home ABC Antroposofie

Opvoeden - algemeen

Ouders en kinderen

51 boeken, 1-30 getoond op pagina 1/2

12 » 

Kinderen & grenzen stellen

Kinderen & grenzen stellen

Paulien Bom

€ 14.90

Vragen en uitspraken waar Paulien Bom dagelijks mee geconfronteerd werd tijdens haar werk op het consultatiebureau. Als verpleegkundige in de jeugdgezondheidszorg maakte zij het wel en wee van ouders en de vragen die zij hebben over het opvoeden van hun kinderen van nabij mee. Aan de hand van praktijkvoorbeelden onderzoekt zij een aantal denkbeelden die de opvoeding kleuren. Voor het vinden van nieuwe balans in de opvoeding doet ze een aantal praktische aanbevelingen. Dit boek zet ouders en verzorgers van jonge kinderen aan tot denken en doen!

(paperback, 135 pagina’s)

Speelnatuur in de stad

Speelnatuur in de stad
Hoe maak je dat?

Josine van den Boogaard (e.a.)

€ 20.00  ‹ geen verzendkosten!

Het belang van het ’ouderwetse’ spelen wordt gelukkig in steeds bredere kringen onderkent. Spel en beweging zijn van groot belang voor de gezonde ontwikkeling van kinderen. In dit inspirerende boek worden kennis en praktijk bijeengebracht voor degenen die, bijvoorbeeld op school of in de wijk, uitnodigende speelplekken willen scheppen.

Gebonden uitgave, 226 pagina’s, met vele illustraties in kleur.

Ruimte voor ouders

Ruimte voor ouders

Martine Borgdorff

€ 18.50

In het altijd gevoerde gesprek over opvoeden krijgen ouders er vaak van langs. Ze hebben het te druk voor hun kinderen, zijn te gemakzuchtig en vul maar in.

De schrijfster laat in dit boek zien dat ouders het nog helemaal niet zo slecht doen en dat zij, met het oog op het welzijn van de kinderen, ruimte nodig hebben om hun eigen gezonde verstand te kunnen volgen. Daarbij vraagt zij zich ook af hoe de rol van kinderopvang en scholen verbeterd kan worden.

(paperback, 174 pagina’s)

Doop - Zondagsdienst voor de kinderen - Jeugdwijding

Doop - Zondagsdienst voor de kinderen - Jeugdwijding

Wilma Bos

€ 14.50

Een beschrijving van de sacramenten en diensten voor kinderen zoals deze leven in de Christengemeenschap voor kinderen: het gaat over de doop, de zondagsdienst voor de kinderen en de jeugdwijding.

(paperback, 75 pagina’s)

Zen in opvoeding

Zen in opvoeding
Opnieuw leren wat we al weten

Judith Costello

€ 5.00

"Het opvoeden van een kind is te vergelijken met het leren gooien van een bal. Als je er te veel over nadenkt lukt het niet."

Het opvoeden stelt veel ouders voor grote en kleine vragen. Ieder wil het beste - en merkt dat het in de praktijk soms anders loopt. Een kind opvoeden is ook jezelf opvoeden. In dit boek wordt vanuit de zen-filosofie naar het opvoeden gekeken. In korte teksten worden veel aspecten van het opvoeden op een bemoedigende en lichtvoetige toon besproken.

(paperback, 146 pagina’s) Van 14,50 voor 5,00

Een vrolijke drukte

Een vrolijke drukte
Over menstruatie

Martine Delfos » meer van deze auteur »

€ 11.50

Een boek bestemd voor meisjes (en jongens) van ca 11 tot 13 jaar, waarin de verschillen tussen meisjes en jongens op een duidelijke wijze worden besproken en waarin wordt verteld wat menstruatie inhoudt, lichamelijk maar ook emotioneel, en kort wordt ingegaan op seksualiteit en zwangerschap.

De schrijfster doet dat op een deskundige en prettige eigentijdse manier.

