home ABC Antroposofie

Vrijeschoolonderwijs

Ouders en kinderen

54 boeken, 1-30 getoond op pagina 1/2

12 » 

Een woord te zijner tijd...

Een woord te zijner tijd...
Een boek over taal op de Vrije School (deel I)

Hans ter Beek » meer van deze auteur »

€ 19.50

Een oud-vrijeschoolleraar geeft een rijke beschrijving van het onderwijs in taal in de klassen 1, 2 en 3 van de Vrije School. Daarbij vertelt hij en passant ook over allerlei aspecten die met het Vrije Schoolonderwijs zijn verbonden, geeft literatuurverwijzingen en ervaringen met de jaarfeesten, en behandelt per klas hoe het taalonderwijs vormgegeven kan worden en hoe dat voor de ontwikkeling van het kind van belang is.

(uitgave op A4-formaat in spiraalband, 188p met afb. in kleur en ZW)

Een woord te zijner tijd...

Een woord te zijner tijd...
Een boek over taal op de Vrije School (II)

Hans ter Beek » meer van deze auteur »

€ 19.50

In dit deel behandelt de auteur het taalonderwijs op de Vrije School in de klassen 4, 5 en 6. Daarbij laat hij weer, aan de hand van voorbeelden, zien hoe het taalonderwijs in het periode-onderwijs aan bod komt, bespreekt en geeft voorbeelden van de vertelstof - en veel meer.

(Uitgave op A4-formaat in spiraalband, 240p, met afb. in kleur en ZW)

Volgens Bartjens...

Volgens Bartjens...
Een boek over rekenen op de Vrije School

Hans ter Beek » meer van deze auteur »

€ 19.50

Op basis van zijn eigen ervaring als leerkracht op de Vrije School, beschrijft de auteur het rekenonderwijs, van de kleuterklas tot in de achtste klas. Een gedegen bron van inspiratie voor collega-leerkrachten.

(uitgave op A4-formaat in ringband, met afb. in kleur)

Jaarplanner - Leven met de seizoenen

Jaarplanner - Leven met de seizoenen
Schooljaar 2018-2019

Manon Berendse

€ 14.99

Een handige jaarplanner: om op te hangen en alle afspraken voor jou en je kinderen overzichtelijk in te schrijven. Met een ruim blad per week, twee weken samen in beeld, met tips, quotes, ideeën over opvoeden en tekst en beeld bij de jaarfeesten en de seizoenen.

Gewoonten

Gewoonten
In de opvoeding van het kleine kind

Cornelis Boogerd » meer van deze auteur »

€ 4.75

In het leven van jonge kinderen zijn gewoonten van groot belang. Thuis, in de kinderopvang of op school kan een patroon van gewoonten een basis van veiligheid vormen die het kind uitnodigt om te aarden en zich te ontwikkelen. Als opvoeder kun je hier bewust mee werken, door gewoonten bewust te vormen.

(brochure, ABC Opvoedwijzer, 24 pagina’s)

Van binnen en buiten

Van binnen en buiten
Planeetkwaliteiten in het onderwijs

Wolter Bos » meer van deze auteur »

€ 15.00

De antroposofische visie op de (zich ontwikkelende) mens biedt veel mogelijkheden om in de praktijk uitgewerkt te worden. In deze uitgave beschrijft een ervaren bovenbouw-leerkracht hoe hij in zijn werken met pubers gebruik maakte van de inzichten over de planeetkwaliteiten.

Met voorbeelden en achtergronden.

(paperback, 80 pagina's)

Menskunde, pedagogie en gemeenschapsvorming

Menskunde, pedagogie en gemeenschapsvorming

Joop van Dam » meer van deze auteur »

€ 12.50

Een beschrijving van de eerste drie zevenjaarsperioden van het opgroeiende kind: hoe ontwikkelt het kind zich en op welke manier kun je daar als ouder of leerkracht op in spelen? wat gebeurt er in de verschillende vrijeschoolklassen en hoe kunnen we kinderen zó opvoeden dat zij opgroeien tot mensen die op een gezonde wijze in het leven en in de gemeenschap staan?

(paperback, 96 pagina’s)

De vrijekleuterklas

De vrijekleuterklas

Loïs Eijgenraam » meer van deze auteur »

€ 12.50

Ben je benieuwd hoe het er in een vrijeschoolkleuterklas aan toe gaat? Dit boekje staat boordevol informatie over nagenoeg alle aspecten van het vrijeschoolkleuteronderwijs en geeft een beeld van wat er dagelijks, wekelijks en door het jaar heen gebeurt. Waarom is het spelen zo belangrijk, waarom euritmie, waarom de seizoenentafel, waarom is ritme zo belangrijk - en nog veel meer!

