home ABC Antroposofie

Het bijzondere kind

Problemen en opgaven in de opvoeding

34 boeken op deze pagina

Moeilijke kinderen bestaan niet

Moeilijke kinderen bestaan niet

Henning Köhler » meer van deze auteur »

€ 19.90

Inspirerend boek vol met praktische aanwijzingen om (moeilijke?) kinderen nieuw te zien en een nieuwe verbinding met ze op te bouwen. (176 pagina’s)

Over angstige verdrietige en onrustige kinderen

Over angstige verdrietige en onrustige kinderen
De psychologie van aanraking, spel en verzorging

Henning Köhler » meer van deze auteur »

€ 19.90

Hoe kun je als ouder je kind helpen een voor hem (haar) moeilijke hobbel in zijn ontwikkeling te nemen? In de jonge jaren wordt een heleboel ontwikkeld dat een basis biedt voor het hele verdere leven. Dit boek geeft achtergronden bij deze ontwikkeling, en vooral aanduidingen voor wat je als opvoeder kunt bijdragen.

(paperback, 189 pagina

Sterrenkinderen

Sterrenkinderen
Op zoek naar een nieuwe manier van opvoeden

Georg Kühlewind » meer van deze auteur »

€ 18.50

Steeds meer kinderen vallen buiten de tradities van het gewone opvoeden of de school-zoals-we-die-kennen. Dat vraagt om nieuwe inzichten en vaardigheden van de opvoeder! (144 pagina

De koning trok uit om de draak te doden

De koning trok uit om de draak te doden
Verhalen voor kinderen van gescheiden ouders

Brigitte Spangenberg » meer van deze auteur »

€ 17.50

Zeker voor de kinderen is een echtscheiding een ingrijpende gebeurtenis. In dit boek zijn een aantal sprookjes en verhalen opgenomen die speciaal geschreven zijn voor kinderen die met een scheiding zijn geconfronteerd. Deze sprookjes en verhalen helpen hen, op een beeldende manier, houvast te vinden in de verwarrende situatie waarin ze beland zijn. Voor de ouders is steeds een toelichting opgenomen, en wordt ook aangegeven hoe zij zelf de sprookjes kunnen aanpassen of zelf verhalen kunnen bedenken die ’helende beelden’ bevatten.

(paperback, 160 pagina’s)

Ridder Tim verjaagt de spoken

Ridder Tim verjaagt de spoken
Verhalen voor kinderen die het moeilijk hebben

Brigitte Spangenberg » meer van deze auteur »

€ 18.50

Beeldende verhalen kunnen kinderen helpen in het verwerken van de problemen waarmee ze leven. In dit boek zijn bijna 25 verhalen opgenomen rondom evenzoveel probleemsituaties. Ieder verhaal is, voor de opvoeder, voorzien van een verklarende toelichting.

(paperback, 181 pagina’s)

Kinderen met een raadsel

Kinderen met een raadsel
Een handreiking voor ouders en leerkrachten

Monique Terlouw e.a.

€ 19.90

Uit de praktijk van het speciaal onderwijs: pedagogische adviezen voor kinderen met een speciaal raadsel, bijvoorbeeld kinderen met dyslexie, een leerstoornis of getraumatiseerde kinderen. (230 pagina’s)

Schoolziek

Schoolziek
Als de relatie tussen kind en school stuk loopt

Hildelien Verkuyl

€ 5.00

Het lijkt wel alsof de meeste kinderen van tegenwoordig geen ’gewone kinderen’ meer zijn. ADHD, PDD-nos, dyslexie, hoog- of laagbegaafd... hoeveel kinderen dragen niet een etiket als dit? Maar hoe vergaat het deze kinderen in het onderwijs? Is dat wel toegerust op het omgaan, opnemen en onderwijzen van kinderen die niet doorsnee zijn? Is er werkelijk iets mis met deze kinderen - of is ons onderwijssysteem aan vernieuwing toe? En wat vragen deze niet-doorsnee-kinderen van hun omgeving?

Een boek met praktijk en idealen, voor ouders, leerkrachten en professionals.

(102 pagina’s, paperback) VAN 16,50 VOOR 5,00

Een andere kijk op hoogbegaafdheid

Een andere kijk op hoogbegaafdheid

Mariken Althuizen (e.a.)

