home ABC Antroposofie

Mensenkennis, zelfkennis, jezelf ontwikkelen - algemeen

Innerlijke verdieping

83 boeken, 1-30 getoond op pagina 1/3

123 » 

Aboriginal mandalawerkboek

Aboriginal mandalawerkboek
Op reis met de Aboriginals

Frits Bakker

€ 19.90

De traditie van de Aboriginals kent een schat aan verhalen en gebruiken die nog stammen uit wat zij ’de droomtijd’ noemen. In deze uitgave worden symbolen en figuren uit de droomtijd in mandala’s verwerkt én worden een aantal verhalen naverteld die als bron van inspiratie kunnen dienen. Met achtergronden en tekensuggesties wordt de aangemoedigd, daarbij weer geholpen door vele illustraties in kleur en zwartwit.

(paperback, 167 pagina’s)

Antroposofie - Saturnusweg

Antroposofie - Saturnusweg

Adriaan Bekman » meer van deze auteur »

€ 16.50

Op enkele plaatsen sprak Rudolf Steiner over de Saturnusweg: een scholingsweg die tot een ontmoeting met Michaël en Christus zou kunnen leiden. In deze uitgave onderzoekt de auteur de aanknopingspunten voor deze weg.

(paperback, 114 pagina’s)

De taal van de ziel

De taal van de ziel
Een sociale scholingsweg voor de innerlijke wereld

Adriaan Bekman » meer van deze auteur »

€ 5.00

In het samenwerken komt men elkaar soms tegen - maar wie goed kijkt merkt dat hij zichzelf ook (en misschien wel eerder) tegenkomt. Een samenwerking is des te vruchtbaarder wanneer alle betrokkenen ook ’aan zichzelf werken’. Daarmee wordt ook de mogelijkheid geopend om, zoals de schrijver het noemt, een taal van de ziel te spreken: om in het samenwerken tot juiste verbindingen te komen.

(paperback, 189 pagina’s, met kleurenillustraties plus CD)

Piloot zijn van je eigen levensreis

Piloot zijn van je eigen levensreis
Acht wegen naar een vervuld leven

Adriaan Bekman » meer van deze auteur »

€ 12.50

In dit kleine boekje beschrijft de auteur 8 verschillende wegen om je leven meer vervuld vorm te geven. Ze leiden je onder meer langs het gebied waarin je als sociaal mens tussen en met anderen leeft maar voeren je ook langs het gebied van je eigen gezondheid, kracht en inspiratie.

(paperback, 57 pagina´s, met afbeeldingen in kleur)

Over het bovenzinnelijke leven

Over het bovenzinnelijke leven

Jacob Boehme » meer van deze auteur »

€ 11.00

Uit de inleiding:

”…Hoe de ziel mag komen tot goddelijk aanschouwen en horen; en wat haar jonggeboren staat in het natuurlijke en bovennatuurlijke leven zal zijn; hoe zij uit de natuur in God en weder uit God in het zelf zal ingaan, wat haar zaligheid en wat haar ondergang kan zijn.”

Een klein, gebonden boekje (11x15 cm), 69 pagina’s.

Godinnen in elke vrouw

Godinnen in elke vrouw
Een nieuwe psychologie van de vrouw

Jean Shinoda Bolen » meer van deze auteur »

€ 18.95

Hera, Artemis, Demeter, Athene: godinnen uit de Griekse mythologie. Vrouwen met een eigen aard, een eigen karakter. Dr. Bolen laat zien dat er in elke vrouw typerende karaktertrekken van één of meer godinnen aanwezig zijn. Deze typen godinnen vertegenwoordigen de verschillende krachten en mogelijkheden die de moderne vrouw in zich bergt; mogelijkheden die zij kan ontplooien, als zij zich ervan bewust wordt. Dr. Bolen, psychiater, verstaat de kunst dit boeiende onderwerp helder en vooral eigentijds uit te werken. Voorkennis van de Griekse mythologie is niet nodig.

