home ABC Antroposofie

Specifieke klachten

Gezondheid en ziekte

61 boeken, 1-30 getoond op pagina 1/3

123 » 

Darmklachten (52)

Darmklachten (52)
Een visie op onze spijsvertering

Ine Alberts

€ 3.00

De spijsvertering is een activiteit van ons lichaam waar we niet bij stil hoeven te staan... als deze normaal verloopt. Maar dat is niet altijd het geval, zoals veel mensen uit ervaring weten.

In deze brochure wordt de spijsvertering beschreven en verbonden met de verschillende wezensdelen van de mens. Daarbij komen verschillende darmaandoeningen en algemene voedingsadviezen aan bod.

(brochure, geniet, 44 pagina’s)

Verder op eigen kracht

Verder op eigen kracht

Hans Kassens en Aalt van den Berg

€ 11.50

Nazorg en maatschappelijk herstel als integraal onderdeel van de Arta-aanpak.

Een beschrijving van de Arta-aanpak voor drugsverslaafden met de nadruk op de nazorg en de maatschappelijke integratie van de ex-deelnemers.

(99 pagina’s)

De risico’s van de roes

De risico’s van de roes
Effecten, werkingen en gevolgen van drugs

Judith Boessen

€ 7.89

Informatief: De verschillende werkingen, effecten en gevolgen van drugs, belicht vanuit het antroposofisch mensbeeld. Met praktische informatie over signaalherkenning en het omgaan met het gebruik en nuttige adressen in België. (Paperback 64 pagina’s)

Omgaan met angst (24)

Omgaan met angst (24)

Jeanne Dictus » meer van deze auteur »

€ 3.00

Angst hebben we allemaal wel eens maar er zijn mensen bij wie angst het dagelijks leven sterk beïnvloedt. Fobieën en angststoornissen maken allerlei dingen moeilijk of onmogelijk. Hoe kun je vanuit de antroposofie naar angst kijken?

Dat wordt in deze brochure gedaan en tevens wordt gewezen op wegen om met angst te leren omgaan.

(geniet, 22 pagina’s)

Psychosociale hulpverlening

Psychosociale hulpverlening
Vanuit de antroposofie (Nr 29)

Jeanne Dictus » meer van deze auteur »

€ 3.00

In de psychosociale hulpverlening vanuit de antroposofie gaat men er van uit dat het psychische, dat zich binnen de mens afspeelt, in nauwe samenhang staat met het sociale. De omstandigheden in gezin of familie, op het werk of in de samenleving enzovoort werken in op het denken, voelen en willen van de mens.

De psychosociale hulpverlener wil degene die hulp vraagt begeleiden weer aan de slag te gaan in zijn of haar leefsituatie, door het maken van keuzes en het bepalen van de richting.

(Brochure in de serie Gezichtspunten, geniet, 20 pagina’s)

Slaap, slapen en slaapproblemen bij kinderen (62)

Slaap, slapen en slaapproblemen bij kinderen (62)

Loïs Eijgenraam » meer van deze auteur »

€ 5.00

Dat slapen voor een klein kind van groot belang is, dat weet iedereen. Toch zijn er veel kinderen die moeilijk inslapen of andere slaapproblemen hebben (zoals ook in de kinderopvang steeds vaker gesignaleerd wordt). Soms is het moeilijk om daarin verandering aan te brengen, en dat gaat dan ook nog ten koste van de nachtrust van ouders. In deze dubbelbrochure staan een gezonde slaap en slaapproblemen centraal, en worden oplossingsrichtingen aangeven om met slaapproblemen bij jonge kinderen om te gaan.

Heilpedagogie (28)

Heilpedagogie (28)
Voor kinderen met een verstandelijke handicap

Michel Gastkemper

€ 3.00

Heldere inleiding over de antroposofische heilpedagogie: de zorg voor kinderen met een verstandelijke handicap. De brochure behandelt de eerste signalen die erop kunnen wijzen dat het kind gehandicapt is; beschrijft de uitgangspunten en het mensbeeld van de heilpedagogie en gaat in op de kenmerken van deze antroposofische zorg, die tegenwoordig in tientallen instituten wordt verleend.

(Serie Gezichtspunten, brochure, geniet, 18 pagina’s)

Depressieve stoornissen

Depressieve stoornissen
Een integraal psychiatrisch antwoord

Marko van Gerven

€ 19.90

In de reguliere psychiatrie dreigt het gevaar van ’kookboek’-geneeskunde. De door de antroposofie geïnspireerde visie van de schrijvers van dit boek probeert de reguliere benadering van depressieve stoornissen te verruimen, door gerichte aanpak voor de ontwikkelingsgeschiedenis van de patiënt en door het hanteren van vier verschillende niveaus met elk hun eigen herstelmechanisme.

