home ABC Antroposofie

Werken en voordrachten

Rudolf Steiner

Serie gebonden boeken met geschreven werk en voordrachten van Rudolf Steiner, nieuw vertaald in het Nederlands. Uitgeverij Vrij Geestesleven.


65 boeken, 1-30 getoond op pagina 1/3

123 » 

Algemene menskunde

Algemene menskunde
Als basis voor de pedagogie

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50  ‹ geen verzendkosten!

De ontwikkeling van het kind op geestelijk, psychisch en lichamelijk niveau geschetst voor leraren/opvoeders: een basis voor de pedagogische praktijk.

Serie Werken en Voordrachten, voorzien van nawoord, aantekeningen e.d. (gebonden, 273 pagina’s)

Antroposofie

Antroposofie
Een nieuwe benadering

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 22.50  ‹ geen verzendkosten!

In januari 1924, een jaar na de brand van het Goetheanum en kort na de ’Weihnachtstagung’ houdt Rudolf Steiner een cyclus van negen voordrachten waarin hij de antroposofie ’opnieuw formuleert’, op een nieuwe, heel directe en concrete manier.

Met deze negen voordrachten vormt dit boek een levendige beschrijving van de kern van de antroposofie.(GA 234)

Serie Werken en Voordrachten, met een nawoord van Jelle van der Meulen, gebonden, 196 pagina’s.

Antroposofie voor jonge mensen

Antroposofie voor jonge mensen

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50  ‹ geen verzendkosten!

Jonge mensen streven naar waarachtigheid: zij willen leven vanuit hun mens-zijn, in een directe en levende verhouding tot spiritualiteit, de andere mens en de dagelijkse praktijk. In de samenleving werken echter ook andere krachten, die zich neerslaan in schijn, routine en gewoonte. Hoe kun je als mens trouw blijven aan wat in essentie in je leeft?

(13 voordrachten, met inleiding en twee nawoorden, Serie Rudolf Steiner Werken en Voordrachten, gebonden uitgave, 256 pagina’s) (GA 217)

Apocalypse en priesterschap

Apocalypse en priesterschap

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 28.50  ‹ geen verzendkosten!

Voordrachten die Rudolf Steiner in 1924 hield voor priesters van de Christengemeenschap. Tegen de achtergrond van de beelden uit de Apocalypse van Johannes spreekt Rudolf Steiner over de betekenis van het priesterschap en over de toenemende invloed van kwade machten in onze tijd.

Serie Werken en voordrachten, met een nawoord van Wolf-Ulrich Klünker. (gebonden, 340 pagina’s)

Brieven

Brieven

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 45.00  ‹ geen verzendkosten!

Honderden brieven van (deels ook: aan) Rudolf Steiner. Ze geven een menselijk en veelkleurig van een mens die in alle opzichten volop in de stroom van de tijd stond.

Voorzien van een Nawoord, noten, aantekeningen, serie Werken en Voordrachten, gebonden met leeslint, 542 pagina’s)(een keuze uit GA 38 en GA 39)

De antroposofische beweging 1

De antroposofische beweging 1
Ontstaansgeschiedenis

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 27.50  ‹ geen verzendkosten!

Een reeks voordrachten waarin Rudolf Steiner na 20 jaar terugblikt op de eerste jaren van de antroposofische beweging. Voorzien van noten, aantekeningen en een nawoord van Edith de Clerq Zubli. (Serie Werken en Voordrachten, gebonden, 320 pagina’s)

De antroposofische beweging II

De antroposofische beweging II
Toekomstimpulsen

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 27.50  ‹ geen verzendkosten!

Deze band uit de reeks Werken en Voordrachten bevat teksten over de (her)oprichting van de Antroposofische Vereniging tijdens de Kerstbijeenkomst van 1923, de Grondsteenspreuk en beschouwingen daarover, en aanwijzingen van Rudolf Steiner over vormgeving en bedoeling van de ledenbijeenkomsten.

Voorzien van aantekeningen, register en een nawoord, gebonden, 319 pagina’s.

De bovenzinnelijke mens

De bovenzinnelijke mens
Het leven na de dood

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 21.50  ‹ geen verzendkosten!

Vijf voordrachten over de gang van de mens in het leven na de dood; over de begeleiding door spirituele wezens én door mensen met wie men in het leven verbonden was.

Serie Werken en Voordrachten, gebonden, 142 pagina’s, voorzien van Nawoord, Aantekeningen e.d.

(GA 231)

De christelijke inwijding

De christelijke inwijding
En de mysteriën van de oudheid

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50  ‹ geen verzendkosten!

De evangeliën maken het leven van Jezus in beeldvorm openbaar. Om dit leven ook te kunnen begrijpen is echter meer nodig. Dit boek gaat in feite daarover en beschrijft wat je aan ervaringen en beproevingen moet doormaken, om je eigen te kunnen maken wat aanvankelijk nog verborgen ligt. (GA 8) Werken en voordrachten.

(Gebonden, 224 pagina’s)

De filosofie van de vrijheid

De filosofie van de vrijheid
Hoofdlijnen van een moderne visie op mens en wereld

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50  ‹ geen verzendkosten!

