home ABC Antroposofie

Meditatie - antroposofie

Innerlijke verdieping

31 boeken op deze pagina

Meditatieve spreuken voor iedere dag

Meditatieve spreuken voor iedere dag

Adam Bittleston » meer van deze auteur »

€ 5.25

Mooi gebonden boekje met ruim veertig meditatieve spreuken, voor de dagen van de week, het jaarverloop e.d.

(Gebonden, 64 pagina

Het achtvoudige pad

Het achtvoudige pad
Een scholingsweg voor therapeuten, opvoeders, verpleegkundigen en verzorgenden

Joop van Dam » meer van deze auteur »

€ 12.50

Het werken met de stappen van het achtvoudig pad kan uitgroeien tot een rijke bron van zelfopvoeding en -scholing. Joop van Dam heeft gedurende vele jaren en met vele groepen met het achtvoudig pad gewerkt en heeft de essentie van dit werk in dit kleine, prachtig uitgegeven boekje neergelegd, met een bijzonder oog op degenen die in zorg of onderwijs werkzaam zijn.

(gebonden, 59 pagina’s, met kleurenillustraties)

Het zesvoudige pad

Het zesvoudige pad
Basisoefeningen voor spirituele ontwikkeling

Joop van Dam » meer van deze auteur »

€ 11.00

Zes oefeningen die in het dagelijkse leven evenwicht en slagvaardigheid stimuleren. (96 pagina’s)

Praktische oefeningen voor een innerlijke ontwikkeling (31)

Praktische oefeningen voor een innerlijke ontwikkeling (31)
(nr 31)

Roel den Dulk » meer van deze auteur »

€ 5.00

Een eigentijdse benadering van zes belangrijke oefeningen op het pad van persoonlijke ontwikkeling, nuchter, concreet en persoonlijk beschreven. (58 pagina’s)

Het twaalfvoudig pinkstermysterie

Het twaalfvoudig pinkstermysterie
Meditaties over geometrische figuren

Stefan Lubienski » meer van deze auteur »

€ 5.70

Voordracht (met voorwoord, korte levensbeschrijving, toelichting) over verleden, heden en toekomst van kosmos en aarde in het licht van het pinkstermysterie.

(brochure, 46 pagina’s)

Meditatie in het dagelijks leven

Meditatie in het dagelijks leven

Stefan Lubienski » meer van deze auteur »

€ 10.20

Drie voordrachtsteksten over mediteren, een aantal meditatie-oefeningen met toelichten en een beschouwing over de belemmeringen om tot mediteren te komen.

(paperback, 71 pagina’s)

Mens en kosmos

Mens en kosmos
Beschouwingen over de occulte weg en haar kosmische samenhang

Stefan Lubienski » meer van deze auteur »

€ 18.00

De innerlijke scholingsweg in relatie tot de makrokosmos en gerelateerd aan het esoterisch christendom. Het boek bestaat uit de volgende drie delen:

De ontwikkeling van mens en kosmos

De passieweg van Christus

Zeven meditatieve houdingen van de ziel.

(paperback, 171 pagina’s)

Aanschouwen van het denken

Aanschouwen van het denken

Mieke Mosmuller » meer van deze auteur »

€ 14.50

Het denken in zijn ware vorm, vormt de brug naar de werkelijkheid van de geestelijke wereld. Daarvoor is het wel nodig dat we ons ’gewone denken’ oefenend omvormen tot een nieuw denken.

Over het belang van dit denken gaat deze beschouwing.

(gebonden uitgave, 52 pagina’s)

Meditatie

Meditatie

Mieke Mosmuller » meer van deze auteur »

€ 18.10

"Meditatie is opstaan in de activiteit van het denken. Die kracht brengt vrijheid, levenslust en gezondheid voor het individu, maar tevens een verlangen naar en een verwerkelijking van de hoogste deugd: de menselijke goedheid."

