home ABC Antroposofie

Levensloop en karma - algemeen

Innerlijke verdieping

34 boeken op deze pagina

Na dit leven

Na dit leven

Eben Alexander

€ 17.95

Een neurochirurg over zijn reis naar het hiernamaals. De neurochirurg Eben Alexander raakte in coma na een zeldzame vorm van hersenvliesontsteking. Hij ontwaakte na een week uit een diepe coma. Hij beschrijft in dit boek zijn bijna-doodervaringen.

(Gebonden, 200 pagina’s)

’... en schreef in de aarde’

’... en schreef in de aarde’
Reïncarnatie, karma en de werking van Christus

Pietro Archiati » meer van deze auteur »

€ 6.90

Is het weten van karma en reïncarnatie strijdig met wat in de bijbel staat? De auteur laat zien dat dat niet het geval is en wat de concrete betekenis van karma en reïncarnatie is, juist in het licht van het christendom.

(157 pagina’s) VAN 16,90 voor 6,90

Godinnen in de ouder wordende vrouw

Godinnen in de ouder wordende vrouw

Jean Shinoda Bolen » meer van deze auteur »

€ 20.95  ‹ geen verzendkosten!

In elke vrouw schuilt een potentieel dat, eenmaal aangeboord, een bron kan zijn van spiritualiteit, wijsheid en mededogen. Zo kan de derde levensfase een tijd worden van persoonlijke rijping en integratie. Op basis van de Jungiaanse psychologie en godinnenbeelden (uit o.a. de Griekse mythologie) behandelt de schrijfster vele inzicht en moed gevende facetten van het ouder worden.

(paperback, 280 pagina’s)

Daar sta je dan met je goeie gedrag

Daar sta je dan met je goeie gedrag
Over vervreemding en innerlijke groei

Arie Boogert » meer van deze auteur »

€ 6.90

Er kan een dag komen dat je je afvraagt: ’wat doe ik hier eigenlijk?’

Het is de vraag naar wie je bent en het stellen van die vraag kan verbonden zijn met een gevoel van vervreemding en van innerlijke crisis. De schrijver, geestelijke in de Christengemeenschap, duidt deze vraag en geeft aanknopingspunten om een nieuw innerlijk houvast te vinden.Van €18,50 voor € 6,90.

(paperback, 152 pagina’s)

Terugblikken om vooruit te zien

Terugblikken om vooruit te zien
Onderzoek je eigen biografie

Geert van Brakel

€ 20.45  ‹ geen verzendkosten!

Een compleet boek om concreet aan de slag te gaan: vind je eigen koers in het leven. Met achtergronden en veel oefeningen en vragen om de individuele thema´s en vraagstukken in je leven in beeld te krijgen, nader te onderzoeken en bezieling aan te boren om toekomstgericht aan de slag te gaan.

(paperback, 278 pagina´s)

Weg van liefde

Weg van liefde

Alain de Botton » meer van deze auteur »

€ 12.50

Hoe verloopt een langdurige relatie - is daarin een standaardpatroon te ontdekken, en wat valt daarvan te leren? Alain de Botton beschrijft verhalend over een relatie die begint met verliefdheid, die loopt van getrouwd zijn naar kinderen krijgen, overspel en ouder worden.

Op allerlei momenten geeft hij 'tussen het verhaal door' overpeinzingen over wat er in de relatie speelt en biedt daarmee veel stof ter overweging: relevant voor ieder die in een beginnende relatie staat.

(paperback, 238p)

Hallo meneer God... met Anna

Hallo meneer God... met Anna

Fynn

€ 13.50

Dit boek is een verslag van een deel van Anna’s korte leven. Ze overleed toen ze acht jaar was. Ze wilde een poesje redden en viel uit de boom. Met een glimlach op haar gezichtje zei ze op haar sterfbed: Ik wed dat Meneer God mij hierdoor naar de hemel laat komen.

Voor Fynn was zijn tijd met Anna het grootste avontuur dat hij meegemaakt had.

(de 24e druk van een bijzonder boek, paperback, 206 pagina’s).

Gelukkig ouder worden

Gelukkig ouder worden
Aanvaarden, loslaten en je verzoenen

Anselm Grün » meer van deze auteur »

€ 15.99

Ouder worden hoort bij het leven. De christelijk-religieuze blik van de auteur, benedictijner monnik, plaatst dit levensgegeven in een spiritueel perspectief. In het ouder worden herkent hij verschillende fasen: die in het groot verlopen van aanvaarde, loslaten en verzoenen. Natuurlijk kunnen daarbij ook ontkenning, angst, eenzaamheid of depressie een rol spelen - maar het bewust omgaan met ouderdom kan een bijzondere verrijking leiden.