Daarmee wil dit boek een integraal psychiatrisch aanpak bieden voor het diagnosticeren en het behandelen van depressieve stoornissen.

(paperback, 135 pagina’s)

RSI

RSI
Kop en staart van de muisarm

Josée Hendriksma

€ 3.00

Een helder en praktisch boekje over een veel voorkomende klacht. (39 pagina’s)

Leven met reuma

Leven met reuma
Met DVD

Jac Hielema

€ 7.50

Reumatische aandoeningen komen maar al te vaak voor en zijn vaak van ernstige aard. Vaak ook betekent de diagnose dat je er mee moet leren leven. In deze brochure met DVD is het verhaal van een reumapatiënt opgetekend, komen verschillende artsen aan het woord en vertelt een andere reumapatiënt hoe zij zodanig met haar leven aan de slag is gegaan dat ze nagenoeg genezen is. In de begeleidende DVD vertellen zij allen een deel van hun verhaal.

(Serie Gezichtspunten, brochure 35 pagina’s met DVD)

Vermoeidheid (14)

Vermoeidheid (14)
Nr 14

Paul Meuwese » meer van deze auteur »

€ 3.00

Uit onderzoek is gebleken dat een kwart van de Nederlandse bevolking zich over een langere periode moe voelt. Vermoeidheid is dus een probleem van grote omvang. Het doel van deze brochure is, enig inzicht te krijgen in de oorzaken van vermoeidheid en in wat je eraan zou kunnen doen.

(brochure in de serie Gezichtspunten, geniet, 19 pagina’s)

Je kunt er ook anders naar kijken

Je kunt er ook anders naar kijken
Gedragsproblemen bij kinderen en bij volwassenen

Geertje Post Uiterweer

€ 22.50  ‹ geen verzendkosten!

Een boek om van te leren en om mee te werken. De auteur beschrijft zes ziektebeelden (constitutiebeelden) in hun symptomen, oorzaak, interpretatie, behandeling, benadering en therapie. Ze relateert de beschreven ziektebeelden aan reguliere ziektebeelden en geeft concrete oefeningen en adviezen voor opvoeders en begeleiders. Tegelijkertijd vormt het boek een inspirerend voorbeeld van het waarnemen en diagnosticeren op basis van het antroposofisch mensbeeld.

(paperback, 186 pagina

Vrouwenzaken (32)

Vrouwenzaken (32)
Over ongesteldheid en opvliegers (32)

Johanna Priester

€ 3.00

Een kwart van de wereldbevolking is op dit moment ergens in een wonderbaarlijk ritme betrokken: pakweg de helft van alle vrouwen is in de vruchtbare fase van haar leven. Haar stemming, gedrag, conditie, uitstraling zal mede bepaald worden door het tijdstip van de menstruatiecyclus waarin zij zich bevindt.

In deze brochure wordt een licht geworpen op de oorzaak en betekenis van dit ritme, de moeilijkheden en kansen die het biedt, en de bijzondere omstandigheden die ontstaan als het ritme ten einde loopt ten tijde van de overgang.

(brochure in de reeks Gezichtspunten, 34 pagina’s, geniet)

Kanker (49)

Kanker (49)
Een visie op ontstaan, werking en behandeling

Jan Saal » meer van deze auteur »

€ 3.00

Vanuit het antroposofisch mensbeeld wordt anders naar ziekte en gezondheid gekeken dan ’gewoon’ is. In deze brochure wordt beschreven hoe kanker in vier ’lagen’ in de mens werkten hoe in elk van deze vier lagen gewerkt kan worden om met de ziekte om te gaan. Daarmee biedt de brochure een beter inzicht in wat kanker is en hoe patiënt en arts met de ziekte om kunnen gaan.

(brochure, serie Gezichtspunten, 33 pagina’s)

Koorts (8)

Koorts (8)

Peter Staal

€ 3.00

Koorts is geen ziekte maar geeft aan hoe het met iemand gesteld is.

Deze brochure geeft praktische tips en gezichtspunten voor het omgaan met koorts en geeft daarnaast achterliggende gedachten over het belang van koorts en het antroposofisch mensbeeld zoals dat in de antroposofische geneeskunde wordt gehanteerd.

(Serie Gezichtspunten, geniet 20 pagina’s)

Slapen en slaapproblemen (37)

Slapen en slaapproblemen (37)

Peter Staal e.a.

