home ABC Antroposofie

Mensenkennis, zelfkennis, jezelf ontwikkelen - antroposofie

Innerlijke verdieping

32 boeken op deze pagina

Ons temperament

Ons temperament

Marieke Anschütz » meer van deze auteur »

€ 13.90

Het leren kennen en herkennen van de vier temperamenten is een hulp bij het omgaan met je kind (en met jezelf). (96 pagina's)

Binnen de perken te buiten

Binnen de perken te buiten
Over het omgaan met grenzen en het vinden van de menselijke maat

Lex Bos » meer van deze auteur »

€ 5.00

In onze tijd hebben we aan de ene kant te maken met grenzeloosheid, aan de andere kant met de behoefte om scherpe grenzen te trekken. In dit boek gaat Lex Bos op zoek naar het vinden van de gulden middenweg tussen deze twee uitersten. Deze zoektocht heeft zowel een individuele als een sociaal-maatschappelijke betekenis.

(141 pagina’s)

VAN 18.50 VOOR 5.00

Vraagbakens

Vraagbakens
Over de ontwikkeling van een nieuwe vraagcultuur

Lex Bos » meer van deze auteur »

€ 5.00

Diepgaande, heldere behandeling van het stellen van vragen (in individueel en maatschappelijk opzicht). Werkelijke vragen kunnen bakens zijn in de levensloop of in maatschappelijke processen.

(179 pagina’s)

VAN 19.90 VOOR 5.00

Tijd en ritme (13)

Tijd en ritme (13)

Walter Bühler » meer van deze auteur »

€ 3.00

Het omgaan met tijd en het hanteren van ritmes zijn belangrijke factoren op het gebied van ziekte en gezondheid. Deze brochure laat zien hoe je meer greep kunt krijgen op de tijd en waarom ritmes zo belangrijk zijn.

brochure in de serie ’Gezichtspunten’ (13 pagina’s)

Het achtvoudige pad

Het achtvoudige pad
Een scholingsweg voor therapeuten, opvoeders, verpleegkundigen en verzorgenden

Joop van Dam » meer van deze auteur »

€ 12.50

Het werken met de stappen van het achtvoudig pad kan uitgroeien tot een rijke bron van zelfopvoeding en -scholing. Joop van Dam heeft gedurende vele jaren en met vele groepen met het achtvoudig pad gewerkt en heeft de essentie van dit werk in dit kleine, prachtig uitgegeven boekje neergelegd, met een bijzonder oog op degenen die in zorg of onderwijs werkzaam zijn.

(gebonden, 59 pagina’s, met kleurenillustraties)

Het zesvoudige pad

Het zesvoudige pad
Basisoefeningen voor spirituele ontwikkeling

Joop van Dam » meer van deze auteur »

€ 11.00

Zes oefeningen die in het dagelijkse leven evenwicht en slagvaardigheid stimuleren. (96 pagina’s)

Slapen en waken (41)

Slapen en waken (41)

Joop van Dam » meer van deze auteur »

€ 3.00

Slapen en waken zijn niet alleen lichamelijke processen. Ook in andere ’lagen’ hebben de wereld van e nacht en die van de dag hun wisselwerking op elkaar. In deze brochure gaat het met name om die andere lagen: hoe werken dag en nacht op elkaar in en hoe kunnen we daar vruchtbaar mee om gaan?

(Brochure in de serie Gezichtspunten, geniet, 17 pagina’s)

Levensvragen (26)

Levensvragen (26)
Een vraagbaak bij biografisch zelfonderzoek

Roel den Dulk » meer van deze auteur »

€ 5.00

Inleiding over de levensfasen en tips en vragen om je levensloop te onderzoeken. (54 pagina

Praktische oefeningen voor een innerlijke ontwikkeling (31)

Praktische oefeningen voor een innerlijke ontwikkeling (31)
(nr 31)

Roel den Dulk » meer van deze auteur »

