home ABC Antroposofie

Rudolf Steiner

ABC Boekenservice

72 boeken, 1-30 getoond op pagina 1/3

123 » 

Samenwerken in de economie

Samenwerken in de economie
Rudolf Steiner over associaties

Rudolf Isler (red.)

€ 8.50

Om tot een gezonde economie te komen is het noodzaak dat het algemeen belang, en niet het eigenbelang, centraal komt te staan. Daartoe zouden nieuwe vormen van samenwerking in de economie geschapen moeten worden: de associaties. Welke taken hebben deze associaties en hoe kunnen ze werkelijkheid worden?

Rudolf Isler maakte een samenstelling van tekstfragmenten van Rudolf Steiner die hij inleidt en met elkaar verbindt.

(pocket, 81p)

Alkohol

Alkohol

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 10.00

Vóór of tegen alkohol? Dat zul je bij Steiner niet tegenkomen. Als je weet wat de werking van alkohol op het menselijk organisme is, kun je zelf beslissen wat het beste is. In deze tekst wordt helder beschreven hoe alkohol in de mens werkt - in kleine hoeveelheden, maar ook wordt het effekt bij stevige drinkers belicht. Er wordt onderscheid gemaakt tussen bier, wijn en andere alkoholhoudende dranken. Eveneens wordt de werking van alkohol bij kinderen en bij zwangerschap besproken. Geen ingewikkeld scheikundig verhaal, maar levendige beelden en voorbeelden.

(paperback, 55 pagina’s)

Antroposofie en het praktische leven

Antroposofie en het praktische leven

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 13.50

Antroposofie wijst de mens de weg om thuis te raken in de spirituele wereld - maar daar blijft het niet bij: inzichten uit de spirituele wereld kunnen door de mens ’naar beneden worden gehaald’ en niet alleen worden begrepen maar ook in woord en daad concreet worden in ons leven en werken. In twee voordrachten, die in Den Haag werden gehouden, beschrijft Rudolf Steiner hoe en waarom de antroposofie het spirituele door en door praktisch wil maken.

(paperback, 88 pagina’s)

Antroposofie in drie stappen

Antroposofie in drie stappen
Filosofie, kosmologie, religie, denken, voelen, willen

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 21.00  ‹ geen verzendkosten!

Een korte schets van de antroposofie. Hoe kunnen filosofie, kosmologie en religie door de antroposofische geesteswetenschap verrijkt worden? Daarnaast bevat dit boek een beschrijving van de kwaliteiten van denken, voelen en willen en het oefenen om je bewustzijn te verruimen.

Met een nawoord van Ed Taylor.

(gebonden, 103 pagina’s)(GA 25)

Antroposofie voor het hart

Antroposofie voor het hart

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 22.50  ‹ geen verzendkosten!

Is de antroposofie alleen een zaak van het intellect en van het denken? Natuurlijk niet (al is dat voor sommigen misschien wel zo). In deze voordrachten spreekt Rudolf Steiner over de antroposofie die tot bloei kan komen in het beleven en het voelen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het beleven van de beelden van de strijd van Michaël, het beleven van de seizoenen en het verwarmen van het voelen.

(gebonden uitgave, met nawoord van Ed Taylor, 133 pagina’s)

Antroposofische weekspreuken

Antroposofische weekspreuken

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 19.50

De 'weekspreuken' bieden een weg om de gang van het jaar op een diepere manier te beleven; om te proeven wat in het jaarverloop leeft en om jezelf daarin terug te vinden.

Hardcover, gebonden, klein formaat, vertaald door Roel Munniks, tweetalig (Duits-Nederlands), 127p

Apokalyps

Apokalyps
De Openbaring van Johannes

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 33.00  ‹ geen verzendkosten!

Twaalf voordrachten over de Openbaring van Johannes waarin Rudolf Steiner de betekenis beschrijft van de beelden die de Apokalyps bevat. Daarin gaat het over heden en toekomst van de mensheid en de uiteenzetting met de krachten van het kwaad. Met een Nawoord van Roland van Vliet en een beschrijving van de zeven zegels.

(gebonden, met afb. in ZW, 352 pagina’s)

Christian Rosenkreutz

Christian Rosenkreutz
En het geheim van de rozenkruisers

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 7.00

Een verzameling van zeven voordrachten plus een fragment over Christian Rosenkreutz en de betekenis van de door hem geleide Rozenkruizersstroming. daarbij komen vele andere thema's aan bod, zoals de alchemie, de wederkomst van de Christus, het verhaal van Kaïn en Abel en de Steen der Wijzen.

