home ABC Antroposofie

Sociale Driegeleding

Mens en wereld

43 boeken, 1-30 getoond op pagina 1/2

12 » 

Driegonaal Aanbieding

Driegonaal Aanbieding
Vrije Schoolonderwijs op de tweesprong?

€ 9.00

Het tijdschrift Driegonaal verschijnt sinds maart 2006 in een aantrekkelijke, kleurige vorm en is het enige antroposofische tijdschrift dat de blik systematisch richt op de sociale driegeleding: het dichterbij brengen van een wereld waarin vrijheid, gelijkheid en broederschap realiteit kunnen worden.

We hebben een setje van drie dubbelnummers samengesteld (verschenen in 2007 en 2008) waarin, naast andere thema’s, het Vrije Schoolonderwijs de rode draad vormt: is het Vrije Schoolonderwijs nog zoals het bedoeld was; sluit het aan op de eisen van deze tijd en wat is de kern waar het om gaat?

(144 pagina’s) VAN 18,00 VOOR 9,00

Driegonaal April 2015

Driegonaal April 2015

€ 7.00

Een nieuw en opnieuw dubbeldik nummer (48 pagina’s) van Driegonaal dat zich volledig richt op de betekenis van Rudolf Steiners sociale gedachtegoed, de sociale driegeleding, voor de wereld van nu.

In dit nummer onder meer artikelen over:

-Apple in China

-Over goud en graan als grondslag voor een gezond geldsysteem

-Thomas Piketty en zijn verkeerde oplossingen voor een werkelijk probleem

-De oorlog van 1914-1918 als kruispunt van de 20e eeuw

Achterstevoren

Achterstevoren
Over het omgaan met het verleden met de blik op de toekomst

Lex Bos » meer van deze auteur »

€ 5.00

In de persoonlijke levensloop kunnen we zó met het verleden omgaan dat het vruchten draagt in de toekomst. Is iets dergelijks ook op maatschappelijk niveau mogelijk? (160 pagina’s)

VAN 18.50 VOOR 5.00

Binnen de perken te buiten

Binnen de perken te buiten
Over het omgaan met grenzen en het vinden van de menselijke maat

Lex Bos » meer van deze auteur »

€ 5.00

In onze tijd hebben we aan de ene kant te maken met grenzeloosheid, aan de andere kant met de behoefte om scherpe grenzen te trekken. In dit boek gaat Lex Bos op zoek naar het vinden van de gulden middenweg tussen deze twee uitersten. Deze zoektocht heeft zowel een individuele als een sociaal-maatschappelijke betekenis.

(141 pagina’s)

VAN 18.50 VOOR 5.00

Onderste boven

Onderste boven
Over hiërarchie, gelijkwaardigheid en dienstverlening in het sociale leven

Lex Bos » meer van deze auteur »

€ 5.00

Dwarse vragen en inzichten bij de wijze waarop de mensheid het samenleven op deze aarde heeft ingericht. Vanuit een sociaal-historische en taalkundige ’aanloop’ ontdekken schrijver en lezer dat het sociale leven ’onderste boven’ moet, met de individuele mens als ijk- en uitgangspunt.

(paperback, 186 pagina’s)

Van 18,50 voor 5,00

Schenken en danken

Schenken en danken
Verwaarloosde kwaliteiten in een wereld van commercie

Lex Bos » meer van deze auteur »

€ 5.00

Schenken en danken lijken alledaagse begrippen. Wie werkelijk de kwaliteit van deze begrippen ontdekt, kan in hen de kwaliteiten ontdekken die vruchtbaar kunnen werken in een wereld die in de greep van de commercie is.

165 pagina’s.

VAN 18.50 VOOR 5.00

Vraagbakens

Vraagbakens
Over de ontwikkeling van een nieuwe vraagcultuur

Lex Bos » meer van deze auteur »

€ 5.00

Diepgaande, heldere behandeling van het stellen van vragen (in individueel en maatschappelijk opzicht). Werkelijke vragen kunnen bakens zijn in de levensloop of in maatschappelijke processen.

(179 pagina’s)

VAN 19.90 VOOR 5.00

De sociale impuls van de antroposofie

De sociale impuls van de antroposofie

Dieter Brüll » meer van deze auteur »

€ 9.75

De sociale ’opdracht’ van de antroposofie krijgt gestalte in vier elementen: de sociologische basiswet, de sociale hoofdwet, het sociale oerfenomeen en de sociale driegeleding. Een basiswerk! (240 pagina’s, in prijs verlaagd)

Vrije School en sociale driegeleding

Vrije School en sociale driegeleding

Dieter Brüll » meer van deze auteur »

€ 4.00

Een praktijkboek voor het werken op basis van de sociale driegeleding in scholen of andere organisaties. (104 pagina’s)

Economische schetsen

Economische schetsen

Christopher H. Budd

€ 12.50

”Niets is meer oneconomisch dan niet te weten wat economie is.”

