home ABC Antroposofie

Opvoeden - antroposofie

Ouders en kinderen

57 boeken, 1-30 getoond op pagina 1/2

12 » 

Het medegevoel in de opvoeding

Het medegevoel in de opvoeding

Jan Alfrink

€ 3.95

Hoe ontwikkel je als opvoeder medegevoel - en hoe breng je dat over aan het zich ontwikkelende kind? Tekst van een voordracht (uit 1994).

(brochure, 18p)

Ons temperament

Ons temperament

Marieke Anschütz » meer van deze auteur »

€ 13.90

Het leren kennen en herkennen van de vier temperamenten is een hulp bij het omgaan met je kind (en met jezelf). (96 pagina's)

Jaarplanner - Leven met de seizoenen

Jaarplanner - Leven met de seizoenen
Schooljaar 2018-2019

Manon Berendse

€ 14.99

Een handige jaarplanner: om op te hangen en alle afspraken voor jou en je kinderen overzichtelijk in te schrijven. Met een ruim blad per week, twee weken samen in beeld, met tips, quotes, ideeën over opvoeden en tekst en beeld bij de jaarfeesten en de seizoenen.

Regelmaat en inbakeren

Regelmaat en inbakeren

Ria Blom

€ 21.50  ‹ geen verzendkosten!

Praktische adviezen om onrust, overmatig huilen en slaapproblemen bij jonge kinderen te verhelpen. (258 pagina’s)

The artist’s way voor ouders

The artist’s way voor ouders

Julia Cameron » meer van deze auteur »

€ 24.90  ‹ geen verzendkosten!

"Al vele jaren hebben mensen mij gevraagd dit boek te schrijven. The Artist’s Way gaat over het herontdekken van je creativiteit. We ontdekken daarbij het terrein dat we in het verleden hebben bereisd. The Artist’s Way voor ouders is gericht op het cultiveren van creativiteit, zodat we heel bewust - en speels - onze kinderen een gezond creatief pad kunnen wijzen naar de toekomst."

Julia Cameron

Een inspirerend boek met vele tips en inzichten om je kind speels te stimuleren.

(paperback, 246 pagina’s)

Een betere wereld voor kinderen

Een betere wereld voor kinderen

Christopher Clouder (e.a.)

€ 5.00

Op basis van welke fundamenten en toekomstvisie worden kinderen in het algemeen opgevoed en onderricht? In de moderne samenleving, betogen de auteurs, staat de ontwikkeling van het kind aan allerlei gevaren bloot. Om het kind een betere wereld te bieden, en het in opvoeding en onderwijs stimulerende ontwikkelingskansen te bieden, zijn geen miljoenen euro’s maar vooral gezonde inzichten nodig. Deze brochure geeft een pakkend beeld van de huidige situatie biedt ideeën en aanknopingspunten, voor zowel de situatie van het kind thuis, op school of in de samenleving als geheel.

(brochure, 32 pagina’s)

Wilsopvoeding en wilsscholing

Wilsopvoeding en wilsscholing

Joop van Dam » meer van deze auteur »

€ 12.50

Wat is eigenlijk de kracht achter de ontwikkeling van het kind? Hoe stimuleer je dat een kind ook later, als volwassene, in beweging en ontwikkeling blijft?

Het geheim zit hem in de wil. In dit boekje wordt beschreven hoe de wil zich door de verschillende levensfasen ontwikkelt en hoe je een gezonde ontwikkeling van de wil stimuleert.

(paperback, 51 p)

Bewegen

Bewegen
Eerst je lijf in, dan de wereld in

Evelien van Dort » meer van deze auteur »

€ 12.50

Bewegen: is essentieel in de ontwikkeling van het kind. Het draagt er aan bij dat het kind zich ’lekker in zijn lijf’ voelt - en dat is een gezonde basis voor het leven en de toekomst. In dit boekje gaat het over het ontwikkelen van het bewegen, de relatie met de zintuigen, het belang van het spelen en de relatie met het leren. Vervolgens komen er nog een aantal belangrijke vragen aan bod (in verband met overactieve kinderen, computerspelletjes, weerbaarheid en meer).

