home ABC Antroposofie

Algemeen

Gezondheid en ziekte

74 boeken, 1-30 getoond op pagina 1/3

123 » 

Imaginatie, Inspiratie, Intuïtie

Imaginatie, Inspiratie, Intuïtie
Handboek antroposofische onderzoeksmethoden

Erik Baars (e.a.)

€ 28.50  ‹ geen verzendkosten!

Als leerkracht of als arts heb je enerzijds te maken met regels, procedures en protocollen en anderzijds met de mens (de leerling of patiënt) voor wie je je inzet. Die mens vraagt soms een aanpak, werkwijze of gebaar dat niet uit protocollen voortkomt maar uit een andere wereld; de wereld van imaginatie, inspiratie en intuïtie.

In deze uitgave wordt beschreven hoe de professional de antroposofische onderzoeksmethode kan inzetten in zijn werk.

Auteurs zijn: Erik Baars, Auke van der Meij, Edmond Schoorel, Arie Bos en Guus van der Bie.

(paperback, 198 pagina’s)

De risico’s van de roes

De risico’s van de roes
Effecten, werkingen en gevolgen van drugs

Judith Boessen

€ 7.89

Informatief: De verschillende werkingen, effecten en gevolgen van drugs, belicht vanuit het antroposofisch mensbeeld. Met praktische informatie over signaalherkenning en het omgaan met het gebruik en nuttige adressen in België. (Paperback 64 pagina’s)

Gebruik je hersens!

Gebruik je hersens!

Arie Bos » meer van deze auteur »

€ 16.50

Arie Bos schreef eerder twee belangwekkende boeken over het menselijk bewustzijn. Twee uitgebreide boeken, waarin zijn onderwerp grondig besproken werd.

Nadien vroeg hij zich af: waarom is er niet een boek met een dergelijke inhoud, maar dan zó geschreven dat het in principe voor iedereen, ook voor jongeren, begrijpelijk is?

Dat boek is er nu: in deze uitgave laat hij op een heldere manier zien hoe bewustzijn en hersenen met elkaar samenhangen; niet zoals dat algemeen wordt aangenomen, kort gezegd dat de hersenen ons bewustzijn ´leveren´, maar andersom: dat de menselijke geest zich bedient van het instrument dat de hersenen vormen.

(paperback, 101p, met kleurenafb.)

Orgaantransplantatie en -donatie

Orgaantransplantatie en -donatie
Een spirituele visie

Matthijs Chavannes

€ 12.00

Vragen rondom orgaandonatie en -transplantatie worden steeds weer bediscussieerd. Hoe kun je hier vanuit de antroposofische geesteswetenschap naar kijken?

De schrijver was antroposofisch huisarts en beschrijft de organen en hun werking in samenhang met het wezen van de mens en onderzoekt vervolgens hoe je naar orgaandonatie en -transplantatie kunt kijken.

(paperback, 59 pagina’s)

Innerlijke bronnen van de gezondheid

Innerlijke bronnen van de gezondheid

Joop van Dam » meer van deze auteur »

€ 12.00

”Hoe kun je de zelfgenezende krachten in jezelf mobiliseren om in het maatschappelijke leven goed te functioneren?” is een vraag waar de arts Joop van Dam lang mee heeft gewerkt en waarop hij in dit boek antwoord geeft. Ontdek de bron van gezondheid in jezelf. (softcover, 100 pagina’s)

Leven en gezond zijn

Leven en gezond zijn

Joop van Dam » meer van deze auteur »

€ 13.00

Korte artikelen over vele facetten van ziekte, gezondheid en de antroposofische geneeskunst. (130 pagina’s)

Stemmingen

Stemmingen
Menskundig beschouwd

Joop van Dam » meer van deze auteur »

€ 12.50

Een bijzonder boekje, zowel wat betreft de inhoud als het mooi verzorgde uiterlijk. In eenvoudige maar betekenisvolle woorden spreekt de schrijver over het verband tussen dat wat leeft in ons innerlijk, bijvoorbeeld aan stemmingen, en onze lichamelijkheid: tussen ziel en lichaam. Daarbij gaat hij in het bijzonder in op de invloed van hart, longen, nieren en lever.

(gebonden uitgave, 78 pagina’s)

Warmte, kleding en gezondheid (55)

Warmte, kleding en gezondheid (55)

Ina Emous en Katie Willink

€ 3.00

Warmte is van groot belang voor onze gezondheid. In ons land hebben we nauwelijks te maken met kou, en staan we niet stil bij het belang van warmte. Maar voor jonge kinderen, ouderen en zieken is warmte een hot item. Deze brochure handelt over warmte en onze warmtehuishouding, over het omgaan met kou en warmte en met de kwaliteit van kleding en textiel.