De moderne economie en de praktijken van de financiële wereld beïnvloeden het lot van de gehele mensheid en bedreigen de toekomst van de aarde. De twijfel over de inrichting van de economie en de rol van het geld groeit. Maar waar groeit het inzicht in een gezonde economie en een vruchtbare rol voor het geld?

Dit boekje biedt een andere benadering van de economie en een heldere blik op de vruchtbare rol die wij het geld kunnen geven. Het biedt de basis voor een economie die werkelijk dienstbaar is aan de mens.

(paperback, 73 pagina’s)

Naar de bronnen van driestromenland

Naar de bronnen van driestromenland
Politieke stromingen: van gemeenschap naar individuele verantwoordelijkheid

Arnold Henny

€ 5.00

De drie politieke hoofdstromen: hun oorsprong en hun plaats in het emancipatieproces van de mens. Tevens biografische hoofdstukken over Augustinus, Machiavelli, Rousseau en Marx en schets van de sociale driegeleding. (228 pagina’s)

De moderne consument

De moderne consument
In een associatieve economie

John Hogervorst » meer van deze auteur »

€ 2.50

Dagelijks hebben we allemaal met de economie te maken en zijn we, vaak zonder het te beseffen, door de economie verbonden met mensen van over de hele wereld. Hoe wij in de economie staan en welke keuzes we daarin maken, zijn van wezenlijk belang! De keuzes die wij als consument maken hebben gevolgen, voor andere mensen en voor de aarde. In deze brochure gaat het over de moderne economie en de rol van de bewuste consument.

(16 pagina’s)

Op weg naar vrijheid, gelijkheid, broederschap

Op weg naar vrijheid, gelijkheid, broederschap

John Hogervorst » meer van deze auteur »

€ 3.00

”Dat wat we ’toekomst’ noemen is een wonderlijk iets. Het bestaat namelijk niet, of nog niet, maar leeft wel. De toekomst leeft in de wereld van het mogelijke en het mogelijke wacht erop door de mens aangeraakt, opgenomen en verwerkelijkt te worden.

De wereld van het mogelijke kunnen we binnengaan door ons denken te richten op dat wat mogelijk is en op dat wat wij willen.”

Ook als het gaat over een wereld waarin mensen in vrijheid, gelijkheid en broederschap samen leven.

Minibrochure, 28 pagina’s, met afb. in kleur

Rudolf Steiner, revolutionair

Rudolf Steiner, revolutionair
Zonder revolutie

John Hogervorst » meer van deze auteur »

€ 4.75

Het is nauwelijks bekend dat Rudolf Steiner op sociaal gebied inzichten had die indien ze ernstig genomen zouden worden tot een heel andere samenleving zouden leiden. Ze zouden vrijheid, gelijkheid en broederschap dichterbij brengen.

In deze brochure gaat het over Rudolf Steiner als wereldverbeteraar en wordt duidelijk dat een sterk sociaal en maatschappelijk engagement steeds deel van zijn werken is geweest.

(ABC Wegwijzer 13, brochure, met afb, 24 pagina’s)

Sociale driegeleding

Sociale driegeleding
Wat, hoe & waarom

John Hogervorst » meer van deze auteur »

€ 15.00

Een bundel met 62 artikelen over sociale driegeleding. Met een aantal inleidende artikelen; artikelen die aspecten van de driegeleding uitwerken en verdiepen, en met korte artikelen die aan de hand van actuele onderwerpen laten zien hoe je vanuit het perspectief van de sociale driegeleding naar de vraagstukken van deze tijd (in economie, politiek, onderwijs e.d.) kunt kijken. Daarmee wordt geïllustreerd hoe een begrip van de sociale driegeleding vaste grond onder de voeten biedt voor wie wil begrijpen wat in deze tijd leeft.

(paperback, 243p)

Vrije School op de tweesprong

Vrije School op de tweesprong
Waar blijft het eigene van de Vrije School?