Een toegankelijke inleiding in de wereld van het vrijeschoolonderwijs!

(paperback, 119p)

Leerrijpheid

Leerrijpheid
Van kleuterklas naar groep 3 / klas 1

Loïs Eijgenraam » meer van deze auteur »

€ 12.50

Wanneer is een kind er aan toe om naar groep 3 te gaan, oftewel: wanneer houdt het kind op

Spel, spelen en speelgoed

Spel, spelen en speelgoed
Voor kinderen van 0 tot 18 jaar

Loïs Eijgenraam » meer van deze auteur »

€ 12.50

Spelen is voor de ontwikkeling van een kind van bijzonder belang. Het is een manier om het opgroeiende kind op de passende leeftijd passende ervaringen te laten opdoen: het beleven van het spel op het juiste moment van de ontwikkeling van het kind is een zegen voor het hele leven.

Dit boek biedt inzichten in de betekenis van het spel, laat zien hoe het spel en het spelen zich met het kind mee ontwikkelen, bespreekt allerlei speelgoed en andr materiaal om mee te spelen, behandelt het buitenspel en biedt handreikingen om via het spel het kind beter waar te nemen.

(paperback, 171p)

Het potlodenboek

Het potlodenboek
Ontdek wat je allemaal kunt doen met potloden

Miri Flower » meer van deze auteur »

€ 14.95

Een enthousiasmerend boek met 70 projecten om te tekenen en te knutselen met potloden. Het gaat om tekenspelletjes en knutseldingen waarbij potloden gebruikt worden. Voor jonge kinderen onder begeleiding maar ook voor (veel) oudere kinderen.

(genaaid, buigzame softcover, 128 pagina’s

Het verf boek

Het verf boek
Ontdek wat je allemaal kunt doen met verf

Miri Flower » meer van deze auteur »

€ 14.95

Een inspirerend boek met originele dingen om, met kinderen, met verf te doen. 70 verschillende projecten worden kort maar helder, en met vele illustraties, beschreven en bevatten veel toepassingen en ideeën om enthousiast van te worden. Onder begeleiding voor jonge kinderen, maar met projecten die ook oudere kinderen (en volwassenen) veel plezier zullen bezorgen.

(genaaid, buigzame softcover, 128 pagina’s)

Een..., twee..., Huppetee!

Een..., twee..., Huppetee!

Hennie de Gans-Wiggermans » meer van deze auteur »

€ 22.00  ‹ geen verzendkosten!

Op de Vrije School wordt het latere rekenonderwijs in de kleuterjaren voorbereid... niet door eenvoudig te rekenen maar door spelletjes en door zingen. Zo kan het kind, met plezier, de rekenbegrippen die in allerlei liedjes en spelletjes voorkomen, in zich opnemen.

Opnieuw een belangrijk, en voor kleuterleidsters onmisbaar werk van de schrijfster die vele jaren ervaring heeft in het Vrije School kleuteronderwijs.

(Uitgave in ringband, 110 pagina’s)

Luister even

Luister even

Hennie de Gans-Wiggermans » meer van deze auteur »

€ 22.00  ‹ geen verzendkosten!

90 liedjes en versjes om uit te spelen. Hennie de Gans-Wiggermans is jarenlang werkzaam geweest als kleuterleidster op een Vrije School en beschrijft, in een reeks boekjes, vanuit haar ervaring veel praktische tips en achterliggende gezichtspunten door verschillende aspecten van het opgroeien en opvoeden van het jongere kind, zoals: jaarfeesten vieren, vertellen, spelen, zingen e.d.

Haar uitgaven vormen dankbaar materiaal voor kleuter- of peuterleidsters of ouders.

(110 pagina’s in spiraalband)

Mag ik ook?

Mag ik ook?

Hennie de Gans-Wiggermans » meer van deze auteur »

€ 22.00  ‹ geen verzendkosten!

Jonge kinderen leren door ´na te doen. Meehelpen met datgene wat ze in hun omgeving zien gebeuren willen ze ook altijd. Afwassen, stoffen, vegen: het is voor hen spel, leren én plezier.

Voor iedereen die jonge kinderen in de nabijheid heeft, biedt deze uitgave vele ideeën, liedjes, versjes e.d. om thuis of in de klas met kinderen ´aan de slag te gaan´.

(Uitgave met spiraalrug, 150 pagina´s)

Natuurlijk

Natuurlijk
Natuurbeleven met jonge kinderen

Hennie de Gans-Wiggermans » meer van deze auteur »

€ 22.00  ‹ geen verzendkosten!