Paperback, 110 pagina’s

Liefdevolle begrenzing

Liefdevolle begrenzing
Basis voor gezonde ontwikkeling

Loïs Eijgenraam » meer van deze auteur »

€ 12.50

In liefde begrenzen, dat is het motto in deze uitgave over het opvoeden van kinderen vanaf de geboorte tot een hun volwassenheid. In liefde begrenzen betekent natuurlijk wel dat je wel moet weten ’waar je kind zit’, met andere woorden: hoe het zich ontwikkelt. Deze algemene ontwikkeling door de eerste drie zevenjaarsperioden worden besproken, net zoals verschillende opvoedstijlen, het verwennen van kinderen en de vraag hoe je je als ouder zelf in het opvoeden tegenkomt.

(paperback, 126p) € 12,50

Spel, spelen en speelgoed

Spel, spelen en speelgoed
Voor kinderen van 0 tot 18 jaar

Loïs Eijgenraam » meer van deze auteur »

€ 12.50

Spelen is voor de ontwikkeling van een kind van bijzonder belang. Het is een manier om het opgroeiende kind op de passende leeftijd passende ervaringen te laten opdoen: het beleven van het spel op het juiste moment van de ontwikkeling van het kind is een zegen voor het hele leven.

Dit boek biedt inzichten in de betekenis van het spel, laat zien hoe het spel en het spelen zich met het kind mee ontwikkelen, bespreekt allerlei speelgoed en andr materiaal om mee te spelen, behandelt het buitenspel en biedt handreikingen om via het spel het kind beter waar te nemen.

(paperback, 171p)

Partnerschap / Ouderschap

Partnerschap / Ouderschap
Ouders worden en geliefden blijven

Loïs Eijgenraam & Guido Smeding

€ 18.50

Als je kinderen krijgt - verandert ook je relatie. Niet alleen verandert er van alles door de komst van kinderen in het dagelijkse leven, dat voor de ouders een nieuwe rol betekent, maar ook de verhouding tot elkaar verandert daardoor. Hoe onderhoudt je de verbinding met je partner, als geliefde?

In dit boek worden vele onderliggende gezichtspunten beschreven, komen valkuilen en kansen aan bod en krijg je handvatten aangereikt om recht te doen aan de nieuwe situatie, aan elkaar en aan jezelf.

(paperback, 242p)

Gewoon!

Gewoon!

Hennie de Gans » meer van deze auteur »

€ 22.00  ‹ geen verzendkosten!

Over de ontwikkeling en opvoeding van kinderen in leesbare verhalen

Verzamelde, gedeeltelijk eerder gepubliceerde columns uit het blad Rondom het Kind, aangevuld met artikelen over ontwikkeling en opvoeding van peuters en kleuters, met bijpassende versjes en liedjes. Met CD waarop de liedjes zonder begeleiding worden voorgezongen.

(116 pagina’s in spiraalrug)

Opvoeding en gezondheid

Opvoeding en gezondheid

Michaela Glöckler » meer van deze auteur »

€ 10.00

Over de samenhang van lichaam, ziel en geest zoals die tot uiting komt in gezondheid en ziekte bij kinderen. (117 pagina’s)

Vragen is een kunst

Vragen is een kunst
ABC Opvoedwijzer 2

Christine Gruwez » meer van deze auteur »

€ 4.75

Voordat problemen kunnen worden opgelost moeten ze eerst in gesprek gebracht kunnen worden. Die logische eerste stap... is echter soms wel eens moeilijk. Misschien juist als het gaat om je kinderen en hun eventuele problemen. Hoe kaart je die op een goede manier aan met hun leraar?

In deze ABC Opvoedwijzer laat Christine Gruwez zien hoe je kan beginnen bij de eerste stap: het helder maken van de communicatie. Wat kun je daar zelf aan bijdragen?