Met tekeningen en verklarende woordenlijst (gebonden uitgave, 34 pagina’s).

Het maakbare kind

Het maakbare kind
Opvoeding als (ver)gissing

Martine Delfos » meer van deze auteur »

€ 8.40

De schrijfster is misschien wel de meest vooraanstaande autoriteit op opvoedingsgebied in Nederland. Dit boekje bevat de uitgebreide tekst van de Comenius-lezing die zij in 2006 hield. Zij gelooft niet dat opvoeding de functie heeft om kinderen naar een ideaalbeeld te vormen en gaat in deze tekst o.m. in op de vraag naar de betekenis van ouders, van school en van de ’virtuele wereld’ (internet e.d.) op de ontwikkeling van het kind in deze tijd.

(paperback, 56 pagina’s)

Ik ben aan ze gehecht

Ik ben aan ze gehecht
Over gehechtheid als boei in nood

Martine F. Delfos » meer van deze auteur »

€ 11.90

Voor de ontwikkeling van het kind is het van belang dat het mensen om zich heen heeft waar het zich aan kan hechten. Door echtscheidingen, overlijden, pleegzorg e.d. worden de mogelijkheden tot hechting beperkt.

Wat is hechting, hoe stimuleer je het en in welke mate is hechting gezond en van belang? Daarover gaat dit boekje.

(paperback, 62 pagina’s)

Ik heb ook wat te vertellen!

Ik heb ook wat te vertellen!
Communiceren met pubers en adolescenten

Martine F. Delfos » meer van deze auteur »

€ 29.90  ‹ geen verzendkosten!

Met pubers is het soms lastig communiceren - al zijn ze zelf feitelijk heel duidelijk: je merkt direct of je met ze in gesprek bent of niet. In dit boek laat de schrijfster zien hoe je specifiek met deze leeftijdsgroep kunt praten: wat moet je doen en wat moet je laten, en op welke manier kun je echt in contact met een puber komen?

Het bevat concrete oefeningen en tips, en zal voor professionals of ouders een nuttige vraagbaak zijn.

(paperback, 270 pagina’s)

Luister je wel naar míj?

Luister je wel naar míj?
Gespreksvoering met kinderen tussen 4 en 12 jaar

Martine Delfos » meer van deze auteur »

€ 25.90  ‹ geen verzendkosten!

Praktisch handboek voor allen die met kinderen werken, behandelt de vraag hoe gesprekken gevoerd kunnen worden met kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar, met voorbeelden en een leeftijdsgerichte benadering.

(paperback, 190 pagina’s)

Groeien doe je samen

Groeien doe je samen
Hoe stimuleer je de ontwikkeling van je kind?

Albert Janssens & Emiel van Doorn

€ 19.99

Een gedegen maar enthousiast boek dat rust op de overtuiging van de schrijvers dat het opvoeden een weg is waarop ouders en kinderen zich samen - in wederkerigheid - ontwikkelen. Ze bespreken de ontwikkeling van het kind en gaan vervolgens, opgeluisterd met vele tips en ervaringen, nader in op het communiceren met je kind, op het bewust verzorgen van goede interactie en op het bevorderen van een omgeving die de ontwikkeling stimuleer.

(paperback, 204 pagina’s)

Ja=ja & nee=nee

Ja=ja & nee=nee
Bewust opvoeden, zo doe je dat!

Gitty Feddema

€ 15.00

Iedere ouder maakt het wel eens mee: je kind zet het midden in de winkel op een krijsen, weigert te eten, maakt het naar bed gaan tot een drama of klaagt over buikpijn als het naar school moet. Hoe los je dit op en zorg je ervoor dat de sfeer in je eigen gezin prettig blijft? Gitty Feddema besteedt uitvoerig aandacht aan het - niet altijd makkelijke - gedrag van kinderen. Een positief, herkenbaar en informatief handboek voor ouders. (Gebonden, 240 pagina’s)

De magische wereld van het kind

De magische wereld van het kind

Selma H. Fraiberg

€ 16.99

Een klassieker die steeds wordt geactualiseerd. Nu met een nieuw voorwoord van Rita Kohnstamm. De schrijfster geeft een grondig beeld van de ontwikkeling van het kind in de eerste zes jaren. Ze doet dat op basis van de gangbare psychologie en probeert de wereld van het kind zelf te beschrijven: hoe het naar de wereld om zich heen kijkt en deze beleeft.