De filosofische onderbouwing van wat later de antroposofie zou worden. Brengt beweging in het denken.

(Serie Werken en voordrachten, gebonden, 296 pagina’s)

De kernpunten van het sociale vraagstuk

De kernpunten van het sociale vraagstuk

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 27.50  ‹ geen verzendkosten!

Hét basiswerk over Rudolf Steiners visie op een gezonde samenleving: de sociale driegeleding. Hoe we kunnen werken aan een situatie die krachten en kwaliteiten in de samenleving hun juiste plaats biedt. (Serie Werken en Voordrachten, gebonden, 223 pagina’s)

De kringloop van het jaar

De kringloop van het jaar

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 27.50  ‹ geen verzendkosten!

Over het vinden van een nieuwe toegang tot de kringloop van het jaar en de daarmee verbonden jaarfeesten. (Serie Werken en Voordrachten, gebonden, 222 pagina

Dit is een nieuwe uitgave met een andere kaft dan afgebeeld.

(Serie Werken en Voordrachten, gebonden, 222 pagina)

De spirituele bronnen van de kunst

De spirituele bronnen van de kunst

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50  ‹ geen verzendkosten!

Deze bundel bestaat uit acht voordrachten en drie geschreven teksten waarin Rudolf Steiner op veelzijdige wijze over kunst spreekt, in het bijzonder over de verbinding van de kunst met de spirituele wereld.

(Serie Werken en Voordrachten, gebonden, met Noten, Aantekeningen en een Nawoord, 272 pagina’s)

(GA 271)

De strijd om het mens-zijn

De strijd om het mens-zijn

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 27.50  ‹ geen verzendkosten!

Negen voordrachten over het mysterie van het kwaad en de positie van de mens tussen goede en kwade krachten. De voordrachten zijn geordend in voordrachten over de cultuur van de moderne tijd; Lucifer en Ahriman; de werking van het kwaad; techniek en de toekomst van de aarde.

Met een nawoord van Mathijs van Alstein. (Serie Werken en Voordrachten, gebonden, 281 pagina

De weg tot inzicht in hogere werelden

De weg tot inzicht in hogere werelden

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 22.50  ‹ geen verzendkosten!

Hét basiswerk over de innerlijke scholingsweg: voorwaarden, voorbereidingen, praktische gezichtspunten, oefeningen, stadia e.d.

(Serie Werken en Voordrachten) gebonden, 212 pagina’s.

De wereld van de gestorvenen

De wereld van de gestorvenen

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50  ‹ geen verzendkosten!

In de reeks Werken en Voordrachten: 14 voordrachten van Rudolf Steiner over de wereld die de gestorvenen na de dood betreden en bereizen; over hun verbinding met mens en aarde en over de mogelijkheden om met hen in verbinding te blijven.

Met Nawoord, noten e.d.

(Gebonden, 335 pagina’s) (uit GA 141, 157a, 182)

De wetenschap van de geheimen der ziel

De wetenschap van de geheimen der ziel
Herkomst en bestemming van de mens

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 32.50  ‹ geen verzendkosten!

Een basiswerk uit de antroposofie over fundamentele thema’s en begrippen, zoals: ontwikkeling van mens en wereld, fysiek lichaam-etherlichaam-astraallichaam-ik, leven na de dood, de moderne inwijdingsweg e.d.

Serie Werken en voordrachten, met nawoord en notenapparaat, gebonden, 414 pagina’s.

Egyptische mythen en mysteriën

Egyptische mythen en mysteriën

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50  ‹ geen verzendkosten!

In de 12 voordrachten in deze bundel behandelt Rudolf Steiner de inwijding in het oude Egypte en de betekenis van de Egyptische cultuur binnen het geheel van de ontwikkeling van de mensheid. Daarbij spreekt hij ook over de centrale betekenis van Christus in de mensheidsontwikkeling.

Met een Nawoord van Jana Loose.

Serie Rudolf Steiner Werken en Voordrachten: Nieuwe Reeks.

(Gebonden, 236 pagina’s) (GA 106)

Esoterische scholing

Esoterische scholing

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50  ‹ geen verzendkosten!

Esoterische voordrachten, destijds in besloten kring gehouden, en teksten (o.m. brieven) over de esoterische scholingsweg. De zijn bedoeld om esoterische leerlingen zo exact mogelijk te informeren over oefeningen, mogelijkheden en moeilijkheden op de scholingsweg.

(Serie Rudolf Steiner Werken en Voordrachten, Nieuwe Reeks - met Aantekeningen, Nawoord e.d.)

Gebonden, 303 pagina’s) (een keuze uit GA 264, 266/I, 266/II, 266/III, 267 en 268)

Gedichten, spreuken, meditaties

Gedichten, spreuken, meditaties

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50  ‹ geen verzendkosten!

Bevat spreuken, gedichten en meditaties - betreffen bijv. de samenhang van mens en natuur, mens en kosmos, het jaarritme, zelfkennis en meer. Opgenomen zijn ook: de Grondsteenspreuk, de Weekspreuken, spreuken voor zieken en gestorvenen.

