home ABC Antroposofie

Afgeprijsde antroposofische boeken

uitverkoop

37 boeken op deze pagina

Herfstversieringen

Herfstversieringen
Werken met natuurlijke materialen

Thomas Berger

€ 4.75

Vele ideeën en voorbeelden voor het maken van versieringen met herfstmateriaal, met vele tekeningen en kleurenfoto’s.

(paperback, 80 pagina’s)

VAN 14.90 VOOR 4.75

Lotgenoten

Lotgenoten
Samenhang tussen verschillende levens op het spoor

Frank Berger » meer van deze auteur »

€ 6.75

Een speurtocht naar de verbintenis tussen o.a. Wagner, Bruckner, Nero, Alma en Gustav Mahler en anderen. Over verborgen levensmotieven en lotsverbondenheid door incarnaties heen. (247 pagina’s)

De Vrije VanDalen

De Vrije VanDalen
Zeer veel verklarend zakwoordenboek van het antroposofisch jargon

Leonard Beuger e.a.

€ 3.75

De Vrije VanDalen is bedoeld voor iedereen die een origineel cadeautje zoekt, eindelijk eens achter de sluier van het antroposofisch leven wil kijken, of gewoon af en toe (om zichzelf) wil lachen.

(52 pagina’s)

Meditatieve spreuken voor iedere dag

Meditatieve spreuken voor iedere dag

Adam Bittleston » meer van deze auteur »

€ 5.25

Mooi gebonden boekje met ruim veertig meditatieve spreuken, voor de dagen van de week, het jaarverloop e.d.

(Gebonden, 64 pagina

Paulus

Paulus

Emil Bock » meer van deze auteur »

€ 25.00  ‹ geen verzendkosten!

Studie naar het leven en de betekenis van Paulus, opgebouwd in drie delen: zijn leven; zijn geschriften en zijn geloof.

(Paperback, 314 pagina's)

Achterstevoren

Achterstevoren
Over het omgaan met het verleden met de blik op de toekomst

Lex Bos » meer van deze auteur »

€ 5.00

In de persoonlijke levensloop kunnen we zó met het verleden omgaan dat het vruchten draagt in de toekomst. Is iets dergelijks ook op maatschappelijk niveau mogelijk? (160 pagina’s)

VAN 18.50 VOOR 5.00

Binnen de perken te buiten

Binnen de perken te buiten
Over het omgaan met grenzen en het vinden van de menselijke maat

Lex Bos » meer van deze auteur »

€ 5.00

In onze tijd hebben we aan de ene kant te maken met grenzeloosheid, aan de andere kant met de behoefte om scherpe grenzen te trekken. In dit boek gaat Lex Bos op zoek naar het vinden van de gulden middenweg tussen deze twee uitersten. Deze zoektocht heeft zowel een individuele als een sociaal-maatschappelijke betekenis.

(141 pagina’s)

VAN 18.50 VOOR 5.00

Onderste boven

Onderste boven
Over hiërarchie, gelijkwaardigheid en dienstverlening in het sociale leven

Lex Bos » meer van deze auteur »

€ 5.00

Dwarse vragen en inzichten bij de wijze waarop de mensheid het samenleven op deze aarde heeft ingericht. Vanuit een sociaal-historische en taalkundige ’aanloop’ ontdekken schrijver en lezer dat het sociale leven ’onderste boven’ moet, met de individuele mens als ijk- en uitgangspunt.

(paperback, 186 pagina’s)

Van 18,50 voor 5,00

Schenken en danken

Schenken en danken
Verwaarloosde kwaliteiten in een wereld van commercie

Lex Bos » meer van deze auteur »

€ 5.00

Schenken en danken lijken alledaagse begrippen. Wie werkelijk de kwaliteit van deze begrippen ontdekt, kan in hen de kwaliteiten ontdekken die vruchtbaar kunnen werken in een wereld die in de greep van de commercie is.

165 pagina’s.

VAN 18.50 VOOR 5.00

Vraagbakens

Vraagbakens
Over de ontwikkeling van een nieuwe vraagcultuur

Lex Bos » meer van deze auteur »

€ 5.00

Diepgaande, heldere behandeling van het stellen van vragen (in individueel en maatschappelijk opzicht). Werkelijke vragen kunnen bakens zijn in de levensloop of in maatschappelijke processen.

