home ABC Antroposofie

Rudolf Steiner

ABC Boekenservice

72 boeken, 31-60 getoond op pagina 2/3

 « 123 » 

Het leven van mens en aarde

Het leven van mens en aarde
Voordrachten voor de bouwvakkers aan het Goetheanum

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 27.50  ‹ geen verzendkosten!

Deze uitgave bevat 10 voordrachten die Rudolf Steiner in 1923 hield voor de arbeiders die aan de bouw van het Goetheanum meewerkten. De arbeiders wilden zich kunnen verbinden met dat wat er in het gebouw waar zij aan werkten zou gebeuren; hun vragen werden het uitgangspunt van de levendige voordrachten die Rudolf Steiner, juist voor dit gehoor, met veel plezier hield. In deze voordrachten gaat het o.m. over de ontwikkeling van mens en aarde; slaap en dood, reďncarnatie en het herinneren van voorgaande aardelevens.

(gebonden uitgave, 262p, met afb. in kleur)

Het lichtbaken van 1917

Het lichtbaken van 1917
Schets van de drieledigheid ...

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 15.00

Schets van de drieledigheid van de mens. Ontwerp voor de driegeleding van de samenleving.

Een eeuw geleden, in 1917, formuleerde Rudolf Steiner voor het eerst de drieledigheid van de mens (een vraagstuk waarop hij 30 jaar lang had ’gestudeerd’) én de sociale driegeleding: Steiners visie op de sdamenleving. Deze uitgave bevat de eerste teksten waarin Rudolf Steiner deze belangrijke pilaren in zijn ’drieledig denken’ voor het eerst beschreef: eenfragment uit Von Seelenrätseln en de tekst van de twee zgn ’driegeledingsmemoranda’. Het geheel is voorzien van een uitvoerige inleiding door Wilbert Lambrechts. (paperback, 117p)

Het menselijk en het kosmisch denken

Het menselijk en het kosmisch denken

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50  ‹ geen verzendkosten!

Vier voordrachten waarin Rudolf Steiner de twaalf filosofische hoofdstromen bespreekt. Daarbij legt hij een polariteit bloot tussen zes paren van twee stromingen, en verbindt het geheel ook met de twaalf dierenriemtekens en met de zeven grondhoudingen die samenhangen met de zeven planeten.

Met een nawoord van Roland van Viet.

(hardcover, genaaid, 160p)

Het morele en het religieuze in de opvoeding

Het morele en het religieuze in de opvoeding

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 5.00

In deze inleidende voordracht (aangevuld met twee fragmenten), gehouden in Den Haag, schetst Rudolf Steiner het wezen van de mens, de innerlijke ontwikkeling, de verschillende opvoedingsstadia en de rol van het religieuze bij het kind. Uitstekend als inleiding in de vrijeschoolpedagogie.

(paperback, 50 pagina

Het Vijfde Evangelie

Het Vijfde Evangelie
Het leven van Jezus van Nazareth

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.00  ‹ geen verzendkosten!

Zes voordrachten die voornamelijk het leven van Jezus beschrijven zoals dat in de evangeliën niet of nauwelijks ter sprake komt. De inhoud van deze voordrachten werd door Rudolf Steiner

Inwijdingswetenschap en sterrenwijsheid

Inwijdingswetenschap en sterrenwijsheid
Planeten, druďdeninwijding en de mens in verleden, heden en toekomst

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 32.00  ‹ geen verzendkosten!

Inzicht krijgen in het wezen en de werking van planeten en sterren was het doel van de eerste reeks voordrachten in dit boek. Op zijn reis naar Engeland bezocht Rudolf Steiner oude inwijdingsplaatsen. Geesteswetenschappelijk onderzocht hij hoe de oude mysteriën daar waren ingericht en hoe de druďdenpriesters destijds te werk gingen. En de mens wordt hier op diepzinnige wijze beschreven wat betreft de aspekten van zijn verleden, zijn heden en zijn toekomst.(GA 228)

Met nawoorden van Hugo Pronk en Bastiaan Baan. Gebonden, met kleurenafb., 271 pagina’s.