(paperback, 106 pagina's)

Christian Rosenkreutz en de rozenkruisers

Christian Rosenkreutz en de rozenkruisers

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 32.00  ‹ geen verzendkosten!

Een verzameling van 20 voordrachten, teksten en fragmenten over Christian Rosenkreutz en de rozenkruisersstroming uit het werk van Rudolf Steiner, aangevuld met nawoorden van Hans Peter van Maanen en Bastiaan Baan.

Daarbij komen de historie, de inhoud van hun kennis en hun scholingsweg aan bod, de relatie van de rozenkruisersstroming tot de antroposofie, de identiteit van Christian Rosenkreutz en meer.

(gebonden uitgave, 358 pagina´s)

Christus en de mensenziel

Christus en de mensenziel

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 22.00  ‹ geen verzendkosten!

Vier voordrachten over het Christuswezen en over de vraag hoe de mens in zijn innerlijk Christus beleven kan. Daarbij komen o.a. ook aan de orde: de overgang van het oude naar het nieuwe testament, het karma van mens en mensheid ne de vraag hoe idealen werkelijkheid worden.

Met een nawoord van Pietro Archiati.

(gebonden uitgave, 126 pagina’s)

Christus en de spirituele wereld

Christus en de spirituele wereld
Het mysterie van Golgotha en het geheim van de graal

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 27.00  ‹ geen verzendkosten!

Zes voordrachten over het leren begrijpen van het Mysterie van Golgotha, met in de laatste twee voordrachten een blik op het thema van de graal. Verzorgde uitgave, met aantekeningen, uitgebreide inhoudsopgave, nawoord van Ed Taylor en een aantal kleurenafbeeldingen van werken van Michelangelo die in de voordrachten ter sprake komen.

Gebonden, 199 pagina's

De filosofie van Thomas van Aquino

De filosofie van Thomas van Aquino
De weg van het denken naar de realiteit

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.00  ‹ geen verzendkosten!

Wortels van Rudolf Steiners geesteswetenschap liggen onder meer in het werk van Thomas van Aquino. In deze uitgave zijn drie voordrachten opgenomen over Thomas’ filosofie en de betekenis daarvan voor de bewustzijnsontwikkeling van de mensheid.

(gebonden uitgave, voorzien van nawoord, aantekeningen en met enkele bordtekeningen in zwartwit) 153 pagina’s

De grondsteen en zijn ritmen

De grondsteen en zijn ritmen

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 14.00

Deze verzorgde uitgave, met bordtekeningen, bevat de teksten die Rudolf Steiner sprak tijdens de heroprichting van de Antroposofische Vereniging in 1923. In de zogenoemde grondsteenspreuk vatte hij in de kern de hele antroposofie samen. Deze uitgave bevat de bespreking en toelichting die Rudolf Steiner op deze spreuk gaf, naast de spreuk zelf natuurlijk.

(paperback, 78p)

De kunst en haar wereldmissie

De kunst en haar wereldmissie
Oorsprong en toekomst van de kunsten

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 32.00  ‹ geen verzendkosten!

Steiners laatste voordrachtenreeks over kunst. Waar komen de architektuur, schilderkunst, kleedkunst en de plastische kunsten vandaan? Wat is de rol van de muziek, en van de epische, lyrische en dramatische kunsten? Hoe verhouden zich mimische kunst en danskunst met euritmie? Steiner gaat o.a. op deze vragen in. Als extra is aan dit boek toegevoegd Steiners toespraak ’De toekomstige taak van de kunst’. - Een grandioos beeld van aarde, kunst en kosmos. ’Het diepzinnigste, het meest omvattende wat ooit over kunst is gezegd,’ aldus Marie Steiner over deze voordrachtenreeks

Met nawoorden van Rik ten Cate en Chris van der Most.

(257 pagina’s, gebonden, met kleurenillustraties, waaronder de bordtekeningen bij deze voordrachten). (GA 276)

De mens als klankharmonie van het scheppende wereldwoord

De mens als klankharmonie van het scheppende wereldwoord
Over de samenhang van mens, natuurwezens en kosmos

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 10.00

Het feit dat gnomen, nimfen, elfen en vuurgeesten niet net zo waar te nemen zijn als dieren en planten is alleen eraan toe te schrijven dat de mens in het tegenwoordige ontwikkelingsstadium niet in staat is zijn ziel en geest te ontplooien zonder hulp van zijn fysieke en zijn etherische lichaam.

