home ABC Antroposofie

Christendom - algemeen

Innerlijke verdieping

39 boeken op deze pagina

Het Nieuwe Testament

Het Nieuwe Testament

€ 25.00  ‹ geen verzendkosten!

Een nieuwe vertaling, van Ton Besterveld, in een prachtig verzorgde gebonden uitgave in linnen band, met stofomslag.

Een uitgave van De Christengemeenschap.

(543 pagina’s)

’... en schreef in de aarde’

’... en schreef in de aarde’
Reďncarnatie, karma en de werking van Christus

Pietro Archiati » meer van deze auteur »

€ 6.90

Is het weten van karma en reďncarnatie strijdig met wat in de bijbel staat? De auteur laat zien dat dat niet het geval is en wat de concrete betekenis van karma en reďncarnatie is, juist in het licht van het christendom.

(157 pagina’s) VAN 16,90 voor 6,90

Gelukkig Leven (CD)

Gelukkig Leven (CD)
En zeven andere preken van Aurelius Augustinus

Aurelius Augustinus

€ 12.90

Een CD met zeven preken van kerkvader Augustinus. Rond het jaar 400 kwamen mensen van heinde en verre naar de stad Hippo om Augustinus te horen preken. Vaak werd in snelschrift meegeschreven om Augustinus woorden voor anderen te bewaren. De preken duren circa 10 minuten en worden voorafgegaan door een citaat uit de Bijbel, waarover Augustinus preekte.

Bronnen van het Christendom

Bronnen van het Christendom
Petrus, Paulus en Johannes

Christine Gruwez, Bastiaan Baan e.a.

€ 7.90

Dit boek is de neerslag van een voordrachtenreeks over drie stromingen in het Christendom, zoals vertegenwoordigd door de apostelen Petrus, Paulus en Johannes. Uit welke voorchristelijke bronnen hebben zij geput, wat is het wezenlijke van ieder van de drie stromingen en hoe hebben deze zich in de eerste eeuwen na Christus ontwikkeld?

(Gebonden, 175 pagina’s, met kleurenillustraties) VAN 24,90 VOOR 7,90

Op weg met de Gnosis

Op weg met de Gnosis
Een alternatief Christendom

Katrijne Bezemer

€ 12.95

Een kennismaking metde Gnosis, een vroeg-christelijke stroming die tot ketterij werd verklaard maar die door de vondsten bij Nag Hammadi weer in de belangstelling is gekomen. De schrijfster bespreekt enkele fragmenten uit gnostieke geschriften en verbindt deze met actuele vragen zoals die ook nu leven. Daarmee is dit boekje niet alleen verdiepend maar geeft ook praktische denkrichtingen.

(paperback, 157p)

Hoe christelijk is de antroposofie?

Hoe christelijk is de antroposofie?

Andreas Binder

€ 6.90

De schrijver, Duits theoloog, geeft een onbevooroordeeld beeld van de antroposofie en gaat tegelijkertijd in op de kritiek die vanuit de traditionele christelijke stromingen op de antroposofie geuit wordt. Zijn boek legt een basis voor het gesprek tussen de antroposofie en de kerken. Van €11,90 voor € 6,90.

(paperback, 230 pagina’s)

Altijd scheiding. Altijd weer begroeten

Altijd scheiding. Altijd weer begroeten
Over het sacrament van de stervenswijding in de Christengemeenschap

Arie Boogert » meer van deze auteur »

€ 4.25

Omgaan met het sterven in de Christengemeenschap, o.a. over de stervenswijding, het ritueel en dienst voor de overledene.

(62 pagina’s) Van € 9,00 voor €4,25.

Heiligen

Heiligen
En hun wonderen

Charles Caspers e.a.

€ 17.90

In de afgelopen eeuwen is het geloof in heiligen, en zeker het geloof in de wonderen die hen worden toegeschreven, sterk afgenomen. Toch zijn heiligen voor veel mensen een bron van inspiratie. In deze bundel zijn acht bijdragen opgenomen van theologen, kunsthistorici en anderen waarin een aantal heiligen en hun wonderen onderzocht worden.