€ 19.90

Hoogbegaafdheid brengt van alles met zich mee, niet alleen dingen snel of makkelijk kunnen begrijpen. Het gaat vaak ook gepaard met een gevoeligheid voor prikkels en het kan leiden tot druk op sociale verhoudingen.

In dit boek wordt aan de hand van veel ervaringen ingegaan op de verschillende aspecten van hoogbegaafdheid en krijgen ouders, leerkrachten en kinderen veel tips en inzichten aangereikt om beter met hoogbegaafdheid om te gaan.

(paperback, 127 pagina’s)

In verwachting van Adam

In verwachting van Adam

Martha Beck

€ 6.90

Het verhaal van een moeder met een kind, Adam, met het syndroom van Down. De komst van dit kind maakt alles anders. Angst en afwijzing maken plaats voor een nieuw zicht op de dingen: op Adam, op datgene waar het in het leven om gaat en op de verbinding van de mens met de spirituele wereld.

(paperback, 320 pagina’s) VAN 22,50 VOOR 6,90

De GIDS over hoogbegaafde kids

De GIDS over hoogbegaafde kids
80 praktische opvoedtips

Sandra van Bijsterveld

€ 8.95

Dit kleine boekje bevat geen uitvoerige achtergronden of verklaringen - maar 80 heel concrete tips om vruchtbaar om te gaan met de kwaliteiten van hoogbegaafde kinderen, hun ontwikkeling en de situaties die zij meemaken.

(pocket, 90 pagina’s)

Dat nare gevoel

Dat nare gevoel
Over seksueel misbruik en wat je ertegen kunt doen

Martine Delfos » meer van deze auteur »

€ 12.50

Seksueel misbruik van kinderen is een ingrijpende zaak die veel kinderen levenslang met zich meedragen. Om seksueel misbruik zoveel als mogelijk te voorkomen is het goed om het onderwerp niet weg te stoppen maar bespreekbaar te maken en kinderen te leren zich weerbaar op te stellen. Daaraan wil dit boekje, geschreven voor kinderen in de leeftijd van ca 11 tot 13 jaar, bijdragen. Het gaat, in korte hoofdstukken, in op de belangrijkste aspecten van en vragen rond misbruik en leert kinderen daarin hun houding te kiezen: nee zeggen mag altijd!

(gebonden uitgave, geïllustreerd, 53 pagina’s)

Van alles twee

Van alles twee
Over de betekenis van echtscheiding voor jonge kinderen

Martine Delfos » meer van deze auteur »

€ 11.50

Een therapeutisch kinderboek over echtscheiding. het is samen met kinderen van 4 tot 7 jaar te lezen. Met tekeningen in zwart-wit en korte teksten geeft het veel herkenbare situaties, ervaringen en gevoelens weer die kinderen bij een echtscheiding beleven.

Voor de volwassen zijn er nog korte aanbevelingen en verklaringen opgenomen die in en na een echtscheiding een goede richting kunnen aangeven voor het omgaan met de scheiding en de kinderen.

(gebonden, 34 pagina’s)

Hoe leer ik mijn innerlijke kracht te gebruiken?

Hoe leer ik mijn innerlijke kracht te gebruiken?
Een hulpboek voor jongeren

Louise Hayes e.a.

€ 18.90

Een zeer praktisch gericht boek met oefeningen om je sterke kanten te ontwikkelen en angst los te laten.

Daarmee helpt het werken met dit boek, in kleine stapjes, om te leren gaan met verlegenheid, angst, gebrek aan zelfvertrouwen. Het leert je om te gaan met emoties, rustig observeren, luisteren naar je eigen waarden en helpt om je besluiten ook uit te voeren. geschikt om individueel of in groepen mee te werken, leeftijd: vanaf 13 jaar.

(paperback, groot formaat, 142p)

Autisme in het gezin

Autisme in het gezin
Verrijking of probleem?

Esther en Inge van der Heijden

€ 9.99

Een boekje over autisme in het gezin, geschreven door een moeder en haar dochter. Zij laten zien hoe het, met vallen en opstaan, mogelijk is om op een andere manier naar elkaar te kijken, en daardoor anders met elkaar om te gaan - met begrip voor kwaliteiten en eenzijdigheden. Ook een hoofdstuk over wat je kunt doen voor een zo goed mogelijke ontwikkeling.

