home ABC Antroposofie

Onderwijs algemeen

Ouders en kinderen

33 boeken op deze pagina

Fit maakt slim

Fit maakt slim
100 nieuwe bewegingsspelen

Almuth Bartl

€ 5.00

Bewegen is goed voor kinderen, niet alleen voor hun fysieke gezondheid maar ook voor hun mentale welzijn. Dit boek bevat 100 bewegingsspelen voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Ze bieden de leerkracht en alle anderen die met kinderen werken een bonte stoet aan spelmogelijkheden.

(paperback, 110 pagina’s)

Van 12,50 voor 4,25

Alternatieven voor ruzie maken

Alternatieven voor ruzie maken

Tilo Benner

€ 5.00

Een project, vooral geschikt voor de brugklas voortgezet onderwijs, om door spelen, ervaren en samenwerken tot alternatieven voor ruzie te komen. Het boek richt zich op de leerkracht, het biedt materiaal voor 14 lesblokken en geeft vervolgens een reeks van spelletjes die zich richten op samenwerken, communiceren, regels en meer.

(paperback, 120 pagina’s) Van 12,50 voor 5,00

30 x 45 minuten kunst

30 x 45 minuten kunst
Korte creatieve activiteiten met een snel resultaat, groep 5/8

Gerlinde Blahak

€ 5.00

Een praktisch boek met 30 creatieve activiteiten voor kinderen uit groep 5 tot en met 8. De activiteiten worden stap voor stap beschreven en kunnen in 45 minuten uitgevoerd worden. Met afbeeldingen in kleur.

(Paperback, 94 pagina’s) Van 14,50 voor 5,00

Thuiskomen in de klas

Thuiskomen in de klas
Spiritualiteit in het onderwijs

Vincent Duindam » meer van deze auteur »

€ 14.99

Voor de klas staan valt niet mee. De organisatie van het onderwijs zelf, met zijn bureaucratie en grootschalige hervormingen enerzijds, en dat wat de leerlingen aan vragen meebrengen - dat is heel wat. Als leerkracht is het dan ook goed om jezelf niet te vergeten en er voor te zorgen dat je in balans bent en blijft, en een innerlijke bron ervaart waaruit je kunt putten.

Daar wil dit boekje aan bijdragen.

(paperback, 126 pagina’s)

’Juf, ik ben een kunstenaar’

’Juf, ik ben een kunstenaar’
Handboek voor een kunstzinnige sociale vaardigheidstraining

Thea Giesen & Marijke de Mare

€ 32.50  ‹ geen verzendkosten!

Thea Giesen en Marijke de Mare hebben hun jarenlange ervaring met de door henzelf ontwikkelde KICK-methodiek, Kunst in Contact met Kinderen, vastgelegd in een prachtig én praktisch vormgegeven handboek. De training moedigt kinderen aan om zich te uiten en elkaar te leren kennen. Kortom, om zich te ontwikkelen tot een sociaal kunstenaar. (Hardcover, 240 pagina’s).

Peuters en kleuters onder druk

Peuters en kleuters onder druk
De ziekmakende effecten van de toetscultuur

Sieneke Goorhuis-Brouwer

€ 14.90

Een interessant geluid (vanuit ’reguliere hoek’) over de ontwikkeling van jonge kinderen en de nadelige effecten van de algemeen gangbare visie die kinderen te vroeg tot ontwikkeling wil aanzetten en in belangrjik mate gebruikt maakt van toetsen. Kinderen ontwikkelen zich met hoofd, hart en handen, stelt de schrijfster die 30 jaar ervaring heeft kinderen met ’ontwikkelingsproblemen’.

(paperback, 141 pagina’s)

De lastige kleuter

De lastige kleuter

Betsy van der Grift

€ 23.50  ‹ geen verzendkosten!

Hoe Breinleren ons helpt om kleuters te begrijpen.

Met als basis de ontwikkeling van het brein van kinderen, beschrijft de auteur hoe kleuters, op verschillende manieren, leren en wat dat vraagt van de klas, de omgeving waarin het kind leert. Daarbij bijzondere aandacht voor zgn ’lastige kleuters’: hoe is hun gedrag te begrijpen en wat vraagt dat van opvoeders?