(brochure, geniet, 46 pagina’s)

Elektrosmog

Elektrosmog

Jan van Gils

€ 17.50

De werking en risico’s van elektromagnetische straling en velden

In de wetenschap bestaat geen eenduidigheid over de risico;s van ’elektrosmog’. Maar ondertussen worden we op veel plaatsen nagenoeg onbeperkt aan allerlei straling blootgesteld. In deze uitgave belicht de auteur hoe we vanuit de antroposofie naar deze problematiek kunnen kijken én wat we thuis of op het werk kunnen doen om de blootstelling aan straling te verminderen.

(paperback met flappen, 71 pagina’s)

Opvoeding en gezondheid

Opvoeding en gezondheid

Michaela Glöckler » meer van deze auteur »

€ 10.00

Over de samenhang van lichaam, ziel en geest zoals die tot uiting komt in gezondheid en ziekte bij kinderen. (117 pagina’s)

De AIDS-mythe ontmaskerd

De AIDS-mythe ontmaskerd

Ruth Jensen » meer van deze auteur »

€ 4.50

Een kritische beschouwing over de heersende visie op het ontstaan van AIDS: hoe het menselijk afweersysteem door milieufactoren geschaad wordt. (183 pagina’s)

Als je lang ziek bent moet je goed eten

Als je lang ziek bent moet je goed eten

Vreni de Jong

€ 5.25

Praktische adviezen, recepten en beknopte achtergronden over gezonde voeding, het omschakelen van ’gewoon’ naar ’gezond’ eten met speciale aandacht voor gezond eten voor mensen die langdurig ziek zijn.

(89 pagina’s)

Complementaire geneeskunde: universitaire geneeskunde

Complementaire geneeskunde: universitaire geneeskunde

Helmut Kiene » meer van deze auteur »

€ 7.50

Wetenschappelijk onderbouwde weerlegging van de quasi-wetenschappelijke argumenten tegen de zgn. alternatieve geneeswijzen en een pleidooi voor een gebied van wetenschap en gezondheidszorg zonder staatsbemoeienis. (214 pagina’s)

Antroposofische zorg bij kinderziekten (58)

Antroposofische zorg bij kinderziekten (58)

Freya Pardoel, Edith Minnaar & Loes Klinge

€ 3.00

In deze brochure worden de negen meest voorkomende kinderziekten op een rijtje gezet en wordt besproken hoe deze ziekte verloopt, hoe deze te herkennen is en hoe je er aan kunt bijdragen dat de ziekte zo goed mogelijk verloopt. Met tips voor wikkels, baden, voeding en dergelijke, en natuurlijk ook met enige achtergrondinformatie over het belang van kinderziekten, koorts en meer.

(brochure, geniet, 38 pagina’s)

Klinische toetsing van de homeopathie

Klinische toetsing van de homeopathie

Willem Kramers

€ 24.75  ‹ geen verzendkosten!

Handleiding voor het opzetten van wetenschappelijk onderzoek naar de werkzaamheid van de homeopathische therapie. (170 pagina’s)

Gezond denken over bewegen (54)

Gezond denken over bewegen (54)
Een verrassende kijk op onze spieren

L.F.C. Mees

€ 3.00

De arts Leendert Mees verstond als geen ander de kunst om moeilijke thema’s op een aansprekende en heldere manier te bespreken. In deze brochure gaat hij in op de vraag hoe de mens beweegt, wat spieren zijn en wat de functie van de zenuwen is. Daarbij komt van alles aan bod dat ons op een nieuwe manier naar de mens en zijn lichaam kan laten kijken.

(brochure, 34 pagina’s)

Het menselijke Mysterie

Het menselijke Mysterie

Mieke Mosmuller » meer van deze auteur »

€ 22.50  ‹ geen verzendkosten!

Het mysterie dat in dit werk centraal staat, is dat van het menselijk lichaam. De auteur bespreekt de geheimen van het lichaam en besteedt daarbij veel aandacht aan de twaalf zintuigen en de verbinding van microkosmos en macrokosmos

(paperback, 225 pagina’s)

Verkenningen in de psychiatrie

Verkenningen in de psychiatrie
Een holistische benadering

Annejet Rümke

€ 47.50  ‹ geen verzendkosten!

Omvangrijk basiswerk (gebonden, 640 pagina’s) met beschrijving van alle belangrijke psychiatrische stoornissen, met vele praktijkvoorbeelden en therapeutische aangrijpingspunten.

Het zelfgenezend vermogen (61)

Het zelfgenezend vermogen (61)
Basis van onze gezondheid (61)

Jan Saal » meer van deze auteur »

€ 3.00

In elke mens leeft een innerlijke bron van gezondheid; het zelfgenezend vermogen. Dit vermogen werkt in niet-bewuste processen, maar in dit Gezichtspunten wordt uiteengezet hoe in het bewust vormgeven van gewoonten, bewust omgaan met voeding en een bewuste verzorging van ons innerlijk leven het zelfgenezend vermogen kunnen bevorderen.

