home ABC Antroposofie

Rondom het sterven

Gezondheid en ziekte

53 boeken, 1-30 getoond op pagina 1/2

12 » 

Met de doden leven

Met de doden leven

Arie Boogert » meer van deze auteur »

€ 18.50

De mensen die ons in het leven door de dood ontvallen kunnen ons nog steeds nabij blijven. In dit boek wordt verteld hoe we de verbinding met de gestorvenen kunnen opbouwen, door gebed, oefeningen en aandacht.

(paperback, 136p)

Ons voorland

Ons voorland
Rudolf Steiner over het leven na dit leven

Arie Boogert » meer van deze auteur »

€ 19.90

Vele facetten van het leven na de dood, zoals besproken door Rudolf Steiner, worden hier met elkaar verbonden. Daarmee wordt een beeld geschapen van de hele weg van dood naar nieuwe geboorte. (270 pagina’s)

Bedje in de wolken

Bedje in de wolken

Birgit Vandermeulen & Iris Boter

€ 5.00

Een bijzonder (prenten)boek: het gaat over Joep die een zusje, Maike, krijgt. Maar Maike wordt te vroeg geboren en al gauw moeten Joep en zijn moeder en vader afscheid van haar nemen.

Met kleurrijke illustraties en het verhaal van de geboorte, het sterven en het leven na de dood van Maike is dit een oprecht en gevoelig verhaal.

(gebonden uitgave, 40 pagina’s)

Leven na de dood

Leven na de dood

Margarete van den Brink » meer van deze auteur »

€ 3.00

Bij steeds meer mensen groeit het besef dat het menselijk bestaan ook na het sterven nog doorgaat. Maar hoe ziet dat er uit?

In deze brochure beschrijft Margarete van den Brink de weg die de mens in het leven na de dood gaat. Het is een weg van loslaten, van leren en van inzichten en intenties opdoen voor een volgend leven. Wie deze weg kent zal er moed en kracht uit putten!

(Brochure, 26 pagina’s)

Impressies uit de dood

Impressies uit de dood

Mieke Mosmuller » meer van deze auteur »

€ 25.00  ‹ geen verzendkosten!

Een 'wandeling' door het leven na de dood in impressies, dat wil zeggen beelden en herinneringen zoals die na de dood in het bewustzijn en zelfgevoel van de mens die in het leven na de dood verkeert, kunnen opkomen.

(hardcover, linnen band met stofomslag, 166p)

Rouwen en verlies verwerken (60)

Rouwen en verlies verwerken (60)
(nr.60)

Lilian de Rek (samenstelling)

€ 5.00

Een samenstelling van teksten waarin therapeuten, artsen en anderen vertellen over hoe zij zijn omgegaan, of hebben geholpen om te gaan met, rouw en verlies. Daarmee wordt een rijk geschakeerd beeld gegeven van de manier waarop je rouw en verdriet aan kunt gaan.

(paperback, 99p)

Sigwart

Sigwart
Bericht uit het leven na de dood

Sigwart

€ 27.50  ‹ geen verzendkosten!

Een bijzonder boek: de boodschappen die een jonge, in de eerste wereldoorlog gesneuvelde officier, na zijn overlijden aan zijn naasten doorgaf. Een zuiver en integer bericht uit het leven na de dood, een bemoediging voor allen die verbonden willen blijven met hun gestorven dierbaren. (221 pagina’s, gebonden)

De bovenzinnelijke mens

De bovenzinnelijke mens
Het leven na de dood

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 21.50  ‹ geen verzendkosten!

Vijf voordrachten over de gang van de mens in het leven na de dood; over de begeleiding door spirituele wezens én door mensen met wie men in het leven verbonden was.

Serie Werken en Voordrachten, gebonden, 142 pagina’s, voorzien van Nawoord, Aantekeningen e.d.

(GA 231)

De reis door de planetensferen na de dood

De reis door de planetensferen na de dood

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Twee voordrachten waarin Rudolf Steiner beschrijft wat de mens na de dood beleeft. De ziel trekt door de verschillende planetensferen, waarin steeds een ander aspect van het leven op aarde wordt ´verwerkt´.

(paperback, 62p)

De wereld van de gestorvenen

De wereld van de gestorvenen

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50  ‹ geen verzendkosten!

In de reeks Werken en Voordrachten: 14 voordrachten van Rudolf Steiner over de wereld die de gestorvenen na de dood betreden en bereizen; over hun verbinding met mens en aarde en over de mogelijkheden om met hen in verbinding te blijven.

Met Nawoord, noten e.d.

(Gebonden, 335 pagina’s) (uit GA 141, 157a, 182)

Door de poort van de dood

Door de poort van de dood
Teksten en meditaties

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 16.50

Uitspraken en meditatieve spreuken over het mysterie van de dood en de verbinding met de gestorvenen. (gebonden, 86 pagina’s)

Leven met de doden 1

Leven met de doden 1

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Twee voordrachten, vijf fragmenten en enkele spreuken voor de overledenen. De teksten gaan over de weg van de overledene in het leven na de dood en de verbinding die wij met overledenen in stand kunnen houden.