(Brochure, 24 pagina’s)

Het grote spelenboek

Het grote spelenboek
Kring-, zang- en bewegingsspelen voor kinderen van 4 tot 18 jaar

Rudolf Kischnick en Wil van Haren

€ 24.50  ‹ geen verzendkosten!

Praktisch handboek voor opvoeders of leerkrachten, met 300 kringspelen, zangspelen en bewegingsspelen. (gebonden, 272 pagina’s)

Ruimte voor kinderen

Ruimte voor kinderen

Henning Köhler » meer van deze auteur »

€ 12.50

Henning Köhler heeft een speciale manier van kijken naar kinderen. Daarbij wijst hij op het uitgangspunt van onderwijs en opvoeden: dat is erop gericht kinderen aan de samenleving aan te passen. Maar in de afgelopen eeuw is de samenleving zó veranderd dat ook een verandering van de uitgangspunten van opvoeden en onderwijzen aan de orde is: het opgroeiende kind moet ruimte krijgen voor pure, elementaire ervaringen - ter wille van een gezonde ontwikkeling. Een betrokken pleidooi voor ’ruimte’ voor de vele kinderen die nu op school of in de samenleving ’uit de boot vallen’.

(paperback, 67 pagina’s)

Waarom ben ik mijn broertje niet?

Waarom ben ik mijn broertje niet?
Oudste, middelste, jongste in het gezin

Karl König » meer van deze auteur »

€ 14.90

Oudste, middelste of jongste in een gezin? Dit boek gaat over de vraag welke betekenis deze ’plaats’ in het gezin kan hebben.

(115 pagina’s)

Het goede voorbeeld

Het goede voorbeeld

Christiane Kutik » meer van deze auteur »

€ 12.50

- 12 positieve kwaliteiten die elke ouder aan zijn kind wil meegeven -

Waar gaat het eigenlijk om in het leven, en wat wil je als ouder je kind meegeven? In dit boek bespreekt de auteur 12 positieve waarden en laat zij zien hoe je deze, in de dagelijkse praktijk van het opvoeden, binnen kunt brengen. De 12 kwaliteiten zijn: Geborgenheid, Eigenwaarde, Medeleven, Goed met conflicten kunnen omgaan, Zelfstandigheid, Respect, Eerlijkheid, Interesse in de wereld, Voeding voor de ziel, Gevoel voor schoonheid, Natuurgevoel, Humor en vrolijkheid.

(paperback, 128p)

Ontspannen opvoeden in 12 stappen

Ontspannen opvoeden in 12 stappen

Christiane Kutik » meer van deze auteur »

€ 12.50

Opvoeden is in deze tijd geen sinecure. Ouders hebben het druk, kinderen stellen speciale vragen en wat in het verleden als vanzelf ging is niet meer vanzelfsprekend. In dit boekje beschrijft de auteur helder hoe je in je gezin heel concreet kunt werken aan een dagelijks leven waarin kinderen én ouders kunnen gedijen. De twaalf stappen worden samengevat in: rolverdeling, respect,regels, ritme, rituelen, resonantie, ruggensteun, ruimte, rust, religie en spiritualiteit, reflectie.

(paperback, 124 pagina’s)

Ontwikkelingsfasen van het kind

Ontwikkelingsfasen van het kind

Bernard Lievegoed » meer van deze auteur »

€ 19.90

Het vele malen herdrukte standaardwerk over de ontwikkeling van het kind in lichamelijk en psychisch opzicht.

(paperback, 188 pagina’s)

Het geweten in de opvoeding

Het geweten in de opvoeding

Frans Lutters » meer van deze auteur »

€ 3.00

Tekst van een voordracht over de ontwikkeling van het geweten in de opvoeding van het kind.

(VOK Cahier 6, brochure, 13p)

De diepste kloof

De diepste kloof
Spel en verhaal als hulp voor kinderen met problemen

Jeanne Meijs » meer van deze auteur »

€ 19.90

Hoe kun je als ouder de rode draad in het leven van je kinderen herkennen en begeleiden?