(Paperback, 292 pagina’s)

Tao van de psychologie

Tao van de psychologie
Bewust leven met synchroniciteit

Jean Shonda Bolen

€ 6.90

Synchroniciteit, oftewel een ’toevallige samenloop’ van dingen was een interessant object van studie voor Carl G. Jung. Toeval is misschien wel niet zo toevallig. de schrijfster gebruikt het begrip synchroniciteit in haar therapeutische praktijk en gaat met haar"patiënten niet alleen op zoek naar wat er gebeurd is maar vooral naar wat gebeurtenissen te betekenen hebben. Vanuit deze jarenlange praktijkervaring schreef zij dit boek.

(paperback, 120 pagina’s) Van 16,95 voor 6,90

Liefde en waardering

Liefde en waardering
Over relaties en teleurstelling

David Brazier

€ 19.95

Liefde is een fundament voor het leven, maar ook bron van teleurstelling en conflict. In deze uitgave, bedoeld voor therapeutische beroepsbeoefenaren, gaat het over het belangb van zelfwaardering en waardering voor de ander en hun relatie met bijvoorbeelde rouw, spiritualiteit, wroeging e.d.

(paperback, 245p)

Je leven schrijven

Je leven schrijven
Een meditatieve weg tot zelfkennis

Julia Cameron » meer van deze auteur »

€ 23.50  ‹ geen verzendkosten!

Héél veel mensen schrijven, of willen schrijven. Tegelijkertijd zijn er altijd dingen die dat belemmeren. Hoe kom je nou echt tot schrijven; hoe reken je af met uitvluchten; hoe vergroot je je schrijfvaardigheid en hoe brengt het schrijven je dichter bij jezelf?

Met dit inspirerende boek, met oefeningen e.d., krijg je antwoorden op deze vragen.

(paperback, 264 pagina’s)

Mythen openen het leven

Mythen openen het leven
Religieuze oefeningen

Joseph Campbell » meer van deze auteur »

€ 5.00

Het grote thema van Joseph Campbell zijn de grote mensheidsmythologiën en hun betekenis. Deze uitgave is gebaseerd op een serie interviews en geeft een inleiding tot het gedachtengoed van Campbell. Het gaat over oosterse en westerse spiritualiteit, over de kracht van Christus en de betekenis van mythen en symbolen.

(paperback, 117 pagina’s)

Van 13,50 voor 5,00

Volg de stem van je hart

Volg de stem van je hart
Mythologie als bron voor persoonlijke groei

Joseph Campbell » meer van deze auteur »

€ 22.90  ‹ geen verzendkosten!

Mythen, riten en symbolen behoren tot het ’levende culturele erfgoed’ van de mens. Wie zich innerlijk met hen verbindt kan er grote kracht en inspiratie uit putten. Persoonlijke groei en het vinden van je ware bestemming staan centraal in dit heldere, direct aansprekende boek.

(paperback, 205 pagina’s)

Mindful communiceren

Mindful communiceren
Aandachtig luisteren en spreken om je relaties te verbeteren

Susan Gillis Chapman

€ 20.00  ‹ geen verzendkosten!

"Dit uitgebreide en praktische boek is gericht op aandachtige communicatie, met als doel relaties te verbeteren. De lezer kan door allerlei oefeningen en tips leren om onder alle omstandigheden, ook tijdens conflicten, open en respectvol te blijven naar de gesprekspartner zonder zichzelf te verliezen. Door die openheid blijft het mogelijk om zowel met zichzelf als met de ander verbonden te blijven." (uit de NBD Biblionbespreking).

(paperback, 271p)

Mandala werkboek

Mandala werkboek
Mediteren - maken - schilderen - beschouwen

Rüdiger Dahlke

€ 5.00

De symmetrische figuren, mandala’s, symboliseren het universum en worden gebruikt als hulpmiddel bij het mediteren. Het kleuren van mandala’s helpt om in een meditatieve stemming te komen. Daarbij gaat het uiteindelijk om het vergroten van het bewustzijn en het vergaren van zelfkennis, waarop ook de begeleidende teksten van de schrijver gericht zijn.

Onbetwist een van de betere uitgaven op dit gebied. VAN 15,00 VOOR 5,00

(paperback, 283 pagina’s)

Mindfulness voor jongeren

Mindfulness voor jongeren

David Dewulf

€ 17.99

Dit boek biedt een helder acht-stappenplan om concreet aan de slag te gaan met mindfulness. Het boek richt zich in het bijzonder op jongeren en leert hen gericht om te gaan met hun aandacht. Door oefeningen die zich bezighouden met onder meer de adem, het lichaam, stress, emotie, communicatie, communicatie wordt gewerkt aan concentratie, zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde.