[paperback, 288 blz.)

Actieve kids gezonde kids

Actieve kids gezonde kids

Claire Gillman

€ 6.90

Een boek om te werken aan een gezondere leefstijl in je gezin, voor de kinderen en voor jezelf. Verstandige voeding, gezonde gewoontes en actief bewegen zijn daarin onmisbare bestanddelen. In dit boek veel tips, feiten en ideeën om bewust aan de slag te gaan.

(paperback, geïll. in kleur, 151 pagina’s)

Luisteren naar kinderen

Luisteren naar kinderen
Van ochtendspits tot avondstress: samen harmonieus de dag door

Dr. Thomas Gordon

€ 19.99

De zgn Gordon-methode is voor duizenden mensen een concrete hulp in de dagelijkse praktijk van het opvoeden. De methode zet in op goede communicatie in het gezin: luisteren naar elkaar, elkaar serieus nemen en respecteren, zó communiceren dat je elkaar stimuleert.

Met vele herkenbare voorbeelden is dit een boek om dagelijks mee te oefenen.

(paperback, 252 pagina’s)

In balans - Opvoeding in de kinderopvang

In balans - Opvoeding in de kinderopvang
Volgens de Gordonmethode

Saskia Henderson

€ 17.50

De Gordonmethode bevat veel vruchtbare elementen die in het opvoeden ingezet kunnen worden. Het is een kindvriendelijke, communicatieve en begripsvolle aanpak. In deze uitgave wordt, met veel op de praktijk toegespitste voorbeelden en adviezen, beschreven hoe in de kinderopvang met deze methode gewerkt kan worden.

(paperback, 125 pagina’s)

Slow kids

Slow kids

Carl Honoré

€ 5.00

Sneller is beter, meer is beter - gelooft u het? In dit boek gaat het over de kwaliteit van ’slow’ in het opgroeien van kinderen. Een kinderleven is tegenwoordig barstensvol dingen die moeten - en meestal omdat er iets geleerd, geoefend of ontwikkeld moet worden. Alles in hoog tempo - en met voorbijgaan aan de vraag wat nou eigenlijk goed is voor het kind. Aan de hand van thema’s als speelgoed, de crèche, technologie, school, huiswerk en sport laat de auteur zien - met veel herkenbare situaties - dat het ook anders kan.

Paperback, 230 pagina’s, van € 19,50 voor € 5,00

Mijn kind is anders

Mijn kind is anders
Elk kind mag zichzelf zijn

Liesbeth Hop

€ 12.99

Veel kinderen zijn 'anders' dan andere kinderen. Dat kan in opvoeding en onderwijs voor problemen zorgen. Vaak krijgen ze dan wel een etiket (ADHD, ADD, PDD-NOS enz.) - maar daarmee is nog niet bevorderd dat ze ook worden gezien als wie ze zijn.

De schrijfster (jeugd- en gezinscoach) bespreekt nagenoeg alle aspecten van dit vraagstuk: hoe je als ouder merkt dat je kind anders is; waarom er zoveel kinderen anders zijn; hoe ouders, school of jeugdzorg hiermee om kunnen gaan - en dat alles in het licht van het streven dat elk kind anders mag zijn en individueel in zijn ontwikkeling gestimuleerd zou moeten worden.

(paperback, 231p)

Kleuters in de klas

Kleuters in de klas

Freya Jaffke » meer van deze auteur »

€ 3.90

Over de ontwikkeling van het jonge kind en dat wat het nodig heeft voor een gezonde ontwikkeling en hoe op basis van inzichten hierover in de kleuterklassen van de vrijeschool gewerkt wordt (79 pagina’s, met foto’s in kleur en zwartwit).