(189 pagina’s)

De puberteit voorbij

De puberteit voorbij
Bruggen slaan door voelen, denken en willen

Jeanne Meijs » meer van deze auteur »

€ 19.90

Hoe denken, voelen en willen de verbinding vormen tussen de mens en de wereld om hem heen. Juist in de puberteit treden deze drie kwaliteiten van de ziel naar voren en wordt een basis gelegd voor hun onderlinge balans. In dit boek wordt de ontwikkeling van deze kwaliteiten besproken en verduidelijkt met beeldende verhalen.

(paperback, 283 pagina’s)

De tovermuts

De tovermuts

Jeanne Meijs » meer van deze auteur »

€ 9.90

Een verhaal om voor te lezen, gevolgd door een ontdekkingsreis door het verhaal waarin de betekenis van de beelden aangeduid wordt. Zo geeft de schrijfster een voorbeeld van het werken met beelden in het omgaan met kinderen.

(60 pagina

Het sprookje van Eros en Fabel

Het sprookje van Eros en Fabel
Naverteld door Jeanne Meijs

Jeanne Meijs » meer van deze auteur »

€ 14.50

Het bekende sprookje van Novalis over Eros en Fabel is het verhaal over de Liefde. In deze uitgave wordt het naverteld door Jeanne Meijs, zodat het ook voor kinderen geschikt is. Het sprookje is rijk aan beelden die voeding bieden voor het omgaan met vragen van liefde, seksualiteit en relaties.

Met kleurenillustraties van Maria Moll.

(Gebonden, 30 pagina

Liefde en seksualiteit

Liefde en seksualiteit
Eros en fabel

Jeanne Meijs » meer van deze auteur »

€ 29.50  ‹ geen verzendkosten!

Seksualiteit, liefde, relaties e.d. worden in dit boek besproken, tegen de achtergrond van enerzijds de lading die zij hebben in de tegenwoordige tijd, anderzijds tegen de achtergrond van het sprookje Eros en Fabel van Novalis. Daarin liggen veel antwoorden verborgen die een pleidooi voor de liefde vormen. Het tweede deel van het boek bespreekt seksuele voorlichting voor kinderen van verschillende leeftijden.

(Gebonden, 428 pagina’s)

Menswaardig opvoeden

Menswaardig opvoeden
De uitdaging van onze tijd

Jeanne Meijs » meer van deze auteur »

€ 19.90

Voordrachten over verschillende opvoedingsvragen, w.o. puberteit, materialisme, dyslexie, opvoeden in deze tijd.

(199 pagina

Opvoeden in de 21e eeuw

Opvoeden in de 21e eeuw

Jeanne Meijs » meer van deze auteur »

€ 19.90

Inzichten en handreikingen voor ouders, leerkrachten en andere opvoeders. (176 pagina’s)

Puberteit

Puberteit
De smalle weg naar innerlijke vrijheid

Jeanne Meijs » meer van deze auteur »

€ 19.90

Wat gebeurt er allemaal wel niet als een kind in de puberteit belandt? Het is een fase van ingrijpende veranderingen, lichamelijk en innerlijk. In dit boek komen de vele aspecten rondom de puberteit aan bod, zo biedt het ouders hulp en inzicht in soms moeilijke perioden.

(paperback, 238 pagina’s)

De nacht onze beste bondgenoot

De nacht onze beste bondgenoot
Wilsmens - hoofdzaak

Hugo Pronk en Jacques Meulman

€ 10.00

Twee vakmensen aan het woord: Hugo Pronk vertelt over wat er in de nacht met de mens gebeurt - en hoe de pedagoog daar zó op in kan spelen dat 'dag' en 'nacht' in het opgroeiende en lerende kind vruchtbaar op elkaar inwerken.

Jacques Meulman laat zien hoe je als ouder of leerkracht het kind in de verschillende fasen van zijn ontwikkeling zó aan kan spreken dat de ontwikkeling van het kind zich zo optimaal mogelijk voltrekt.

(paperback met flappen, 68p)

12 » 

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  privacy  ·  klantenservice  ·  home