kwam en geeft zij aan wat de inhoud van de drie 'ongeschreven' drama's zou zijn. Kleurenafbeeldingen van werken uit het eerste Goetheanum vullen haar betoog aan.

((Hardcover, gebonden, 260p)

Het Avondmaal

Het Avondmaal
Van voorchristelijke cultus tot transsubstantiatie

Judith von Halle » meer van deze auteur »

€ 15.90

Een beschrijving van het Laatste Avondmaal, vanuit het eigen geestelijke beleven van de auteur, die laat zien hoe het oude joodse geestelijke erfgoed door Christus vernieuwd wordt.

(hardcover, 102p)

Het leven op het keerpunt der tijden

Het leven op het keerpunt der tijden
En de spirituele achtergronden daarvan

Judith von Halle » meer van deze auteur »

€ 22.50  ‹ geen verzendkosten!

Een beschrijving van de wijze waarop het Joodse volk ten tijde van het leven van Christus leefde, waarin de verschillende groeperingen en stromingen en hun verhouding tot het mysterie van Golgotha aan bod komen - én de manier waarop hun invloed tot op heden doorwerkt - en over de voorbereiding van Jezus van Nazareth op de komst van de Christus in zijn tijd bij de Essenen.

(hardcover, 175 pagina’s plus katern met kleurenillustraties)

Het ziektebeeld dementie

Het ziektebeeld dementie

Judith von Halle » meer van deze auteur »

€ 10.00

Hoe kan je vanuit een spiritueel perspectief naar dementie kijken, wat betekent het voor de mens die er aan lijdt, en wat zegt het omtrent de ontwikkeling van de mensheid?

De schrijfster gaat in op deze en andere vragen rondom dementie en probeert ook aan te geven wat spirituele inzichten kunnen betekenen voor het behandelen van of omgaan met mensen met dementie.

(paperback, 95 pagina’s)

Jozef van Arimathea en de weg van de heilige graal

Jozef van Arimathea en de weg van de heilige graal

Judith von Halle » meer van deze auteur »

€ 22.50  ‹ geen verzendkosten!

Een beschouwing over de verbreiding en de verdieping van het esoterisch christendom in de tijd van het vroege christendom: hoe Jozef van Arimathea met het vergeestelijkte bloed van Christus naar het westen van Europa trok om de ’aarde te wijden’, terwijl Johannes in het oosten van Europa aan een geestelijke wijding werkte. Daarbij komt ook de missie van Maria Magdalena ter sprake.

(gebonden, 165 pagina’s)

Materie sterft - Geest wordt geboren

Materie sterft - Geest wordt geboren

Judith von Halle » meer van deze auteur »

€ 16.50

Kosmische aspecten van het stervensuur op Golgotha.

Onderzoek naar de kosmische constellatie ten tijde van de kruisiging van Christus. Zijn dood was tegelijkertijd een geestelijke geboorte.

(gebonden uitgave, 111 pagina’s)

Over de geheimen van de kruisweg en het graalbloed

Over de geheimen van de kruisweg en het graalbloed
Het mysterie van de verwandeling

Judith von Halle » meer van deze auteur »

€ 16.50

In deze uitgave gaat de auteur, op basis van haar eigen spirituele ervaringen, opnieuw nader in op de gebeurtenissen rondom het mysterie van Golgotha; over de opstanding en de vorming van het opstandingslichaam, over het ’graalbloed’ en over de kruisweg.

(gebonden uitgave, 132 pagina’s)

Over het mysterie van de drie Johannesfiguren

Over het mysterie van de drie Johannesfiguren

Judith von Halle » meer van deze auteur »

€ 22.50  ‹ geen verzendkosten!

Het mysterie van Lazarus-Johannes is een van de belangrijkste christelijke erfenissen om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de huidige en toekomstige mens. In dit boek beschrijft Judith von Halle een derde Johannes, naast de Johannes de Doper en Johannes de Evangelist.

(Gebonden uitgave, 197 pagina’s)

Over ziekten en genezingen

Over ziekten en genezingen
En de mysterietaal van de evangeliën

Judith von Halle » meer van deze auteur »

€ 16.50

De schrijfster gaat nader in op de ziekten en genezingen zoals die in het Nieuwe Testament beschreven worden. Wat gaat er achter de bewoordingen van het Nieuwe Testament schuil; welke ziekten worden eigenlijk beschreven en waarom komen in onze tijden andere ziekten voor?