(Serie werken en Voordrachten, gebonden, 247 pagina

Geesteswetenschap en geneeskunde

Geesteswetenschap en geneeskunde

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 34.00  ‹ geen verzendkosten!

Twintig voordrachten over geesteswetenschap en geneeskunde, met als basisthema’s de relatie tussen mens en natuur en het antroposofisch mensbeeld.

Voorzien van noten, aantekeningen en een Nawoord door Hugo Verbrugh.

Serie Rudolf Steiner Werken en Voordrachten

(Gebonden, 440 pagina’s)

Gezondheid, ziekte, genezing

Gezondheid, ziekte, genezing

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 28.50  ‹ geen verzendkosten!

Elf voordrachten over verschillende thema’s waaronder nervositeit; psychische ziekten; longen, lever, nieren en hart; pathologie; omvorming van denken, voelen en willen; werking van verschillende metalen; de maretak. (Serie Werken en Voordrachten, 332 pagina’s, gebonden)

Het bewustzijn van de ingewijde

Het bewustzijn van de ingewijde

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50  ‹ geen verzendkosten!

Elf voordrachten over de moderne weg om een bewustzijnsscholing te gaan, ook over de ervaringen (en gevaren) die aan een verkeerder scholingsweg verbonden kunnen zijn.

(Serie Werken en Voordrachten, gebonden, met noten, Nawoord e.d., gebonden, 282 pagina’s)(GA 243)

Het Bijbelse scheppingsverhaal

Het Bijbelse scheppingsverhaal

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50  ‹ geen verzendkosten!

Als het over het ontstaan van de en van de mens gaat vallen we al snel terug in de tegenstelling die leeft tussen de moderne evolutieleer het Bijbelse scheppingsverhaal. In de tien voordrachten van Rudolf Steiner in deze bundel bespreekt hij nauwgezet het scheppingsverhaal uit Genesis en belicht dat vanuit de geesteswetenschap. Hoe ontstond de aarde, welke wezens en krachten werkten daaraan mee - wat is de plaats van de mens hierin? - Daarmee biedt Rudolf Steiner inzicht om de tegenstelling tussen Bijbel en de evolutieleer te overstijgen.

Rudolf Steiner Werken en Voordrachten, met noten en nawoord. (Gebonden uitgave, 229 pagina’s)

Het esoterische Christendom

Het esoterische Christendom

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50  ‹ geen verzendkosten!

Voordrachten over het esoterische Christendom, o.a. over de wederkomst van de Christus, de Bodhisattva, Gautama Boeddha en diens verhouding tot de Christus, de Rozenkruisersbeweging.

(gebonden, serie werken en Voordrachten, 264 pagina’s)

Het evangelie naar Johannes

Het evangelie naar Johannes

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 26.50  ‹ geen verzendkosten!

Het Johannes-evangelie wordt wel als het meest esoterische evangelie gezien. In deze voordrachtenreeks ontsluiert Rudolf Steiner stap voor stap de diepe geheimen die in deze bijzondere tekst verborgen liggen. Daarbij komen onder meer de verbinding van het Christus-zonnewezen met de aarde; de ontwikkeljng van de liefde; jonkvrouw Sophia en de Heilige Geest; de opwekking van Lazarus.

(288 pagina’s, gebonden, serie Werken en Voordrachten)

Het evangelie naar Lucas

Het evangelie naar Lucas
Esoterische achtergronden

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 26.50  ‹ geen verzendkosten!

Voordrachten over het Lucasevangelie. In deze voordrachten gaat het o.a. over de twee Jezuskinderen en het achtvoudig pad van Boeddha.

Serie Werken en Voordrachten (gebonden, 263 pagina’s,)

Het evangelie naar Marcus

Het evangelie naar Marcus
Esoterische achtergronden

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 27.50  ‹ geen verzendkosten!

Tien voordrachten die een bewustzijn willen wekken voor de diepere lagen van het Marcus-evangelie. Thema’s zijn o.m. Elia en Johannes de Doper; Boedha en Socrates; de openbaring van Krisjna en de verhouding van Jezus tot zijn leerlingen. (Serie Werken en Voordrachten, gebonden, 286 pagina’s)

Het evangelie naar Mattheüs

Het evangelie naar Mattheüs
Esoterische achtergronden

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 27.50  ‹ geen verzendkosten!

Twaalf voordrachten over het evangelie naar Mattheus, goed verzorgd uitgegeven in de serie Werken en Voordrachten (346 pagina’s, gebonden).

Het wezen van de kleuren

Het wezen van de kleuren

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 27.50  ‹ geen verzendkosten!

Elf voordrachten over ’het wezen van de kleur’, waarbij Rudolf Steiner enerzijds aansloot op Goethes kleurenleer, anderzijds bouwde op zijn eigen helderziende waarnemingen.

Met aantekeningen, Nawoord en 18 illustraties in kleur, Serie Werken en Voordrachten, gebonden, 272 pagina’s)

123 » 

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  privacy  ·  klantenservice  ·  home