’Natuurlijk’ staat vol met verhaaltjes, liedjes, versjes en knutsels, opgetekend uit de rijke ervaring van een Vrije Schoolkleuterleidtser. Zonder intellectuele weetjes, maar met beelden en doe-activiteiten op een natuurlijke wijze interesse wekken voor het wonder dat natuur heet. Want voor een kind is de natuur (nog) een wonder. Bestemd voor kinderen tot acht jaar.

102 pagina’s in spiraalband.

Nog een keer!

Nog een keer!
Om te vertellen en te spelen

Hennie de Gans-Wiggermans » meer van deze auteur »

€ 17.00

Boekje met 33 op seizoen gerangschikte, kleine verhaaltjes en volkssprookjes, waarin de herhaling centraal staat. Om te lezen, te vertellen en te spelen. Met suggesties voor het maken en doen van kleine tafelspelen. Voor peuter- en kleuterleeftijd.

(in spiraalband, 90 pagina’s)

Spelen is leren!

Spelen is leren!
Een kijkje in de Vrije Schoolkleuterklas

Hennie de Gans-Wiggermans » meer van deze auteur »

€ 17.00

Nabootsing, ritme, fantasie en herhaling zijn voor de ontwikkeling van het kleine kind van groot belang; ze zijn dan ook belangrijke elementen in het Vrije Schoolkleuteronderwijs. In deze uitgave beschrijft een ervaren kleuterjuf hoe het er op de Vrije School in een kleuterklas aan toegaat - en vertelt daarbij ook over de achtergronden van deze praktijk. Daarbij horen ook spelletjes, liedjes en versjes.

(Uitgave in ringband, 90 pagina’s)

Timpetuis, ben je thuis?

Timpetuis, ben je thuis?
Met CD

Hennie de Gans-Wiggermans » meer van deze auteur »

€ 22.00  ‹ geen verzendkosten!

Een praktisch werkboek over het zingen en opzeggen van versjes, waarin de nadruk ligt op het bewegen. Van grote naar kleine gebaren, dus geschikt om te doen met kinderen van 0 - 7 jaar. Met tips over het belang van de diverse spelletjes en hoe ze thuis of met een groep gedaan kunnen worden. Nieuwe uitgave, inclusief CD.

(in ringband, 100 pagina’s)

Voor jou wil ik zingen

Voor jou wil ik zingen
Liedjes om naar te luisteren

Hennie de Gans-Wiggermans » meer van deze auteur »

€ 22.00  ‹ geen verzendkosten!

Dit boekje bevat 52 kinderliedjes van rond 1900 met muzieknotatie. (Dus uit de tijd waarin onze (bet)overgrootouders opgroeiden) Zij spelen zich af in de belevingswereld van kinderen en gaan over stout zijn, naar bed gaan, bloempjes, poesjes en andere dieren. Door de eenvoudige teksten spreken ze ook de kinderen van nu aan. Met een korte geschiedenis van het kinderlied vanaf ±1850.

(uitgave in spiraalrug, 74 pagina’s)

’s Morgens vroeg

’s Morgens vroeg
Ochtend- en ambachtsspelen voor peuters en kleuters

Hennie de Gans-Wiggermans » meer van deze auteur »

€ 22.00  ‹ geen verzendkosten!

"Jarenlang heb ik de spelen met plezier gedaan. Zelfs op de momenten dat ik niet zoveel energie had om te beginnen, werd ik door het enthousiasme van de kinderen gestimuleerd het toch te doen."

Uit haar rijke ervaring als kleuterjuf op de Vrije School heeft de schrijfster tientallen bewegings- en ambachtsspelletjes samengebracht, met daarnaast algemene aanwijzingen en achtergronden.

Uitgave in ringband, 101 pagina’s.

Vrije School op de tweesprong

Vrije School op de tweesprong
Waar blijft het eigene van de Vrije School?

John Hogervorst (red.) » meer van deze auteur »

€ 14.50

Hoe is het anno 2008 met de kwaliteit van het Vrije Schoolonderwijs in Nederland? Aan de ene kant klinkt de roep om een vernieuwing van het onderwijs in het kader van een aanpassing aan de eisen van deze tijd. Aan de andere kant leeft de wens om te behouden wat er is - maar dreigen Vrije Schoolgewoonten en - inzichten sleets te worden. Hoe kan de Vrije School in dit spanningsveld een koers uitzetten en de verbinding met de eigen wortels in stand houden?

Een bundel met artikelen en teksten van Martin van den Broek, Dieter Brüll, Christine Gruwez, John Hogervorst, Monique Wortelboer en Rudolf Steiner. (paperback, 84 pagina’s)

Toon wat je kunt

Toon wat je kunt
Portfoliowerk als spil van de Steinerpedagogie

Rüdiger Iwan

€ 18.50

Een Vrije Schoolleraar heeft de ’portfoliomethode’ ontwikkeld voor in de praktijk van het Vrije Schoolonderwijs. In het portfolio laat de leerling zijn/haar ontwikkeling op een veelzijdige manier zien en door de portfoliomethode kan de kern van de Vrije Schoolpedagogie verzorgd worden.