(179 pagina’s)

VAN 19.90 VOOR 5.00

De sociale impuls van de antroposofie

De sociale impuls van de antroposofie

Dieter Brüll » meer van deze auteur »

€ 9.75

De sociale ’opdracht’ van de antroposofie krijgt gestalte in vier elementen: de sociologische basiswet, de sociale hoofdwet, het sociale oerfenomeen en de sociale driegeleding. Een basiswerk! (240 pagina’s, in prijs verlaagd)

Vrije School en sociale driegeleding

Vrije School en sociale driegeleding

Dieter Brüll » meer van deze auteur »

€ 4.00

Een praktijkboek voor het werken op basis van de sociale driegeleding in scholen of andere organisaties. (104 pagina’s)

Johannes

Johannes
De Doper & De Evangelist

Loek Dullaart » meer van deze auteur »

€ 6.00

Johannes de Doper en Johannes de Evangelist hebben elkaar waarschijnlijk nooit ontmoet - en zijn toch diep met elkaar verbonden. In dit boek worden zij in hun verschillende incarnaties gevolgd, op zoek naar hun samenwerking in het licht van degene door wie zij verbonden zijn: de Christus.

188 pagina’s, met afbeeldingen in kleur. Van 19,50 voor 6,00

Naar de bronnen van driestromenland

Naar de bronnen van driestromenland
Politieke stromingen: van gemeenschap naar individuele verantwoordelijkheid

Arnold Henny

€ 5.00

De drie politieke hoofdstromen: hun oorsprong en hun plaats in het emancipatieproces van de mens. Tevens biografische hoofdstukken over Augustinus, Machiavelli, Rousseau en Marx en schets van de sociale driegeleding. (228 pagina’s)

Als je lang ziek bent moet je goed eten

Als je lang ziek bent moet je goed eten

Vreni de Jong

€ 5.25

Praktische adviezen, recepten en beknopte achtergronden over gezonde voeding, het omschakelen van ’gewoon’ naar ’gezond’ eten met speciale aandacht voor gezond eten voor mensen die langdurig ziek zijn.

(89 pagina’s)

Miniaturen

Miniaturen
Decennia, eeuwen, millennia

Jan Klaasen

€ 4.00

Een originele terugblik op 20 eeuwen geschiedenis, in de vorm van 50 miniaturen waarin steeds een historisch persoon, een bepaalde gebeurtenis of de geboorte van een idee centraal staat. (109 pagina’s)

Woorden schieten tekort

Woorden schieten tekort
Aanvullende antroposofische Woordentolk

L.E.T. ter Knecht

€ 5.00

Antroposofie en humor... ”and never the twain shall meet?”

Bestaan er ook antroposofisch geneigden die de deugd van zelfrelativering hebben ontwikkeld... of willen ontwikkelen?

Voor hen is deze Woordentolk niet alleen dé cadeautip maar ook hét oefenboek bij uitstek!

(paperback, 59 pagina’s)

Van aambeeld naar beeldscherm

Van aambeeld naar beeldscherm

Jan de Laat

€ 6.00

Over techniek en arbeid in opvoeding, onderwijs en samenleving. Hoe vinden we een gezonde verhouding tot de techniek en hoe zou daarop in het onderwijs kunnen worden ingespeeld? (121 pagina’s, in kleur geïllustreerd)

Het oog van de naald

Het oog van de naald

Bernard Lievegoed » meer van deze auteur »

€ 5.00

Dit boek kwam tot stand op basis van een aantal gesprekken van Bernard Lievegoed met Jelle van der Meulen. Lievegoed vertelt over zijn leven en eindigt in het laatste deel met een blik op de actualiteit en de toekomst.

(paperback, 102 pagina’s)

Niemandsland

Niemandsland

Mark Mastenbroek

€ 2.50

In dit boek doet de schrijver verslag van een bijzondere reis: een reis door de wereld van een schilderij. Wat eerst een toevallige samenvoeging van beelden en kleuren lijkt, blijkt bij zorgvuldige beschouwing een innerlijke samenhang te bezitten.

(paperback, 39 pagina’s, met kleurenafbeelding)

Het raadsel van de sfinx

Het raadsel van de sfinx
Kosmische evolutie en menselijke verantwoordelijkheid

Wijnand Mees » meer van deze auteur »

€ 7.00

Over de evolutie, de cultuurperioden, de betekenis van geestelijke wezens hierin en over Christus en de antichrist. Welke krachten werken in de ontwikkeling van de mensheid, op welk punt is de mens aangekomen en waarheen voert de verdere reis?

(paperback, 248 pagina’s)

Om gegronde redenen

Om gegronde redenen
Antroposofie hier en nu

Jelle van der Meulen

€ 7.50

Een persoonlijke getinte zoektocht naar de antroposofie: wat hebben antroposofie en Rudolf Steiner te maken met de wereld die dagelijks op ons afkomt? Jelle van der Meulen gaat op zoek - via de onderwereld van de ziel, via de fantasie en imaginatie. En via menselijke ontmoetingen.

