home ABC Antroposofie

Auteurs A-E

Antroposofie, sortering op auteursnaam

37 boeken op deze pagina

Verzamelde werken

Verzamelde werken

Dionysius de Areopagiet » meer van deze auteur »

€ 29.90  ‹ geen verzendkosten!

De eerste volledige Nederlandse vertaling van alle werken van Dionysius de Areopagiet. Zijn werk heeft sinds de vijfde eeuw de christelijke traditie en cultuur beïnvloed, onder meer door zijn ’leer van de hemelse hiërarchiën’.

Deze prachtige, gebonden uitgave bevat begeleidende artikelen van onder meer Christine Gruwez, Michiel ter Horst en Ben Schomakers.

(495 pagina’s)

Imaginatie, Inspiratie, Intuďtie

Imaginatie, Inspiratie, Intuďtie
Handboek antroposofische onderzoeksmethoden

Erik Baars (e.a.)

€ 28.50  ‹ geen verzendkosten!

Als leerkracht of als arts heb je enerzijds te maken met regels, procedures en protocollen en anderzijds met de mens (de leerling of patiënt) voor wie je je inzet. Die mens vraagt soms een aanpak, werkwijze of gebaar dat niet uit protocollen voortkomt maar uit een andere wereld; de wereld van imaginatie, inspiratie en intuďtie.

In deze uitgave wordt beschreven hoe de professional de antroposofische onderzoeksmethode kan inzetten in zijn werk.

Auteurs zijn: Erik Baars, Auke van der Meij, Edmond Schoorel, Arie Bos en Guus van der Bie.

(paperback, 198 pagina’s)

Beelden van energie

Beelden van energie
Chromatograhy

J. Bakker en A. Bakker-Misset

€ 9.90

Een bijzondere uitgave over het maken van chroma's: beelden die de gezondheid van planten, zaad, de bodem, mest of levensmiddelen laten zien. Hoe maak je chroma's en hoe kan je ze 'lezen'? Ook het onderzoeken van de Bovis-waarde en het belang van goede compost worden belicht door de auteurs, die zich jarenlang met deze thema's hebben beziggehouden.

(hardcover, genaaid, 95p, met vele afb. in kleur) Van 21,95 voor 9,90

De Tuin der Hemelse Vreugden

De Tuin der Hemelse Vreugden
Van Hiëronymus Bosch

Catharina Barker » meer van deze auteur »

€ 17.50

Een studie (eerste deel) naar de betekenis van het drieluik van Hiëronymus Bosch. Het drieluik wordt zorgvuldig, deel voor deel, besproken (en in vele kleurenafbeeldingen getoond) en verklaard. Daarmee wordt het bekijken van dit werk een weg naar binnen, naar het begrijpen van de imaginaties die Bosch schilderde en naar de kennis die leeft in de stroming van Christiaan Rozenkruis.

(paperback, 118 pagina’s)

De Vrije VanDalen

De Vrije VanDalen
Zeer veel verklarend zakwoordenboek van het antroposofisch jargon

Leonard Beuger e.a.

€ 3.75

De Vrije VanDalen is bedoeld voor iedereen die een origineel cadeautje zoekt, eindelijk eens achter de sluier van het antroposofisch leven wil kijken, of gewoon af en toe (om zichzelf) wil lachen.

(52 pagina’s)

Met de doden leven

Met de doden leven

Arie Boogert » meer van deze auteur »

€ 18.50

De mensen die ons in het leven door de dood ontvallen kunnen ons nog steeds nabij blijven. In dit boek wordt verteld hoe we de verbinding met de gestorvenen kunnen opbouwen, door gebed, oefeningen en aandacht.

(paperback, 136p)

De Ekster

De Ekster

Wolter Bos » meer van deze auteur »

€ 9.75

Een speciaal boekje, in eigen beheer uitgegeven en met kleurige tekeningen van Johanna Hoek. Een levendige beschouwing over de ekster. Een uitnodiging om heel goed te leren waarnemen, over uiterlijk, beweging, gedrag en zang. Ook in dit boekje laten de schrijver en de illustratrice zien hoe de fascinatie voor het kleine groots kan zijn. Eerder verschenen al boekjes over het roodborstje en de koolmees.

(paperback, 12 x 12 cm, 52 pagina’s)

De Koolmees

De Koolmees

Wolter Bos » meer van deze auteur »

€ 9.75

Een speciaal boekje, in eigen beheer uitgegeven en met kleurige tekeningen van Johanna Hoek. Een levendige beschouwing over de koolmees. Een uitnodiging om heel goed te leren waarnemen, over uiterlijk, beweging, gedrag en zang van de koolmees. Ook in dit boekje laten de schrijver en de illustratrice zien hoe de fascinatie voor het kleine groots kan zijn.