(gebonden, met afb in ZW

Omgaan met pesten

Omgaan met pesten

Margo Henderson

€ 16.90

Pesten op school is een veel voorkomend en vaak ernstig probleem. Dit boek is helder en op basis van veel ervaring geschreven. Het geeft allereerst basisinformatie over het pesten en gaat vervolgens in op het voorkomen maar natuurlijk ook het oplossen van pestproblemen.

(Paperback, 127 pagina’s)

Toeval gezocht

Toeval gezocht
Kunst, kunstenaars en jonge kinderen

Annemieke Hulsingh (red.)

€ 44.95  ‹ geen verzendkosten!

Een inspirerend boek voor nieuwe impulsen, gevoed door kunst en door de kinderen zelf, in onderwijs en opvoeding. Toeval gezocht is het verhaal (in woord en beeld) van een project met kinderen van 4 tot 7 jaar die aan het werk gingen met 15 kunstenaars op 15 scholen. In de projecten onderzoeken, bedenken en maken de kinderen van alles, op zoek naar ’het toeval’. Met DVD.

((gebonden uitgave, 280 pagina’s)

Kleuters in de klas

Kleuters in de klas

Freya Jaffke » meer van deze auteur »

€ 3.90

Over de ontwikkeling van het jonge kind en dat wat het nodig heeft voor een gezonde ontwikkeling en hoe op basis van inzichten hierover in de kleuterklassen van de vrijeschool gewerkt wordt (79 pagina’s, met foto’s in kleur en zwartwit).

Van 12,90 voor 3,90

Vrij spel voor natuur en kinderen

Vrij spel voor natuur en kinderen

Marianna van Lier & Willy Leufgen

€ 20.00  ‹ geen verzendkosten!

Hoe zien succesvolle, uitdagende speelplekken er uit? Uit wat voor leerplekken met zinneprikkelende natuur zijn kinderen niet weg te slaan? Bestaan zulke plekken nog? Ja, ze zijn er, op onverwachte plaatsen, ook in de stad. En iedereen met creativiteit en doorzettingsvermogen kan zelf zo’n spannend landschap realiseren. Dit boek is een ontdekkingsreis naar allerlei fantastische voorbeelden in binnen- en buitenland, een kleurrijk palet van ideeën voor een geslaagde praktijk.

Gebonden, 252 pagina’s met 500 kleurenafbeeldingen.

Het laatste kind in het bos

Het laatste kind in het bos
Hoe we onze kinderen weer in contact brengen met de natuur

Richard Louv

€ 19.95

Nooit eerder brachten zoveel kinderen zoveel van hun tijd binnenshuis door, vaak zittend achter een tv- of computerscherm. Richard Louv brengt het gebrek aan contact met de natuur van de online-generatie in verband met verontrustende trends als de groei van overgewicht, concentratiestoornissen en depressies bij kinderen
 Louv is de eerste die recent onderzoek in kaart heeft gebracht waaruit blijkt dat direct contact met de natuur van wezenlijk belang is voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van kinderen. Louv slaat niet alleen alarm, hij vertelt ook hoe we kunnen proberen de verbroken relatie te herstellen.

(paperback, 384 pagina’s)

Sporen van Reggio

Sporen van Reggio
Een introductie in de sporen-pedagogiek

Margot Meeuwig (e.a.)

€ 34.50  ‹ geen verzendkosten!

Vanaf zijn geboorte is ieder kind competent, krachtig en intelligent en beschikt over wel honderd talen om met zijn omgeving te kunnen communiceren. Kinderen groeien op in een gemeenschap van mensen en vanaf het allereerste moment zijn zij gericht op interactie en communicatie met de mensen in hun omgeving. Ze zijn nieuwsgierig en leergierig en ze benaderen hun wereld met al hun zintuigen en vermogens. Ze ontwikkelen gedachten, ideeën en fantasieën.

Dat zijn de grondgedachten van de pedagogiek die in Reggio Emilia werd ontwikkeld. In deze uitgave wordt deze pedagogische richting voor het werken met kinderen tot 7 jaar in theorie en praktijk voorgesteld.

(paperback, formaat 221 x 262, met vele kleurenillustraties, 143 pagina’s)

Het oergevoel

Het oergevoel
Over vuur maken, sporen zoeken, sluipen en nog veel meer

Agnes Meijs

€ 24.50  ‹ geen verzendkosten!