€ 3.00

Artikelen van een antroposofisch arts en verschillende antroposofisch werkende therapeuten over de betekenis van het slapen, het ritme tussen dag en nacht en de vraag wat te doen bij slaapproblemen.

(brochure serie Gezichtspunten, 21 pagina’s)

Dementie

Dementie
Achtergronden en praktijkervaringen

Jan Pieter van der Steen » meer van deze auteur »

€ 21.50  ‹ geen verzendkosten!

Dementie is in onze tijd het schrikbeeld voor vele ouderen. In dit boek behandelt de schrijver, voormalig antroposofisch huisarts, tegenwoordig werkzaam als sociaal geriater, de verschillende vormen van dementie. Vanuit antroposofisch menskundig perspectief kijkt hij ook naar de ontwikkeling van het geheugen en niet alleen naar het ouder wordende fysieke lichaam maar ook naar de krachten die bij het ouder worden vrijkomen. Daarmee wordt een nieuwe visie op dementie gepresenteerd.

(paperback, 314 pagina’s)

Dementie (59)

Dementie (59)
Gezichtspunten vanuit de antroposofie

Jan Pieter van der Steen » meer van deze auteur »

€ 5.00

Dementie is een weg naar 'binnen': de dementerende mens leetf meer en meer in zijn binnenwereld - de buitenwereld dringt niet meer helder tot hem door. Omdat het 'ik' zijn 'regisserende invloed' op het zieleleven van de mens verliest, treden flarden van herinnering, onverwerkte emoties e.d. naar voren.

In deze dubbelbrochure wordt dementie besproken en vanuit antroposofische gezichtspunten toegelicht, waarbij ook perspectieven worden gegeeven voor het omgaan met en het behandelen van mensen met dementie.

(paperback, 99p)

Omgaan met stress en nervositeit

Omgaan met stress en nervositeit

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 10.00

Stress, spanningen, nervositeit - veel voorkomende verschijnselen. In deze voordracht richt Rudolf Steiner de aandacht op onze innerlijke toestand en de relatie met de wereld om ons heen.

Ook fenomenen als vergeetachtigheid en besluiteloosheid krijgen aandacht.

Door middel van (nog steeds) aktuele voorbeelden, adviezen en oefeningen kunnen we greep krijgen op deze moderne psychische problemen. Een boekje waar je meteen mee aan de slag kunt.

(paperback, 41 pagina’s)

Hyperventilatie en hoge bloeddruk (nr 11)

Hyperventilatie en hoge bloeddruk (nr 11)
Ziek-zijn, beter worden

Aart van der Stel

€ 3.00

In het spreekuur van de huisarts wemelt het van de zogenaamde psychosomatische aandoeningen, d.w.z. lichamelijke klachten die ontstaan ten gevolge van psychisch en/of sociaal ongenoegen. Een mens voelt zich onprettig als hij zijn leven niet als zinvol ervaart en kan ziek worden als hij geen mogelijkheden ziet om iets aan de situatie te veranderen.

Aan de hand van twee klachten, hyperventilatie en hoge bloeddruk, laat Aart van der Stel, antroposofisch huisarts, zien welke processen werkzaam kunnen zijn bij dergelijke psychosomatische klachten. Mede door een algemene inleiding over ziekte, gezondheid en de werking van het Ik geeft hij daarmee gezichtspunten om je leven op een gezondere basis te stellen.

(Brochure in de serie ’gezichtspunten’, geniet, 25 pagina’s)

Dementie en ik

Dementie en ik

Marko van Gerven en Christina van Tellingen (red.)

€ 15.00

Een bundel met artikelen over dementie: ervaringsverhalen van antroposofisch werkende therapeuten; antroposofische inzichten over het ontstaan en de achtergronden van dementie en enkele artikelen over de hersenen en het menselijk bewustzijn. In deze bundel wordt aannemelijk gemaakt dat het ik van de dementerende patiënt tot op het allerlaatste moment verbonden blijft en in de verschillende fases van dementie op speciale momenten nog steeds ’ontmoet’ kan worden.

(paperback met afb, 174 pagina’s)

Adem en ademhalingsproblemen (46)

Adem en ademhalingsproblemen (46)

Jaap van de Weg » meer van deze auteur »

€ 3.00

Al wat adem heeft leeft, en daarmee is al direct de bijzondere betekenis van de ademhaling benadrukt. Het ademen kan op verschillende manieren bekeken worden. De ademhaling heeft een lichamelijke maar ook heel duidelijk een innerlijke, psychische kant. Het ademen kan ook op verschillende manieren verstoord zijn en dat kan leiden tot klachten als hyperventilatie, astma, stotteren of slaapproblemen.

