home ABC Antroposofie

Het kleine kind - tot zeven jaar

Ouders en kinderen

42 boeken op deze pagina

Gewoonten

Gewoonten
In de opvoeding van het kleine kind

Cornelis Boogerd » meer van deze auteur »

€ 4.75

In het leven van jonge kinderen zijn gewoonten van groot belang. Thuis, in de kinderopvang of op school kan een patroon van gewoonten een basis van veiligheid vormen die het kind uitnodigt om te aarden en zich te ontwikkelen. Als opvoeder kun je hier bewust mee werken, door gewoonten bewust te vormen.

(brochure, ABC Opvoedwijzer, 24 pagina’s)

Het etherlichaam als pedagogisch instrument

Het etherlichaam als pedagogisch instrument
In de opvoeding van het kleine kind

Cornelis Boogerd » meer van deze auteur »

€ 23.75  ‹ geen verzendkosten!

Het inzicht in de ontwikkeling van het kind vanuit de antroposofie geeft het opvoeden een andere dimensie: je kunt inspelen op de krachten en kwaliteiten die in die ontwikkeling hun rol spelen. Bij het kleine kind (tot ca 7 jaar) zijn het de krachten van het etherlichaam die een wezenlijke taak vervullen. Die krachten drukken zich uit in onder andere ritme, gewoontes en nabootsing. Dit boek geeft aan hoe je bewust met, vanuit en aan deze krachten kunt werken en geeft daartoe ook vele voorbeelden en oefeningen. Tweede druk, gebonden, 231 pagina’s, met illustraties

Nabootsing

Nabootsing
Het toverwoord voor de opvoeding in de eerste zeven jaar - ABC Opvoedwijzer 1

Cornelis Boogerd » meer van deze auteur »

€ 4.75

Een pasgeboren baby kent geen grens tussen zichzelf en de omgeving. Als het ouder wordt, gaat het die grens ervaren. Dat betekent (ook) dat het jonge kind leert door de nabootsing: het meebeleven en nadoen van wat het in zijn omgeving waarneemt.

Hoe werkt die nabootsing en hoe kun je van dit gegeven gebruik maken in het opvoeden van jonge kinderen?

(ABC Opvoedwijzer nr.1, 24 pagina’s, in kleur geïllustreerd, geniet)

Visjes horen in het water

Visjes horen in het water
De scholing van het etherlichaam voor opvoeders van kleine kinderen

Cornelis Boogerd » meer van deze auteur »

€ 17.50

In het opvoeden van kleine kinderen (tot circa zeven jaar) speelt het etherlichaam een belangrijke rol. Anders gezegd: het kleine kind ontwikkelt zich door het leven in nabootsing, ritme, herhaling, gewoonte. Opvoeders die hier weet van hebben, kunnen hier weer aan werken door het eigen etherlichaam te scholen. En daarvoor vinden zij in dit boek belangrijke hulp, onder andere in de vorm van bewegingsoefeningen.

(paperback, 172 pagina’s)

Zonnestraaltjes

Zonnestraaltjes

Hennie de Gans-Wiggermans

€ 17.00

Uit de praktijk van een ervaren kleuterjuf: een verzameling van ruim 75 kleine verhaaltjes voor kleuters, met name herhaal-verhaaltjes waar jonge kinderen verzot op zijn.

Ook met ideeën en tips om spelletjes te doen rond de verhaaltjes en om zelf verhaaltjes te maken.

(uitgave met spiraalrug, 90p.)

Bewegen

Bewegen
Eerst je lijf in, dan de wereld in

Evelien van Dort » meer van deze auteur »

€ 12.50

Bewegen: is essentieel in de ontwikkeling van het kind. Het draagt er aan bij dat het kind zich ’lekker in zijn lijf’ voelt - en dat is een gezonde basis voor het leven en de toekomst. In dit boekje gaat het over het ontwikkelen van het bewegen, de relatie met de zintuigen, het belang van het spelen en de relatie met het leren. Vervolgens komen er nog een aantal belangrijke vragen aan bod (in verband met overactieve kinderen, computerspelletjes, weerbaarheid en meer).