Wandelen in het bos? Dat vinden kinderen niet zonder meer leuk. Maar in de natuur is ook een heleboel te doen dat kinderen wél leuk vinden en waaraan ze veel kunnen ontwikkelen. Hutten maken, spoorzoeken, sluipen en verstoppen en allerlei spellen. De schrijfster heeft veel ervaring als natuurgids, reiziger en is betrokken bij projecten om de natuur te leren beleven. In dit boek geeft ze vele ideeën en achtergronden, ook om de natuur ontdekkend aan te sluiten bij vroegere culturen (verzamelaars, jagers, vroege boeren).

Een inspirerende uitgave, met vele illustraties in kleur.

(paperback, 144 pagina’s)

Spelenderwijs verbinden en hechten

Spelenderwijs verbinden en hechten
Met meer dan 100 spelletjes

Micheline Mets

€ 27.50  ‹ geen verzendkosten!

Een gezonde hechting en een goede verbinding, in de kinderjaren aangelegd, zijn voor het opgroeiende vanvitaal belang. Dit is een inspirerend boek om spelenderwijs actief aan hechting en verbinding te werken. Een keur aan originele spelletjes, aangevuld met belangrijke inzichten over het hoe en waarom, maken dat ieder die met kinderen werkt of leeft in dit boek inspiratie zal vinden.

(paperback, groot formaat, 189p, met afbeeldingen, register)

Geweldig communiceren met jongeren

Geweldig communiceren met jongeren

Justine Mol » meer van deze auteur »

€ 18.50

Ja, soms is het best moeilijk om goed in contact te komen en te blijven met jongeren. Dit boek geeft houvast (theorie en praktijkoefeningen) om tot een goede comunicatie met jongeren, van 13 tot 20 jaar, te komen. De schrijfster baseert zich op de

Kleur in de klas

Kleur in de klas
Schilderlessen op de vrijeschool

Jet Nijhuis » meer van deze auteur »

€ 65.00  ‹ geen verzendkosten!

In deze uitvoerige uitgave wordt van klas tot klas beschreven hoe op de vrijeschool schilderlessen gegeven (kunnen) worden. De stof, voorbeelden, aanwijzingen voor het inrichten van schilderlessen, en natuurlijk vele, vele voorbeelden van schilderingen (in wording)n maken van dit boek een must voor elke vrijeschoolleerkracht..

Lees de uitvoerige informatie.

Groot formaat, hardcover, 370p

Niet voor de winst

Niet voor de winst
Waarom de democratie de geesteswetenschappen nodig heeft

Martha Nussbaum

€ 12.50

Is het onderwijs nog de plaats waar kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandigheid? Steeds meer gaat het ook in het onderwijs om de economische groei - en daarmee om het ’afleveren’ van leerlingen die economisch nuttig en productief zijn.

Daarmee is een ontwikkeling ingezet die verregaande consequenties heeft voor onze blik op de wereld en voor het samenleven in het groot. De schrijfster houdt een bevlogen maar gegrond pleidooi voor het belang van het ’niet-nuttige’.

(paperback, 214 pagina’s)

Focus!

Focus!
Over sociale media als de grote afleider

Justine Pardoen

€ 14.90

Permanent in contact staan met de buitenwereld via je smartphone betekent: op alle mogelijke en onmogelijke momenten afgeleid kunnen worden door getwitter, sms-jes, facebookberichten enzovoort. Pubers voelen zich al ongemakkelijk als er geen bereik is...

Hoe kun je daar als opvoeder mee omgaan? Verbieden helpt niet echt...

In dit boek wordt de werking van social media op pubers beschreven en wordt vervolgens verteld hoe je over dit vraagstuk met je kinderen in gesprek kunt komen.

(paperback, 118 pagina’s)

Zeg nee tegen pesten

Zeg nee tegen pesten

Herberd Prinsen

€ 29.99  ‹ geen verzendkosten!

Praktische gids voor leerkrachten, hulpverleners, begeleiders en ouders

Hoe pak je pesten aan, hoe herken je het, waar komt het vandaan?

