home ABC Antroposofie

Jeanne d’Arc

Het proces

Daniel Hobbins

Jeanne d'Arc zelf aan het woord, zoals opgetekend tijdens het proces

Het leven van Jeanne d'Arc is vaak beschreven. Maar de belangrijkste bron van informatie, namelijk het in 1431 tegen haar gevoerde proces, verscheen niet eerder in onze taal. Dat wordt nu 600 jaar na haar geboortejaar goedgemaakt met een vertaling van de woorden die gesproken werden tijdens deze rechtszaak, die leidde tot de brandstapel. Zo kunnen wij Jeanne zelf horen spreken. Jeanne d'Arc. Het proces onthult fascinerende aspecten van haar leven, haar karakter, haar visioenen en motieven. Daniel Hobbins oogstte met dit boek, dat een gedetailleerd beeld geeft van het leven van een middeleeuwse vrouw, veel lof. Hij geeft Jeannes woorden voortreffelijk weer en biedt in zijn veelgeprezen inleiding een goed inzicht in de tijd waarin zij leefde.
Info van de uitgever
[Nieuw Amsterdam, 2012]

NBD Biblion bespreking
Het verslag van het proces tegen Jeanne d'Arc in 1431. In de inleiding beschrijft historicus Daniel Hobbins de procedure; hij plaatst de persoon Jeanne in haar tijd. Zo biedt hij een kader waarin de lezer de stukken kan beoordelen. Hij breekt een lans voor de betrouwbaarheid van deze processtukken en voor de zorgvuldigheid waarmee bisschop Cauchon, de vaak verguisde leider van het proces, te werk ging. Voor de argumentatie verwijst Hobbins vooral naar andere publicaties.
Basis voor de tekst is het Latijnse verslag dat na afloop van het proces werd gemaakt aan de hand van de originele Franstalige rechtbankverslagen, en die verslagen zelf waar de Latijnse tekst te kort schiet. De vertalers hebben voor de Nederlandstalige editie naast Hobbins' vertaling zelf ook die originele teksten geraadpleegd. Dankzij deze editie is de rechtbankthriller die Jeanne naar de brandstapel voerde van dag tot dag te volgen. Niet alleen interessant voor historici en juristen, maar voor iedereen die belangstelling heeft voor de middeleeuwen of Jeanne d'Arc. Met een chronologisch overzicht, een lijst van de belangrijkste betrokkenen bij het proces, eindnoten en een register.

Jeanne d’Arc
Het proces
Daniel Hobbins

€ 7.90

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  privacy  ·  klantenservice  ·  home