In dit boek beschrijft de auteur heel concreet hoe je kunt mediteren, op basis van de aanwijzingen die Rudolf Steiner daarvoor gaf.

(gebonden uitgave, 132 pagina’s)

Waarom zou ik mediteren?

Waarom zou ik mediteren?

Mieke Mosmuller » meer van deze auteur »

€ 17.50

Een vorm van niet tevreden zijn met het leven duidt op een overschot aan krachten... die kunnen worden ingezet om te mediteren. De schrijfster beschrijft hoe je daarmee een serieus begin kan maken.

(gebonden, 158 pagina’s)

Meditatie

Meditatie
Leidraad voor het innerlijk leven

Friedrich Rittelmeyer » meer van deze auteur »

€ 6.90

Meditatie verrijkt het innerlijk leven. In dit boek beschrijft Rittelmeyer een eigentijdse zoektocht naar de Christusgeest. Daarbij bescpreekt hij vele bijbelteksten om over te mediteren, met name uit het Johannes-evangelie. D.m.v. voorbeelden en mogelijkheden wordt aangegeven hoe deze meditatie beoefend kan worden. De ’Ik ben’-woorden van Jezus nemen een belangrijke plaats in. ’Ik ben de liefde’. ’Ik ben de waarheid’. ’Ik ben de vrede’. Ook de tegenstellingen tussen Oost en West komen aan de orde.

Van 23,50 voor 6,90

De glasvensters van het Goetheanum

De glasvensters van het Goetheanum
(ABC Wegwijzer 12)

Jonas van der Sloot

€ 4.75

De glasvensters van het Goetheanum worden in deze ABC Wegwijzer beschreven als een toegang tot de spirituele wereld. Met behulp van ons dagelijks bewustzijn kunnen we via de vensters naar binnen én naar buiten kijken - ook in spirituele zin. Jonas van der Sloot neemt de lezer mee voor een ’rondleiding’ langs de vensters. Natuurlijk prachtig in kleur geïllustreerd.

(brochure, 24 pagina’s)

Jaarfeesten

Jaarfeesten
ABC Wegwijzer 11

Samuel Jonas van der Sloot » meer van deze auteur »

€ 4.75

In de serie ABC Wegwijzers: een beknopte inleiding, rijk van inhoud, die een innerlijke vernieuwende manier van omgaan met de jaarfeesten beschrijft. Hoe kun je het bijzondere, het krachtgevende, het spirituele dat achter de jaarfeesten ligt benaderen en in jezelf opwekken?

Dáárover gaat deze ABC Wegwijzer die in zijn beknoptheid een wereld ontsluit.

(brochure, 24 pagina’s, met illustraties in kleur)

Antroposofische weekspreuken

Antroposofische weekspreuken

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 19.50

De 'weekspreuken' bieden een weg om de gang van het jaar op een diepere manier te beleven; om te proeven wat in het jaarverloop leeft en om jezelf daarin terug te vinden.

Hardcover, gebonden, klein formaat, vertaald door Roel Munniks, tweetalig (Duits-Nederlands), 127p

De grondsteen en zijn ritmen

De grondsteen en zijn ritmen

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 14.00

Deze verzorgde uitgave, met bordtekeningen, bevat de teksten die Rudolf Steiner sprak tijdens de heroprichting van de Antroposofische Vereniging in 1923. In de zogenoemde grondsteenspreuk vatte hij in de kern de hele antroposofie samen. Deze uitgave bevat de bespreking en toelichting die Rudolf Steiner op deze spreuk gaf, naast de spreuk zelf natuurlijk.

(paperback, 78p)

De weg tot inzicht in hogere werelden

De weg tot inzicht in hogere werelden

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 22.50  ‹ geen verzendkosten!

Hét basiswerk over de innerlijke scholingsweg: voorwaarden, voorbereidingen, praktische gezichtspunten, oefeningen, stadia e.d.

(Serie Werken en Voordrachten) gebonden, 212 pagina’s.

Esoterische scholing

Esoterische scholing

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50  ‹ geen verzendkosten!