Paperback, 110 pagina’s

Bakersprookjes

Bakersprookjes

Loïs Eijgenraam » meer van deze auteur »

€ 19.90

Bakersprookjes, sprookjes die geschikt zijn voor peuters en kleuters, zijn niet alleen heerlijk om naar te luisteren, én heerlijk om voor te lezen of te vertellen, maar vormen voor de ontwikkeling van het kind ook een kostbare schat. Bakersprookjes zijn waardevol in de ontwikkeling van de zintuigen en de taalontwikkeling en spreken het kind dáár aan waar het op dat moment in zijn ontwikkeling is. Naast zo'n 50 sprookjes en versjes, vindt u in deze uitgave ook informatie over de achtergronden van bakersprookjes en over de manier waarop zij thuis of op school tot leven gewekt kunnen worden.

(hardcover, 174p)

De vrijekleuterklas

De vrijekleuterklas

Loïs Eijgenraam » meer van deze auteur »

€ 12.50

Ben je benieuwd hoe het er in een vrijeschoolkleuterklas aan toe gaat? Dit boekje staat boordevol informatie over nagenoeg alle aspecten van het vrijeschoolkleuteronderwijs en geeft een beeld van wat er dagelijks, wekelijks en door het jaar heen gebeurt. Waarom is het spelen zo belangrijk, waarom euritmie, waarom de seizoenentafel, waarom is ritme zo belangrijk - en nog veel meer!

Een toegankelijke inleiding in de wereld van het vrijeschoolonderwijs!

(paperback, 119p)

Gezond hechten

Gezond hechten
Opgroeien in verbondenheid met jezelf en de wereld

Loïs Eijgenraam » meer van deze auteur »

€ 12.50

Een kind dat zich gezond kan hechten heeft daarmee een belangrijk fundament gelegd. Gezond hechten begint al bij de verbinding met het eigen lichaam, maar gaat natuurlijk ook over het aangaan van relaties met de ouders, anderen - en de hele wereld rondom het kind. In dit boek beschrijft de schrijfster, een ervaren vrijeschoolleerkracht, hoe het proces van hechten verloopt, hoe je het als opvoeder stimuleert en wat het belang van een gezonde hechting is.

(paperback, 112 pagina

Je kind beter begrijpen

Je kind beter begrijpen
Ieder kind zijn eigen constitutie

Loïs Eijgenraam » meer van deze auteur »

€ 12.50

Kinderen (maar zij niet alleen) hebben eigenschappen die niet zozeer individueel persoonlijk zijn, maar die bij een bepaald ´type´ horen. In het opvoeden is het van belang en erg behulpzaam, als je kunt onderscheiden wat aan je kind individueel is en waarin het kind meer met een bepaald ´type´samenvalt. In dit toegankelijke boekje worden de vier constitutietypen besproken, evenals de zgn groot- en kleinhoofdige kinderen en de aardse en kosmische typen. Met veel praktische tips en adviezen.

(paperback, 140 pagina´s)

Leerrijpheid

Leerrijpheid
Van kleuterklas naar groep 3 / klas 1

Loïs Eijgenraam » meer van deze auteur »

€ 12.50

Wanneer is een kind er aan toe om naar groep 3 te gaan, oftewel: wanneer houdt het kind op

Slaap, slapen en slaapproblemen bij kinderen (62)

Slaap, slapen en slaapproblemen bij kinderen (62)

Loïs Eijgenraam » meer van deze auteur »

€ 5.00

Dat slapen voor een klein kind van groot belang is, dat weet iedereen. Toch zijn er veel kinderen die moeilijk inslapen of andere slaapproblemen hebben (zoals ook in de kinderopvang steeds vaker gesignaleerd wordt). Soms is het moeilijk om daarin verandering aan te brengen, en dat gaat dan ook nog ten koste van de nachtrust van ouders. In deze dubbelbrochure staan een gezonde slaap en slaapproblemen centraal, en worden oplossingsrichtingen aangeven om met slaapproblemen bij jonge kinderen om te gaan.

Gewoon!

Gewoon!

Hennie de Gans » meer van deze auteur »

€ 22.00  ‹ geen verzendkosten!

Over de ontwikkeling en opvoeding van kinderen in leesbare verhalen

Verzamelde, gedeeltelijk eerder gepubliceerde columns uit het blad Rondom het Kind, aangevuld met artikelen over ontwikkeling en opvoeding van peuters en kleuters, met bijpassende versjes en liedjes. Met CD waarop de liedjes zonder begeleiding worden voorgezongen.