(brochure, 35p)

Warmte is van levensbelang (57)

Warmte is van levensbelang (57)

Jan Saal » meer van deze auteur »

€ 3.00

Van Rudolf Steiner kunnen we leren dat warmte het medium is waarmee de geest kan toetreden in ons aardse bestaan. Dan kan het ineens interessant worden welke rol de warmte eigenlijk in ons leven vervult en dat het belangrijk is om daar goed mee om te gaan. Een gezonde verhouding met warmte en kou kan veel voor onze gezondheid betekenen.

(brochure, 28 pagina’s)

Warmte

Warmte
Het belang van warmte voor het opgroeiende kind

Edmond Schoorel » meer van deze auteur »

€ 12.50

Dit boekje van Edmond Schoorel beschrijft de functie van warmte voor het opgroeiende kind. Het geeft handvatten voor de opvoeder en beschrijft de diepere betekenis van warmte in het dagelijks leven met kinderen.

(Paperback, 92 pagina

Geesteswetenschap en geneeskunde

Geesteswetenschap en geneeskunde

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 34.00  ‹ geen verzendkosten!

Twintig voordrachten over geesteswetenschap en geneeskunde, met als basisthema’s de relatie tussen mens en natuur en het antroposofisch mensbeeld.

Voorzien van noten, aantekeningen en een Nawoord door Hugo Verbrugh.

Serie Rudolf Steiner Werken en Voordrachten

(Gebonden, 440 pagina’s)

Gezondheid en ziekte

Gezondheid en ziekte
Voordrachten voor de bouwvakkers aan het Goetheanum

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 37.50  ‹ geen verzendkosten!

Achttien voordrachten die Rudolf Steiner hield voor de bouwvakkers die aan de bouw van het Goetheanum meewerkten. Op de levendige en toegankelijk manier waarop hij voor dit publiek sprak, gaat het in deze uitgave over een veelheid aan thema's over de mens en zijn gezondheid. Met 24 bordtekeningen in kleur afgebeeld.

(hardcover, genaaid, 418p)

Gezondheid, ziekte, genezing

Gezondheid, ziekte, genezing

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 28.50  ‹ geen verzendkosten!

Elf voordrachten over verschillende thema’s waaronder nervositeit; psychische ziekten; longen, lever, nieren en hart; pathologie; omvorming van denken, voelen en willen; werking van verschillende metalen; de maretak. (Serie Werken en Voordrachten, 332 pagina’s, gebonden)

Ouderdom

Ouderdom
Een vruchtbaar perspectief

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 19.90

Verschillende teksten over de levensloop van de mens, vanuit het perspectief naar een zinvol ouder worden. Samengesteld en ingeleid door Arie Boogert. (131 pagina's)

Ritmes in de mens

Ritmes in de mens

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Twee voordrachten waarin Rudolf Steiner spreekt over het ritme, de oorsprong van het ritme en de betekenis van het ritme voor de mens. Ritme speelt in gezondheid en ziekte, en werkt bij man en bij vrouw anders. Ritme verbindt de mens met de planeten en werkt op een specifieke manier door in de verschillende delen van de mens.

(paperback, 52 pagina’s)

Spirituele grondslagen voor de gezondheidszorg

Spirituele grondslagen voor de gezondheidszorg

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Hoe de gezondheidszorg werkt hangt zowel samen met de kijk op ziekte en gezondheid, als met de vraag vanuit welk gezichtspunt (of: mensbeeld) die gezondheidszorg is georganiseerd. In deze boeiende voordracht brengt Rudolf Steiner deze twee aspecten samen en schetst hij wat zowel de voorwaarden voor een ’gezonde gezondheidszorg’ als die voor een juiste blik op ziekte en gezondheid zijn. Met vragenbeantwoording.

(paperback, 66 pagina’s)

Ziektes, epidemieën en preventie

Ziektes, epidemieën en preventie

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 13.50

Een verzameling fragmenten uit verschillende voordrachten waarin Rudolf Steiner spreekt over de achtergronden van ziektes en epidemieën; over hun geestelijke achtergronden, verbinding met het karma en hun diepere oorzaken.

(paperback, 86 pagina's)

Grondslagen voor een verruiming van de geneeskunde

Grondslagen voor een verruiming van de geneeskunde

Rudolf Steiner e.a.

€ 21.50  ‹ geen verzendkosten!

In dit boek beschreef Rudolf Steiner, samen met de Nederlandse arts Ita Wegman, de basis voor de antroposofische geneeskunde. Het gaat in op algemene uitgangspunten, de manier van kijken naar ziekte en gezondheid, maar beschrijft ook de behandeling van specifieke gevallen en de werking van enkele antroposofische geneesmiddelen.

Gebonden, met Nawoord, noten e.d., 147 pagina’s.

Pure schoonheid

Pure schoonheid
Het Dr. Hauschka concept

Susan West Kurz

€ 6.90

Schoonheid komt van binnen. Het concept achter de tegenwoordig zeer succesvolle Dr. Hauschka cosmetica is dat cosmetica niets anders moet doen dan de eigen krachten van de huid te ondersteunen.

In dit kleurige boek, uitgevoerd in groot formaat en met vele foto

123 » 

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  privacy  ·  klantenservice  ·  home