home ABC Antroposofie

Rudolf Steiner

ABC Boekenservice

72 boeken, 61-72 getoond op pagina 3/3

 « 123

Rudolf Steiner over muziek

Rudolf Steiner over muziek

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 22.50  ‹ geen verzendkosten!

Voordrachten over: de beleving van de toon door de mens; toon en woord als uitdrukking van de mens; het wezen van muziek, aangevuld met enkele korte toespraken en vraag- en antwoordsessies.

(203 pagina’s)

Rudolf Steiner over Rusland

Rudolf Steiner over Rusland
De verhouding oost - west

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 10.00

Een verzameling van teksten van Rudolf Steiner over Rusland, o.m. over de Russische volksaard, het communisme, de Russische geschiedenis en de verhouding oost - west.

(143 pagina's)

Spirituele ethiek

Spirituele ethiek

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 23.00  ‹ geen verzendkosten!

Het vraagstuk van goed en kwaad is in onze tijd brisant actueel. Hoe gaan wij om met keuzes in ons eigen leven en waarop baseren we onze moraal?

In de vier voordrachten in deze uitgave spreekt Rudolf Steiner over het kwaad in de ontwikkeling van mens en mensheid en geeft hij aan wat de betekenis van het geweten en van de liefde is.

Met een nawoord van Pietro Archiati.

(Gebonden uitgave, 158 pagina

Spirituele ontwikkeling

Spirituele ontwikkeling
De ervaringen, mogelijkheden en risiko

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 29.50  ‹ geen verzendkosten!

Voordrachten (in Den Haag gehouden) over mogelijkheden en valkuilen bij het werken aan een innerlijke, spirituele ontwikkeling. Met vragenbeantwoording, openingswoord en slotwoord van Rudolf Steiner, plus een nawoord van Frank Wijnbergh.

Gebonden uitgave met stofomslag, 312 pagina’s. (GA 145)

Tekens en symbolen van het kerstfeest

Tekens en symbolen van het kerstfeest
De geboorte van het licht

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Het oude zonnefeest, dat zowel in Egypte en Azië als bijvoorbeeld bij de Kelten werd gevierd, leeft voort in de tekens en symbolen van ons kerstfeest. Rudolf Steiner geeft aan wat de oorspronkelijke betekenis van die oude symbolen is.

(paperback, 78 pagina’s)

Toeval en karma

Toeval en karma

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Twee voordrachten, een fragment en een artikel over vragen rond karma, vrijheid en toeval. Wat is karma en hoe werkt het; hoe verhoudt karma zich tot de vrijheid van de mens; bestaat toeval (en wat is dat dan)? Is alles wat er in een mensenleven gebeurt ook ’de bedoeling’?

Rudolf Steiner plaatst deze vragen in een breder, zinvol perspectief.

(paperback, 64 pagina’s)

Verbeter de wereld (en begin samen)

Verbeter de wereld (en begin samen)
De sociale hoofdwet

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

In dit boekje staat de sociale hoofdwet centraal en maakt Rudolf Steiner duidelijk dat de antroposofie een sociale missie heeft: zij wil bijdragen aan een betere wereld - voor álle mensen. Deze uitgave bevat de drie artikelen waarin Rudolf Steiner de sociale hoofdwet voor het eerst formuleerde, een prachtige voordracht uit 1905: Broederschap en de strijd om het bestaan die laat zien hoe de antroposofie wil bijdragen aan sociale gerechtigheid en is voorzien van een inleiding en een nawoord.

(paperback, 66 pagina’s)

Vrij, gelijk & samen

Vrij, gelijk & samen
Op weg naar een betere wereld

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.75

De betekenis van Rudolf Steiners gedachtegoed over ’een betere wereld’ (dat is een samenleving die zo is ingericht dat aan ieder mens ’recht’ gedaan wordt) is nog maar nauwelijks ontdekt. De sociale driegeleding is geen abstract programma en geen utopie maar een begaanbare weg die in het hier en nu begint. In de twee voordrachten in deze uitgave wordt de sociale driegeleding vanuit verschillende perspectieven beschreven. Daarmee is dit boekje een bruikbare inleiding voor ieder die op weg wil naar een betere wereld.

(paperback, 82 pagina’s)

Waarnemen en denken

Waarnemen en denken

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50  ‹ geen verzendkosten!

Nu ik deze kennistheorie weer voor me heb lijkt ze mij ook de kentheoretische basis en verantwoording te zijn van alles wat ik later heb uitgesproken en gepubliceerd. Deze kennistheorie spreekt over een kennen dat de weg baant van de zintuiglijke naar de geestelijke wereld, aldus Steiner bij de herdruk van zijn boek.

(Gebonden uitgave, hardcover, 172 pagina's)

We kunnen op elkaar bouwen

We kunnen op elkaar bouwen

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 3.00

Rudolf Steiner over geld, werk en inkomen en over de manier waarop mensen op elkaar kunnen bouwen:

”Er bestaat iets hoogst onnatuurlijks in het sociale bestel, namelijk dat geld zich vermeerdert als je het alleen maar hebt. Je zet het op de bank en je krijgt rente. Dat is het onnatuurlijkste wat maar kan bestaan, het is eigenlijk enorm onzinnig. Je doet helemaal niets, je zet je geld op de bank - geld dat je misschien ook niet door arbeid maar door een erfenis hebt gekregen - en je krijgt daarvoor rente. Dat is volkomen onzinnig!”

(Brochure, 25 pagina’s)

Wederkomst en weerstand

Wederkomst en weerstand
Christus in het etherische

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.75

In drie voordrachten spreekt Rudolf Steiner over geheime broederschappen die willen bewerken dat de mens de weg naar een juiste verbinding met Christus niet vindt. Zij streven ernaar dat de gebeurtenis van de wederkomst van de Christus in de etherische wereld onopgemerkt zou blijven. Dat doen ze door de aandacht van de mens op dwaalwegen te leiden.

In deze voordrachten biedt Rudolf Steiner het materiaal om de tijdsgebeurtenissen in het juiste perspectief te zien.

(paperback, 96 pagina´s)

Samen met de ander

Samen met de ander
Teksten en gebeden

Christian Morgenstern en Rudolf Steiner

€ 5.00

Teksten en gebeden om in de loop van de dag mee te leven. Ze bieden steun, troost en kracht. (gebonden, 65 pagina’s)

Van 13,90 voor 5,00

 « 123

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  privacy  ·  klantenservice  ·  home