(paperback, 351 pagina’s) Van 19.90 voor 7.50

Van holbewoner tot stadsmens

Van holbewoner tot stadsmens
12.000 jaar cultuurgeschiedenis

Edy de Munck » meer van deze auteur »

€ 6.00

Hoe heeft het menselijk bewustzijn zich door de tijd heen ontwikkeld? Hoe de mens zichzelf, de wereld om zich heen en de wereld van de goden beschouwt, drukt zich steeds uit in de manier waarop de mens zijn leven en zijn omgeving vorm geeft. Architectuur, verhalen of kunstuitingengetuigen daarvan.

In dit boek beschrijft Edy de Munck hoe de mens zich door de tijd heen ontwikkelde tot een zelfstandig denkend wezen; welke betekenis de komst van Christus daarin heeft en datgene wat de toekomst van de mens vraagt.

(paperback, 32 kleurenafbeeldingen, 191 pagina’s) Van 19,90 voor 6,00

Kabouters

Kabouters
Hoe je ze ziet - hoe je ze maakt - hoe je met ze omgaat

Johanna-Veronika Picht

€ 5.00

Een handleiding voor het breien van kleine kabouters. Al naar gelang de plant waarmee ze te maken hebben of de taak die zij vervullen, hebben de kabouters een verschillende kleur.

paperback, 48 pagina’s, met kleurenillustraties. Van 10,00 voor 4,25

De verbondenheid met Rudolf Steiner

De verbondenheid met Rudolf Steiner
Het mysterie van de grondsteenlegging

Sergej O. Prokofieff » meer van deze auteur »

€ 5.00

In deze studie onderzoekt de auteur hoe wij in onze tijd een relatie kunnen krijgen tot de antroposofie en de initiator hiervan, Rudolf Steiner. Uit de inhoud: Drie wegen die leiden tot de antroposofie; Het mysteriegeheim rond de geboorteplek van Rudolf Steiner; Een weg die leidt naar Rudolf Steiner; Rudolf Steiner en het oprichtingsbestuur; De grondsteenlegging van 1923 als mysterie-openbaring; De nieuwe mensengemeenschap; De geest van het Goetheanum; De Kerstbijeenkomst als mysterie van opstanding; De esoterische achtergronden van de elektronische media.

(paperback, 181 pagina’s) Van 17,50 voor 5,00

Meditatie

Meditatie
Leidraad voor het innerlijk leven

Friedrich Rittelmeyer » meer van deze auteur »

€ 6.90

Meditatie verrijkt het innerlijk leven. In dit boek beschrijft Rittelmeyer een eigentijdse zoektocht naar de Christusgeest. Daarbij bescpreekt hij vele bijbelteksten om over te mediteren, met name uit het Johannes-evangelie. D.m.v. voorbeelden en mogelijkheden wordt aangegeven hoe deze meditatie beoefend kan worden. De ’Ik ben’-woorden van Jezus nemen een belangrijke plaats in. ’Ik ben de liefde’. ’Ik ben de waarheid’. ’Ik ben de vrede’. Ook de tegenstellingen tussen Oost en West komen aan de orde.

Van 23,50 voor 6,90

Drieëenheid en drievuldigheid

Drieëenheid en drievuldigheid
Het geheim van de triniteit

Hans-Werner Schroeder » meer van deze auteur »

€ 7.90

Het goddelijke wezen is een drievoudig wezen. Welke zijn die drie en hoe vormen zij een drieëenheid?

(paperback, 175 pagina’s)VAN 22,50 VOOR 8,50.

Een speurtocht naar het geniale

Een speurtocht naar het geniale

Albert Soesman » meer van deze auteur »

€ 14.75

Enkele tientallen jaren hield Albert Soesman zich bezig met het werk van grote kunstenaars, dat van Rembrandt in het bijzonder. Daarbij kwam hij op het spoor van een samenhang tussen de compositie en de voorstelling in het werk van de grote meesters. Verborgen achter de voorstelling gaan verhoudingen (de gulden snede), cirkels, driehoeken e.d. schuil waarbij de grote kunstenaars zodanig werkten dat zij vorm en inhoud tot een hogere eenheid wisten te maken. (252 pagina’s, vele afbeeldingen in kleur en zwartwit)

Gesprekken met Müller (dl.1)

Gesprekken met Müller (dl.1)
In dialoog met natuurwezens

Verena Staël von Holstein » meer van deze auteur »

€ 7.50

Weergave van bijna dagelijkse gesprekken van de schrijfster met één en later meer natuurwezens over vele onderwerpen. De natuurwezens vertellen over hun wereld en over de samenhang van de mens met de wereld van de natuur, de kosmos en de natuurwezens.

