home ABC Antroposofie

Gnosis

Innerlijke verdieping

18 boeken op deze pagina

Levend in de eenvoud van Christus

Levend in de eenvoud van Christus
Een bloemlezing

Jakob Boehme

€ 18.00

Boehme (1575-1624) tracht ons deelgenoot te maken van zijn eigen diepste, innerlijke bevindingen, o.a. over het verschil tussen de verborgen wil Gods en die van de mens. Christus, zo zegt Boehme geheel volgens de hermetische principes, kan in de mens gevonden worden. Boehme geeft de lezer concrete aanwijzingen hoe het gevondene in praktijk te brengen, ”levend in de eenvoud van Christus”.

(Gebonden, 131 pagina’s)

Over de terugkeer tot de oorsprong

Over de terugkeer tot de oorsprong
Het geheime boek van Johannes

Konrad Dietzfelbinger (red.)

€ 7.50

De vondsten van oude geschriften bij Nag Hammadi bevatte ook het zgn ’geheime boek van Johannes’

dat in deze uitgave is opgenomen en van een inleiding is voorzien.

(Paperback, 67 pagina’s)

De Bogomielen

De Bogomielen
Godsvrienden van de Balkan

Joost Drenthe

€ 15.00

De Bogomielen zijn een nauwelijks bekende stroming die verwant is aan de bewegingen van het Manichaeďsme en de katharen. In deze eerste Nederlandse uitgave over deze stroming wordt de geschiedenis en de leer van de Bogomielen beschreven en hun verbinding met andere geestelijke stromingen.

(paperback, 94 pagina’s)

De mens en zijn engel

De mens en zijn engel

Daniël, van Egmond

€ 25.00  ‹ geen verzendkosten!

De mens, of de wereld om ons heen, is niet alleen een gevolg van natuurkundige processen. Al het geschapene heeft ook een, zoals de schrijver het noemt, ’verticaal’ perspectief. Dat is onze engel.

Dit boek is een zoektocht naar dit perspectief van de mens en naar het leggen van een verbinding met onze engel.

(gebonden uitgave, 254 pagina’s)

Boehme

Boehme
Een zeer lichte morgenster is opgegaan

C. Goud e.a.

€ 9.95

Deze uitgave bevat de tekst van vier lezingen over Jacob Boehme, gehouden op een symposium van het Lectorium Rosicrucianum.

(paperback,67 pagina’s)

Over het mysterie van de drie Johannesfiguren

Over het mysterie van de drie Johannesfiguren

Judith von Halle » meer van deze auteur »

€ 22.50  ‹ geen verzendkosten!

Het mysterie van Lazarus-Johannes is een van de belangrijkste christelijke erfenissen om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de huidige en toekomstige mens. In dit boek beschrijft Judith von Halle een derde Johannes, naast de Johannes de Doper en Johannes de Evangelist.

(Gebonden uitgave, 197 pagina’s)

De Dode-Zeerollen

De Dode-Zeerollen
Oorsprong en essentie

Stephen Hodge

€ 19.90

Onderzoek naar de oorsprong en betekenis van de Dode Zee-rollen. (239 pagina’s)

Het graalmysterie van Parzival

Het graalmysterie van Parzival
Verborgen lichtader uit een ver verleden van haar bedekking ontdaan

Benita Kleiberg » meer van deze auteur »

€ 27.50  ‹ geen verzendkosten!

Uitstekende studie naar de achtergronden van (en invloeden op) Wolfram von Eschenbach’s Parzival. Onder andere wordt in dit werk de betekenis van Gawan, vaak veronachtzaamd, in het volle licht geplaatst.

Verzorgde uitgave, met enkele kleurenillustraties.

(Gebonden, 288 pagina’s)

Mani’s lichtschat

Mani’s lichtschat

Mani

€ 26.50  ‹ geen verzendkosten!

Een bloemlezing met in de 20e eeuw opgedoken teksten die aan Mani worden toegeschreven. De teksten zijn bijeengebracht uit de vondsten in Medinet Madi, uit de zgn. Keulse Mani Codex en uit teksten die stammen uit Turfan.

Verzorgde uitgave, gebonden, 220 pagina’s, met illustraties in kleur.

De Keulse Mani-Codex

De Keulse Mani-Codex

Johannes van Oort (red.)

€ 35.00  ‹ geen verzendkosten!

De Keulse Mani-Codex werd in 1969 opgegraven in Egypte. Het bevat de kern van de leer van Mani, die zich de Apostel van Christus noemde: het manichese scheppingsverhaal waarin de twee rijken, dat van het Licht en dat van het Duister, tegenover elkaar staan.