John Hogervorst (red.) » meer van deze auteur »

€ 14.50

Hoe is het anno 2008 met de kwaliteit van het Vrije Schoolonderwijs in Nederland? Aan de ene kant klinkt de roep om een vernieuwing van het onderwijs in het kader van een aanpassing aan de eisen van deze tijd. Aan de andere kant leeft de wens om te behouden wat er is - maar dreigen Vrije Schoolgewoonten en - inzichten sleets te worden. Hoe kan de Vrije School in dit spanningsveld een koers uitzetten en de verbinding met de eigen wortels in stand houden?

Een bundel met artikelen en teksten van Martin van den Broek, Dieter Brüll, Christine Gruwez, John Hogervorst, Monique Wortelboer en Rudolf Steiner. (paperback, 84 pagina’s)

Bronnen van sociale kunst

Bronnen van sociale kunst

Leo de la Houssaye » meer van deze auteur »

€ 12.00

Samenwerken en samenleven zijn in de moderne tijd alsmaar moeilijker geworden. Wat voorheen als vanzelf ging, moet nu bewust gevormd en gedaan worden.

Om spanningen te overwinnen, patstellingen te doorbreken - om in het algemeen vruchtbaar te kunnen handelen in het sociale leven is feitelijk iets nodig dat we sociale kunst kunnen noemen.

In dit bijzondere boekje gaat de schrijver op deze thematiek in en geeft aan hoe we sociale kunst kunnen (be)oefenen.

(paperback, 92 pagina’s)

In verbinding met de wereld

In verbinding met de wereld
Bespiegelingen op het water van Gent

Luuk Humblet

€ 14.75

Een week lang in het midden van de historische stad Gent, op het water en afgezonderd. Zó kwam dit dagboek tot stand waarin Luuk Humblet - juist door het wegvallen van de alledaagse verbinding met zijn stad, zijn geliefden, zijn dagelijkse bezigheden - beschrijft wat in hem leeft. Dat levert prachtige bespiegelingen op, eerlijk en puur verwoord, over de historie van Gent, solidariteit en economie, de idealen vrijheid, gelijkheid en broederschap, en meer.

(paperback, met zwartwit foto’s) 107 pagina’s

Complementaire geneeskunde: universitaire geneeskunde

Complementaire geneeskunde: universitaire geneeskunde

Helmut Kiene » meer van deze auteur »

€ 7.50

Wetenschappelijk onderbouwde weerlegging van de quasi-wetenschappelijke argumenten tegen de zgn. alternatieve geneeswijzen en een pleidooi voor een gebied van wetenschap en gezondheidszorg zonder staatsbemoeienis. (214 pagina’s)

Van aambeeld naar beeldscherm

Van aambeeld naar beeldscherm

Jan de Laat

€ 6.00

Over techniek en arbeid in opvoeding, onderwijs en samenleving. Hoe vinden we een gezonde verhouding tot de techniek en hoe zou daarop in het onderwijs kunnen worden ingespeeld? (121 pagina’s, in kleur geïllustreerd)

Vrijheid, gelijkheid en broederschap

Vrijheid, gelijkheid en broederschap
Grondslagen voor de maatschappij van morgen

Arjen Nijeboer

€ 13.75

De drie idealen van de Franse Revolutie leven bewust of onbewust in ieder mens, als oerbeelden voor het sociale leven. In de sociale driegeleding hebben deze drie idealen elk hun eigen gebied: vrijheid in het geestesleven, gelijkheid in het rechtsleven, broederschap in de economie. In deze uitgave wordt de sociale driegeleding helder beschreven en worden vervolgens verschillende actuele vraagstukken vanuit het perspectief van de sociale driegeleding behandeld.

(paperback, 107 pagina’s)

Geld verbindt de BD-Voedselketen

Geld verbindt de BD-Voedselketen

Jan Saal » meer van deze auteur »

€ 2.50

Door de moderne economische ontwikkelingen is geld steeds meer het instrument voor wederkerigheid geworden. Door het betalen van de prijs die een product of dienst kost, wordt de wederkerigheid vervuld. Geld is daarmee een fantastisch instrument geworden, dat wereldwijd deze wederkerigheid kan verzorgen. Dit instrument werkt echter niet geheel zelfstandig, zoals overigens geen enkel instrument. De mens zal steeds sturend aanwezig moeten zijn, om een goede werking van het geld te waarborgen.

(Brochure, 20 pagina’s)

Leiden vanuit de toekomst

Leiden vanuit de toekomst
Van ego-systeem naar eco-systeem

Katrin Kaufer & Otto Scharmer

€ 35.00  ‹ geen verzendkosten!

De mensheid verkeert in een fase waarin de bakens verzet moeten worden. De auteurs beschrijven eerst de meervoudige crisis waarin de wereld verkeert en geven aan welke koerswijziging nodig is: vernieuwers en leiders zouden moeten besluiten en inspireren vanuit een besef van het welzijn van het geheel in plaats van het welzijn van het individu: van ego-systeem naar eco-systeem.