(pocket, Ankertjesreeks, 128 pagina’s)

Omgaan met pesten

Omgaan met pesten

Margo Henderson

€ 16.90

Pesten op school is een veel voorkomend en vaak ernstig probleem. Dit boek is helder en op basis van veel ervaring geschreven. Het geeft allereerst basisinformatie over het pesten en gaat vervolgens in op het voorkomen maar natuurlijk ook het oplossen van pestproblemen.

(Paperback, 127 pagina’s)

De GIDS voor hooggevoelige kids

De GIDS voor hooggevoelige kids
80 praktische opvoedtips

Josina Intrabartolo » meer van deze auteur »

€ 8.95

Hooggevoelige kinderen worden eerder dan andere kinderen ’overprikkeld’ door indrukken van buiten (en van binnen). In dit kleine compacte boekje vind je 80 heel praktische tips en gezichtspunten om in het alledaagse omgaan met hooggevoelige kinderen toe te passen.

(pocketuitgave, 88 pagina’s)

Hoe voed ik mijn ouders op?

Hoe voed ik mijn ouders op?
Interactief internetboek door jongeren

Karin de Korte

€ 5.00

Psychologe Karin de Korte nodigde jongeren uit haar hun vragen per email voor te leggen. Dat leverde een heleboel onverwachte en verrassende vragen op die zij weer bewerkte tot adviezen voor de jongeren zelf én voor hun ouders. De belangrijkste thema’s zijn seksualiteit, weglopen en: wat doe je als je het niet meer ziet zitten.

(paperback, 127 pagina’s) VAN 12.50 VOOR 5.00

Gameverslaving

Gameverslaving
Probleemgebruik herkennen, begrijpen en overwinnen

Jeroen S. Lemmens

€ 17.90

Temidden van de vele toepassingen van de computer is het spelen van games onder kinderen van alle leeftijden wijd verspreid. Waarop berust de aantrekkingskracht van deze spelletjes? Wanneer wordt het spelen van games problematisch of verslavend en wat zijn daarvan de gevolgen? Hoe kun je, bijvoorbeeld als ouder of leerkracht, met dit probleem omgaan?

(paperback, 156 pagina’s)

Ik kan dit niet (zegt mijn kind)

Ik kan dit niet (zegt mijn kind)
Omgaan met faalangst bij kinderen

Marc Litière

€ 19.95

Het valt in deze tijd niet mee kind te zijn; en dat lees je ook af aan het groeiend aantal kinderen ’waar iets mee is’. Uitgeverij Lannoo heeft een reeks goede boeken (niet-antroposofisch) over problemen waarmee kinderen kunnen kampen. Dit boek gaat over faalangst en hoe je daar als ouder mee om kunt gaan.

(papaerback, 242 pagina’s)

Leven met hooggevoelige kinderen

Leven met hooggevoelige kinderen

Susan Marletta-Hart » meer van deze auteur »

€ 18.95

Eén op de vijf kinderen blijkt hooggevoelig te zijn en dat kan in de praktijk voor grote en kleine problemen zorgen. Hoe herken je een hooggevoelig kind en hoe kun je, als ouder of opvoeder, inzicht krijgen in de belevingswereld van het hooggevoelige kind?

Dit boek geeft veel herkenbare voorbeelden, oefeningen en tips.

(paperback, 223 pagina’s)

De gids over concentratie bij kids

De gids over concentratie bij kids
80 praktische tips

Sandra Kleipas en Laura Molkens

€ 9.95

Compacte en praktisch bruikbare informatie in de vorm van korte tips over concentratieproblemen bij kinderen: hoe schep je de juiste omstandigheden; hoe leer je thuis; hoe op school; welke hulpmiddelen kun je gebruiken?

Nieuwetijdskinderen

Nieuwetijdskinderen
Het intuïtieve kind in gezin, onderwijs en hulpverkening

Carla Muijsert-van Blitterswijk

€ 17.50

Veel kinderen lijken tegenwoordig met andere vaardigheden, vermogens en interesses op aarde te komen. In de praktijk van opvoeding en onderwijs is dat wel eens moeilijk. Niet door een gebrek aan vaardigheden maar door hun anders-zijn vallen deze kinderen soms uit de boot.