(paperback, 82 pagina’s)

Leven met de doden 2

Leven met de doden 2

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

De verbinding met de overledenen is zowel voor ons, levend tussen geboorte en dood op aarde, als voor de gestorvenen, van essentieel belang. Overledenen kunnen en willen impulsen doorgeven en wij kunnen hen op hun gang door het leven na de dood ondersteunen. Hoe ziet deze wisselwerking eruit?

(paperback, 84 pagina’s)

Omgang met gestorvenen

Omgang met gestorvenen

Renée Zeylmans

€ 19.90

Een gedenkkalender, voorzien van begeleidende teksten, gedichten en meditaties, om de verbinding met gestorvenen een plaats te geven in het dagelijks leven. (192 pagina

Stervensbegeleiding

Stervensbegeleiding
Een wederzijds proces

Renée Zeylmans » meer van deze auteur »

€ 29.50  ‹ geen verzendkosten!

Een rijk boek over de vele vragen rond het sterven. Hoe zorg je voor iemand die op weg naar het einde is en hoe kun je hem op die weg begeleiden? Wat gebeurt er in de dagen na het sterven en welke weg gaat de overledenen na het sterven?

Deze en vele andere vragen komen aan bod, voortbouwend op de intensieve ervaring van de schrijfster als rouwtherapeut.

(Paperback, 352 pagina’s)

Stervensbegeleiding (27)

Stervensbegeleiding (27)
Hulp bij sterven

Renée Zeylmans » meer van deze auteur »

€ 5.00

Over het begeleiden van een mens in zijn laatste levensfase. Een handreiking, met praktische aanwijzingen en spirituele gezichtspunten, voor ieder die metgezel wil zijn voor de mens die in zijn laatste levensfase is. (58 pagina’s)

Om even stil te staan

Om even stil te staan

€ 3.20

Een ’plak’ bijenwas met lont, om tot kaars te rollen, met een kaart voor een persoonlijke boodschap in luxe envelop.

Om even stil te staan

Om even stil te staan

€ 3.20

Een op te rollen ’plak’ bijenwas met lont, met kaart voor een persoonlijke boodschap en bedrukte luxe envelop.

Na dit leven

Na dit leven

Eben Alexander

€ 17.95

Een neurochirurg over zijn reis naar het hiernamaals. De neurochirurg Eben Alexander raakte in coma na een zeldzame vorm van hersenvliesontsteking. Hij ontwaakte na een week uit een diepe coma. Hij beschrijft in dit boek zijn bijna-doodervaringen.

(Gebonden, 200 pagina’s)

Het laatste avondmaal

Het laatste avondmaal

Adriaan Bekman » meer van deze auteur »

€ 12.50

Een ’vertelling’ over een oudere man die tegen zijn zin in een verzorgingstehuis verblijft en voor de opgave staat het leven geleidelijk los te laten. Als hij eenmaal gestorven is volgt het verwerken van zijn leven en rijst een nieuw perspectief.

(paperback, met afbeeldingen in kleur, 64p)

Bijzondere momenten

Bijzondere momenten
Liefdevolle verzorging in de laatste levensmomenten

Toke Bezuijen

€ 9.00

Deze praktische brochure neemt je mee naar een aandachtsvolle manier

van verzorgen die bijzonder fijn is voor mensen in hun laatste

levensfase.

De samenhang tussen liefdevolle aanrakingen én natuurlijke kruiden en

olien brengt harmonie, warmte en troost en doen recht aan de kwetsbaarheid van de stervende mens.

Handreikingen uit de wikkelkeuken geven je concrete uitleg over kruidige wikkels, honing/melk klysma, tedere schapenwol en geurige oliekompressen. Zij verlichten pijn, angst en verdriet.

In enkele ervaringsverhalen worden bijzondere momenten uit deze zorg beschreven.

Deze brochure is geschikt voor naasten, werkers in een hospice, verpleegkundigen en mantelzorgers.

Altijd scheiding. Altijd weer begroeten

Altijd scheiding. Altijd weer begroeten
Over het sacrament van de stervenswijding in de Christengemeenschap

Arie Boogert » meer van deze auteur »

€ 4.25

Omgaan met het sterven in de Christengemeenschap, o.a. over de stervenswijding, het ritueel en dienst voor de overledene.

(62 pagina’s) Van € 9,00 voor €4,25.