Esoterische voordrachten, destijds in besloten kring gehouden, en teksten (o.m. brieven) over de esoterische scholingsweg. De zijn bedoeld om esoterische leerlingen zo exact mogelijk te informeren over oefeningen, mogelijkheden en moeilijkheden op de scholingsweg.

(Serie Rudolf Steiner Werken en Voordrachten, Nieuwe Reeks - met Aantekeningen, Nawoord e.d.)

Gebonden, 303 pagina’s) (een keuze uit GA 264, 266/I, 266/II, 266/III, 267 en 268)

Gedichten, spreuken, meditaties

Gedichten, spreuken, meditaties

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50  ‹ geen verzendkosten!

Bevat spreuken, gedichten en meditaties - betreffen bijv. de samenhang van mens en natuur, mens en kosmos, het jaarritme, zelfkennis en meer. Opgenomen zijn ook: de Grondsteenspreuk, de Weekspreuken, spreuken voor zieken en gestorvenen.

(Serie werken en Voordrachten, gebonden, 247 pagina

Meditatie

Meditatie

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50  ‹ geen verzendkosten!

Deze uitgave bevat enkele ’standaardteksten’ van Rudolf Steiner over het mediteren:

In Een weg naar zelfkennis (GA 16) beschreef hij acht meditaties en hun achtergronden en bovendien instructies voor het mediteren;

De drempel van de geestelijke wereld is een beschrijving van de spirituele ontwikkelingsweg waarlangs meditatie kan voeren, en over de geestelijke wezens die langs deze weg te ontmoeten zijn (GA 17);

in Imaginatie - inspiratie - intuïtie behandelt Steiner de drie treden van de inwijdingsweg.

(Gebonden, serie Werken en Voordrachten, 272 pagina’s)

Meditatie

Meditatie
Wezen en techniek

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Twee voordrachten over het mediteren. Hoe doe je het en wat is daarvoor nodig? Waarom doe je het en wat bewerkt het?

(paperback, 65 pagina’s)

Meditaties op de Grote Arcana van de Tarot (I)

Meditaties op de Grote Arcana van de Tarot (I)
Hermetisme en Christendom, een verkenningstocht

Valentin Tomberg » meer van deze auteur »

€ 25.00  ‹ geen verzendkosten!

Een bijzonder en indrukwekkend werk waarin de zgn Grote Arcana, de grote geheimen van de Tarot besproken worden. In 22 brieven komen de 22 tarotkaarten aan bod. Daarmee worden 22 diepgravende beschouwingen geboden, die tegelijkertijd 22 oefeningen vormen om 22 innerlijke stappen van ontwikkeling te zetten. In een pure en heldere schrijfstijl worden kennis en inzichten uit eeuwenoude tradities van christendom, hermetisme, magie en filosofie samengebracht.

Dit deel is het eerste van de driedelige uitgave en bevat de eerste acht brieven.

(paperback met flappen, 301p)

Kleurmeditatie

Kleurmeditatie

Kees Veenman

€ 24.00  ‹ geen verzendkosten!

Kleuren kan je niet alleen zien, maar ook beluisteren en horen. Meer algemeen: kleur valt veel intenser te beleven dan we doorgaans in het dagelijks leven doen. In dit boek wordt aan de hand van experimenten en voorbeelden beschreven hoe je tot een intensieve beleving van de wereld van de kleuren kunt komen.

(paperback, 200 pagina’s, met afb. in kleur)

Achter de sluier

Achter de sluier
Van oefening naar meditatie

Jaap van de Weg » meer van deze auteur »

€ 16.50

Meditatie: hoe en waarom. Met vele oefeningen en invalshoeken. (176 pagina’s, met kleurenafb.)

Meditatie

Meditatie

Arthur Zajonc

€ 19.90

Over meditatie is veel geschreven. Dit boek is echter een bijzonderheid: het biedt vele oefeningen; het geeft het mediteren een ruime en zinvolle context en bevat ook nog veel inspirerende gedachten en ervaringen om het mediteren actief vol te houden.