Dit boek, met veel voorbeelden uit de praktijk, maakt bekend met de leefwereld van deze ’nieuwetijdskinderen’ en is een hulp om hen op een vruchtbare manier tegemoet te treden.

(paperback, 175 pagina’s)

Voor jou 10 anderen

Voor jou 10 anderen

Mirjam Oldenhave » meer van deze auteur »

€ 12.95

Een waargebeurd verhaal van een meisje dat opgroeide in een illegaal kindertehuis. Gewoon in Nederland, nou ja, gewoon...

Slash-boeken zijn boeken van bekende schrijvers geschreven op basis van het waargebeurde levensverhaal van een bijzondere jongere. De schrijver en de jongere werken heel nauw samen, de een als ’verteller’, de ander als schrijver. Beide namen staan op het omslag, met een grote Slash ertussen.

(Paperback, 126 pagina’s)

Ik ben hooggevoelig

Ik ben hooggevoelig

Yolanda Onderwater

€ 12.99

De auteur is therapeute die hooggevoelige kinderen en hun familieleden begeleidt. In dit boekje geeft ze, voor hooggevoelige kinderen, herkenbare ervaringen en laat ze zien hoe hooggevoeligheid vaak gepaard gaat met bijzondere eigenschappen en talenten. Daarin ligt de basis voor een individuele benadering voor hooggevoelige kinderen.

(paperback, 77p)

Normale kinderen - ze bestaan nog

Normale kinderen - ze bestaan nog

Wendy Peerlings

€ 19.99

Kinderen met een ’etiketje’, wie kent ze niet?

Als kinderen wat anders dan anderen zijn, is er al snel iets of iemand die het kind een etiket aanreikt, vaak met een reden maar niet altijd met een goede reden. Overdiagnosticering dreigt: kinderen krijgen een etiketje zonder dat er goed naar hen gekeken is. Maar is niet ieder kind anders, speciaal én normaal? Dit boek is een pleidooi om heel zorgvuldig om te gaan met het etiketteren van kinderen en om ook vertrouwen te hebben in de ontwikkeling van het kind.

(paperback, 199 pagina’s)

Kinderen (z)onder vrienden

Kinderen (z)onder vrienden

J.D. van der Ploeg

€ 29.95  ‹ geen verzendkosten!

Vriendschappen zijn voor het opgroeiende kind van enorm belang. Maar goed beschouwd zijn er vele vormen van vriendschappelijke relaties en heeft niet elke vriendschap een positieve werking. In deze uitgave onderzoekt de schrijver het ontstaan en de kwaliteit van verschillende vriendschappen, schenkt aandacht aan vragen rondom kinderen die gepest worden of sociaal geïsoleerd zijn, aan populaire kinderen enzovoort - en aan de rol van ouders of lkeerkrachten bij deze vragen.

(paperback, 216 pagina’s)

Ritalin is de oplossing niet...

Ritalin is de oplossing niet...
Hyperactieve kinderen écht helpen!

Barbara Simonsohn

€ 19.90

Hyperactieve krijgen Ritalin voorgeschreven, althans: in die richting wordt meestal de aanpak gezocht. In deze uitgave worden daar grote vraagtekens bij geplaatst. Wat is ADD/ADHD eigenlijk? En hoe werkt Ritalin? De schrijfster prikt enkele mythes door en gaat vervolgens in twee richtingen op zoek naar een andere vorm van hulp aan hyperactieve kinderen. Daarbij geeft zij aanwijzingen op het gebied van voeding en bespreekt daarnaast een aantal strategieën in het opvoedkundige die positief kunnen werken.

(paperback, 256 pagina’s)

Anders zijn

Anders zijn
Waarom kan Max niet fluiten?

Jennine Staring » meer van deze auteur »

€ 4.25

Een boek als hulp bij het bespreekbaar maken onder kinderen van ’anders zijn’. Robin bezoekt de kinderboerderij en komt daar Max tegen, die het syndroom van Down heeft. Max kan sommige dingen heel goed, en andere dingen niet. Hij is anders.

In dit boek beleven ze samen wat eenvoudige gebeurtenissen, die goed gespreksstof bieden om in de klas te bespreken. (gebonden, met afb., 23 pagina’s) van 14,95 voor 4,25

Laatste exemplaren!