Omgaan met gestorvenen

Omgaan met gestorvenen
Leven voorbij de dood

Hans Stolp en Margarete van den Brink

€ 14.99

Als de dood geen einde is, hoe gaat het dan verder aan de overkant van de dood? (171 pagina’s)

Rondom het sterven

Rondom het sterven

Myriam Driessens

€ 16.00

Stervenswijding - Uitvaartdienst - Mensenwijdingsdienst voor de gestorvene

(De sacramenten in de Christengemeenschap 3).

In dit handzame boekje worden verschillende thema’s die rond het overlijden spelen, besproken vanuit het perspectief zoals dat in de Christengemeenschap leeft. daarbij wordt ingegaan op de sacramenten en diensten rond het sterven, maar komen ook andere vraagstukken (o.m. stervensbegeleiding, het sterven van kinderen, wat gebeurt er met de overledenen in de eerste drie dagen na de dood) besproken.

(paperback, 82 pagina’s)

Toby, waar ben je nu?

Toby, waar ben je nu?

Yvonne van Emmerik

€ 5.00

Een boek dat troost biedt... Floortje, tien jaar, heeft haar broer Toby van twaalf verloren door een auto-ongeluk. Dat maakt alles anders. Hoe moet het nu verder en wie kan haar troosten?

Floortje denkt veel aan Toby en probeert het gemis in te vullen. Kan ze Toby niet toch een plek in haar leven geven?

(Gebonden, 141 pagina’s, leeftijd: ca 10 jaar) VAN 13,50 VOOR 5,00

Ongestoord sterven

Ongestoord sterven
Een ruimere kijk op orgaandonatie

Renate Greinert

€ 19.90

"Zonder enige informatie over de gevolgen die orgaanuitname voor de stervende donor en zijn familie heeft, heb ik me door de transplantatieartsen laten manipuleren. In diepe shock en totaal niet in staat om zo’n belangrijke beslissing te nemen, gaf ik toestemming om de organen van mijn vijftienjarige zoon te verwijderen. De aanblik van mijn leeggehaalde kind heeft mij diep gekwetst en enorm kwaad gemaakt. Iedereen zou voor zichzelf duidelijk moeten weten of hij van mening is dat iemand met levende organen al dood is of stervende is en dus nog leeft."(Renate Greinert)

(paperback, 240 pagina’s)

Een andere kijk op orgaandonatie

Een andere kijk op orgaandonatie
Verkenningen van het stervensproces

Ineke Koedam

€ 14.99

Orgaandonatie is bij uitstek een vraagstuk om vanuit verschillende gezichtspunten te onderzoeken en overwegen. Een spirituele kijk komt doorgaans niet snel onder de aandacht, maar is toch voor velen van belang in dit vraagstuk.

Onder andere op basis van gesprekken met o.m. Pim van Lommel, Willem Glaudemans bekijkt de schrijfster vragen rondom sterven en orgaandonatie van vele zijden. Zij laat zien hoe in verschillende stromingen naar deze onderwerpen gekeken wordt en biedt veel gezichtspunten voor een eigen, zelfstandige overweging.

(paperback, 143 pagina’s)

(Paperback, 144 pagina’s)

Vlinder voor Marianne

Vlinder voor Marianne

Virginia Lee

€ 12.95

Wat is het afschuwelijk als je zusje dood gaat. Mark-O is zes jaar en hij dacht dat Marianne die ziek in bed lag, daar ook altijd wel zou blijven. Maar nu is haar kamer leeg. Voor het hele gezin is het moeilijk te aanvaarden dat ze er niet meer is, maar Mark-O vindt een manier waardoor het wat gemakkelijker wordt. (Zelf lezen: vanaf ca 8 jaar)

(gebonden, 70 pagina’s)

De dagen daarna

De dagen daarna

Elle van Lieshout » meer van deze auteur »

€ 12.95

Mama is dood. Ze komt nooit meer terug. Lis gelooft het niet helemaal. Mama is wel vaker weg - met papa op vakantie of naar het ziekenhuis. En mama komt altijd terug. Als ik nu altijd mijn spinazie opeet, denkt Lis. En als ik al mijn speelgoed weggeef... misschien is mama er dan ineens weer.

Vanaf ca 7 jaar. Prachtig geïllustreerd door An Candaele.

(gebonden, 45 pagina’s)

Eindeloos bewustzijn

Eindeloos bewustzijn
Een wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaring

Pim van Lommel

€ 24.90  ‹ geen verzendkosten!

Een gedegen studie naar het verschijnsel bijna-dood ervaringen. de auteur was cardioloog en deed jarenlang onderzoek naar bijna-dood ervaringen in verschillende Nederlandse ziekenhuizen. Eerder publiceerde hij een artikel over dit thema in het gezaghebbende tijdschrift The Lancet.

Het bewustzijn kan ook los van het lichaam functioneren - zo is een van de conclusies van dit boek, een vérstrekkende conclusie binnen het kader van de gewone wetenschap.

(paperback, 403 pagina’s)

12 » 

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  privacy  ·  klantenservice  ·  home