home ABC Antroposofie

De Kleine Steinerreeks

Betaalbare boeken van Uitgeverij Pentagon

57 boeken, 1-30 getoond op pagina 1/2

12 » 

Ahriman komt!

Ahriman komt!

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Rudolf Steiner sprak met grote ernst en duidelijkheid over een van de kwade machten, Ahriman, wiens werking in de moderne tijd steeds sterker wordt. Het is, aldus Rudolf Steiner, voorbereiding op het moment dat Ahriman als mens op aarde zal zijn en zal proberen de mensheid te misleiden en voor zijn doeleinden in te zetten. In deze twee voordrachten wordt ook beschreven op welke wijze Ahriman in onze tijd werkzaam is.

(paperback, 53 paginaís)

Alkohol

Alkohol

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 10.00

Vůůr of tegen alkohol? Dat zul je bij Steiner niet tegenkomen. Als je weet wat de werking van alkohol op het menselijk organisme is, kun je zelf beslissen wat het beste is. In deze tekst wordt helder beschreven hoe alkohol in de mens werkt - in kleine hoeveelheden, maar ook wordt het effekt bij stevige drinkers belicht. Er wordt onderscheid gemaakt tussen bier, wijn en andere alkoholhoudende dranken. Eveneens wordt de werking van alkohol bij kinderen en bij zwangerschap besproken. Geen ingewikkeld scheikundig verhaal, maar levendige beelden en voorbeelden.

(paperback, 55 paginaís)

Askese

Askese

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 10.00

In het verleden ontwikkelde de mens zich vaak langs de weg van ascese: door het terughouden en omvormen van innerlijke verlangens en behoeften. Is deze weg van ascese in de moderne tijd nog begaanbaar? Hoe werkt ascese eigenlijk?

Rudolf Steiner geeft aan op welke manier het beoefenen van ascese in onze tijd de ziel versterken kan.

(paperback, 53 paginaís)

Atlantis en LemuriŽ

Atlantis en LemuriŽ

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Heeft de mythische, verloren gegane beschaving van Atlantis werkelijk bestaan? Rudolf Steiner onderzocht de oorsprong en ontwikkeling van de mensheid op geesteswetenschappelijke wijze en beschrijft op die basis in deze uitgave zowel de Atlantische als de daaraan voorafgegane Lemurische cultuur - tegen het licht van de ontwikkeling van de mensheid.

(paperback, 77 paginaís)

Bijgeloof

Bijgeloof

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 10.00

íBijgeloof, daar doe ik niet aan mee.í íBijgeloof is voor lager ontwikkelde mensen.í

In dit boekje toont Rudolf Steiner aan dat bijgeloof - veel meer dan we weten - tamelijk wijdverbreid is. Meestal zit dat niet in ons bewustzijn.

Aan de hand van sappige voorbeelden schetst Rudolf Steiner de kracht van oude wijsheid, van bijgeloof en wat de oorzaken van bijgeloof zijn. Hoe kunnen we bijgeloof onderkennen, en hoe is het te ígenezení?

Een boekje dat bijgeloof geesteswetenschappelijk belicht.

(paperback, 42 paginaís)

Christelijke inwijding en rozenkruisersinwijding

Christelijke inwijding en rozenkruisersinwijding

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 13.50

Vier voordrachten waarin twee verschillende inwijdingswegen centraal staan: de christelijke inwijdingsweg en de rozenkruisersinwijdingsweg. Rudolf Steiner bespreekt elk van deze twee wegen en gaat daarbij ook in op de verschillen, de wijze waarop deze wegen gegaan kunnen worden en de valkuilen die naast die wegen te vinden zijn.

(paperback, 89 paginaís)

Christusí wederkomst in de etherwereld

Christusí wederkomst in de etherwereld

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 10.00

Een cruciale gebeurtenis in de 20e eeuw is de wederkomst van de Christus in de etherische wereld. Rudolf Steiner schetst op welke wijze deze gebeurtenis zich voltrekt en wat de wederkomst voor de mens betekent.

Deze uitgave bevat twee voordrachten. (paperback, 52 paginaís)

De beschermengel

De beschermengel

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 10.00

Heeft de mens een individuele beschermengel, die als taak heeft hem te begeleiden en beschermen? Kennen we het verschijnsel beschermengel alleen maar uit de bijbel? En hoe zou zo

De drie wegen naar Christus

De drie wegen naar Christus

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Het Christus-wezen staat centraal in de antroposofie - en is tegelijkertijd in de moderne cultuur vaak ook onderwerp van spot of ontkenning. In deze voordrachten laat Rudolf Steiner zien hoe het christendom verbonden is met andere religies maar vooral: hoe de moderne mens zich kan verbinden met het Christus-wezen.