(hardcover, gelijmd, 176 pagina’s)

Paaszaterdag

Paaszaterdag
De afdaling in de aardediepten

Judith von Halle » meer van deze auteur »

€ 16.50

De afdaling in de aardediepten op de antroposofische scholingsweg.

Een beschrijving van de gebeurtenissen tijdens de afdaling van Christus, na zijn dood op Golgotha, naar de kern van de aarde.

(hardcover, 147 pagina’s)

Rudolf Steiner Meester van de witte loge

Rudolf Steiner Meester van de witte loge
Over de occulte biografie

Judith von Halle » meer van deze auteur »

€ 22.50  ‹ geen verzendkosten!

De schrijfster beschrijft het werken van de meesters van de Witte Loge en hun doelstellingen en relateert dit vervolgens aan de occulte biografie van Rudolf Steiner.

(gebonden uitgave, 184 pagina’s)

Zwanenvleugels

Zwanenvleugels
Een spirituele autobiografie

Judith von Halle » meer van deze auteur »

€ 34.00  ‹ geen verzendkosten!

In deze autobiografie vertelt de schrijfster over haar kinder- en jeugdjaren, vanaf haar allereerste herinnering tot aan haar 25e jaar, toen zij met de antroposofie in aanraking kwam. In al die jaren ziet zij de wereld anders dan de mensen om haar heen die zien en zoekt zij niet alleen antwoorden op diepe levensvragen maar zoekt zij ook naar een basis waarop zij haar spirituele ervaringen kan begrijpen en baseren.

(hardcover, genaaid, 407 pagina´s)

’En als Hij niet was opgestaan...’

’En als Hij niet was opgestaan...’
De Christus-stadia op de weg naar de geestelijke mens

Judith von Halle » meer van deze auteur »

€ 22.50  ‹ geen verzendkosten!

Dit boek bevat de neerslag van zeven voordrachten die Judith von Halle in 2004 en 2005 in Berlijn hield, nadat zij eerder in 2004 de stigmata ontving.

In de voordrachten spreekt zij over uitvoerig over de inhoud van het mysterie van Golgotha (waaronder over het opstandingslichaam van de Christus en over de gebeurtenissen tussen diens dood en opstanding) en over de betekenis van Pasen en Pinksteren.

(gebonden uitgave met 4 kleurenillustraties, 195 pagina’s)

’Het christelijke uit het hout tevoorschijn slaan...’

’Het christelijke uit het hout tevoorschijn slaan...’
Rudolf Steiner, Edith Maryon en de Christus-plastiek

Judith von Halle » meer van deze auteur »

€ 18.50

Een beschrijving van de bijzondere verbinding tussen Rudolf Steiner en de beeldhouwster Edith Maryon. Hun samenwerking leidde tot de zgn Christus-plastiek, het beeld van de mensheidsrepresentant.

(gebonden, met foto’s, 101 pagina’s)

Hoe karma werkt

Hoe karma werkt
100 jaar Mysteriedrama

Corrie Hendriks e.a.

€ 30.00  ‹ geen verzendkosten!

prachtige uitgave naar aanleiding van ’100 jaar Mysteriedrama’, met beschouwingen over de inhoud van de mysteriedrama’s; de 21-jarige geschiedenis van het Drempeltheater dat de drama’s in Nederland opvoerde, ervaringen van spelers en andere betrokkenen en met vele foto’s in kleur.

(gebonden uitgave, 231 pagina’s)

Anders omgaan met religie

Anders omgaan met religie
Religieuze vernieuwing

James Hindes

€ 4.25

Inleiding tot de verhouding van antroposofie en godsdienst; gezichtspunten over de centrale christologische thema’s in het werk van Rudolf Steiner en kennismaking met de Christegemeenschap, de beweging voor religieuze vernieuwing.

(128 pagina’s, geïllustreerd in zwartwit)Van € 9,00 voor €4,25.

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  privacy  ·  klantenservice  ·  home