(116 pagina’s in spiraalrug)

Kijk eens

Kijk eens

Hennie de Gans » meer van deze auteur »

€ 22.00  ‹ geen verzendkosten!

Kinderen kijken met verwondering de wereld in. Dat is een kostbaarheid die gestimuleerd kan worden met de liedjes, versjes en verhaaltjes in deze uitgave.

Na een inleiding over het kijken, volgen een aantal thema's (bijvoorbeeld: bomen, bloemen, eendjes, moeren, de wind) met liedjes, versjes en kleine verhaaltjes. Met een CD met de liedjes.

(uitgave in ringband, 123p)

Een..., twee..., Huppetee!

Een..., twee..., Huppetee!

Hennie de Gans-Wiggermans » meer van deze auteur »

€ 22.00  ‹ geen verzendkosten!

Op de Vrije School wordt het latere rekenonderwijs in de kleuterjaren voorbereid... niet door eenvoudig te rekenen maar door spelletjes en door zingen. Zo kan het kind, met plezier, de rekenbegrippen die in allerlei liedjes en spelletjes voorkomen, in zich opnemen.

Opnieuw een belangrijk, en voor kleuterleidsters onmisbaar werk van de schrijfster die vele jaren ervaring heeft in het Vrije School kleuteronderwijs.

(Uitgave in ringband, 110 pagina’s)

Luister even

Luister even

Hennie de Gans-Wiggermans » meer van deze auteur »

€ 22.00  ‹ geen verzendkosten!

90 liedjes en versjes om uit te spelen. Hennie de Gans-Wiggermans is jarenlang werkzaam geweest als kleuterleidster op een Vrije School en beschrijft, in een reeks boekjes, vanuit haar ervaring veel praktische tips en achterliggende gezichtspunten door verschillende aspecten van het opgroeien en opvoeden van het jongere kind, zoals: jaarfeesten vieren, vertellen, spelen, zingen e.d.

Haar uitgaven vormen dankbaar materiaal voor kleuter- of peuterleidsters of ouders.

(110 pagina’s in spiraalband)

Mag ik ook?

Mag ik ook?

Hennie de Gans-Wiggermans » meer van deze auteur »

€ 22.00  ‹ geen verzendkosten!

Jonge kinderen leren door ´na te doen. Meehelpen met datgene wat ze in hun omgeving zien gebeuren willen ze ook altijd. Afwassen, stoffen, vegen: het is voor hen spel, leren én plezier.

Voor iedereen die jonge kinderen in de nabijheid heeft, biedt deze uitgave vele ideeën, liedjes, versjes e.d. om thuis of in de klas met kinderen ´aan de slag te gaan´.

(Uitgave met spiraalrug, 150 pagina´s)

Natuurlijk

Natuurlijk
Natuurbeleven met jonge kinderen

Hennie de Gans-Wiggermans » meer van deze auteur »

€ 22.00  ‹ geen verzendkosten!

’Natuurlijk’ staat vol met verhaaltjes, liedjes, versjes en knutsels, opgetekend uit de rijke ervaring van een Vrije Schoolkleuterleidtser. Zonder intellectuele weetjes, maar met beelden en doe-activiteiten op een natuurlijke wijze interesse wekken voor het wonder dat natuur heet. Want voor een kind is de natuur (nog) een wonder. Bestemd voor kinderen tot acht jaar.

102 pagina’s in spiraalband.

Nog een keer!

Nog een keer!
Om te vertellen en te spelen

Hennie de Gans-Wiggermans » meer van deze auteur »

€ 17.00

Boekje met 33 op seizoen gerangschikte, kleine verhaaltjes en volkssprookjes, waarin de herhaling centraal staat. Om te lezen, te vertellen en te spelen. Met suggesties voor het maken en doen van kleine tafelspelen. Voor peuter- en kleuterleeftijd.

(in spiraalband, 90 pagina’s)

Spelen is leren!