(paperback, 12 x 12 cm, 52 pagina’s)

De Winterkoning

De Winterkoning

Wolter Bos » meer van deze auteur »

€ 9.75

Een fenomenologische beschouwing over de winterkoning, zijn uiterlijk en gedrag. Sfeervol geďllustreerd in kleur en zwartwit.

(klein formaat, 44 pagina’s)

Gebruik je hersens!

Gebruik je hersens!

Arie Bos » meer van deze auteur »

€ 16.50

Arie Bos schreef eerder twee belangwekkende boeken over het menselijk bewustzijn. Twee uitgebreide boeken, waarin zijn onderwerp grondig besproken werd.

Nadien vroeg hij zich af: waarom is er niet een boek met een dergelijke inhoud, maar dan zó geschreven dat het in principe voor iedereen, ook voor jongeren, begrijpelijk is?

Dat boek is er nu: in deze uitgave laat hij op een heldere manier zien hoe bewustzijn en hersenen met elkaar samenhangen; niet zoals dat algemeen wordt aangenomen, kort gezegd dat de hersenen ons bewustzijn ´leveren´, maar andersom: dat de menselijke geest zich bedient van het instrument dat de hersenen vormen.

(paperback, 101p, met kleurenafb.)

Hoe de stof de geest kreeg

Hoe de stof de geest kreeg
De evolutie van het ik

Arie Bos » meer van deze auteur »

€ 29.90  ‹ geen verzendkosten!

Een dikke pil waarin grote vraagstukken centraal staan: wat is het verschil tussen mens en dier? Wat is leven? Wat is bewustzijn? Heeft de moderne wetenschap alle antwoorden - of valt er, op een wetenschappelijke manier, toch ook nog anders te kijken?

Deze vraagstukken worden in een grote, samenhangende lijn behandeld in een stijl die levendig en onderhoudend is.

(paperback, 460 pagina’s)

Mijn brein denkt niet, ik wel

Mijn brein denkt niet, ik wel

Arie Bos » meer van deze auteur »

€ 24.90  ‹ geen verzendkosten!

Het is een belangrijke actuele discussie: is het menselijk bewustzijn eenvoudigweg de weerslag van processen in ons brein - of is ons brein het instrument met behulp waarvan de menselijke geest, of het ’ik’, zich bedient om bewustzijn te vormen? Arie Bos mengt zich met verve in deze discussie en doet dat op een aanstekelijke manier die maakt dat je alsmaar verder wilt lezen. Bovendien maakt hij aannemelijk dat de mens wel degelijk een wezen is wiens lichameliikheid, dus ook wiens hersenen, de belichaming vormt van zijn geestelijke deel.

(paperback, 240 pagina’s)

Waarnemen - wat een vreugde!

Waarnemen - wat een vreugde!

Wolter Bos » meer van deze auteur »

€ 10.00

Waarnemen verbindt ons met de wereld. Dat wat we waarnemen kan ons met vreugde vervullen. Betekent ons waarnemen ook iets voor datgene dat we waarnemen?

Wolter Bos schreef (met als basis een voordracht die hij hierover hield) een inspirerend betoog.

(paperback, 40 pagina´s)

De Drie-eenheid en karma

De Drie-eenheid en karma
Leven met het Christus-Licht

Margarete van den Brink » meer van deze auteur »

€ 14.50

Het esoterisch christendom biedt de mogelijkheid dieper door te dringen in wat in de Evangeliën beschreven is. Het is weg die niet alleen tot kennis en inzicht, maar ook tot beleven, ervaren en voelen kan leiden. Langs deze weg beschrijft de schrijfster haar zoektocht naar een verbinding met de Drie-eenheid.

(paperback, 111 pagina’s)

Leven na de dood

Leven na de dood

Margarete van den Brink » meer van deze auteur »

€ 3.00

Bij steeds meer mensen groeit het besef dat het menselijk bestaan ook na het sterven nog doorgaat. Maar hoe ziet dat er uit?

In deze brochure beschrijft Margarete van den Brink de weg die de mens in het leven na de dood gaat. Het is een weg van loslaten, van leren en van inzichten en intenties opdoen voor een volgend leven. Wie deze weg kent zal er moed en kracht uit putten!