(paperback, 191p)

Stoppen als partners, doorgaan als ouders

Stoppen als partners, doorgaan als ouders
Een echtscheidingsleidraad

Aleide Hendriks-Voogt

€ 24.50  ‹ geen verzendkosten!

Een boek dat van grote praktische betekenis kan zijn als een huwelijk ten einde loopt en een scheiding onontkoombaar lijkt of is. Enerzijds geeft het boek, op een nuchtere manier, een veelheid aan wenken, ervaringen en tips over alle -innerlijke en uiterlijke- zaken die je rond een scheiding tegen kunt komen. Anderzijds geeft het nuttige informatie over alles dat praktisch of juridisch geregeld moet worden - waarin steeds het belang van de betrokken kinderen centraal geplaatst wordt.

(paperback, 183p)

Antwoord op Job

Antwoord op Job

Carl G. Jung » meer van deze auteur »

€ 17.95

Het verhaal van de beproevingen van Job roept ook in onze tijd vragen op die te maken hebben met rechtvaardigheid en vrijheid. Jung hield zich intensief bezig met deze vraag en dat resulteerde in een bijzondere kijk op de verhouding van mens tot god: niet alleen de mens ontwikkelt zich, stelt Jung, maar de ontwikkeling van de mens noopt god ook tot een verdere ontwikkeling.

(paperback, 180 pagina’s)

Op je wenken bediend

Op je wenken bediend
Grenservaringen

Siegwart Knijpenga » meer van deze auteur »

€ 14.50

Herinneringen van de schrijver, geestelijke in de Christengemeenschap, aan bijzondere momenten en ervaringen in zijn leven. Wie kan leren van zijn ervaringen wordt ’op zijn wenken bediend’.

(paperback, 104 pagina’s)

Martha & Margje

Martha & Margje

Margje Koster

€ 5.75

Als ze op latere leeftijd ongewild in aanraking komt met een criminele bende komt een jeugdtrauma bij de schrijfster naar boven. Ze besluit de confrontatie met haar moeilijke verleden aan te gaan en duikt opnieuw in haar jeugd, waarin ze verwaarloosd en misbruikt werd.

Een indrukwekkend relaas dat moed geeft.

(266 pagina’s)

VAN 19.90 VOOR 5.75

Als ’t leven teleurstelt

Als ’t leven teleurstelt
Tegenslagen overwinnen

Harold S. Kushner

€ 6.90

Tegenslagen horen bij het leven: voor de meesten van ons komt er een moment dat je dat beseft.

In dit boek beschrijft de auteur, met het leven van Mozes als inspiratie, hoe een mens zich door tegenslagen niet van zijn pad kan laten brengen maar kan opnemen voor wat ze zijn: stof om jezelf aan te ontwikkelen.

(paperback, 187 pagina’s) Van 17,50 voor 6,90

Geschenk van de zee

Geschenk van de zee

Anne Morrow Lindbergh

€ 5.00

Fijnzinnig beschreven beschouwingen over menselijke relaties, met vooral aandacht voor de positie van de vrouw. Over rolpatronen en kwaliteiten van mannen en vrouwen en de verschillende fases binnen het huwelijk.

(gebonden, 119 pagina’s)

Kinderwens

Kinderwens

Jeanne Meijs » meer van deze auteur »

€ 18.50

Over het krijgen van kinderen leven veel niet-op-de-werkelijkheid-passende gedachten. Er wordt soms te licht over gedacht, soms niet over gedacht, soms ook te zwaar. Het gaat ook om toekomstige realiteiten waarover aanstaande ouders nog niet veel kúnnen weten...

In dit boek bespreekt Jeanne Meijs verschillende vragen rondom het thema kinderwens: hoe kun je besluiten over je kinderwens; wat kan een miskraam betekenen; wanneer is een gezin compleet; ben je pas een vrouw als je ook moeder bent?

(paperback, 117 pagina’s)

De ziel kent geen leeftijd

De ziel kent geen leeftijd

Thomas Moore

€ 24.99  ‹ geen verzendkosten!

'Over ouder worden, melancholie, spirituele groei, seks en nalatenschap'

De auteur is/was monnik, musicus, hoogleraar en psychotherapeut. Mede vanuit deze veelzijdige ervaring schrijft hij over een 'positieve' enspirituele manier van ouder worden en omgaan met de naderende ouderdom. Het ouder worden komt zo naar voren als een verdieping enverrijking van het leven.

(paperback, 2320p)

Spiritualiteit werkt in de dertigersdip

Spiritualiteit werkt in de dertigersdip

Evelyn Prinsen

€ 5.00

Zo rond een leeftijd van 30 kan het gebeuren dat je je afvraagt of je nog op het goede spoor zit: ben je bezig met waar het jou om gaat?