Spelen is leren!
Een kijkje in de Vrije Schoolkleuterklas

Hennie de Gans-Wiggermans » meer van deze auteur »

€ 17.00

Nabootsing, ritme, fantasie en herhaling zijn voor de ontwikkeling van het kleine kind van groot belang; ze zijn dan ook belangrijke elementen in het Vrije Schoolkleuteronderwijs. In deze uitgave beschrijft een ervaren kleuterjuf hoe het er op de Vrije School in een kleuterklas aan toegaat - en vertelt daarbij ook over de achtergronden van deze praktijk. Daarbij horen ook spelletjes, liedjes en versjes.

(Uitgave in ringband, 90 pagina’s)

Timpetuis, ben je thuis?

Timpetuis, ben je thuis?
Met CD

Hennie de Gans-Wiggermans » meer van deze auteur »

€ 22.00  ‹ geen verzendkosten!

Een praktisch werkboek over het zingen en opzeggen van versjes, waarin de nadruk ligt op het bewegen. Van grote naar kleine gebaren, dus geschikt om te doen met kinderen van 0 - 7 jaar. Met tips over het belang van de diverse spelletjes en hoe ze thuis of met een groep gedaan kunnen worden. Nieuwe uitgave, inclusief CD.

(in ringband, 100 pagina’s)

Voor jou wil ik zingen

Voor jou wil ik zingen
Liedjes om naar te luisteren

Hennie de Gans-Wiggermans » meer van deze auteur »

€ 22.00  ‹ geen verzendkosten!

Dit boekje bevat 52 kinderliedjes van rond 1900 met muzieknotatie. (Dus uit de tijd waarin onze (bet)overgrootouders opgroeiden) Zij spelen zich af in de belevingswereld van kinderen en gaan over stout zijn, naar bed gaan, bloempjes, poesjes en andere dieren. Door de eenvoudige teksten spreken ze ook de kinderen van nu aan. Met een korte geschiedenis van het kinderlied vanaf ±1850.

(uitgave in spiraalrug, 74 pagina’s)

’s Morgens vroeg

’s Morgens vroeg
Ochtend- en ambachtsspelen voor peuters en kleuters

Hennie de Gans-Wiggermans » meer van deze auteur »

€ 22.00  ‹ geen verzendkosten!

"Jarenlang heb ik de spelen met plezier gedaan. Zelfs op de momenten dat ik niet zoveel energie had om te beginnen, werd ik door het enthousiasme van de kinderen gestimuleerd het toch te doen."

Uit haar rijke ervaring als kleuterjuf op de Vrije School heeft de schrijfster tientallen bewegings- en ambachtsspelletjes samengebracht, met daarnaast algemene aanwijzingen en achtergronden.

Uitgave in ringband, 101 pagina’s.

De kleine wereldburger

De kleine wereldburger

Erna Kint

€ 8.50

Dit boekje biedt een goede kennismaking met de antroposofische manier van kijken naar jonge kinderen, tot zeven jaar, en geeft daarnaast een beeld van hoe het Vrije Schoolonderwijs aan wil sluiten bij de ontwikkeling van het kind in die leeftijdsfase.

Als Belgische uitgave verwijst het vervolgens naar praktische informatie in Vlaanderen.

(paperback, 68 pagina’s)

Antroposofische zorg bij kinderziekten (58)

Antroposofische zorg bij kinderziekten (58)

Freya Pardoel, Edith Minnaar & Loes Klinge

€ 3.00

In deze brochure worden de negen meest voorkomende kinderziekten op een rijtje gezet en wordt besproken hoe deze ziekte verloopt, hoe deze te herkennen is en hoe je er aan kunt bijdragen dat de ziekte zo goed mogelijk verloopt. Met tips voor wikkels, baden, voeding en dergelijke, en natuurlijk ook met enige achtergrondinformatie over het belang van kinderziekten, koorts en meer.

(brochure, geniet, 38 pagina’s)

Een kind is een zichtbaar geworden liefde

Een kind is een zichtbaar geworden liefde
Opvoeden van kinderen van 0-7 jaar

Mieke Mosmuller » meer van deze auteur »

€ 17.95

Opvoeden is niet een kwestie van ’natuurlijk instinct’. Dat wordt duidelijk als je je de vraag stelt wat een kind eigenlijk is. Als een kind inderdaad ’zichtbaar geworden liefde’ is... wat vraagt dat van de opvoeding en welke kwaliteiten moet je als opvoeder kunnen inzetten?