(paperback, 166 pagina’s)

In gesprek over leren en didactiek

In gesprek over leren en didactiek
Werkboek didactische activiteiten in de vrijeschool

Frank de Kiefte

€ 19.90

Vakliteratuur voor leerkrachten: dit boek is de neerslag van een aantal gesprekken over leren en didactiek op e vrijeschool.

(paperback, 134 pagina’s)

De kleine wereldburger

De kleine wereldburger

Erna Kint

€ 8.50

Dit boekje biedt een goede kennismaking met de antroposofische manier van kijken naar jonge kinderen, tot zeven jaar, en geeft daarnaast een beeld van hoe het Vrije Schoolonderwijs aan wil sluiten bij de ontwikkeling van het kind in die leeftijdsfase.

Als Belgische uitgave verwijst het vervolgens naar praktische informatie in Vlaanderen.

(paperback, 68 pagina’s)

Leerkracht op een vrijeschool

Leerkracht op een vrijeschool

Bert Kraai

€ 18.50

Wat betekent het eigenlijk om leerkracht te zijn op een vrijeschool? Dat is een interessante vraag, zeker als de vraag door een vrijeschool leerkracht gesteld wordt. Bert Kraai, die na jaren in het reguliere onderwijs gewerkt te hebben, de overstap maakte naar lesgeven op een vrijeschool nam deze vraag als rode draad in zijn zoektocht naar de essentie van het vrijeschool leraarschap. Hij sprak met ervaren en nieuwe leerkrachten, bestudeerde de literatuur en deed inmiddels als leerkracht zijn eigen ervaringen op. In dit boek doet hij een verfrissend verslag van zijn zoeken en van zijn bevindingen.

(paperback, 84 pagina’s)

De wil van U

De wil van U
De 7 fasen van de Theorie U in de vrijeschoolpedagogie

Henk Kranenborg

€ 19.50

In zijn eigen ervaring als vrijeschoolleerkracht ontdekte de schrijver de betekenis van de Theorie U. Daarnaast ontdekte hij dat het mensbeeld dat op de vrijescholen centraal staat juist weer een verdieping aan de Theorie U kunnen geven.

In dit boek, dat ontstaan is uit een reeks artikelen, geeft hij een beeld van de praktische betekenis van de Theorie U voor het vrijschoolonderwijs.

(paperback, geïllustreerd in zw, 110 pagina’s)

Van aambeeld naar beeldscherm

Van aambeeld naar beeldscherm

Jan de Laat

€ 6.00

Over techniek en arbeid in opvoeding, onderwijs en samenleving. Hoe vinden we een gezonde verhouding tot de techniek en hoe zou daarop in het onderwijs kunnen worden ingespeeld? (121 pagina’s, in kleur geïllustreerd)

Schilderen op school

Schilderen op school
Een werkboek

Dick Bruin en Attie Lichthart

€ 35.00  ‹ geen verzendkosten!

’Kleuren bewegen het hart van de mens. Zij raken ons. Door het schilderen kunnen we ons innerlijk in beweging en flexibel houden.’

’Een schilderende klas gonst. Ik verheug me altijd in de levenslust die uit kinderschilderingen spreekt.’

Deze uitgave is zonder twijfel hét basiswerk voor de leerkracht die met de klas schilderen wil. Het geeft pedagogische en didactische gezichtspunten, beschrijft de verschillende technieken en materialen, gaat in op kleur en kleurenleer, geeft oefeningen voor de leerkracht en geeft vervolgens, per klas, aan hoe op basisschool en in middelbaar onderwijs in een doorlopende lijn gewerkt kan worden. Met vele oefeningen, kleurenillustraties e.d.

(gebonden uitgave, 303 pagina’s)

De extra les

De extra les
Bewegings-, teken- en schilderoefeningen

Audrey McAllen

€ 24.50  ‹ geen verzendkosten!

Tegenwoordig hoor je steeds meer over kinderen die moeilijk leren lezen, schrijven of rekenen. Wanneer de ontwikkeling van kinderen wordt ondersteund met oefeningen, blijken veel moeilijkheden te kunnen worden overwonnen. Dit boek biedt inzicht in de ontwikkeling van het schoolkind en geeft vele oefeningen om die ontwikkeling te stimuleren.

(paperback, 246 pagina’s)

12 » 

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  privacy  ·  klantenservice  ·  home