De levensopdracht van nieuwetijdskinderen

De levensopdracht van nieuwetijdskinderen
Wie ze zijn en wat ze ons leren

Hans Stolp » meer van deze auteur »

€ 14.99

Nieuwetijdskinderen zijn kinderen die ’anders’ zijn dan de meeste van hun leeftijdsgenoten. Ze zijn drukker, maar ook gevoeliger. Door hun anderszijn hebben ze vaak moeite zich aan te passen aan bestaande gewoontes in opvoeding en onderwijs. Maar... hun anderszijn is geen ’ziekte’. Eerder plaatsen ze ons voor de opgave onderwijs, opvoeding en samenleving zo in te richten dat ook zij, met hun speciale vaardigheden, gedijen en hun bijdrage kunnen leveren.

(paperback, 152 pagina’s)

Mijn kind heeft NLD

Mijn kind heeft NLD

Gudrun Vanderbeck (& Karl Baert)

€ 19.99

NLD is een non-verbale leerstoornis. Kinderen met NLD zijn normaal begaafd, maar hebben in het onderwijs toch vaak problemen. Bijvoorbeeld met rekenen en begrijpend lezen, maar ook met het aanpassen aan nieuwe situaties of in het sociale verkeer.

In deze uitgave wordt helder aangegeven wat NLD is en hoe het te herkennen is, naast vele praktische adviezen voor ouders en leerkrachten.

(paperback, 175 pagina’s)

De jonge beelddenker

De jonge beelddenker
Uitleg, tips en opdrachten voor leerkrachten en ouders

Tineke Verdoes

€ 29.90  ‹ geen verzendkosten!

Beelddenkers zijn kinderen die dichterbij het beeld dan bij het woord ’zitten’. Doorgaans is het onderwijs echter gericht op de andere kinderen, de taaldenkers, die ook de meerderheid vormen.

Dit boek, gebaseerd op de rijke ervaring in onderwijs en eigen praktijk met ’beelddenkers’, beschrijft de verschillen tussen beeld- en taaldenkers en geeft vele concrete tips en handreikingen om in de praktijk van het onderwijs te kunnen inspelen op de behoeften van de beelddenkers (in groep 1 tot en met 3).

(gebonden, met illustraties in kleur, 168 pagina’s)

Dyslexie en touwtje springen

Dyslexie en touwtje springen

Marijke van Vuure

€ 19.90

Praktisch hulpboek voor ouders van kinderen die lezen lastig vinden.

De schrijfster heeft een lange ervaring in het begeleiden van kinderen met leesmoeilijkheden. In de loop van de tijd heeft ze een eigen aanpak ontwikkeld die berust op de waarneming dat kinderen met leesmoeilijkheden vaak ook moeite hebben met touwtje springen - en andere activiteiten waarbij linker- en rechterhersenhelft samenwerken. In dit boek geeft ze een duidelijke en praktische visie op het begeleiden van deze kinderen, met vele oefeningen.

(paperback, 238 pagina’s, met ill. in kleur)

Faalangst

Faalangst
Tips en trucs

Barbara van der Waarde

€ 12.95

Een beknopt maar doeltreffend boekje om om te gaan met faalangst. In hele korte teksten wordt duidelijk gemaakt wat faalangst is en welke vormen het aan kan nemen; vervolgens komen tips om er gericht mee om te gaan, door bij jezelf te onderzoeken hoe jouw faalangst optreedt; door af te leiden, te ontspannen; om te gaan met perfectionisme enzovoort.

(paperback, 94p)

Jouw hooggevoelige kind

Jouw hooggevoelige kind

Sara Wiseman

€ 7.90

Kinderen met hooggevoeligheid vragen om een andere aanpak en benadering. Ze hebben kwaliteiten en vermogens die niet iedereen heeft. Hoe ontwikkelen zij zich, hoe verbindt je je met hen, hoe help je ze om te leren omgaan met hun individuele kwaliteiten?

De schrijfster is zelf hooggevoelig en paranormaal begaafd - en geeft vanuit die ervaring tips en adviezen.

(paperback, 279 pagina´s) Van 24,99 voor 7,90

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  privacy  ·  klantenservice  ·  home