Jaap van de Weg beschrijft wat ademhaling is en laat zien hoe je aan de verschillende ademhalingsproblemen kunt werken. Daarvoor geeft hij oefeningen en inzichten.

(brochure in de reeks Gezichtspunten, geniet, 32 pagina’s)

Burnout (30)

Burnout (30)

Jaap van de Weg » meer van deze auteur »

€ 3.00

Achtergronden en concrete handreikingen bij burnout: hoe herken je het en wat doe je er aan? (brochure, 32 pagina’s)

Je hoofdpijnweg

Je hoofdpijnweg
Hoofdpijn - Migraine - Oefeningen - Psychosomatiek - Achtergronden

Jaap van de Weg » meer van deze auteur »

€ 5.75

Over hoofdpijn en wat er aan te doen. Hoofdpijn komt heel veel voor - en er zijn ook verschillende soorten hoofdpijn. In dit boek behandelt de schrijver de reguliere en de alternatieve kijk op en behandeling van hoofdpijn en gaat ook op zoek naar de psychosomatische benadering en geeft daarbij oefeningen en aangrijpingspunten om zelf wat aan je hoofdpijn te doen.

(Paperback, 120 pagina’s) VAN 16,50 VOOR 5,75

Nervositeit (2)

Nervositeit (2)

Jaap van de Weg » meer van deze auteur »

€ 3.00

Horen haast en gespannenheid bij het leven in de moderne tijd? Wie voelt zich daar dan echt prettig bij?

Over de oorzaken van nervositeit en wat je daar aan doen kunt. (17 pagina’s)

Depressie (7)

Depressie (7)

Albert Welman

€ 3.00

Een depressie is meer dan het gevoel ’in de put te zitten’ of ’down’ of ’depri’ te zijn. Deze gevoelens zijn in de regel van tijdelijke aard. Een echte depressie daarentegen veranderd het leven van een mens diepgaand, zowel in psychisch als lichamelijk opzicht. Tevens heeft een depressie een grote invloed op de directe omgeving van de patiënt: zijn gezin, collega’s en vrienden kunnen er niet omheen, waardoor een depressie behalve een gemoedstoestand met veel fysieke klachten, ook een sociaal probleem is. In deze uitgave worden verschillende depressies en mogelijke oorzaken besproken, alsmede een aantal behandelmogelijkheden.

(Serie Gezichtspunten, brochure, 16 pagina’s)

Leef gezond, adem rustig

Leef gezond, adem rustig

Masha Anthonissen-Kotousova

€ 12.50

De in Rusland ontdekte Buteyko-methode blijkt snel en gunstig effect te hebben op astma. In dit boekje wordt deze methode, haar achtergronden en een aantal praktische tips beschreven.

(Ankertjes, pocket, 124 pagina’s)

Hooggevoeligheid als kracht

Hooggevoeligheid als kracht
Met liefde naar jezelf leren kijken

Marian van den Beuken

€ 12.50

Hooggevoeligheid kan in het dagelijks leven tot veel ongemak leiden. Je openheid voor allerlei invloeden van buiten kan doodvermoeiend zijn. Dat kan veranderen wanneer je de weg vindt om anders met je hooggevoeligheid om te gaan en je ogenschijnlijke zwakte omvormt tot een verfijnd instrument dat je als positieve kracht kunt inzetten

(pocketuitgave, 125 pagina’s)

Anders kijken naar autisme

Anders kijken naar autisme
Comfortabel met een andere maniker van zijn

Merel Boogaard

€ 18.50

De auteur kreeg de diagnose ´syndroom van Asperger´en begreep -uit de literatuur- dat zij aan een stoornis zou lijden. Maar zelf ervaart zij dat niet zo. En zo ontwikkelde zij geleidelijk een eigen visie op autisme. Zij geeft vele eye-openers en ideeën om ´comfortabel´ om te gaan met dingen als overprikkeling, hooggevoeligheid, communiceren en relaties.

(paperback, 221p)

Gezondheidsklachten door straling

Gezondheidsklachten door straling

Jolanda van Dam

€ 17.50

Steeds meer mensen ondervinden gezondheidsklachten als gevolg van straling van apparaten en andere bronnen; denk aan mobieltjes, computers, zendmasten - maar ook aan schoolborden of wasmachines. Het ervaren van deze klachten wordt Elektro Hyper Sensitiviteit genoemd. De schrijfster beschrijft haar persoonlijke ervaringen met deze klachten, geeft tips en adviezen, noemt adressen voor nadere informatie enzovoort.

(paperback, 160p)

123 » 

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  privacy  ·  klantenservice  ·  home