(Brochure, 26 pagina’s)

Verkwikkender dan licht

Verkwikkender dan licht
De werkzaamheid van Christus in ontmoeting en gesprek

Margarete van den Brink » meer van deze auteur »

€ 14.75

In het ontmoeten en in gesprek gaan met de andere mens kan een bron van kracht opwellen; het is de Christuskracht die kan stromen waar mensen open staan om het hogere in elkaar te ontmoeten. Dit fijnzinnig geschreven boek beschrijft hoe we tot deze nieuwe gespreks- en ontmoetingscultuur kunnen komen.

(paperback, 121 pagina’s)

Orgaantransplantatie en -donatie

Orgaantransplantatie en -donatie
Een spirituele visie

Matthijs Chavannes

€ 12.00

Vragen rondom orgaandonatie en -transplantatie worden steeds weer bediscussieerd. Hoe kun je hier vanuit de antroposofische geesteswetenschap naar kijken?

De schrijver was antroposofisch huisarts en beschrijft de organen en hun werking in samenhang met het wezen van de mens en onderzoekt vervolgens hoe je naar orgaandonatie en -transplantatie kunt kijken.

(paperback, 59 pagina’s)

Biologisch-dynamische landbouw als helende impuls

Biologisch-dynamische landbouw als helende impuls

Joop van Dam » meer van deze auteur »

€ 12.00

De biologisch-dynamische landbouw wil niet alleen een landbouw die producten voortbrengt die gezond en voedzaam zijn voor de mens maar wil ook de aarde verzorgen. In dit boekje beschrijft de auteur achtergronden van de BD-landbouw en gaat hij op zoek naar het kenmerkende van het boerenbedrijf. Daarmee geeft hij een beeld van de grote samenhang waarin je als consument of boer staat.

(paperback, 51 pagina’s)

Maria Magdalena

Maria Magdalena
Vrouw naast Jezus

Danielle van Dijk » meer van deze auteur »

€ 29.50  ‹ geen verzendkosten!

Dit boek is het levendige verhaal van een zoektocht naar een verborgen christendom waarin Maria Magdalena een belangrijke rol speelt. De zoektocht begint bij de rol van de godin in de religie. Via onbekende christelijke geschriften en kunstuitingen door de eeuwen heen, wordt de betekenis van de godin en het vrouwelijke in het christendom steeds duidelijker. Uiteindelijk kan de zoektocht in het eigen innerlijk worden voortgezet, onder meer met oefeningen en meditaties die door de schrijfster worden geboden.

(paperback, 382 pagina’s, met vele afbeeldingen in kleur)

Johannes

Johannes
De Doper & De Evangelist

Loek Dullaart » meer van deze auteur »

€ 6.00

Johannes de Doper en Johannes de Evangelist hebben elkaar waarschijnlijk nooit ontmoet - en zijn toch diep met elkaar verbonden. In dit boek worden zij in hun verschillende incarnaties gevolgd, op zoek naar hun samenwerking in het licht van degene door wie zij verbonden zijn: de Christus.

188 pagina’s, met afbeeldingen in kleur. Van 19,50 voor 6,00

Sekem

Sekem
Sociaal ondernemen brengt de woestijn tot bloei

Ibrahim Abouleish

€ 24.95  ‹ geen verzendkosten!

Dit boek beschrijft het verhaal van het project van Ibrahim Abouleish die de droom had om in de woestijn van Egypte een oase van activiteit, landbouw, cultuur en sociaal ondernemerschap te vestigen. Inmiddels werken ruim 2.000 mensen samen in de verbouw en verwerking van levensmiddelen en katoen, is er een medisch centrum en een academie voor kunst en wetenschap. Met foto's on kleur en ZW.

(Dit is een geactualiseerde en bewerkte uitgave van het eerder verschenen boek over Sekem) Paperback, 207p

Reis naar Christianopolis

Reis naar Christianopolis

Johann Valentin Andreae » meer van deze auteur »

€ 39.00  ‹ geen verzendkosten!

"Aangezien anderen nooit op hun fouten gewezen willen worden en ik het ook niet mijn taak acht dat te doen, heb ik voor mezelf een stad gebouwd, waarin ik het voor het zeggen heb. En als u meent dat deze stad mijn onbeduidende persoon moet voorstellen, zult u er niet zo ver naast zitten."

Eerste vertaling in het Nederlands van Andreae’s ideaalbeeld van een christelijke samenleving.

(Ingenaaid, 173 pagina’s)

Chaos en hoop

Chaos en hoop
Apocalyptische tekenen bij de overgang naar het derde millennium

Pietro Archiati » meer van deze auteur »

€ 5.50

Een beschrijving van de diepere, verborgen achtergronden van de ontwikkelingen in onze tijd. Thema’s zijn o.a.: goed en kwaad; de wederkomst van de Christus; de opgave van Europa tussen oost en west en de incarnatie van Ahriman.