In dit boek is, naast ervaringsverhalen, van alles te vinden waarmee ouders en leerkrachten aan de laag kunnen. Eerst wordt ingegaan op wat pesten is; vervolgens worden methodes voor het aanpakken besproken en wordt aangegeven wat er gedaan kan worden om pesten te voorkomen. Daarnaast bevat het boek tientallen heel praktische oefeningen en adviezen, plus een heleboel verwijzingen naar andere nuttige informatie over pesten.

(paperback, 216 pagina’s)

Spelletjes uit de hele wereld

Spelletjes uit de hele wereld
Traditionele spelletjes uit andere culturen voor kinderen van 6 - 12 jaar

Nadja Rolli

€ 5.00

Deze bundel bevat 60 spelletjes die geschikt zijn voor grote of kleinere groepen. Het gaat om traditionele spelletjes uit alle werelddelen. Uiterst geschikt voor wie met groepen kinderen werkt.

(paperback met afb. in ZW, 81 pagina’s) Van 12,50 voor 5,00

Levenverrijkend onderwijs

Levenverrijkend onderwijs

Marshall Rosenberg » meer van deze auteur »

€ 18.95

Geweldloze communicatie helpt scholen om prestaties te verhogen, conflicten te verminderen en relaties te verbeteren. In deze uitgave vertelt de auteur hoe een school met geweldloze communicatie kan werken.

(paperback, 156 pagina’s)

Puberbrein binnenstebuiten

Puberbrein binnenstebuiten

Huub Nelis & Yvonne van Sark

€ 15.00

Elke opvoeder en elke leerkracht zal het kunnen bevestigen: het omgaan met en begeleiden van pubers komt je niet aanwaaien. In deze uitgave wordt beschreven hoe jongeren van 10 tot 25 jaar zich ontwikkelen en welke veranderingen zich in hun brein afspelen. Het geeft inzicht, nuttige informatie en tips rondom de vele vragen die aan de orde zijn bij het omgaan met pubers en adolescenten: hoe kun je hen het best benaderen, hoe ga je om met de risico's die zij tegenkomen, hoe stimuleer je ze om te blijven leren, hoe vinden zij hun weg in een wereld vol prikkels?

(paperback, 246p)

Aanraken: een levensbehoefte

Aanraken: een levensbehoefte
Aanraakspel in kinderopvang en op school

Marijke Sluijter

€ 22.50  ‹ geen verzendkosten!

Ook uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat aanraken werkelijk van levensbelang is. Die behoefte wordt hier beschreven en verduidelijkt, naast een groot aantal oefeningen en spelen, voor verschillende leeeftijdsgroepen. De schrijfster is hoofdredacteur van het tijdschrift Educare.

(paperback, 112 pagina’s)

Onderwijs voor een rijkere wereld en een zinvol leven

Onderwijs voor een rijkere wereld en een zinvol leven

Ad Stam

€ 15.00

Het knelt in de samenleving en dus knelt het ook in het onderwijs. De auteur gaat in zijn boek in op de vraag wat er in het onderwijs zou kunnen veranderen om eraan bij te dragen dat de samenleving niet wordt beheerst door de alomtegenwoordige drang naar ’meer, sneller en leuker’ maar dat mensen worden gestimuleerd zich te ontwikkelen en waarde te hechten aan zingeving, creativiteit, verwondering.

(paperback, 187 pagina’s)

Anders zijn

Anders zijn
Waarom kan Max niet fluiten?

Jennine Staring » meer van deze auteur »

€ 4.25

Een boek als hulp bij het bespreekbaar maken onder kinderen van ’anders zijn’. Robin bezoekt de kinderboerderij en komt daar Max tegen, die het syndroom van Down heeft. Max kan sommige dingen heel goed, en andere dingen niet. Hij is anders.

In dit boek beleven ze samen wat eenvoudige gebeurtenissen, die goed gespreksstof bieden om in de klas te bespreken. (gebonden, met afb., 23 pagina’s) van 14,95 voor 4,25

Laatste exemplaren!

Speel wijzer

Speel wijzer
Spelen kan met alles

Marianne de Valck

€ 24.90  ‹ geen verzendkosten!