(paperback, 63 paginaís)

De elektronische dubbelganger

De elektronische dubbelganger

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 13.50

Door technologische ontwikkelingen is het leven van de moderne mens in enkele tientallen jaren sterk veranderd. Maar wat is eigenlijk de verbinding van de mens met tegenwoordige alledaagse gebruiksapparaten zoals smartphones, laptops of tablets? Rudolf Steiner sprak bijna een eeuw geleden over íintelligente machinesí en de krachten waaruit deze machines zijn opgebouwd. Daarbij gaf hij ook aan voor welke uitdaging deze krachten de mens plaatsen.

Deze verzameling van fragmenten uit verschillende voordrachten is van groot actueel belang. (paperback, 101 paginaís)

De karmaoefening voor de dag

De karmaoefening voor de dag

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Het is mogelijk om heel concreet en serieus oefeningen te doen die licht kunnen werpen op je karmische verhoudingen met andere mensen. In deze voordracht spreekt Rudolf Steiner over hoe karma werkt en geeft hij verschillende oefeningen aan. In een begeleidende tekst van Ate Koopmans wordt, vanuit een rijke ervaring, beschreven hoe je met deze oefening in groepen kunt werken.

(paperback, 65 paginaís)

De karmaoefening voor de nacht

De karmaoefening voor de nacht

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 10.00

In deze voordracht beschrijft Rudolf Steiner een oefening voor het onderzoeken van karma. Het is een oefening die zich over drie dagen, eigenlijk: nachten, uitstrekt en die tot een beeld van het karma leidt. Daarvoor is natuurlijk een sterke innerlijke activiteit nodig.

(paperback, 35 pagina

De missie van de aarde

De missie van de aarde

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Twee voordrachten waarin Rudolf Steiner spreekt over het doel van mens en aarde en de betekenis van verwondering, medegevoel en het geweten - deze gevoelens verbinden de mens met de opgave van Christus en de aarde.

(paperback, 66 pagina’s)

De positieve en de negatieve mens

De positieve en de negatieve mens

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 10.00

In deze voordracht bedoelt Rudolf Steiner met de ípositieve mensí degene die zich laat leiden door een eigen innerlijke wereld en eigen, vastomlijnde doelen. Met de ínegatieve mensí bedoelt hij iemand die zich sterk laat beÔnvloeden door wat van buiten op hem toekomt.

Beide zielestemmingen hebben hun keerzijde.

Hoe kunnen we daar mee omgaan?

(paperback, 47 paginaís)

De reis door de planetensferen na de dood

De reis door de planetensferen na de dood

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Twee voordrachten waarin Rudolf Steiner beschrijft wat de mens na de dood beleeft. De ziel trekt door de verschillende planetensferen, waarin steeds een ander aspect van het leven op aarde wordt īverwerktī.

(paperback, 62p)

De tempeliers

De tempeliers

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 13.50

Drie voordrachten (plus een fragment) waarin Rudolf Steiner spreekt over de spirituele oorsprong van de Orde van de Tempeliers en de ontwikkeling die tot hun ondergang leidde - en waarin hij aanduidt op welke manier de impuls van de tempeliers in latere tijden doorwerkte.

(paperback, 112p)

De vier Christus-offers

De vier Christus-offers

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Lang vůůr het Mysterie van Golgotha was het Christuswezen ten diepste verbonden met de ontwikkeling van de mensheid. In deze twee voordrachten beschrijft Rudolf Steiner hoe het Christuswezen zich meermaals offerde omwille van de mensheid.

(paperback, 50 paginaís)

De zin van het leven

De zin van het leven

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 13.50

Twee voordrachten over de zin van het leven. Voor een antwoord op de vraag naar e zin van het leven schetst Rudolf Steiner hier niet een naar binnen, maar een wijds naar buiten gericht perspectief waarin hij de betekenis aangeeft van de betrokkenheid van de mens bij de ontwikkeling van mens en wereld - in samenhang met de geestelijke wereld.

(paperback, 80 paginaís)

Europese mysteriŽn

Europese mysteriŽn
En ingewijden

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

In deze verzameling van twee voordrachten en twee fragmenten spreekt Rudolf Steiner over de mysteriŽn die in het verleden in het westen, midden en in het noorden van Europa leefden en over hun verhouding tot de dood en het mysterie van Golgotha. Daarin komen ook oude sagen en verhalen aan bod, waaronder de verhalen over Floris en Blanchefleur en over Lohengrin,

(paperback, 57 paginaīs)

Geloof, liefde en hoop

Geloof, liefde en hoop

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Geloof, liefde en hoop zijn niet alleen innerlijke kwaliteiten die de mens een zekere levensbasis bieden, maar zijn ook verbonden met fysiek-, ether- en astraallichaam van de mens. Door de geesteswetenschap kan de mens aan een innerlijke levensbasis werken en bekwaamt hij zich voor het dagelijks leven in de moderne tijd.