(paperback, 166 pagina’s)

De moestuin van Sophie

De moestuin van Sophie

Gerda Muller » meer van deze auteur »

€ 13.95

Een prentenboek met illustraties van Gerda Muller over (moes)tuinieren en alles wat daarbij komt kijken. Zowel de zaadjes, plantjes als ook de insecten en de seizoenen worden bij dit boek betrokken.

(Gebonden, 32 pagina’s) Leeftijd: 4+

Waldorfpoppen

Waldorfpoppen
Om zelf te maken en hun kleertjes te naaien

Karin Neuschütz » meer van deze auteur »

€ 19.90

Heerlijk om met een pop te spelen die zelfgemaakt is! Of om zélf een pop te maken. In dit boek wordt stap voor stap beschreven hoe je ’waldorfpoppen’ maken kunt, waarbij je vanzelfsprekend werkt met natuurlijke materialen zoals wol, katoen en zijde. Daarnaast bevat het boek patronen en werkbeschrijvingen voor het maken van kleertjes en accessoires. Alle beschrijvingen zijn voorzien van tekeningen en foto’s.

(gebonden uitgave, 139 pagina’s, met illustraties in kleur en ZW)

Feeën en nimfen

Feeën en nimfen
Van sprookjeswol

Christine Schäfer » meer van deze auteur »

€ 19.90

In dit boek vind je talrijke ontwerpen voor feeën, nimfen en andere personages uit de familie van de natuurwezens, gemaakt van zachte en kleurrijke sprookjeswol. Christine Schäfer legt in gemakkelijk te begrijpen instructies en door middel van talrijke illustraties uit hoe je deze fantasierijke creaties kunt maken. Voor zowel de beginnende als gevorderde handwerker. (Hardcover, 124 pagina’s, met heel veel afbeeldingen in kleur)

De eerste zeven jaar

De eerste zeven jaar
Kinderfysiologie

Edmond Schoorel » meer van deze auteur »

€ 24.90  ‹ geen verzendkosten!

Standaardwerk over de ontwikkeling van het kind in de eerste zeven levensjaren bezien vanuit de ontwikkeling van het lichaam. Aan de orde komen o.m.: hoe ontwikkelt het etherlichaam zich?; ontwikkeling van de zintuigen; lopen - spreken - denken en kinderziektes en hun betekenis. (gebonden, 268 pagina’s)

Vijfde geheel herziene druk

Lopen, spreken, denken

Lopen, spreken, denken

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 9.90

De engelen en hun relatie tot de mens, als kind en als volwassene. (32 pagina

Gewoon kind zijn

Gewoon kind zijn
Een praktische gids voor de eerste zeven jaar

John Thomson

€ 24.90  ‹ geen verzendkosten!

Op de praktijk gerichte uitvoerige gids met een overvloed aan ideeën en inzichten voor verzorging en opvoeding van het jonge kind. (Vele illustraties in kleur en zwartwit, 352 pagina’s)

Het belang van de wilsontwikkeling

Het belang van de wilsontwikkeling
Van het kleine kind

I. Vonk

€ 3.95

Weergave van een voordracht over de ontwikkeling van de wil bij peuters en kleuters, door een ervaren kleuterjuf.

(VOK-Cahier nr.9; brochure, 15p)

Peuters en kleuters onder druk

Peuters en kleuters onder druk
De ziekmakende effecten van de toetscultuur

Sieneke Goorhuis-Brouwer

€ 14.90

Een interessant geluid (vanuit ’reguliere hoek’) over de ontwikkeling van jonge kinderen en de nadelige effecten van de algemeen gangbare visie die kinderen te vroeg tot ontwikkeling wil aanzetten en in belangrjik mate gebruikt maakt van toetsen. Kinderen ontwikkelen zich met hoofd, hart en handen, stelt de schrijfster die 30 jaar ervaring heeft kinderen met ’ontwikkelingsproblemen’.

(paperback, 141 pagina’s)

De lastige kleuter

De lastige kleuter

Betsy van der Grift

€ 23.50  ‹ geen verzendkosten!

Hoe Breinleren ons helpt om kleuters te begrijpen.

