home ABC Antroposofie

Politiek

Mens en wereld

16 boeken op deze pagina

Naar de bronnen van driestromenland

Naar de bronnen van driestromenland
Politieke stromingen: van gemeenschap naar individuele verantwoordelijkheid

Arnold Henny

€ 5.00

De drie politieke hoofdstromen: hun oorsprong en hun plaats in het emancipatieproces van de mens. Tevens biografische hoofdstukken over Augustinus, Machiavelli, Rousseau en Marx en schets van de sociale driegeleding. (228 pagina’s)

Samenwerken in de economie

Samenwerken in de economie
Rudolf Steiner over associaties

Rudolf Isler (red.)

€ 8.50

Om tot een gezonde economie te komen is het noodzaak dat het algemeen belang, en niet het eigenbelang, centraal komt te staan. Daartoe zouden nieuwe vormen van samenwerking in de economie geschapen moeten worden: de associaties. Welke taken hebben deze associaties en hoe kunnen ze werkelijkheid worden?

Rudolf Isler maakte een samenstelling van tekstfragmenten van Rudolf Steiner die hij inleidt en met elkaar verbindt.

(pocket, 81p)

Ecologie en wet

Ecologie en wet

Fridjof Capra & Ugo Mattei

€ 28.50  ‹ geen verzendkosten!

- Naar een nieuwe balans tussen, recht, ecologie en samenleving

Waarom is het zo dat we handelen alsof de natuur bezit is en geëxploiteerd kan worden?

Recht en economie brengen het milieu, en daarmee de mensheid, aan de rand van de afgrond. De auteurs houden een helder en gefundeerd betoog waarin ze niet alleen laten zien dat de mens vroeger heel anders omging met de natuur en natuurlijke bronnen, maar dat het nog steeds mogelijk is een andere weg in te slaan.

(paperback, 263 pagina´s)

Kwintetten

Kwintetten

Jan Saal (e.a.)

€ 8.50

Een spel, gebaseerd op kwartet, waarin de spelers leren dat duurzaamheid te maken heeft met samenwerken en niet met concurreren. Al spelend leer je op een andere manier kijken naar geld en de rol van geld in de samenleving.

Leiden vanuit de toekomst

Leiden vanuit de toekomst
Van ego-systeem naar eco-systeem

Katrin Kaufer & Otto Scharmer

€ 35.00  ‹ geen verzendkosten!

De mensheid verkeert in een fase waarin de bakens verzet moeten worden. De auteurs beschrijven eerst de meervoudige crisis waarin de wereld verkeert en geven aan welke koerswijziging nodig is: vernieuwers en leiders zouden moeten besluiten en inspireren vanuit een besef van het welzijn van het geheel in plaats van het welzijn van het individu: van ego-systeem naar eco-systeem.

(paperback, 291 pagina’s)

De essentie van duurzaamheid

De essentie van duurzaamheid
Gedrag én bewustzijn

Nathalie van der Bogt (e.a.)

€ 14.95

Om te komen tot een duurzame, voor de toekomst bestendige samenleving zijn modellen, ideeën en praktisch bruikbare instrumenten nodig. Dit boek begint ergens anders: bij de verandering in ons bewustzijn die aan dit alles vooraf moet gaan.

In dit boek wordt onderzocht waarom maatschappelijke verandering zo taai is en wat in ons bewustzijn gewekt kan worden om tot duurzaam handelen te komen.

(paperback, 174 pagina’s)

Tuinen van overvloed

Tuinen van overvloed
Permacultuur als inspiratie voor een duurzaam leven op aarde

Fransje de Waard

€ 14.95

Als we op een gezonde, duurzame manier met de aarde omgaan is er genoeg voor iedereen. In dit boek wordt beschreven hoe je heel concreet kan bijdragen aan een duurzame en ecologische verantwoorde manier van leven. Daarin gaat het allereerst om het omgaan met de natuur en het, ook in je eigen tuin, kweken van ’eetbare natuur’. Maar in het verlengde daarvan liggen zaken als het vormen van sociale verbanden in je wijk, in de stad, op het werk om samen bij te dragen aan een sociale en duurzame samenleving.

(paperback, 240 pagina’s, met afb. in kleur en zwartwit)

Een vorm van beschaving

Een vorm van beschaving

Klaas van Egmond

€ 24.90  ‹ geen verzendkosten!

"Wie zicht wil krijgen op de maatschappelijke en culturele achtergronden van het duurzaamheidsvraagstuk, moet dit boek lezen." (Herman Wijffels)

De mensheid kan niet blindelings doorlopen op de route die zij gekozen heeft. De wal zal het schip keren. In dit boek geeft de schrijver een visie op de vele vraagstukken waarvoor de mensheid zich geplaatst zien; hij toont hun onderlinge verbinding én laat zien hoe wereldbeelden verbonden zijn met de richting die de samenleving gaat. Vervolgens schetst hij de contouren van een nieuw wereldbeeld dat perspectief biedt op een een globale samenleving gebaseerd op menselijkheid en kwaliteit van leven.