(paperback, 66 paginaís)

Geluk

Geluk
Schijn en wezen

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 10.00

Geluk en ongeluk komen in ieder mensenleven voor, al zijn ze, met een uiterlijke blik bezien, niet gelijk verdeeld. Wat zijn de oorzaken van geluk en ongeluk? In deze voordracht worden geluk en ongeluk beschreven als aansporingen tot een actieve omgang met het lot ťn een innerlijke ontwikkelingsweg.

(Een voordracht, aangevuld met enkele fragmenten uit andere voordrachten.)

(paperback, 55 paginaís)

Helderziendheid

Helderziendheid

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.00

Rudolf Steiner beschrijft tijdens twee voordrachten, gehouden in Dornach op 27 maart en 1 mei 1915, de kenmerkende verschillen tussen de diverse soorten helderziendheid en laat daarbij zien welke vorm van helderziendheid in deze tijd passend is. Een glasheldere uiteenzetting van dit actuele thema.

(paperback, 55 paginaís)

Het brein

Het brein

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 13.50

Wat is de betekenis van onze hersenen voor ons bewustzijn? Is ons bewustzijn een resultaat van hersenactiviteit - of zijn onze hersenen het instrument met behulp waarvan wij denken?

Deze uitgave bevat een verzameling citaten van Rudolf Steiner over de betekenis van de hersenen, over de activiteit van het denken, over de vraag of vrijheid bestaat - en meer.

(paperback, 116 pagina’s)

Het geweten

Het geweten

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Het menselijk geweten is van enorme betekenis, en is tegelijkertijd een raadsel: wat is ons geweten en waar komt het vandaan? In twee voordrachten, aangevuld met twee fragmenten, bespreekt Rudolf Steiner de ontwikkeling en de betekenis van het geweten, als vrucht van de ontwikkeling van de mens door cultuurperioden heen.

(paperback, 67 paginaís)

Het sociale vraagstuk

Het sociale vraagstuk

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Deze uitgave bevat de drie artikelen (uit 1905) waarin Rudolf Steiner de sociale hoofdwet introduceerde: een sociale wetmatigheid die ons aangeeft langs welke weg we in het sociale leven het egoïsme te boven kunnen komen.

(paperback, 51 pagina’s)

Het werk van de engelen

Het werk van de engelen

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 10.00

Een essentiŽle voordracht over de verbinding van de engelen met de wereld van de mens. De engelen werken aan de toekomstige sociale vormen voor het aardeleven van de mens,í vertelt Steiner in deze voordracht. Ware interesse in de andere mens, een werkelijk christendom en een denken dat de mens tot de geestelijke wereld voert, hangen daarmee samen.

Voor lezers die serieus onderzoek naar engelen doen. (paperback, 41 paginaís)

Het wezen van de kunsten

Het wezen van de kunsten

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 10.00

Een voordracht over de kunst waarin Rudolf Steiner onder meer spreekt over de oorsprong van de kunst, de samenhang van de verschillende kunsten met hogere geestelijke wezens en over het belang van de kunst voor de wetenschap.

(paperback, 48 paginaís)

Hoe vind ik de Christus?

Hoe vind ik de Christus?

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

In ieder mens, zegt Rudolf Steiner, leeft het verlangen om Christus te vinden. In deze twee voordrachten wordt de weg naar Christus beschreven, zowel als het belang van het gaan van die weg en de hindernissen die op de loer liggen.

(paperback, 73 paginaís)

Individu en eenzaamheid

Individu en eenzaamheid

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 10.00

In deze moderne tijd wordt de mens steeds individualistischer. Dat levert een zekere mate van vrijheid op, maar in vele gevallen gaat het ook gepaard met isolatie, eenzaamheid, vervreemding van de realiteit.

Het hoort allemaal bij de ontwikkeling van de mens - maar hoe kunnen we hiermee omgaan? Welke krachten kunnen we in onszelf wekken om eenzaamheid en isolement te boven te komen?

(paperback, 49 paginaís)

Interesse voor de ander

Interesse voor de ander

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 13.50

In het omgaan met elkaar verkeren we vaak tussen polen: sympathie en antipathie en tussen sociale en antisociale impulsen. Maar het opbouwen van een sociaal gezond klimaat valt of staat met de vraag of we in staat zijn om werkelijke interesse voor de andere mens op te brengen.

In deze voordrachten (drie plus een fragment) zet Rudolf Steiner uiteen hoe we tot deze ware interesse kunnen komen en wat daarvan de betekenis is.

(paperback, 83 paginaís)

12 » 

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  privacy  ·  klantenservice  ·  home