home ABC Antroposofie

Inca’s

Capac hucha

Edward de Bock

De afgelopen jaren trok de Incacultuur (1250-1532) wereldwijd de aandacht door spectaculaire vondsten van mummies van geofferde kinderen hoog op de toppen van het Andesgebergte. De mensenoffers bij de Inca's vonden niet elke dag plaats, zoals dat bijvoorbeeld bij de Azteken het geval was, maar op welbepaalde momenten van het jaar. Ze hadden een cruciale betekenis in de kosmologie van de Inca's. Mensenoffers vormden een brug tussen de wereld van de mensen en de wereld van de goden en voorouders. Het mensenoffer zorgde ervoor dat de mens in contact kon komen met de andere wereld. De mens werd dankzij het mensenoffer als het ware geïncorporeerd in de wereld van de voorouders.
Behalve religieuze doelen, waren ook sociaal-politieke motieven van belang. Het mensenoffer ging uit van het centrale politieke gezag en bevestigde zo de macht van de heersers.
Naar aanleiding van de recente vondsten voert deze publicatie een diepgaand onderzoek naar de kosmologische staatsrituelen bij de Inca's en tracht ze de betekenis van de kinderoffers bij de volkeren van de Andes te ontrafelen. Het onderzoek is rijkelijk geïllustreerd met nooit eerder gepubliceerd beeldmateriaal over de fascinerende rituelen uit de rijke cultuur van de Inca's.
info van de uitgever
[Mercatorfonds, 2010]

Inca’s
Capac hucha
Edward de Bock

€ 9.90

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  privacy  ·  klantenservice  ·  home