(Paperback, 222 pagina’s)

Vrede begint bij jezelf

Vrede begint bij jezelf

Thich Nhat Hanh

€ 6.90

Om vrede uit te dragen moet je eerst vrede in jezelf vinden. Om innerlijke vrede te bereiken moet je het verleden en de toekomst loslaten, en leven in het hier-en-nu. Aldus Thich Nhat Hanh.

Dat deze theorie ook echt werkt, bewijst de auteur in de praktijk. Hij helpt Palestijnen en Israëli’s bij hun conflicten. In retraites leren ze naar elkaar te luisteren zonder elkaar te veroordelen, oefenen ze aandacht, diepe ontspanning. Zo begint de verandering van een land bij het individu, en gloort er hoop voor het Midden-Oosten.

(gebonden, 174 pagina’s) Van 19,25 voor 6,90

Één ding tegelijk

Één ding tegelijk

Rick Hanson » meer van deze auteur »

€ 14.95

52 eenvoudige oefeningen voor een echt boeddhabrein.

In 5 hoofdstukken beschrijft de auteur 52 oefeningen om voor jezelf te zorgen;van het leven te genieten; je vermogens te ontwikkelen; betrokken te zijn bij de wereld en om innerlijke vrede te ontwikkelen.

Toegankelijk en inspirerend geschreven.

(pocketuitgave, 255 pagina’s)

Jezus volgen

Jezus volgen
Klein dagboek

Thomas a Kempis » meer van deze auteur »

€ 9.90

Dit boekje bevat 365 aforismen uit het werk van Thomas a Kempis. Wie ze ter meditatie leest, merkt dat zijn woorden getuigen van praktische vroomheid en nuchtere bemoediging.

De aforismen zijn gekozen uit De navolging van Christus, Alleenspraak der ziel en andere geschriften.

(Gebonden uitgave, klein formaat)

Zo bidt de mensheid

Zo bidt de mensheid
Een universele benadering

Wladimir Lindenberg » meer van deze auteur »

€ 6.00

Een inspirerende beschrijving van de vele verschillende, maar toch ook weer aan elkaar verwante manieren waarop in de verschillende religieuze tradities de mens zich verbindt met het hogere, door middel van gebed en meditatie. Onder meer oud-Chinese, Joodse, Indiaanse, boeddhistische en christelijke tradities, meditatievormen en gebeden passeren de revue.

Van 14,95 voor 6.00

Laatste exemplaren!

Nu even stil

Nu even stil
Eerste hulp bij overmatig denken

Jan Prins

€ 14.99

Gebaseerd op zijn eigen levensloop, beschrijft de auteur hoe je een ’overgang’ kunt maken; een overgang vanuit het moderne, gespleten en jachtige bestaan naar een leven met innerlijke aandacht en rust.

(gebonden uitgave, 176 pagina’s)

Samen met de ander

Samen met de ander
Teksten en gebeden

Christian Morgenstern en Rudolf Steiner

€ 5.00

Teksten en gebeden om in de loop van de dag mee te leven. Ze bieden steun, troost en kracht. (gebonden, 65 pagina’s)

Van 13,90 voor 5,00

Innerlijke ontwikkeling

Innerlijke ontwikkeling
En de christelijke rozenkruisers-weg

Valentin Tomberg » meer van deze auteur »

€ 14.50

Een klein maar bijzonder werk van Valentin Tomberg. Het gaat om een serie van zeven voordrachten die hij in 1938 in Rotterdam hield. Met het thema ’innerlijke ontwikkeling’ als rode draad, spreekt hij onder meer over de nieuwe Michaëlsgemeenschap, meditatie, de christelijke rozenkruisersmethode, de occulte proeven en de levensloop van Rudolf Steiner als christelijk ingewijde.

(paperback, 116 pagina’s)

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  privacy  ·  klantenservice  ·  home