Van 12,90 voor 3,90

Als de Boeddha kinderen had

Als de Boeddha kinderen had
Een spirituele gids over opvoeden

Charlotte Kasl

€ 5.00

Een gids met achtergronden, ervaringen en tips rondom spiritueel opvoeden en het ontwikkelen van kinderen tot zelfstandige, evenwichtige en vredelievende mensen. Nagenoeg alle mogelijk thema’s uit het opvoeden in de moderne tijd komen aan bod, zoals seksualiteit, moderne media, geborgenheid, aandacht, stilte, gezondheid, omgaan met gevoelens...

(paperback, 310 pagina’s) van 12,95 voor 5,00

Het recht van het kind op respect

Het recht van het kind op respect

Janusz Korczak » meer van deze auteur »

€ 24.75  ‹ geen verzendkosten!

Janus Korczak baseerde zijn pedagogische visie op het uitgangspunt om het kind in de opvoeding te benaderen als een volwaardig gesprekspartner. Deze uitgave bevat 25 opstellen van Korczak die een goed beeld geven van zijn visie.

(paperback, 236 pagina’s)

Anders bekeken

Anders bekeken
Een holistische benadering van opvoeding

Robert de Klerk en Marianne Langemeijer

€ 6.90

Wanneer de blik van de opvoeder meer gericht is op het individuele van ieder kind, valt er ook steeds meer te zien. Kinderen hebben een heel individuele geaardheid, individuele mogelijkheden en beperkingen. Dit boek bevat een algemeen deel over een holistische manier van opvoeden en daarnaast een heleboel individuele ’verhalen’ van kinderen. Die verhalen bieden herkenning en ideeën om vruchtbaar op het individuele kind te kunnen inspelen.

(paperback, 190 pagina’s) VAN 17,95 VOOR 6,90

Vrij spel voor natuur en kinderen

Vrij spel voor natuur en kinderen

Marianna van Lier & Willy Leufgen

€ 20.00  ‹ geen verzendkosten!

Hoe zien succesvolle, uitdagende speelplekken er uit? Uit wat voor leerplekken met zinneprikkelende natuur zijn kinderen niet weg te slaan? Bestaan zulke plekken nog? Ja, ze zijn er, op onverwachte plaatsen, ook in de stad. En iedereen met creativiteit en doorzettingsvermogen kan zelf zo’n spannend landschap realiseren. Dit boek is een ontdekkingsreis naar allerlei fantastische voorbeelden in binnen- en buitenland, een kleurrijk palet van ideeën voor een geslaagde praktijk.

Gebonden, 252 pagina’s met 500 kleurenafbeeldingen.

Het laatste kind in het bos

Het laatste kind in het bos
Hoe we onze kinderen weer in contact brengen met de natuur

Richard Louv

€ 19.95

Nooit eerder brachten zoveel kinderen zoveel van hun tijd binnenshuis door, vaak zittend achter een tv- of computerscherm. Richard Louv brengt het gebrek aan contact met de natuur van de online-generatie in verband met verontrustende trends als de groei van overgewicht, concentratiestoornissen en depressies bij kinderen
 Louv is de eerste die recent onderzoek in kaart heeft gebracht waaruit blijkt dat direct contact met de natuur van wezenlijk belang is voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van kinderen. Louv slaat niet alleen alarm, hij vertelt ook hoe we kunnen proberen de verbroken relatie te herstellen.

(paperback, 384 pagina’s)

Opvoeden is mensenwerk

Opvoeden is mensenwerk
Zicht krijgen op je kind en je eigen levensloop

Anneke Maissan

€ 7.90

Als er kinderen komen verandert je leven volledig. Dat heeft z’n mooie kanten maar je zult ook merken dat je zelf moet veranderen. Dit boek gaat in op vele concrete opvoedingssituaties - met hulp van vele herkenbare voorbeelden -maar laat ook zien hoe je als ouder je eigen leven en dat van je kinderen met elkaar samenbrengt.