(paperback, 253 pagina’s, met afb. in ZW)

Flitsen van het sublieme

Flitsen van het sublieme

Manfred van Doorn » meer van deze auteur »

€ 12.50

Acht manieren om met behulp van tegenstellingen tot een intenser bewustzijn te komen. De schrijver wil aanzetten tot ontwikkeling en verandering. Aan de hand van acht thema's - leegte, beweging, strijd, dans, spel, offer, dank en stilte - geeft hij daarvoor handreikingen.

(paperback met flappen, 372p) Van 29,50 voor 12,50

Nu ik

Nu ik
Sturen met passie

Henk van Dort

€ 9.50

Kunst, het waarnemen van kunst, helpt een mens in ontwikkeling te zijn en draagt bij aan een innerlijke houding die positief inwerkt op de verhouding met de andere mens.

Dit boekje is geschreven op basis van ervaringen met kunst en management en handelt over zingeving.

(paperback, 51 pagina’s, met afb in kleur)

Spiritualiteit werkt in relaties

Spiritualiteit werkt in relaties
Praktische tips om de liefde te verdiepen

Vincent Duindam » meer van deze auteur »

€ 13.90

Wie erin slaagt temidden van het alledaagse spiritueel te blijven zal behendiger voortkomen en koers kunnen kiezen in de golven van het leven. Hoe kan een spirituele levenshouding doorwerken in je relatie? In heldere hoofdstukken over o.m. zelfkennis, beminnen, lachen en vergeven geeft de auteur bruikbare inzichten en praktische tips.

(paperback, in kleur geïllustreerd, 91 pagina’s)

De kracht van de ongebonden vrouw

De kracht van de ongebonden vrouw

Clarissa Pinkola Estés

€ 6.90

Verhalen, gedichten, kunstwerken en ’observaties’ over de kracht van het vrouwelijke, waarin Maria, het archetype van de Moeder centraal staat.

Paperback, 335 pagina’s, met afb. in kleur en ZW.

Van 19,95 voor 6,90

De ontembare vrouw

De ontembare vrouw
Als archetype in mythen en verhalen

Clarissa Pinkola Estés

€ 26.90  ‹ geen verzendkosten!

Een uitgebreide verhalen uit alle tijden en van over de wereld rond het thema ’de ontembare vrouw’. De schrijfster is Jungiaans-analytisch therapeut en geeft rondom de vele verhalen een schat aan aanknopingspunten en verbanden voor de moderne vrouw. De ontembare vrouw is een oerkracht, bedreigd door onze moderne leefwijze maar een levensbron voor ieder die in zichzelf naar deze kracht op zoek gaat.

(gebonden, 550 pagina’s) - ook verkrijgbaar als paperback

Naar meer zelfvertrouwen en assertiviteit

Naar meer zelfvertrouwen en assertiviteit

Pieter Langedijk Faalangst

€ 17.50

Faalangst: bang zijn voor de mening of kritiek van anderen, is iets waar bewust aan gewerkt kan worden. In deze uitgave worden achtergronden, oorzaken en gevolgen van faalangst beschreven, om vervolgens te onderzoeken wat er gedaan kan worden om zelfvertrouwen te herstellen, om te gaan met kritiek ontvangen én geven - daarbij worden adviezen en oefeningen gegeven.

(paperback, 159p)

De man die bomen plantte

De man die bomen plantte

Jean Giono

€ 14.95

’Hij had vastgesteld dat dit land ten onderging door gebrek aan bomen. Hij voegde eraan toe dat hij, omdat hij niets belangrijks te doen had, het besluit had genomen iets aan die stand van zaken te doen."

Een indrukwekkend verhaal over de kracht van de enkeling.

(gebonden uitvoering met kleurenfoto’s van Martin Kers)

Angst

Angst

Michaela Glöckler » meer van deze auteur »

€ 4.25

Waar komt angst vandaan - en is het mogelijk angst in iets positiefs om te zetten?