Over de verbinding van de mens als mikrokosmos met de makrokosmos. 12 voordrachten, met een nawoord van Dick van Romunde. (gebonden, 339 pagina's, met 20 bijbehorende bordtekeningen van Rudolf Steiner in kleur)

IN PRIJS VERLAAGD: van 34,00 voor 10,00

De missie van Michaël

De missie van Michaël
De openbaring van het geheime wezen van de mens

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 32.00  ‹ geen verzendkosten!

In twaalf voordrachten belicht Rudolf Steiner vele aspecten van het Michaël-wezen en van diens missie in deze tijd. Michaël is tijdgeest, wat wil dat zeggen? Steiner schetst zijn rol in vroegere culturen, zijn verhouding tot Christus en gaat in op de werking van de krachten van het kwaad.

Met aanhangsel, nawoord, aantekeningen.

(gebonden, 385 pagina’s, met illustraties in kleur)(GA 194)

De opstanding van de geest

De opstanding van de geest
De Rozenkruisers - Pasen als mysteriegebeuren

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 32.00  ‹ geen verzendkosten!

Zes voordrachten die Rudolf Steiner direct na de Weihnachtstagung (1923/1924) hield en waarin hij uitvoerig sprak over de mysteriescholing uit de middeleeuwen. de beweging van de Rozenkruisers en de moderne inwijding. Daarbij vier voordrachten uit april 1924 over de betekenis van Pasen.

Gebonden uitgave, met noten, aantekeningen, nawoord en met kleurenillustraties (bordtekeningen) (266 pagina’s). (GA 233a)

De opstanding van het denken

De opstanding van het denken
De val van het intellekt en de overwinning van de geest

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 25.00  ‹ geen verzendkosten!

Met het intellectuele denken heeft de mensheid verbluffend veel bereikt, toch kan het de mens niet naar zijn ware doel leiden. In deze zes voordrachten bespreekt Rudolf Steiner de rol van het denken in de ontwikkeling van de mensheid en geeft hij aan hoe het intellectuele denken omgevormd moet worden opdat de mens denkt in overeenstemming met de wereld van het levende en het spirituele.

(gebonden uitgave, 189 pagina’s)

De theosofie van de Rozenkruisers

De theosofie van de Rozenkruisers

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 19.90

Een cyclus van 14 voordrachten die Rudolf Steiner in 1907 hield. In deze voordrachten bespreekt hij de kennis van de Rozenkruisers; hun visie op de mens en de aarde, op karma, het leven na de dood enzovoort. Daarmee wordt ook duidelijk hoezeer de antroposofie aansluit bij deze vroegere stroming.

(paperback, 205 pagina’s) (GA 99)

De val van de Geesten der Duisternis

De val van de Geesten der Duisternis
Spirituele achtergronden van historische gebeurtenissen

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 27.50  ‹ geen verzendkosten!

In deze voordrachten bespreekt Steiner de achtergronden van een oorlog, en hoe er achter de schermen van onze wereld aan onzichtbare touwtjes wordt getrokken bij historische gebeurtenissen. Hij beschrijft de gevolgen van de strijd van de geestelijke wezens in de ’hemel’. Ook schetst hij hoe door die hemelse strijd die duistere machten ons in hun greep krijgen en daardoor allerlei problemen op aarde veroorzaken.

(Gebonden uitgave, met een Nawoord van Frans Lutters, 198 pagina’s) (uit GA 177)

De volkeren van Europa

De volkeren van Europa

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 32.00  ‹ geen verzendkosten!

Volkeren hebben een ’missie’ - een opdracht binnen het geheel van de mensheid en haar ontwikkeling. In 1910 hield Rudolf Steiner over dit thema een voordrachtencyclus in Oslo. De elf voordrachten, voorzien van noten, aantekeningen en een nawoord van Frans Lutters, zijn in deze uitgave opgenomen.

(319 pagina’s, gebonden)

De weg naar de geestwereld

De weg naar de geestwereld
Voordrachten voor de bouwvakkers aan het Goetheanum

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 22.50  ‹ geen verzendkosten!

Vier voordrachten die Rudolf Steiner hield voor de arbeiders die aan de bouw van het Goetheanum werkten. Ze zijn levendig en handelen over een veelheid aan onderwerpen (zie de extra informatie). Voorzien van een inleiding en met afbeeldingen in kleur en zwartwit.