€ 5.00

Een eigentijdse benadering van zes belangrijke oefeningen op het pad van persoonlijke ontwikkeling, nuchter, concreet en persoonlijk beschreven. (58 pagina’s)

Partnerschap / Ouderschap

Partnerschap / Ouderschap
Ouders worden en geliefden blijven

Loïs Eijgenraam & Guido Smeding

€ 18.50

Als je kinderen krijgt - verandert ook je relatie. Niet alleen verandert er van alles door de komst van kinderen in het dagelijkse leven, dat voor de ouders een nieuwe rol betekent, maar ook de verhouding tot elkaar verandert daardoor. Hoe onderhoudt je de verbinding met je partner, als geliefde?

In dit boek worden vele onderliggende gezichtspunten beschreven, komen valkuilen en kansen aan bod en krijg je handvatten aangereikt om recht te doen aan de nieuwe situatie, aan elkaar en aan jezelf.

(paperback, 242p)

Oorsprong

Oorsprong
De innerlijke weg naar kennis

Joseph Jaworski » meer van deze auteur »

€ 24.90  ‹ geen verzendkosten!

Dit boek is het verhaal van een zoektocht naar de oorsprong, de Bron die ieder mens in zich draagt en die hem laat groeien, in wijsheid en inzicht en in het vermogen bekwaam om te gaan met alle vragen die het leven voor ons in petto heeft.

(paperback, 221 pagina’s)

De terugblik

De terugblik
Een eigentijdse scholingsweg

Guurtje Kieft » meer van deze auteur »

€ 13.50

Het dagelijks terugblikken op de dag is, oefenend en geconcentreerd gedaan, kan uitgroeien tot een vruchtbare scholingsweg, waarin je werkt aan zelfkennis; je bewust wordt van belemmeringen en hindernissen en dichterbij het herkennen van je karma kan komen.

In dit boek beschrijft de auteur op een heldere en concrete manier hoe je de terugblik oefenen kunt.

(hardcover, p. 48)

Het antwoord van de ziel

Het antwoord van de ziel

Wolf-Ulrich Klünker » meer van deze auteur »

€ 12.50

Een compacte, inhoudsvolle beschouwing over de ziel (o.a.: ziel en ziekte en ziel en angst) en over het beleven van het ik: wordt ons ik door onze ervaringen, dus door het verleden, bepaald - of vormt het ik een verbinding met de toekomst?

(paperback, 78p)

Mens op de drempel

Mens op de drempel

Bernard Lievegoed » meer van deze auteur »

€ 16.50

Deze uitgave zou je een basiswerk over de weg van innerlijke ontwikkeling in de moderne tijd kunnen noemen. Na een beschrijving van scholingswegen uit het verleden, gaat de auteur over op de specifieke omstandigheden van onze tijd en cultuur, en ontwikkelt daaruit zijn gedachten over een innerlijke ontwikkelingsweg die in deze tijd past.

(paperback, 291p)

Het Graalmysterie en de Zeven Vrije Kunsten

Het Graalmysterie en de Zeven Vrije Kunsten

Frans Lutters » meer van deze auteur »

€ 17.50

De Zeven Vrije Kunsten, zoals ze o.a. in Chartres werden onderwezen, vormden een inwijdingsweg die aansloot bij de weg die Parzival, de zoeker naar de Graal, eerder gegaan was. Dit boek beschrijft de samenhang tussen het graalsmysterie en de Vrije Kunsten en laat zien hoe de Vrije Kunsten ook in onze tijd nog hun betekenis hebben.

160 pagina’s, Met ca 30 afb. in kleur en zwartwit

Askese

Askese

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 10.00

In het verleden ontwikkelde de mens zich vaak langs de weg van ascese: door het terughouden en omvormen van innerlijke verlangens en behoeften. Is deze weg van ascese in de moderne tijd nog begaanbaar? Hoe werkt ascese eigenlijk?

Rudolf Steiner geeft aan op welke manier het beoefenen van ascese in onze tijd de ziel versterken kan.