(paperback, 182 pagina’s) Van 19,90 voor 7,90

Sporen van Reggio

Sporen van Reggio
Een introductie in de sporen-pedagogiek

Margot Meeuwig (e.a.)

€ 34.50  ‹ geen verzendkosten!

Vanaf zijn geboorte is ieder kind competent, krachtig en intelligent en beschikt over wel honderd talen om met zijn omgeving te kunnen communiceren. Kinderen groeien op in een gemeenschap van mensen en vanaf het allereerste moment zijn zij gericht op interactie en communicatie met de mensen in hun omgeving. Ze zijn nieuwsgierig en leergierig en ze benaderen hun wereld met al hun zintuigen en vermogens. Ze ontwikkelen gedachten, ideeën en fantasieën.

Dat zijn de grondgedachten van de pedagogiek die in Reggio Emilia werd ontwikkeld. In deze uitgave wordt deze pedagogische richting voor het werken met kinderen tot 7 jaar in theorie en praktijk voorgesteld.

(paperback, formaat 221 x 262, met vele kleurenillustraties, 143 pagina’s)

Nee zeggen mag

Nee zeggen mag
Over grenzen aangeven

Melanie Meijer

€ 13.90

Dit boek bevat twee verhalen over Luuk en Roos die aanknopingspunten bieden om met jonge kinderen in gesprek te gaan over het stellen van grenzen op het gebied van intimiteit.

Als er iets gebeurt dat je niet prettig vindt kun je ’nee’ leren zeggen, je kunt weglopen en het thuis of op school vertellen. Zelfvertrouwen en weerbaarheid zijn daarvoor nodig en volwassenen kunnen dat stimuleren.

(gebonden, in kleur geïllustreerd, 41 pagina’s)

Het oergevoel

Het oergevoel
Over vuur maken, sporen zoeken, sluipen en nog veel meer

Agnes Meijs

€ 24.50  ‹ geen verzendkosten!

Wandelen in het bos? Dat vinden kinderen niet zonder meer leuk. Maar in de natuur is ook een heleboel te doen dat kinderen wél leuk vinden en waaraan ze veel kunnen ontwikkelen. Hutten maken, spoorzoeken, sluipen en verstoppen en allerlei spellen. De schrijfster heeft veel ervaring als natuurgids, reiziger en is betrokken bij projecten om de natuur te leren beleven. In dit boek geeft ze vele ideeën en achtergronden, ook om de natuur ontdekkend aan te sluiten bij vroegere culturen (verzamelaars, jagers, vroege boeren).

Een inspirerende uitgave, met vele illustraties in kleur.

(paperback, 144 pagina’s)

Opgroeien in vertrouwen

Opgroeien in vertrouwen
Opvoeden zonder straffen en belonen

Justine Mol » meer van deze auteur »

€ 11.90

Een boek over een vraagstuk dat iedere opvoeder zal herkennen! Kun je kinderen opvoeden en grenzen stellen zonder hen te straffen of belonen?

De schrijfster geeft daarvoor een visie en bijbehorende ideeën en tips.

(paperback, 93 pagina’s)

Mediageweld en kinderen

Mediageweld en kinderen

Peter Nikken

€ 24.90  ‹ geen verzendkosten!

De mediaconsument kan dagelijks in contact komen met vele geweldsuitingen, in allerlei ’soorten en maten’. Ook kinderen zijn mediaconsument. Welke risico’s brengt dat met zich mee?

De auteur onderzoekt het geweld in de media en in computergames, onderzoekt de werking daarvan op kinderen en geeft aan hoe ouders en onderwijs daarin kunnen begeleiden.

(paperback, 238 pagina’s)

12 » 

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  privacy  ·  klantenservice  ·  home