(hardcover, met leeslint, 129p)

De wereld van de zintuigen en de wereld van de geest

De wereld van de zintuigen en de wereld van de geest

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50  ‹ geen verzendkosten!

Hoe komen we tot een waar oordeel? Hoe ontstaat materie? Hoe verhoudt zich het atomistisch wereldbeeld tot het spirituele? Steiner wil de brug slaan die de alledaagse zaken verbindt met de hoogste aangelegenheden van de mensheid. Hij geeft inzicht in de relatie tussen de geestelijke en de zintuiglijke wereld.

Met een Nawoord van Frank Wijnbergh.

(Gebonden, 183 pagina's)(GA 134)

De wordende mens: een wonder!

De wordende mens: een wonder!
Een ouderavond met Rudolf Steiner

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 3.00

Een toegankelijk en inspirerend betoog over de achtergronden en het wat, hoe en waarom van de vrijeschoolpedagogie.

Deze kleine brochure bevat de tekst van een toespraak plus vragenbeantwoording tijdens een ouderavond van de Freie Waldorfschule, de eerste vrijeschool.

(brochure, 28 pagina’s)

Door de poort van de dood

Door de poort van de dood
Teksten en meditaties

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 16.50

Uitspraken en meditatieve spreuken over het mysterie van de dood en de verbinding met de gestorvenen. (gebonden, 86 pagina’s)

Economie

Economie
De wereld als één economie

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 25.00  ‹ geen verzendkosten!

De thema’s die Rudolf Steiner in zijn ’cursus economie’ behandelde als voorbeeld of nadere uitwerking van zijn geheel nieuwe benadering van de economie, zijn van een verbluffende actualiteit en relevantie. Eerlijke prijsvorming, de verschillende kwaliteiten van geld, het scheppen van een organische geldkringloop, samenwerken in plaats van concurreren, het beheer van grond en bodemschatten, de rol van de consument, geldschepping, arbeid en inkomen: al deze vraagstukken komen aan bod en verschijnen hier in een samenhang die een basis biedt voor een samenleving waarin vrijheid, rechtvaardigheid en solidariteit geen loze kreten maar leidende en praktische principes zijn.

Dit basiswerk laat zien hoe een andere, menselijke economie mogelijk is.

Met noten, voor- en nawoord. (paperback met flappen, 317 pagina’s)

Gezondheid en ziekte

Gezondheid en ziekte
Voordrachten voor de bouwvakkers aan het Goetheanum

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 37.50  ‹ geen verzendkosten!

Achttien voordrachten die Rudolf Steiner hield voor de bouwvakkers die aan de bouw van het Goetheanum meewerkten. Op de levendige en toegankelijk manier waarop hij voor dit publiek sprak, gaat het in deze uitgave over een veelheid aan thema's over de mens en zijn gezondheid. Met 24 bordtekeningen in kleur afgebeeld.

(hardcover, genaaid, 418p)

Goethe en zijn Faust

Goethe en zijn Faust

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 15.00

Goethe’s Faust blijft een werk dat de moderne mens intrigeert. In de wereld staan en innerlijk de juiste koers zoeken en behouden is een herkenbare thematiek. In twee artikelen en een voordracht geeft Rudolf Steiner in deze uitgave verschillende perspectieven om de Faust in diepere lagen te begrijpen.

(paperback, 90 pagina’s)

Het karma van de Antroposofische Vereniging

Het karma van de Antroposofische Vereniging

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 4.00

Deze uitgave bevat drie voordrachten, uit de tientallen voordrachten over karma die hij in 1924 hield, die Rudolf Steiner in Arnhem hield en waarin hij spreekt over de karmische achtergronden van de Antroposofische Vereniging, o.m. over de school van Chartres, platonici en aristotelici, het Arabisme en de werkzaamheid van Ahriman.

(paperback, 80 pagina

Het kwaad in mens en wereld

Het kwaad in mens en wereld

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 35.00  ‹ geen verzendkosten!

Een uitgebreide verzameling van 18 voordrachten en fragmenten van Rudolf Steiner over de vele aspecten van het kwaad. Daarbij gaat het onder meer over de oorsprong van het kwaad, de verschillende krachten van het kwaad, het omgaan of overwinnen met het kwaad en de betekenis van Christus en Michaël in relatie tot het vraagstuk van het kwaad.

(hardcover, genaaid, met katern met afb. in kleur, 396p)

123 » 

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  privacy  ·  klantenservice  ·  home