(paperback, 53 pagina’s)

De elektronische dubbelganger

De elektronische dubbelganger

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 13.50

Door technologische ontwikkelingen is het leven van de moderne mens in enkele tientallen jaren sterk veranderd. Maar wat is eigenlijk de verbinding van de mens met tegenwoordige alledaagse gebruiksapparaten zoals smartphones, laptops of tablets? Rudolf Steiner sprak bijna een eeuw geleden over ’intelligente machines’ en de krachten waaruit deze machines zijn opgebouwd. Daarbij gaf hij ook aan voor welke uitdaging deze krachten de mens plaatsen.

Deze verzameling van fragmenten uit verschillende voordrachten is van groot actueel belang. (paperback, 101 pagina’s)

De positieve en de negatieve mens

De positieve en de negatieve mens

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 10.00

In deze voordracht bedoelt Rudolf Steiner met de ’positieve mens’ degene die zich laat leiden door een eigen innerlijke wereld en eigen, vastomlijnde doelen. Met de ’negatieve mens’ bedoelt hij iemand die zich sterk laat beïnvloeden door wat van buiten op hem toekomt.

Beide zielestemmingen hebben hun keerzijde.

Hoe kunnen we daar mee omgaan?

(paperback, 47 pagina’s)

De weg tot inzicht in hogere werelden

De weg tot inzicht in hogere werelden

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 22.50  ‹ geen verzendkosten!

Hét basiswerk over de innerlijke scholingsweg: voorwaarden, voorbereidingen, praktische gezichtspunten, oefeningen, stadia e.d.

(Serie Werken en Voordrachten) gebonden, 212 pagina’s.

Geloof, liefde en hoop

Geloof, liefde en hoop

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Geloof, liefde en hoop zijn niet alleen innerlijke kwaliteiten die de mens een zekere levensbasis bieden, maar zijn ook verbonden met fysiek-, ether- en astraallichaam van de mens. Door de geesteswetenschap kan de mens aan een innerlijke levensbasis werken en bekwaamt hij zich voor het dagelijks leven in de moderne tijd.

(paperback, 66 pagina’s)

Helderziendheid

Helderziendheid

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.00

Rudolf Steiner beschrijft tijdens twee voordrachten, gehouden in Dornach op 27 maart en 1 mei 1915, de kenmerkende verschillen tussen de diverse soorten helderziendheid en laat daarbij zien welke vorm van helderziendheid in deze tijd passend is. Een glasheldere uiteenzetting van dit actuele thema.

(paperback, 55 pagina’s)

Hoe vind ik de Christus?

Hoe vind ik de Christus?

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

In ieder mens, zegt Rudolf Steiner, leeft het verlangen om Christus te vinden. In deze twee voordrachten wordt de weg naar Christus beschreven, zowel als het belang van het gaan van die weg en de hindernissen die op de loer liggen.

(paperback, 73 pagina’s)

Liefde en erotiek

Liefde en erotiek

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

’Is de liefde al zo oud als de wereld zelf?’ Rudolf Steiner toont aan dat dit absoluut niet zo is. Hij zet de liefde in een groot perspectief en schetst haar relatie tot macht en wijsheid.

Krijg je voor liefdedaden een beloning in het volgende leven? Hoe staat de liefde in verband met zelfverwezenlijking? Wat is de samenhang van erotiek met de liefde? En met de mystiek?

Een boekje voor een ieder die zichzelf en de ander beter wil leren kennen.

(paperback, 60 pagina’s)

Raadsels van het menselijk temperament

Raadsels van het menselijk temperament

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 9.90

Kennis van de temperamenten: van belang in de opvoeding én in de zelfopvoeding. 79 pagina

Zelfkennis

Zelfkennis

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 10.00

Zelfkennis, bijna alles staat of valt ermee! Zonder zelfkennis geen werkelijke ontwikkeling want het leven dringt ons hoe dan ook naar situaties om tot zelfkennis te komen. In deze uitgave een voordracht en drie fragmenten waarin Rudolf Steiner spreekt over ware zelfkennis.