(42 pagina’s) Van 9,00 voor 4,25

Klein geluk

Klein geluk

Maria Grijpma en Inge Jager

€ 14.95

Is geluk altijd groots en meeslepend - of zit het in de kleine alledaagse dingen? Dit is een succesvolle en enthousiasmerende uitgave over het kleine alledaagse geluk, met recepten voor een dagelijkse dosis. Je kunt ze gewoon uitvoeren, maar ze zullen je zeker ook op andere ideeën brengen.

(paperback, 191 pagina´s)

Spiritualiteit werkt in de slaapkamer

Spiritualiteit werkt in de slaapkamer
Praktische tips om je liefdesleven te verdiepen

Marjan Groefsema

€ 5.00

Seksualiteit blijft enerzijds vaak onbesproken, anderzijds platgetreden en veruiterlijkt. In dit boekje plaatst de schrijfster het thema in een bredere context. Seksualiteit heeft wel degelijk te maken met spiritualiteit, met elkaar werkelijk ontmoeten en met zijn wie je bent.

(paperback, in kleur geïllustreerd, 95 pagina’s)

Van 12,90 voor 5,00

Het Lied Van De Liefde

Het Lied Van De Liefde

Anselm Grün » meer van deze auteur »

€ 5.00

Liefde is er in verschillende soorten. Dit boek begint met een beschrijving van drie vormen van liefde (eros, filia en agape) en kijkt vervolgens naar passages uit het oude en nieuwe testament die nader worden toegelicht vanuit psychologie, filosofie en huwelijkscounseling.

(gebonden uitgave, 162 pagina’s)

Van 13,75 voor 5,00

Spreken is goud

Spreken is goud
Pleidooi voor een nieuwe gesprekscultuur

Anselm Grün » meer van deze auteur »

€ 6.90

Een nieuwe gesprekscultuur is er een waarin we met bewustzijn spreken, luisteren en zwijgen. De schrijver, benedictijner monnik, gaat in dit boek op zoek naar de essentie van het woord en van het gesprek, en onderzoekt hoe we in het dagelijks leven tot die nieuwe gesprekscultuur kunnen komen.

(paperback, 143 pagina’s) Van 15,95 voor 6,90

Merkstenen

Merkstenen

Dag Hammarskjöld

€ 18.99

Dagboekaantekeningen waarin de voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties zijn reis naar binnen, zijn persoonlijke geestelijke weg beschreef. (gebonden, 175 pagina’s)

Boeddha’s brein

Boeddha’s brein
Hoe mindfulness je hersens en je leven kan veranderen

Rick Hanson » meer van deze auteur »

€ 19.95

Een interessante mengeling van moderne inzichten uit de neurowetenschap, het oude boeddhisme en ’gezond verstand’ - gebaseerd op de jarenlange ervaring van de auteur, die neuropsycholoog en meditatieleraar is. In vier delen gestructureerd (lijden / geluk / liefde / wijsheid) geeft hij concrete oefeningen en praktische tips die aantoonbaar effect hebben. Een hulp om in het leven op de juiste manier staande én in beweging te blijven.

(paperback, 232 pagina’s)

Het innerlijke kind

Het innerlijke kind
Schuldgevoel loslaten

Susanne Hühn

€ 16.90

Schuldgevoelens zijn bijna altijd onvruchtbaar: ze leveren niets op. Toch gaan veel mensen er onder gebukt. In dit boek gaat het over schuldgevoelens en hoe je ze kan loslaten.

Wat zijn schuldgevoelens, waar komen ze vandaan - en wat gaat er onder schuldgevoelens schuil?

(paperback, 91p)

Een volle agenda maar nooit druk

Een volle agenda maar nooit druk
Benedictijns timemanagement

Denise Hulst

€ 14.99

In de drukte die tegenwoordig zo gewoon is, zoeken velen een uitweg door efficiënter werken. Een heel andere benadering is om met volle aandacht te werken en om bewust momenten in te bouwen waarin je reflecteert op wat je doet en hoe je het doet.

Met volle aandacht onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken en je dag bewust inrichten - dat kost geen tijd maar geeft juist kracht en energie.

(gebonden, 96 pagina’s)

123 » 

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  privacy  ·  klantenservice  ·  home