(paperback, 167 pagina’s, met ill. in zwartwit)

De Lijkwade van Turijn

De Lijkwade van Turijn
Doodskleed van Jezus Doopkleed van Christus

Danielle Van Dijk » meer van deze auteur »

€ 17.50

Volgens wetenschappelijk onderzoek is het steeds waarschijnlijker geworden dat de Lijkwade van Turijn echt is - dat neemt de schrijfster in dit boek als haar uitgangspunt. Hoe zou de afbeelding op de Lijkwade dan ontstaan kunnen zijn; welke verklaringen zijn daarvoor te vinden in het esoterisch christendom?

(paperback, met 30 afb. in kleur en zwartwit)

Maria Magdalena uit de verf

Maria Magdalena uit de verf
40 schilderijen met verborgen symboliek

Danielle van Dijk » meer van deze auteur »

€ 21.50  ‹ geen verzendkosten!

Grote kunstenaars weten in hun werk vaak meer te verbeelden dan de beschouwer ziet. In deze uitgave bespreekt Danielle van Dijk 40 schilderijen van grote kunstenaars waarop Maria Magdalena is afgebeeld. Wat zeggen deze werken over haar; welke geheimen worden hier 'openlijk' verbeeld?

Met alle werken, van o.m. Leonardo, Rafaël en Botticelli, in kleur afgebeeld.

(paperback, 157 pagina's, genaaid)

De leerlingen van Christus

De leerlingen van Christus
Over de mysterie-achtergrond van de twaalf apostelen

Judith von Halle » meer van deze auteur »

€ 16.50

Een beschouwing over de twaalf apostelen: wat is hun betekenis, welke rol vervulden zij; wat is hun oorsprong. Hoe verhouden zij zich tot de twaalf krachten van de dierenriem, de twaalf wereldbeschouwingen?

(hardcover, 117 pagina’s)

Het Avondmaal

Het Avondmaal
Van voorchristelijke cultus tot transsubstantiatie

Judith von Halle » meer van deze auteur »

€ 14.50

Een beschouwing, gebaseerd op het geesteswetenschappelijk onderzoek van de schrijfster, over het laatste Avondmaal. Het laatste Avondmaal, waartoe ook de voetwassing en de transsubstantiatie behoren, was vanuit het joodse erfgoed het laatste maar vanuit eigentijds gezichtspunt het ’eerste’ Avondmaal: een nieuwe verbinding tussen mens en godenwereld.

(gebonden uitgave, 102 pagina’s)

Jozef van Arimathea en de weg van de heilige graal

Jozef van Arimathea en de weg van de heilige graal

Judith von Halle » meer van deze auteur »

€ 22.50  ‹ geen verzendkosten!

Een beschouwing over de verbreiding en de verdieping van het esoterisch christendom in de tijd van het vroege christendom: hoe Jozef van Arimathea met het vergeestelijkte bloed van Christus naar het westen van Europa trok om de ’aarde te wijden’, terwijl Johannes in het oosten van Europa aan een geestelijke wijding werkte. Daarbij komt ook de missie van Maria Magdalena ter sprake.

(gebonden, 165 pagina’s)

Materie sterft - Geest wordt geboren

Materie sterft - Geest wordt geboren

Judith von Halle » meer van deze auteur »

€ 16.50

Kosmische aspecten van het stervensuur op Golgotha.

Onderzoek naar de kosmische constellatie ten tijde van de kruisiging van Christus. Zijn dood was tegelijkertijd een geestelijke geboorte.

(gebonden uitgave, 111 pagina’s)

Over de geheimen van de kruisweg en het graalbloed

Over de geheimen van de kruisweg en het graalbloed
Het mysterie van de verwandeling

Judith von Halle » meer van deze auteur »

€ 16.50

In deze uitgave gaat de auteur, op basis van haar eigen spirituele ervaringen, opnieuw nader in op de gebeurtenissen rondom het mysterie van Golgotha; over de opstanding en de vorming van het opstandingslichaam, over het ’graalbloed’ en over de kruisweg.