Isis - Maria - Sophia

Isis - Maria - Sophia
Het geheim van het eeuwig-vrouwelijke

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 29.00  ‹ geen verzendkosten!

Een verzameling van teksten van Rudolf Steiner waarin hij over het vrouwelijke in al haar facetten spreekt, zoals over Isis, Persefone, Demeter, Maria, Maria Magdalena, de Moeders, de ’nieuwe Isis’en het Sofia-wezen. Vanuit dit geheel ontstaat een indrukwekkend beeld van een groots geheim: het geheim van het eeuwig-vrouwelijke. Met een nawoord van Frans Lutters.

(paperback, genaaid, met flappen, kleurenillustraties) 280 pagina’s

Kerstmis

Kerstmis

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Deze uitgave bevat drie voordrachten over Kerstmis:

De geboorte van de zonnegeest als aardegeest; De geboorte van Christus in de mensheid en Driekoningen - de ster der wijzen.

(paperback, 62 pagina’s)

Kommentaar bij De Chymische Bruiloft

Kommentaar bij De Chymische Bruiloft
Van Christian Rosenkreutz

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 13.50

Een artikel van Rudolf Steiner over De Chymische Bruiloft; het ’rozenkruisersgeschrift’dat in het begin van de 17e eeuw verscheen en dat zo veel onbegrip en tegenstand opwekte. Wat is de essentie van dit geschrift en waarom nam de schrijver er zelf later afstand van? Rudolf Steiner laat zien hoe De Chyymische Bruiloft geheimen bevat die ook in onze tijd nog van grote betekenis zijn.

)paperback, 68 pagina´s’

Kosmogonie

Kosmogonie
De evolutie van mens en heelal

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 26.00  ‹ geen verzendkosten!

Een weergave van een serie van 18 voordrachten die Rudolf Steiner in 1906 hield waarin de ontwikkeling van de mensheid, vanaf het allereerste begin tot in een komende apokalyptische tijd, wordt beschreven. Met een nawoord van Edouard Schuré en een van Bart Muijres, aantekeningen, register e.d.

Gebonden uitgave, 206 pagina’s

Leven met engelen en natuurgeesten

Leven met engelen en natuurgeesten
Spirituele wezens en hun invloed op mens en aarde

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 31.00  ‹ geen verzendkosten!

Een reeks van 10 voordrachten waarin engelen, natuurgeesten, de krachten van planeten en sterren en hogere hiërarchische wezens centraal staan. Hoe werken zij in op mens en aarde, hoe is de aarde met haar verschillende natuurrijken gevormd. Voordrachten die een groots beeld van de ontwikkeling van mens en aarde schetsen.

Gebonden uitgave, met nawoord, registers, aantekeningen e.d., 308 pagina

Licht en schaduw

Licht en schaduw
Op de weg van de mensheid

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.75

Kennis en inzichten uit de spirituele wereld zijn niet alleen toegankelijk voor degenen die eraan bij willen dragen dat mens en wereld zich in positieve zin ontwikkelen maar ook voor degenen die die kennis en inzichten voor hun eigen belangen willen gebruiken, of misbruiken.

In de twee voordrachten in deze uitgaven spreekt Rudolf Steiner over het streven van dergelijke ’kwaadwillende kringen’ maar geeft hij ook aan wat kan worden bijgedragen aan een ontwikkeling in de gezonde richting. Voorzien van een inleiding door John Hogervorst.