Een handboek met een overvloed aan beschrijvingen van spelletjes voor kinderen tot 12 jaar. De spelletjes zijn te doen met dingen die niets of heel weinig kosten of die normaal weggegooid worden. Het zijn spelletjes voor binnen en buiten. Door middel van drie lijsten (wat spelen we, hoe spelen we en waarmee spelen we) is het mogelijk om snel te zoeken en het spel af te stemmen op een groepje kinderen, op een materiaal e.d.

(paperback, 222 pagina’s)

Het verhaal vertelt...

Het verhaal vertelt...

Arend Van Dam

€ 17.50

De kunst van het vertellen in vijftig voorleesverhalen

Dit boek is een heerlijk gevulde schatkist vol bekende verhalen, mythen en legenden, sfeervol naverteld door Arend van Dam - en geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar. Het gaat om bekende klassieke verhalen, zoals De regenboogslang, Moby Dick, Pocahontas, Peter en de wolf, De Japanse steenhouwer, Karel ende Elegast, Over de vos Reinaert. De bundel bevat sprookjes, scheppingsverhalen, verhalen vol wijsheid, ridderverhalen, heldenverhalen en meer.

Met vele illustraties in kleur van Alex de Wolf.

(gebonden uitgave, 149 pagina’s

Spel werkt, spelen is een kunst

Spel werkt, spelen is een kunst

Wilma van den Heuvel (red.)

€ 17.50

Een uitgave voor de ’professional’: een bundel met 14 bijdragen van werkers die uit hun praktijk (bijvoorbeeld jeugdzorg over bijzondere manieren om kinderen (soms ook: volwassenen) met verschillende spelvormen te helpen. Drama, verhalen, tekenen en andere middelen worden in spelvorm ingezet en blijken goed te werken voor kinderen met allerlei vormen van contactstoornissen, traumatische ervaringen e.d.

(paperback, 125 pagina’s, met afb. in ZW)

Mijn kind heeft NLD

Mijn kind heeft NLD

Gudrun Vanderbeck (& Karl Baert)

€ 19.99

NLD is een non-verbale leerstoornis. Kinderen met NLD zijn normaal begaafd, maar hebben in het onderwijs toch vaak problemen. Bijvoorbeeld met rekenen en begrijpend lezen, maar ook met het aanpassen aan nieuwe situaties of in het sociale verkeer.

In deze uitgave wordt helder aangegeven wat NLD is en hoe het te herkennen is, naast vele praktische adviezen voor ouders en leerkrachten.

(paperback, 175 pagina’s)

De jonge beelddenker

De jonge beelddenker
Uitleg, tips en opdrachten voor leerkrachten en ouders

Tineke Verdoes

€ 29.90  ‹ geen verzendkosten!

Beelddenkers zijn kinderen die dichterbij het beeld dan bij het woord ’zitten’. Doorgaans is het onderwijs echter gericht op de andere kinderen, de taaldenkers, die ook de meerderheid vormen.

Dit boek, gebaseerd op de rijke ervaring in onderwijs en eigen praktijk met ’beelddenkers’, beschrijft de verschillen tussen beeld- en taaldenkers en geeft vele concrete tips en handreikingen om in de praktijk van het onderwijs te kunnen inspelen op de behoeften van de beelddenkers (in groep 1 tot en met 3).

(gebonden, met illustraties in kleur, 168 pagina’s)

Het grote overblijfboek

Het grote overblijfboek

Hieke van der Werff » meer van deze auteur »

€ 24.95  ‹ geen verzendkosten!

Voorleesverhalen en tips voor beginnende en ervaren begeleiders van tso’s en bso’s. geschikt voor kinderen van groep 1,2 en 3

Paperback, groot formaat, 327 pagina’s

Het raadsel doorgronden...

Het raadsel doorgronden...
Over kinder-en leerlingbesprekingen in de vrijescholen

Christof Wiechert » meer van deze auteur »

€ 17.50

In dit boek wordt uitvoerig bespreken hoe, op vrijescholen, de leerling- of kinderbespreking het hart van het onderwijs kunnen vormen: de bespreking kan leiden tot een werkelijk begrip voor het kind en zijn behoeften, en tot een bevruchting van de pedagogische praktijk. Een op jarenlange praktijk en onderzoek gestoelde beschrijving van het hoe en waarom van de kinderbespreking.

(paperback, 197p)

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  privacy  ·  klantenservice  ·  home