In dit inspirerende boekje wordt de zogenaamde ’dertigersdip’ vanuit een spiritueel perspectief benaderd zodat je in de vele keuzes die er te maken zijn niet vanuit een uiterlijk maar vanuit een innerlijk standpunt opereert.

(paperback, geïllustreerd) 96 pagina’s

Biografisch leren en werken

Biografisch leren en werken
Het levensverhaal in kaart brengen

Gabriël Prinsenberg » meer van deze auteur »

€ 21.00  ‹ geen verzendkosten!

Een veelzijdige blik op het gebied van het biografisch onderzoek. Na hoofdstukken over de verschillende zienswijzen op de menselijke levensloop en een behandeling van levensfasen en levensgebieden, volgt een grondige verkenning van (de verschillende methodes van) het biografiewerk, met oefeningen.

(paperback, 203 pagina’s)

In de middag van het leven

In de middag van het leven
Over het belang van het levensverhaal voor de derde leeftijd

Gabriel Prinsenberg » meer van deze auteur »

€ 14.90

De behoefte aan groei wordt met het verstrijken van het leven niet kleiner, maar uit zich wel steeds anders. Bij het ouder worden gaat het meer en meer om innerlijke groei. Die is bijvoorbeeld te putten uit het inzicht dat kan rijzen als je je levensherinneringen en -ervaringen verwerkt. Je eigen levensverhaal biedt een rijkdom aan inzicht.

(paperback, 126 pagina

Ademloos

Ademloos
Een dubbele biografie

Christine Rats

€ 16.95

Christine Rats beschrijft in deze biografie op een indringende, integere en oprechte wijze hoe zij zich in dit leven bewust is geworden van haar vorige leven als joods meisje dat in Birkenau bij Auschwitz is vergast.

"Voor wie leeft met vragen over onverklaarbare aspecten van zijn leven of op zoek is naar de zin en betekenis van moeilijkheden en lijden in het leven is dit boek een absolute aanrader!”

(paperback, 240 pagina’s)

Wordt vervolgd

Wordt vervolgd
De logica van karma en reincarnatie

Michiel Rietveld » meer van deze auteur »

€ 16.50

Een complex thema, karma en reïncarnatie, maar in dit boek wordt er fris en helder over geschreven. Michiel Rietveld beschrijft wat er na de dood met de mens gebeurt en laat zien hoe ’logisch’ het is dat een mens opnieuw terugkeert naar de aarde - om daar een volgende stap in zijn ontwikkeling te zetten. Daarbij geeft de schrijver enkele karma-oefeningen en gaat ook in op actuele vragen als abortus, euthanasie en orgaandonatie in het licht van karma en reïncarnatie.

(paperback, 136 pagina’s)

Zo voorkom je een vechtscheiding

Zo voorkom je een vechtscheiding

Saskia Smith

€ 6.90

Veel scheidingen verlopen niet goed en leiden tot gevolgen die, misschien, voorkomen hadden kunnen worden. Heel vaak zijn de kinderen van scheidende ouders daarvan de dupe. In deze uitgave veel informatie over scheiden, met heel veel ’praktijkverhalen’ van betrokkenen: (ex-)partners, kinderen, rechters, mediators en anderen.

(paperback, 160 pagina’s) Van 17,99 voor 6,90

Mijn beschermengel en ik

Mijn beschermengel en ik

Hans Stolp » meer van deze auteur »

€ 12.95

De beschermengel is het geestelijk wezen dat ons begeleidt en waarmee we in de nacht contact kunnen hebben. De engel begeleidt onze ’lotgevallen’ en biedt ons daarmee leer-levensstof. In dit boekje beschrijft de auteur hoe je je met je beschermengel kunt verbinden en je levensdoel kunt naderen.

(paperback, 125 pagina’s)

Relaties

Relaties
Een straf of een zegen?

Hans Stolp » meer van deze auteur »

€ 14.95

’De waarde van relaties wordt bepaald door de lessen die je daarin geleerd hebt. Daarom kunnen ook relaties waarin je veel verdriet en pijn ervaren hebt, van grote waarde voor je zijn.’

En zo is het maar net!

Maar... dan komt het er wel op aan dat je leert van je ervaringen in relaties. Daar heplt dit boek je bij.

(gebonden, 198 pagina’s)

Troostboek

Troostboek
Woorden van kracht, moed en inspiratie

Hans Stolp » meer van deze auteur »

€ 14.99

Een rijke verzameling van korte, spreukachtige teksten die inzicht, hoop, moed, kracht en troost kunnen bieden in allerlei levenssituaties. Met foto’s van Peter Beemsterboer.

(hardcover, genaaid, 144 pagina’s)

Destructieve relaties op de schop

Destructieve relaties op de schop

Jan Storms

€ 20.00  ‹ geen verzendkosten!