(191 pagina’s)

VAN 17.50 VOOR 5.50

Bronnen van cultisch handelen

Bronnen van cultisch handelen
Van natuurreligie tot sacrament

Bastiaan Baan » meer van deze auteur »

€ 6.90

In zekere zin begint alle menselijke cultuur met cultisch handelen: een handelen dat geďnspireerd wil zijn vanuit een hogere wereld. In dit werk gaat Bastiaan Baan op zoek naar de bronnen van het cultisch handelen. Daarbij onderzoekt hij hoe het cultische handelen zich heeft ontwikkeld tot in de zeven christelijke sacramenten en verbindt deze historische ontwikkeling met inzichten uit de theologie en de geesteswetenschap. De toekomst van de cultus, de cultus in de kunst, de verbinding van gestorvenen met de cultus en nog veel meer aspecten komen allemaal aan bod. Een rijk boek!

(gebonden, 229 pagina’s, met ill. in kleur en ZW) Van 24,90 voor 6,90

Gesprekken over cultus

Gesprekken over cultus
Oorsprong - ontwikkeling - toekomst

Bastiaan Baan en en Verena Staël von Holstein

€ 7.90

Verena Staël von Holstein publiceerde verschillende boeken waarin zij vertelde over de gesprekken die zij over een veelheid aan onderwerpen voerde met natuurwezens. In deze uitgave is een reeks gesprekken opgenomen die zij met Bastiaan Baan voerde en waarin zij spreken over vormen van cultus, van het Stenen Tijdperk, het oude Griekenland, tot de oorspronkelijke christelijke cultus en de vernieuwing van de cultus in de 20e eeuw. Ook wordt een blik geworpen op aanzetten voor een toekomstige cultus.

(gebonden uitgave, met ill. in kleur en ZW, 180 pagina’s) Van 24,90 voor 6,90

Anders omgaan met bouwen

Anders omgaan met bouwen
Organische architectuur voor nu en later

Kenneth Bayes

€ 3.90

De vormenwereld van de architectuur werkt in op de mens. De organische architectuur gaat uit van dit besef en probeert ’weldadig werkende vormen’ te scheppen.

Dit boekje biedt een inleiding tot de organische architectuur.

(120 pagina’s, vele foto’s en tekeningen in zwartwit)

VAN 9,00 VOOR 3,25

Antroposofie - Saturnusweg

Antroposofie - Saturnusweg

Adriaan Bekman » meer van deze auteur »

€ 16.50

Op enkele plaatsen sprak Rudolf Steiner over de Saturnusweg: een scholingsweg die tot een ontmoeting met Michaël en Christus zou kunnen leiden. In deze uitgave onderzoekt de auteur de aanknopingspunten voor deze weg.

(paperback, 114 pagina’s)

Bezieling

Bezieling
Filosofie van het georganiseerde leven

Adriaan Bekman » meer van deze auteur »

€ 12.50

Een boek dat een levenswerk is. Het gaat op zoek naar de betekenis van gemeenschappen en organisaties in onze tijd; het zoekt in de geschiedenis en in de filosofie naar ontwikkelingen en inzichten die voor de moderne mens van betekenis kunnen zijn en als derde element beschrijft de auteur hoe de menselijke ziel weer in ere hersteld moet worden - als een toekomstrichting waarin de mens op weg is naar een nieuwe verhouding tot zichzelf en tot de andere mens.

(gebonden, 512 pagina’s) Van 35,00 voor 12,50

Het jaar van de ziel

Het jaar van de ziel

Adriaan Bekman » meer van deze auteur »

€ 15.00

Dertien korte meditatieve overwegingen bij dertien momenten in het jaar - van Advent tot Allerheiligen - met dertien schilderingen van de auteur. Om de loop van het jaar in de ziel te beleven - en de ziel te scholen.

(Hardcover, 39 pagina’s)

Een stap verder

Een stap verder

Nard Besseling

€ 14.50

Gebeurtenissen rondom de aanloop naar de oprichting van de Bernard Lievegoed Kliniek hebben destijds diepe sporen getrokken in de onderlinge verhoudingen in het antroposofisch medisch veld. Daarbij speelde Bernard Lievegoed zelf een belangrijke en kwestieuze rol.

In dit opmerkelijke boek worden die gebeurtenissen beschreven en wordt gezocht naar de mogelijkheid om het verleden te onderzoeken maar ook om een stap verder te komen.