(paperback, 71 pagina’s)

Lopen, spreken, denken

Lopen, spreken, denken

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 9.90

De engelen en hun relatie tot de mens, als kind en als volwassene. (32 pagina

Lucifer, Ahriman, Asoera’s

Lucifer, Ahriman, Asoera’s

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 10.00

Ieder van ons heeft wel eens nagedacht over zaken als: ziekte, pijn, lijden, en dood. Maar waar komen die vandaan? En wat is de oorsprong van dwalingen en ’zonde’? Machten en tegenmachten, geesten en tegengeesten: Steiner tekent voor ons haarfijn uit hoe het gesteld is met de - drievoudige - machten van het ’kwaad’. Deze handvatten kunnen ons behulpzaam zijn de ’kwade machten’ in onszelf en in de wereld om ons heen te herkennen en ermee om te gaan.

(paperback, 44 pagina’s)

Menskunde en opvoeding

Menskunde en opvoeding

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 28.50  ‹ geen verzendkosten!

Acht voordrachten die Rudolf Steiner, twee jaar na de opening van de eerste Vrije school, voor de leerkrachten hield. In deze voordrachten zoekt hij steeds in de praktijk van het onderwijs naar de aanknopingspunten voor zijn inzichten. In deze voordrachten gaat het onder meer over de verschillende types kinderen (aards-kosmisch, fantasierijk-arm) en tevens over veel thema’s die van belang zijn voor kinderen in de puberteit.

(gebonden uitgave, 240 pagina’s)

Natuurwezens

Natuurwezens
De wereld van vuurwezens, elfen, nimfen en gnomen

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 19.90

Steiner beschrijft hier natuur- of elementenwezens - heel concreet over hoe ze zijn en wat ze doen - en tilt daarmee de sluier van de uiterlijke wereld een stukje op, zodat er kennis genomen kan worden van deze wereld van levende, met bewustzijn begiftigde wezens. Zowel geschikt voor een eerste kennismaking met deze wereld, als voor een diepgaande studie ervan. (220 pagina’s)

Opvoeden en onderwijzen als sociale opgave

Opvoeden en onderwijzen als sociale opgave

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 7.50

Over het sociale ideaal van de antroposofische pedagogiek en over de vraag wat er nodig is om aan en met dit ideaal te werken. Het begin ligt in sociale kwaliteiten die een kind zou moeten leren zoals het leert optellen of aftrekken. (163 pagina’s)

Opvoeden in de puberteit

Opvoeden in de puberteit

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Een voordracht waarin Rudolf Steiner spreekt over de puberteit en dat wat het opvoeden en begeleiden van kinderen in de puberteit van opvoeders en leerkrachten vraagt. Onder andere over het omgaan met seksualiteit en het bezig zijn met jezelf en niet met de wereld.

Aangevuld met een artikel van Hugo Pronk: veertien worden.

(paperback, 44 pagina’s)

Opvoeding en moderne kultuur

Opvoeding en moderne kultuur
Methodiek en didaktiek van de vrijeschool

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 34.00  ‹ geen verzendkosten!

14 voordrachten en vragenbeantwoordingen die Rudolf Steiner in 1923 in Engeland hield. De voordrachten waren toegespitst op zijn Engelse toehoorders en waren direct en praktisch gericht. Waarom is in de moderne tijd een nieuwe kijk op opvoeding nodig? Hoe kan een eigentijdse opvoedingsmethode er uit zien? Wat is het fundament van de Vrije School? Wat betekent deze nieuwe opvoedingsmethode voor de samenleving? Rond deze vier vragen concentreren zich de voordrachten.

Met een Nawoord van Christoph Wiechert. Gebonden uitgave, 397 pagina’s. (GA 307)

Opvoedkunst

Opvoedkunst
Methodisch-didactische aanwijzingen

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50  ‹ geen verzendkosten!

De tweede reeks van 14 voordrachten die Rudolf Steiner gaf voorbereidend op de opening van de eerste Vrije School. De voordrachten zijn praktijkgericht en geven de leerkracht inzichten en voorbeelden om de antroposofische menskunde en pedagogiek in de praktijk toe te passen.