(gebonden uitgave, 132 pagina’s)

’En als Hij niet was opgestaan...’

’En als Hij niet was opgestaan...’
De Christus-stadia op de weg naar de geestelijke mens

Judith von Halle » meer van deze auteur »

€ 22.50  ‹ geen verzendkosten!

Dit boek bevat de neerslag van zeven voordrachten die Judith von Halle in 2004 en 2005 in Berlijn hield, nadat zij eerder in 2004 de stigmata ontving.

In de voordrachten spreekt zij over uitvoerig over de inhoud van het mysterie van Golgotha (waaronder over het opstandingslichaam van de Christus en over de gebeurtenissen tussen diens dood en opstanding) en over de betekenis van Pasen en Pinksteren.

(gebonden uitgave met 4 kleurenillustraties, 195 pagina’s)

Christuservaringen heden

Christuservaringen heden
Authentieke getuigenissen van tijdgenoten

G. Hillerdal & B. Gustafsson

€ 5.00

In de jaren ’70 van de vorige eeuw ontvingen twee Zweedse theologen, na een radio-uitzending, vele brieven waarin mensen vertelden over hun ontmoeting met Christus. Dit boek is gebaseerd op de inhoud van deze brieven die thematisch gerangschikt en van commentaar voorzien zijn.

VAN 14.50 VOOR 5.00

De Dode-Zeerollen

De Dode-Zeerollen
Oorsprong en essentie

Stephen Hodge

€ 19.90

Onderzoek naar de oorsprong en betekenis van de Dode Zee-rollen. (239 pagina’s)

De Mysterien van Jezus in ons leven

De Mysterien van Jezus in ons leven

Johan Willem Kaiser

€ 6.90

De Mysteriën van Jezus in ons leven is - om de woorden van de schrijver aan te halen - 'geen structureel geheel. Het heeft geen ander doel dan... een steun, een troost en geruststelling te zijn... in een wereld die voor en na geen ander middel toepast dan het plaatsen van druk op druk, die nog eigenlijk alleen in geweld gelooft...'

Beschouwingen over esoterische inhoud van verschillende gebeurtenissen en teksten zoals in het nieuwe testament beschreven.

(paperback, in plastic beschermhoes, 168p) Van 19,90 voor 6,90

Fantoomlichaam, stigmatisatie en geesteswetenschappelijk onderzo

Fantoomlichaam, stigmatisatie en geesteswetenschappelijk onderzo
Judith von Halle en de antroposofische christologie

Helmut Kiene » meer van deze auteur »

€ 14.50

De boeken en voordrachten van Judith von Halle roepen in de antroposofische wereld zeer uiteenlopende reacties op. In deze uitgave doet de auteur een poging de discussie ’pro en contra von Halle’ te verdiepen, door enkele in het werk van von Halle terugkerende inhoudelijke thema’s te verdiepen.

(paperback, 118 pagina’s)

Christelijke mystici

Christelijke mystici
Het leven van mystici en hun nalatenschap

Ursula King

€ 5.00

Een met kennis van zaken geschreven overzicht waarin het leven en werken van 60 christelijke mystici -uit de periode van het vroegste christendom tot in de 20e eeuw) wordt beschreven.

(paperback, 239p)

Van 14,75 voor 5,00

Hedendaagse religieuze ervaring

Hedendaagse religieuze ervaring

Siegwart Knijpenga » meer van deze auteur »

€ 10.00

Een verzameling van bijzondere religieuze ervaringen die door de auteur kort besproken worden. Het gaat om concrete ervaringen, dromen of visioenachtige gebeurtenissen.

(paperback, 77 pagina’s)

Uit vuur en as

Uit vuur en as
Oude legenden en hedendaags bewustzijn

Siegwart Knijpenga » meer van deze auteur »

€ 7.90

In deze uitgave bespreekt de auteur 170 heiligenlegenden, vanuit een inhoudelijke ordening. Daarmee komt een aantal centrale motieven naar voren en is te zien hoe in de verschillende legenden aspecten van deze motieven geaccentueerd worden. Iedere legende wordt nader verklaard.