Psychopathie herkennen en hanteren

Er zijn mensen die hun omgeving manipuleren, soms jarenlang een schijnbeeld weten op te houden en in hun verbinding met anderen zichzelf systematisch in het midden plaatsen. Dat leidt in veel gevallen tot beschadiging van anderen. Het herkennen van deze zgn ’psychopathie’ is niet makkelijk. In dit boek wordt, naast veel voorbeelden uit de praktijk, aangegeven hoe je psychopathie kunt herkennen, hoe de stoornis werkt en hoe je daarmee om kunt gaan. Het is geschreven op basis van moderne inzichten en de oude vedische filosofie.

(paperback, 295 pagina’s)

Fataal geluk

Fataal geluk
Innerlijk groeien door tegenslag

Roelof Tichelaar

€ 5.00

Uit een crisis kan veel goeds voortkomen. Iets dat oud is eindigt, vaak op pijnlijke wijze, terwijl iets nieuws zich aankondigt. Dat weten we allemaal, maar is juist tijdens een crisis moeilijker om voor ogen te houden.

In dit boek beschrijft de auteur een crisis in zijn eigen gezin en deveranderingen die hierdoor groeiden.

(paperback, 124 pagina’s)

De maskermaker

De maskermaker
Systemisch werk en karakterstructuren

Wibe Veenbaas e.a.

€ 49.50  ‹ geen verzendkosten!

De maskermaker is een handboek voor professionals die met familieopstellingen, ook in combinatie met lichaamswerk, werken. Het werken met karakterstructuren en maskers wordt zowel diagnostisch als therapeutisch ingezet: om blokkades ter herkennen en op te lossen.

Met voorbeelden uit de praktijk, verhalen en gedichten.

Hardcover, genaaid, 446p

Auteurs: Wibe Veenbaas, Joke Goudswaard, Henne Arnolt Verschuren

Reïncarnatie?

Reïncarnatie?
Essay over de veranderende aard van de kennis

Hugo Verbrugh

€ 14.50

Een bespiegeling over reïncarnatie en over recente ontwikkelingen in de wetenschap die ruimte lijken te maken voor een hernieuwd en serieus gesprek over de mogelijkheid dat de mens meerdere levens op aarde beleeft.

(paperback met flappen, 107 pagina’s)

Waar kom je vandaan en waar wil je heen?

Waar kom je vandaan en waar wil je heen?
Over de beeldentaal in sprookjes

Bert Voorhoeve » meer van deze auteur »

€ 5.75

Over de beeldentaal van sprookjes.

Sprookjes in verband gebracht met de menselijke levensloop. Ze bieden moed, hoop en kracht en wekken 'het kind in ons'.

(Paperback, 256 pagina's) VAN 19,90 VOOR 5,75

Individu en levenslijn

Individu en levenslijn
De rode draad in de levensloop

Mathias Wais e.a.

€ 6.90

Over levenscrises, ontwikkelingsmogelijkheden en werken aan je biografie. (168 pagina’s) Teksten van Mathias Wais, Michaela Glöckler en Henning Köhler.

(Paperback, 168 pagina’s) VAN 19,90 VOOR 6,90

De eeuwige mens

De eeuwige mens

Monique Wortelboer » meer van deze auteur »

€ 20.00  ‹ geen verzendkosten!

In een wereld waarin uiterlijke zekerheden afbrokkelen, wordt het steeds belangrijker - en vruchtbaarder - om innerlijke zekerheden te zoeken en te ontwikkelen. In dit boek beschrijf de auteur hoe karma werkt; hoe dat in het leven te ervaren is en hoe je daar op kan vertrouwen.

(paperback, 142 pagina’s)

Ouder worden

Ouder worden
Verleden-heden-toekomst

Renée Zeylmans » meer van deze auteur »

€ 16.50

Ouder worden is voor veel mensen een beangstigend perspectief - maar dat kan veranderen wanneer een mens een groeiend besef ontwikkelt van het leven na de dood. Dat perspectief wordt in dit boek uitgewerkt. (paperback, 131p)

Nabij zijn

Nabij zijn
Handreikingen voor levensvragen

Renée Zeylmans (e.a.)

€ 19.50

'Ouder worden is een ontwikkelingsweg die je hele leven lang kan duren.'

Bij het ouder worden dienen zich ook steeds nieuwe vraagstukken aan. Nog een keer van baan veranderen? Hoe ga je om met vragen rond ziekte en sterven? Hoe blijft je leven zinvol? Hoe ga je om met dementie?

Met 23 bijdragen van andere auteurs, die ieder een vraagstuk behandelen. De teksten zijn verbonden door overpeinzingen van de schrijfster, waarin het nabij zijn, zowel fysiek als geestelijk, de rode draad vormen.

(paperback, 250p)

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  privacy  ·  klantenservice  ·  home