(paperback, 59 pagina's)

Zelfopvoeding

Zelfopvoeding

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 10.00

Zelfopvoeding: jezelf schaven en slijpen in praktisch en in innerlijk opzicht, is tegenwoordig een onlosmakelijk deel van het leven. In deze voordracht bespreekt Rudolf Steiner de manier waarop we ons zelf opvoeden kunnen; het vermijden van eenzijdigheden daarbij en dat wat er nodig is voor het scholen van lichaam en ziel.

(paperback, 48p)

De genezende kracht van vergeving

De genezende kracht van vergeving

Hans Stolp » meer van deze auteur »

€ 15.75

Wanneer een ander je leed of schade heeft berokkend, kan dat ertoe leiden dat je lang met gevoelens van woede en wraak leeft. Alsof je nog een tweede keer leed aangedaan wordt. - Dit vastzitten in gevoelens van slachtofferschap, woede en de drang tot vergelding kan een zware last worden. Leren vergeven is werken aan deze zware last: je gevoelens omvormen in een poging jezelf en de ander te bevrijden. Zo wordt vergeven een weg van ontwikkeling en heling.

(paperback, 130 pagina’s)

Beelden als inspiratiebron

Beelden als inspiratiebron
Een werkboek

Bert Voorhoeve » meer van deze auteur »

€ 22.50  ‹ geen verzendkosten!

Een boek om met beelden te werken. Het gaat in op de betekenis van beelden en van de verbeeldingskracht, over beelden in volkssprookjes, in het ganzenbordspel, in prentenboeken, in de natuur. Met vele fragmenten uit sprookjes, verhalen, gedichten e.d.

(gebonden, 271 pagina’s)

Lof der hindernissen

Lof der hindernissen
Inwijdingsmotieven in het dagelijks leven

Jaap van de Weg » meer van deze auteur »

€ 12.50

De hindernissen, ergernissen of problemen uit het dagelijks leven hebben ook een minder voor de hand liggende kant: ze bieden ons een kans op innerlijke groei. (79 pagina’s)

Ontmoet jezelf

Ontmoet jezelf
Breng orde in je leven

Jaap van de Weg » meer van deze auteur »

€ 18.50

Een dicht op de werkelijkheid geschreven ’handleiding’ om je leven ’op orde te brengen’. Bevat een toegankelijke beschrijving van de antroposofische menskunde, met aandacht voor eenzijdigheden en belemmeringen die je bij jezelf of anderen kunt tegenkomen, en daarnaast veel oefeningen die helpen om je leven in eigen hand te nemen.

(paperback, 153 pagina’s)

Over plaaggeesten, spoken en engelen (44)

Over plaaggeesten, spoken en engelen (44)
In het dagelijks leven

Jaap van de Weg » meer van deze auteur »

€ 3.00

In het omgaan met onszelf en de mensen om ons heen gebeuren vaak dingen die we niet zouden willen. We flappen er wat uit, worden meegesleept door heftige emoties enz. Dat kan wel eens te maken hebben met wezens die ons omringen en via ons graag ’een woordje meespreken’.

Jaap van de Weg, arts, gaat hier heel conreet op in: hoe werken deze wezens en wat kun je er aan doen?

(brochure, serie Gezichtspunten, 21 pagina’s)

Waarom doe ik wat ik doe

Waarom doe ik wat ik doe
Menskunde in de praktijk

Jaap van de Weg » meer van deze auteur »

€ 16.50

De basis van dit boek is de menskunde zoals Rudolf Steiner die in zijn Theosofie heeft beschreven. Op basis van jarenlange ervaring en oefening beschrijft de auteur hoe je met dit mensbeeld werken kunt: hoe je jezelf en anderen kan leren begrijpen; hoe je daarmee in het leven van alledag mee om kunt gaan; hoe je stapjes kunt zetten om in ontwikkeling te komen en te blijven.

Een inspirerend en praktisch boekje!

(paperback, 142 pagina’s)

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  privacy  ·  klantenservice  ·  home