(paperback, 291 pagina’s)

Wat is sociale driegeleding?

Wat is sociale driegeleding?

Peter Schilinski

€ 4.00

Tien heldere en zeer begrijpelijke opstellen over de verschillende aspecten van de sociale driegeleding, vormen samen een goede inleiding. Over een andere economie, vrijheid van onderwijs, democratie en meer.

(63 pagina’s)

Antroposofie en het praktische leven

Antroposofie en het praktische leven

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 13.50

Antroposofie wijst de mens de weg om thuis te raken in de spirituele wereld - maar daar blijft het niet bij: inzichten uit de spirituele wereld kunnen door de mens ’naar beneden worden gehaald’ en niet alleen worden begrepen maar ook in woord en daad concreet worden in ons leven en werken. In twee voordrachten, die in Den Haag werden gehouden, beschrijft Rudolf Steiner hoe en waarom de antroposofie het spirituele door en door praktisch wil maken.

(paperback, 88 pagina’s)

Beter!

Beter!
21 opstellen voor de wereld van morgen

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 17.50

Deze bundel bevat 21 door Rudolf Steiner geschreven artikelen waarin hij, naar aanleiding van de actuele gebeurtenissen in de jaren na de eerste wereldoorlog, doordringt tot de kern van wat nodig is om tot een samenleving te komen waarin mensen zich in vrijheid kunnen ontwikkelen; waarin democratie geen wassen neus maar werkelijkheid is en waarin de economie dienstbaar is aan de mens, in plaats van andersom. De teksten zijn van een verbluffende actualiteit en kernachtigheid en maken duidelijk wat er nodig is om aan een betere wereld mee te bouwen.

(paperback, 166 pagina’s)

De kernpunten van het sociale vraagstuk

De kernpunten van het sociale vraagstuk

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 27.50  ‹ geen verzendkosten!

Hét basiswerk over Rudolf Steiners visie op een gezonde samenleving: de sociale driegeleding. Hoe we kunnen werken aan een situatie die krachten en kwaliteiten in de samenleving hun juiste plaats biedt. (Serie Werken en Voordrachten, gebonden, 223 pagina’s)

Economie

Economie
De wereld als één economie

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 25.00  ‹ geen verzendkosten!

De thema’s die Rudolf Steiner in zijn ’cursus economie’ behandelde als voorbeeld of nadere uitwerking van zijn geheel nieuwe benadering van de economie, zijn van een verbluffende actualiteit en relevantie. Eerlijke prijsvorming, de verschillende kwaliteiten van geld, het scheppen van een organische geldkringloop, samenwerken in plaats van concurreren, het beheer van grond en bodemschatten, de rol van de consument, geldschepping, arbeid en inkomen: al deze vraagstukken komen aan bod en verschijnen hier in een samenhang die een basis biedt voor een samenleving waarin vrijheid, rechtvaardigheid en solidariteit geen loze kreten maar leidende en praktische principes zijn.

Dit basiswerk laat zien hoe een andere, menselijke economie mogelijk is.

Met noten, voor- en nawoord. (paperback met flappen, 317 pagina’s)

Het lichtbaken van 1917

Het lichtbaken van 1917
Schets van de drieledigheid ...

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 15.00

Schets van de drieledigheid van de mens. Ontwerp voor de driegeleding van de samenleving.

Een eeuw geleden, in 1917, formuleerde Rudolf Steiner voor het eerst de drieledigheid van de mens (een vraagstuk waarop hij 30 jaar lang had ’gestudeerd’) én de sociale driegeleding: Steiners visie op de sdamenleving. Deze uitgave bevat de eerste teksten waarin Rudolf Steiner deze belangrijke pilaren in zijn ’drieledig denken’ voor het eerst beschreef: eenfragment uit Von Seelenrätseln en de tekst van de twee zgn ’driegeledingsmemoranda’. Het geheel is voorzien van een uitvoerige inleiding door Wilbert Lambrechts. (paperback, 117p)

Het sociale vraagstuk

Het sociale vraagstuk

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Deze uitgave bevat de drie artikelen (uit 1905) waarin Rudolf Steiner de sociale hoofdwet introduceerde: een sociale wetmatigheid die ons aangeeft langs welke weg we in het sociale leven het egoïsme te boven kunnen komen.

(paperback, 51 pagina’s)

12 » 

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  privacy  ·  klantenservice  ·  home