(paperback, 294 pagina’s)

Dit kan niet waar zijn

Dit kan niet waar zijn
Onder bankiers

Joris Luyendijk

€ 19.99

Behoeft geen toelichting: het ’huiveringwekkende’ (Volkskrant) verslag van Luyendijks inkijkje in de wereld van de bankiers. Hebben ze iets geleerd van de financiële crisis? Is ons financiële systeem toekomstbestendig?

(paperback, 208 pagina’s)

In gesprek met mijzelf

In gesprek met mijzelf

Nelson Mandela

€ 4.99

Een samenstelling van teksten uit het persoonlijk archief van Nelson Mandela, waaronder fragmenten uit dagboeken, brieven, kladblokken en persoonlijke gesprekken. Zij geven een beeld van eens mens die in de 20e eeuw als weinig anderen hoop en integriteit belichaamde.

(paperback, 431p) Van 12,50 voor 5,00

Ubuntu

Ubuntu
Stroom van het bestaan als levensfilosofie

Mogobe Ramose

€ 19.99

Het leven is een continue stroom waarin steeds naar een evenwicht wordt gezocht - dat is de kern van de ubuntu-filosofie.

Dit werk wordt algemeen gezien als het standaardwerk over deze Afrikaanse filosofie, die bijvoorbeeld ook Nelson Mandela inspireerde en beschrijft hoe ubuntu doorwerkt in politiek, geloof, het omgaan met elkaar en met de aarde.

(paperback, 208p)

Niet alles is te koop

Niet alles is te koop
De morele grenzen van marktwerking

Michael J. Sandel

€ 12.50

De economie zoals die is heeft de neiging zich uit te spreiden over alle gebieden van de samenleving. En datgene waar de economie zich mee bezig houdt, wordt dan iets waarmee geld verdiend moet worden.

In dit boek toont de schrijver hoe het principe van de marktwerking overal binnendringt en hoe dit uitwerkt - en opent de discussie over het stellen van grenzen aan de economie.

(paperback, 240 pagina’s)

Het digitale proletariaat

Het digitale proletariaat

Hans Schnitzler

€ 16.90

Een kritisch betoog over de sociale en maatschappelijke gevolgen van de ’digitale revolutie’. Het gebruik van digitale technologie leidt tot verregaande veranderingen in allerlei gebieden van het leven, waaronder ook in de menselijke privésfeer. Nog dieper zelfs: tot in ons bewustzijn dringen de gevolgen van de moderne technologie door. We dreigen, zegt de schrijver, handelingsonbekwaam te worden en raken de verbinding met delen van het leven en de werkelijkheid kwijt.

(paperback, 175 pagina’s)

Hoe kun je de lucht bezitten?

Hoe kun je de lucht bezitten?
De rede van Seattle

Opperhoofd Seattle

€ 9.95

Hoe kun je de lucht, de aarde, de zee bezitten?

Dat is een vraag die uit de wijsheid van een kind zou kunnen voortkomen en waarop eigenlijk géén goed antwoord mogelijk is. Deze ernstige vraag, die een groot vraagteken plaatst bij het fundament van de westerse leefwijze, werd gesteld in de beroemde rede van het indianen opperhoofd Seattle in de 19e eeuw. In deze uitgave zijn drie versies van deze rede samengebracht.

(paperback, 95 pagina’s)

Waar komen we vandaan? Waar willen we naartoe?

Waar komen we vandaan? Waar willen we naartoe?
Met een originele benadering van onze voorouders en een blik op vandaag en morgen

Bruno Skerath » meer van deze auteur »

€ 25.00  ‹ geen verzendkosten!

Een fascinerend boek over de wortels en de ontwikkeling van het deel van Europa dat de schrijver West-Rijnland noemt, het gebied waar Nederland, België, Luxemburg en delen van Frankrijk en Duitsland toe behoren. Een originele, door de antroposofische geesteswetenschap bevruchte kijk op onze eigen geschiedenis en op de actuele situatie.

(paperback, 391 pagina’s)

Gaia logica

Gaia logica
Een nieuwe manier om met de aarde om te gaan

Kees Zoeteman

€ 7.90

Een visie op actuele vragen rondom duurzaamheid en het milieu vanuit spirituele gezichtspunten. Dat wat in de antroposofie etherkrachten worden genoemd, moet nu, volgens de auteur, wetenschappelijk onderzocht worden; dat kan vruchtbaar zijn voor een duurzame oplossing van verschillende milieuproblemen. Bovendien signaleert de schrijver een verbinding tussen het innerlijk leven van de mens en de uitdagingen die zich vanuit de leefomgeving dringend aandienen.

(240 pagina’s, met illustraties in kleur en zwart) VaN 28,50 VOOR 7,90

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  privacy  ·  klantenservice  ·  home