Deze verzorgde uitgave bevat de vertaling van de Mani-Codex, mét inleiding en toelichting door Johannes van Oort en Gilles Quispel, register, kaarten en enkele afbeeldingen in kleur en is in groot formaat gebonden.

(247 pagina’s)

De hermetische gnosis

De hermetische gnosis
In de loop der eeuwen

Gilles Quispel » meer van deze auteur »

€ 37.50  ‹ geen verzendkosten!

Achttien wetenschappers buigen zich in hun bijdrage aan deze bundel over vele aspecten van de zgn Hermetische Gnosis, een stroming die duizenden jaren geleden in Egypte begon en die door de eeuwen heen vele andere stromingen beďnvloed heeft.

Daarbij gaan ze op zoek naar de betekenis van deze stroming op de cultuur van Europa.

Met o.m. bijdragen van J. van Oort, J. Slavenburg en onder redactie van Gilles Quispel.

(paperback, 672 pagina’s)

Valentinus de gnosticus

Valentinus de gnosticus
En zijn Evangelie der Waarheid

Gilles Quispel » meer van deze auteur »

€ 21.00  ‹ geen verzendkosten!

Valentinus (ca 100-160) was de grootste gnosticus aller tijden en stichtte een vrije hogeschool voor geesteswetenschap, met vertakkingen door het gehele Romeinse rijk Kern van zijn leer is dat in de mens een goddelijke vonk sluimert, die door Christus wordt gewekt.

Prachtig verzorgde uitgave over Valentinus en zijn werk door een kenner bij tuistel. (Gebonden, 145 pagina’s)

Gnosis

Gnosis
De derde component van de Europese cultuur traditie

Gilles Quispel (redactie)

€ 28.50  ‹ geen verzendkosten!

De cultuurgeschiedenis van Europa als driestromenland van geloof, rede en gnosis. Bijdragen van meerdere auteurs over vele aspecten van de gnosis, onder redactie van Gilles Quispel. (276 pagina’s)

De Rozekruisers

De Rozekruisers
Geschiedenis en mysteriën

Christian Rebisse

€ 27.50  ‹ geen verzendkosten!

Een uitgebreide geschiedenis van de Rozekruisers. Vanaf het oude Egypte liep een esoterische stroom die ook naar Europa trok en daar voortleefde in verschillende gezelschappen en richtingen. Deze worden in de tijd gevolgd en beschreven, met hun vertakkingen en afsplitsingen en daarnaast komt de inhoud van de leringen aan bod. Voorzien van een voorwoord door de grootmeester van de AMORC.

(paperback, 411 pagina’s, met namenregister, vele afb. in zwartwit)

Het beeld van Jezus Christus

Het beeld van Jezus Christus
Door de eeuwen heen in gnosis, mystiek en esoterie

John van Schaik » meer van deze auteur »

€ 7.90

Bundel met artikelen over het beeld van Jezus Christus in verschillende stromingen, o.a. in het manicheďsme, in de mystiek, in de antroposofie. Met artikelen van o.a. John van Schaik, Gilles Quispel, Jacob Slavenburg en Christine Gruwez.

(Gebonden, 199 pagina’s) VAN 24,90 VOOR 7,90

Pseudo-Dionysius de Areopagiet

Pseudo-Dionysius de Areopagiet
Over mystieke theologie

Ben Schomakers

€ 16.90

Vertaling en interpretatie van een klein geschrift uit de 5e eeuw na Christus, geschreven door de met raadselen omgeven Pseudo-Dionysius de Areopagiet.

(gebonden uitgave, 256 pagina’s)

Taulers weg naar binnen

Taulers weg naar binnen
Bloemlezing uit de preken van Johannes Tauler, 1300-1361

Johannes Tauler

€ 14.00

De Middeleeuswe mysticus Johannes Tauler is vooral bekend vanwege zijn preken.

"Ik zal je de kortste en meest eenvoudige weg vertellen: keer in het diepst van je ziel en beproef wat je het meest hindert, wat je het meest van je doel afhgoudt: richt daarop je blik.

Deze bundel bevat een keuze uit zijn preken en een inleiding over het leven en werk van Tauler. Samengesteld en van een inleiding voorzien door Peter Huijs.

(Paperback met flappen, 96 pag.)

Giordano Bruno

Giordano Bruno
En de hermetische traditie

Frances A. Yates

€ 39.50  ‹ geen verzendkosten!

Een grondige en uitgebreide studie naar de Italiaanse filosoof Giordano Bruno en diens verbinding met de hermetische traditie. Daarmee laat zij zien van welke betekenis magie, occultisme en het opkomend humanisme in de Renaissance waren.

(Gebonden uitgave, met afb. in ZW, 438 pagina’s)

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  privacy  ·  klantenservice  ·  home