(295 pagina’s) Van 24,50 voor 7,50

De mens als klankharmonie van het scheppende wereldwoord

De mens als klankharmonie van het scheppende wereldwoord
Over de samenhang van mens, natuurwezens en kosmos

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 10.00

Het feit dat gnomen, nimfen, elfen en vuurgeesten niet net zo waar te nemen zijn als dieren en planten is alleen eraan toe te schrijven dat de mens in het tegenwoordige ontwikkelingsstadium niet in staat is zijn ziel en geest te ontplooien zonder hulp van zijn fysieke en zijn etherische lichaam.

Over de verbinding van de mens als mikrokosmos met de makrokosmos. 12 voordrachten, met een nawoord van Dick van Romunde. (gebonden, 339 pagina's, met 20 bijbehorende bordtekeningen van Rudolf Steiner in kleur)

IN PRIJS VERLAAGD: van 34,00 voor 10,00

Het karma van de Antroposofische Vereniging

Het karma van de Antroposofische Vereniging

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 4.00

Deze uitgave bevat drie voordrachten, uit de tientallen voordrachten over karma die hij in 1924 hield, die Rudolf Steiner in Arnhem hield en waarin hij spreekt over de karmische achtergronden van de Antroposofische Vereniging, o.m. over de school van Chartres, platonici en aristotelici, het Arabisme en de werkzaamheid van Ahriman.

(paperback, 80 pagina

Het morele en het religieuze in de opvoeding

Het morele en het religieuze in de opvoeding

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 5.00

In deze inleidende voordracht (aangevuld met twee fragmenten), gehouden in Den Haag, schetst Rudolf Steiner het wezen van de mens, de innerlijke ontwikkeling, de verschillende opvoedingsstadia en de rol van het religieuze bij het kind. Uitstekend als inleiding in de vrijeschoolpedagogie.

(paperback, 50 pagina

Opvoeden en onderwijzen als sociale opgave

Opvoeden en onderwijzen als sociale opgave

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 7.50

Over het sociale ideaal van de antroposofische pedagogiek en over de vraag wat er nodig is om aan en met dit ideaal te werken. Het begin ligt in sociale kwaliteiten die een kind zou moeten leren zoals het leert optellen of aftrekken. (163 pagina’s)

De gouden ster

De gouden ster

Wim Veltman » meer van deze auteur »

€ 7.50

Verzamelde artikelen over een veelheid aan onderwerpen, o.a. op het gebied van opvoedkunst, vrijeschool leerstof, cultuurhistorie en antroposofie. 287 pagina’s, met afbeeldingen in kleur en zwartwit.

Je hoofdpijnweg

Je hoofdpijnweg
Hoofdpijn - Migraine - Oefeningen - Psychosomatiek - Achtergronden

Jaap van de Weg » meer van deze auteur »

€ 5.75

Over hoofdpijn en wat er aan te doen. Hoofdpijn komt heel veel voor - en er zijn ook verschillende soorten hoofdpijn. In dit boek behandelt de schrijver de reguliere en de alternatieve kijk op en behandeling van hoofdpijn en gaat ook op zoek naar de psychosomatische benadering en geeft daarbij oefeningen en aangrijpingspunten om zelf wat aan je hoofdpijn te doen.

(Paperback, 120 pagina’s) VAN 16,50 VOOR 5,75

Pure schoonheid

Pure schoonheid
Het Dr. Hauschka concept

Susan West Kurz

€ 6.90

Schoonheid komt van binnen. Het concept achter de tegenwoordig zeer succesvolle Dr. Hauschka cosmetica is dat cosmetica niets anders moet doen dan de eigen krachten van de huid te ondersteunen.

In dit kleurige boek, uitgevoerd in groot formaat en met vele foto

Schepping of evolutie?

Schepping of evolutie?
Strijdvraag zonder strijdpunt

Gerrit Zunneberg » meer van deze auteur »

€ 5.00

Af en toe waait ook in Nederland de discussie weer op: is de wereld door goden geschapen of biedt Darwin’s evolutieleer het antwoord op de vraag naar het ontstaan van de mens?

In dit boek betoogt de schrijver dat deze discussie oppervlakkig is: beter beschouwd is het scheppingsverhaal een geconcentreerde samenvatting van een evolutieproces.

(paperback, 71 pagina’s) VAN 14,90 VOOR 5,00

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  privacy  ·  klantenservice  ·  home