(gebonden, 245 pagina’s)

Ouderdom

Ouderdom
Een vruchtbaar perspectief

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 19.90

Verschillende teksten over de levensloop van de mens, vanuit het perspectief naar een zinvol ouder worden. Samengesteld en ingeleid door Arie Boogert. (131 pagina's)

Over Liefde

Over Liefde

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 3.00

"Liefde is voor de wereld wat de zon voor de natuur is. Wanneer er in de wereld geen liefde zou zijn, zouden mensenzielen er niet meer kunnen gedijen. De liefde is de morele zon van de wereld."

Een verzameling van bijna 50 uitspraken van Rudolf Steiner over de liefde, in een kleine maar mooi verzorgde brochure (geniet) met kleurenillustraties.

(24 pagina’s)

Over liefde (CADEAU-EXPRESS)

Over liefde (CADEAU-EXPRESS)

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 5.00

Een verzameling van bijna 50 uitspraken van Rudolf Steiner over de liefde, in een kleine maar mooi verzorgde brochure (geniet) met kleurenillustraties.

(24 pagina’s)

CADEAU-EXPRESS: deze brochure wordt (binnen NL) verzonden aan het adres dat u ons opgeeft, met een door ons bijgevoegde kaart waarop uw tekst van maximaal 30 woorden.

Prijs is inclusief: brochure, envelop, kaart en portokosten!

Paracelsus

Paracelsus
Lezer en bewerker van het boek der wereld

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.90

Iemand die de antroposofische zienswijze zo dicht mogelijk benadert, is Paracelsus. Hij kan tot de dag van vandaag licht en leraar zijn.

Zo sprak Rudolf Steiner over Paracelsus. In dit boekje zijn drie voordrachten van Rudolf Steiner over Paracelsus verzameld.

(paperback, 101 pagina’s)

Pasen

Pasen
Het mysterie van dood en opstanding

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Deze uitgave bevat drie voordrachten over Pasen, waarin het o.a. gaat over de verbinding van Pasen met voor-christelijke stromingen; het mysterie van de opstanding en het overwinnen van de dood; de Goede Vrijdagstemming.

(paperback, 74 pagina’s)

Pedagogie, kunst en moraliteit

Pedagogie, kunst en moraliteit

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 13.50

Twee voordrachten en een inleiding die Rudolf Steiner hield voor leerkrachten aan de Waldorfschule in Stuttgart. De nadruk ligt op de betekenis van kunst in de opvoeding en op de ontwikkeling van moraliteit bij het opgroeiende kind.

(paperback, 76 pagina’s)

Pinksteren

Pinksteren
Het feest van de vrije individualiteit

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Drie voordrachten over de betekenis van het Pinksterfeest.

(67 pagina

Praktische ontwikkeling van het denken

Praktische ontwikkeling van het denken

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 3.00

Het 'praktische' van dit boekje is dat het een beeld geeft van wat denken eigenlijk is en tegelijkertijd ook een aantal kleine oefeningen geeft om ons denken tot een praktisch denken te maken.

Dat deze oefeningen ook de aanzet kunnen geven tot een veel verderstrekkende innerlijk weg, dat wordt vanzelf wel duidelijk. Het aantrekkelijke is dat ze een begin kunnen vinden in ons dagelijks leven.

(brochure, 26p)

Raadsels van het menselijk temperament

Raadsels van het menselijk temperament

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 9.90

Kennis van de temperamenten: van belang in de opvoeding én in de zelfopvoeding. 79 pagina

Religieuze stromingen

Religieuze stromingen

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 13.50

We leven in een multi-religieuze samenleving. Inzicht in het wezen van de wereldreligies kan begrip wekken en tot verdraagzaamheid leiden. Voor mensen die een religieuze samenleving ter harte gaat.

(Paperback, 77 pagina’s)

 « 123 » 

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  privacy  ·  klantenservice  ·  home