Met register en een korte beschrijving van de heiligenlevens.

Gebonden, 288 pagina’s, met afb. in zwartwit.

Onder vier ogen met God

Onder vier ogen met God
Gebeden van hen die niet bidden

Janusz Korczak » meer van deze auteur »

€ 8.90

Gebeden, eigenlijk meer gesprekken met God die de Pools-joodse arts en pedagoog schreef in de periode na de dood van zijn moeder. Korczak geloofde, maar twijfelde ook.

Zijn 19 gebeden getuigen van zijn innerlijk zoeken, weten en twijfelen. Voorzien van een uitgebreide epiloog, waarin o.m. wordt verteld over Korczaks leven en religiositeit.

(paperback, 110p)

Een leerschool van liefde

Een leerschool van liefde
Maria Magdalena in het evangelie van Johannes

Hans Lemmens

€ 18.50

Wat wordt in het Johannes-evangelie verteld over Maria Magdalena? De schrijver onderzoekt dat, en verbindt dat met het vraagstuk van het mannelijke en het vrouwelijke - en hun verbinding. Die verbinding is er een die een ’leerschool van de liefde’ kan worden, zoals bijvoorbeeld in de cultuur van de troubadours in de twaalfde eeuw is terug te vinden.

(paperback, 165 pagina’s)

Christus op de koude steen

Christus op de koude steen
Een beschouwing over een bijzonder beeld uit de middeleeuwen

Eva Mees-Christeller » meer van deze auteur »

€ 5.00

Gedurende korte tijd, vooral in de 15e eeuw, werd in de kunst het thema van Christus op de koude steen verbeeld, om daarna weer te verdwijnen. Eva Mees is al lang juist door dit thema getroffen. In dit bijzondere boek bespreekt zij allerlei aspecten die met dit thema te maken hebben, zoals eenzaamheid en het menselijk lijden. Maar ook beschrijft ze de weg omhoog, die van de oprichting en het beleven van vrijheid. Dit alles wordt ook getoond in enkele tientallen in kleur afgebeelde kunstwerken.

(paperback, 77 pagina’s) Van 18,50 voor 5,00

Inspirerende uitspraken van Jezus

Inspirerende uitspraken van Jezus
Aforismen, parabels en leringen uit christelijke, joodse en islamitische bronnen

Marvin Meyer

€ 5.00

Een verzameling van 200 uitspraken van Jezus, afkomstig uit het Nieuwe Testament maar ook uit andere christelijke, joodse en islamitische bronnen. Met inleiding, noten en overzicht van de bronnen.

(Gebonden uitgave, 175 pagina’s) VAN 12,95 VOOR 5,00

Het Evangelie van Thomas

Het Evangelie van Thomas

Gilles Quispel » meer van deze auteur »

€ 32.50  ‹ geen verzendkosten!

Het Thomas-Evangelie, uit het Koptisch vertaald en toegelicht door Gilles Quispel, derde herziene druk. Gebonden uitgave, 380 pagina's.

Ademloos

Ademloos
Een dubbele biografie

Christine Rats

€ 16.95

Christine Rats beschrijft in deze biografie op een indringende, integere en oprechte wijze hoe zij zich in dit leven bewust is geworden van haar vorige leven als joods meisje dat in Birkenau bij Auschwitz is vergast.

"Voor wie leeft met vragen over onverklaarbare aspecten van zijn leven of op zoek is naar de zin en betekenis van moeilijkheden en lijden in het leven is dit boek een absolute aanrader!”

(paperback, 240 pagina’s)

Het beeld van Jezus Christus

Het beeld van Jezus Christus
Door de eeuwen heen in gnosis, mystiek en esoterie

John van Schaik » meer van deze auteur »

€ 7.90

Bundel met artikelen over het beeld van Jezus Christus in verschillende stromingen, o.a. in het manicheďsme, in de mystiek, in de antroposofie. Met artikelen van o.a. John van Schaik, Gilles Quispel, Jacob Slavenburg en Christine Gruwez.