(paperback, 148 pagina’s)

Paracelsus

Paracelsus
Zijn tijdloze heelkunde en filosofie

Klaus Bielau » meer van deze auteur »

€ 7.50

Een beschouwing over Paracelsus, vooral bekend als arts maar ook alchemist en waarheidszoeker, en zijn belangrijkste werken.

(paperback, 80 pagina’s)

Paracelsus Bloemlezing

Paracelsus Bloemlezing
De Artsenij - Het Woord Gods

Klaus Bielau » meer van deze auteur »

€ 28.50  ‹ geen verzendkosten!

Een bloemlezing uit het werk van Paracelsus, samengesteld door Klaus Bielau die een ruime keuze uit zijn belangrijkste werken bevat, o.a. Volumen Paramirum, Opus Paramirum, Het boek Paragranum en Het labyrinth van de artsen.

Met een inleiding, noten en een aantal illustraties in zwartwit.

(Gebonden uitgave, 181 pagina’s)

Hoe christelijk is de antroposofie?

Hoe christelijk is de antroposofie?

Andreas Binder

€ 6.90

De schrijver, Duits theoloog, geeft een onbevooroordeeld beeld van de antroposofie en gaat tegelijkertijd in op de kritiek die vanuit de traditionele christelijke stromingen op de antroposofie geuit wordt. Zijn boek legt een basis voor het gesprek tussen de antroposofie en de kerken. Van €11,90 voor € 6,90.

(paperback, 230 pagina’s)

De zeven ontwikkelingsfasen van mens, relatie en organisatie

De zeven ontwikkelingsfasen van mens, relatie en organisatie

Margarete van den Brink » meer van deze auteur »

€ 16.95

Ontwikkeling verloopt in zeven fasen; dat geldt voor de individuele ontwikkeling van de mens, maar ook voor die van relaties en van organisaties. Met vele voorbeelden maakt de schrijfster de zeven ontwikkelingsfasen herkenbaar - en laat zien welke opgaven en belemmeringen daarmee verbonden kunnen zijn. Ontwikkeling wil ook zeggen dat het spirituele zich in de dagelijkse werkelijkheid wil realiseren. Zo geeft dit boek inzicht in vraagstukken op het gebied van ontwikkeling en samenwerken.

(paperback, 171p)

De organen

De organen
In relatie tot lichaam, ziel en geest

Han Campagne

€ 39.50  ‹ geen verzendkosten!

Vanuit de beschrijving van de menselijke organen wordt in dit bijzondere boek een fundament gelegd voor een praktisch toe te passen menskunde. Orgaantypes; constitutietypen; planeten; de verbinding tussen de organen en de aanleg van de ziel; organen - planeten - metalen; de twaalf zintuigen; het zenuwstelsel; het antroposofisch mensbeeld - het komt allemaal aan de orde in dit werk dat een rijke bron is om op een nieuwe manier naar de mens te kijken. Niet alleen naar de mens als wonderbaarlijke schepping, ook naar de mens en zijn gezondheid en naar het doel van zijn ontwikkeling.

Paperback, genaaid, 424 pagina’s met afbeeldingen in kleur.

100 jaar euritmie in Nederland

100 jaar euritmie in Nederland

Imke Jelle van Dam

€ 39.00  ‹ geen verzendkosten!

Jaren aan gewerkt en nu is het er: een rijk overzicht van 100 jaar euritmie in Nederland. Onder meer aan de hand van krantenberichten, programma’s, herinneringen en brieven wordt uiteengezet hoe de euritmie een eeuw geleden in Nederland begon en hoe zij geleidelijk aan, door opvoeringen, onderwijs, opleiding een plaats verwierf.

Met honderden foto’s in kleur en zwartwit, biografieën, overzichten van euritmiegroepen en opvoeringen enzovoort.

(paperback, groot formaat, 480 pagina’s)

Maria Magdalena, de lady van Glastonbury en Iona

Maria Magdalena, de lady van Glastonbury en Iona
Over de oudste wortels vanhet Keltisch Christendom

Danielle van Dijk » meer van deze auteur »

€ 24.50  ‹ geen verzendkosten!

Een zoektocht naar het keltische christendom, naar de verbinding van Jezus en Maria Magdalena en naar het vraagstuk man/vrouw. De tocht voert door een schat van oude keltische legenden en biedt een inzicht in de ontwikkeling en verspreiding van het vroege Christendom. Met bijna 200 afbeeldingen in kleur en beschrijvingen van bijzondere plekken op het eiland Iona en in en rond Glastonbury zodat het boek ook als bijzondere reisgids kan dienen.

(paperback, 280p)

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  privacy  ·  klantenservice  ·  home