Met als basis de ontwikkeling van het brein van kinderen, beschrijft de auteur hoe kleuters, op verschillende manieren, leren en wat dat vraagt van de klas, de omgeving waarin het kind leert. Daarbij bijzondere aandacht voor zgn ’lastige kleuters’: hoe is hun gedrag te begrijpen en wat vraagt dat van opvoeders?

(gebonden, met afb in ZW

Peuteren en Kleuteren

Peuteren en Kleuteren
De breintheorie over het leren van het jonge kind

Betsy van de Grift

€ 19.90

Hoe leert het jonge kind? In deze uitgave wordt dat uiteengezet aan de hand van de actuele kennis op het gebied van de ontwikkeling van de hersenen. Steeds wordt daarbij aangegeven wat dat zou kunnen betekenen voor de praktijk van degenen die betrokken zijn bij de ontwikkeling en het onderwijs van jonge kinderen.

(gebonden uitgave, 142 pagina’s)

Het poppenspelboek

Het poppenspelboek

Christiane Kutik » meer van deze auteur »

€ 4.75

Voorbeelden voor het maken van poppen en poppenspeldecors met eenvoudig materiaal en tientallen voorbeelden van poppenspelen voor peuters en kleuters. Met 76 afbeeldingen, waarvan vele in kleur.

Paperback, 107 pagina’s.

Van 14,90 voor 4,75

Kinderen en hun spel

Kinderen en hun spel

Christiane Kutik » meer van deze auteur »

€ 5.00

Voor jonge kinderen: spelen, ritme, creatief bezig zijn, muziek, vertellen en beleven. Waarom het belangrijk is en voorbeelden, liedjes, materialen, tips en adviezen. (115 pagina’s)

Van 12,90 voor 4,75

Spelenderwijs verbinden en hechten

Spelenderwijs verbinden en hechten
Met meer dan 100 spelletjes

Micheline Mets

€ 27.50  ‹ geen verzendkosten!

Een gezonde hechting en een goede verbinding, in de kinderjaren aangelegd, zijn voor het opgroeiende vanvitaal belang. Dit is een inspirerend boek om spelenderwijs actief aan hechting en verbinding te werken. Een keur aan originele spelletjes, aangevuld met belangrijke inzichten over het hoe en waarom, maken dat ieder die met kinderen werkt of leeft in dit boek inspiratie zal vinden.

(paperback, groot formaat, 189p, met afbeeldingen, register)

Knuffels

Knuffels
Geliefd en onvervangbaar

Annie Meussen

€ 19.50

Een boek over knuffels: beertjes, poppen, lapjes of andere lievelingsobjecten van kinderen. Ze mogen mee naar bed en op vakantie, ze worden gerepareerd en met de hand gewassen - en als ze kwijt zijn... is het verdriet groot.

Annie Meussen tekende ca 60 onvervangbare lievelingsknuffels knuffels en schreef hun verhalen op.

(gebonden, 109 pagina’s)

Vaccinaties

Vaccinaties
Kan het ook anders?

Tineke Schaper

€ 9.90

Als je als jonge ouder behoefte hebt om na te denken over wat voor anderen de gewoonste zaak ter wereld is, kom je ook de vraag tegen of je je kinderen wilt laten vaccineren. Dit boekje, de schrijfster is klassiek homeopaat en geen voorstander van vaccinaties, geeft informatie over ziekte en gezondheid in het algemeen, over de ziektes waartegen gevaccineerd wordt, over bij-effecten van het vaccineren, over ervaringen van ouders en over de mogelijkheden om je kind, ook zonder vaccinaties, te beschermen.

(pocket, 126 pagina’s)

Vaccinaties doorgeprikt

Vaccinaties doorgeprikt
Informeer je en kies dan het beste voor jouw kind

Tineke Schaper e.a.

€ 19.99

Een zeer leesbaar en toch gedegen boek over het vraagstuk van het vaccineren. Zijn vaccinaties veilig; kennen ze bijwerkingen; waarom wordt er eigenlijk gevaccineerd; wat is de rol van overheid en media; hoe kun je anders met vaccineren omgaan?

De drie schrijfsters zijn klassiek homeopaat of antroposofisch arts (Noor Prent).

(paperback, 160 pagina’s)

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  privacy  ·  klantenservice  ·  home