(Gebonden, 199 pagina’s) VAN 24,90 VOOR 7,90

In het hart is Hij te vinden

In het hart is Hij te vinden
Een geschiedenis van de christelijke mystiek

John van Schaik » meer van deze auteur »

€ 9.90

De geschiedenis van de christelijke mystiek en de uitlopers of voortzetters van de christelijke mystiek.

(Gebonden, 234 pagina’s) Van 27,50 voor 9,90

Waarom Jezus niet getrouwd was met Maria Magdalena

Waarom Jezus niet getrouwd was met Maria Magdalena
Een korte geschiedenis van het esoterisch christendom

John van Schaik » meer van deze auteur »

€ 6.90

Een blik op de geschiedenis van het esoterisch christendom - als antwoord op feit en fictie in De Da Vinci Code.

(140 pagina’s) Van 17,50 voor 6,90

De ziener van Patmos

De ziener van Patmos
Een vertelling naar de Openbaring van Johannes

Hans Stolp » meer van deze auteur »

€ 19.90

De rijke beeldentaal van de visioenen van Johannes worden toegankelijke gemaakt in deze vertelling van Hans Stolp. (220 pagina’s)

Maria Magdalena

Maria Magdalena
Of het lot van de vrouw

Hans Stolp » meer van deze auteur »

€ 13.95

Maria Magdalena stond Jezus zeer na. Maar zij was ... vrouw en werd bezoedeld en verguisd. Haar lot treft in zekere zin iedere vrouw.

Wat is haar nalatenschap? (158 pagina’s)

Franciscus

Franciscus
De weg van eenvoud

Hein Stufkens

€ 14.99

Dit boek verscheen eerder onder de titel Het zevenvoudig pad van Franciscus van Assisi en gaat over het leven van de heilige Franciscus, zijn preken tot de vogels, het zonnelied, de stichting van de franciscaner orde en zijn heiligverklaring. In een inleiding legt de schrijver een verband met de huidige paus.

(paperback, 175 pagina’s)

De ontmoeting met Christus in de huidige tijd

De ontmoeting met Christus in de huidige tijd
En de geest van het Goetheanum

Judith von Halle

€ 22.50  ‹ geen verzendkosten!

In dit boek gaat het om de etherische Christus. Wie is hij en hoe ontmoet je hem? Vervolgens komt de vraag aan de orde hoe de inwijdingsweg naar de Christus vormgegeven kan worden en wat de betekenis is van het eerste Goetheanum. En tot slot behandelt de schrijfster de vraag naar de toekomst van de antroposofie.

(hardcover, 164 pagina’s)

De rollen van de Dode Zee

De rollen van de Dode Zee

Adam van der Woude e.a.

€ 12.50

De complete vertaling van alle niet-bijbelse rollen, die sinds 1947 zijn gevonden in Qumrân bij de Dode Zee. De vertaling en toelichting zijn verzorgd door twee deskundigen die betrokken waren bij het werk van het Qumrân-Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen. Hun tekstuitgave bevat een uitgebreide algemene inleiding op de rollen, en inleidingen op de afzonderlijke documenten.

Paperback, 975p. Van 34,99 voor 12,50

Het ongekende kerstkind

Het ongekende kerstkind
Een ander licht op Christus

Gerrit Zunneberg » meer van deze auteur »

€ 5.00

Onverwachte aspecten en gezichtspunten over Christus, geschreven vanuit vragen die de moderne mens bij het christendom kan hebben. Die vragen worden vervolgens in verbinding gebracht met de kern van Rudolf Steiners’ christologie.

(paperback, 103 pagina’s)

Christustaferelen

Christustaferelen
Aquarellen van Trees Zwetsloot

Trees Zwetsloot

€ 6.90

In deze gebonden uitgave zijn gesluierde aquarellen van Trees Zwetsloot samengebracht met teksten uit het Nieuwe Testament, en spreuken of gedichten van Rudolf Steiner, Christian Morgenstern en van Hans Stolp, die ook een voorwoord bij de uitgave schreef.

(80 pagina’s) VAN 23,50 VOOR 6,90

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  privacy  ·  klantenservice  ·  home