home ABC Antroposofie

Mooi gemaakt van 10 tot 12 jaar

Creatieve projecten voor kinderen

Jorna Go

Mooi gemaakt 3 is het laatste deel in de serie Mooi gemaakt. Het bevat originele creatieve projecten voor kinderen van 10-12 jaar. De onderwerpen van de creatieve projecten passen in de belevingswereld van kinderen in de bovenbouwleeftijd van de basisschool. Ze zijn gerangschikt naar thema, zoals bijvoorbeeld de seizoenen, culturen, sport & spel, natuur&milieu en feestdagen. Een project kan ook gekozen worden vanuit de gebruikte technieken.

Het boek bevat grote vrolijke foto's, duidelijke werkbeschrijvingen, lessuggesties, illustraties en kopieervellen. Kinderen kunnen er meteen mee aan de slag. De projecten kunnen goed geïntegreerd worden in een les of groter project.
De gebruikte materialen zijn meestal standaard op school aanwezig, zoals papier en karton, verf en klei. En in veel projecten worden wegwerpmaterialen gebruikt.

De boeken uit de serie Mooi gemaakt kunnen thuis gebruikt worden, maar zijn ook zeer geschikt voor basisscholen en voor de naschoolse opvang. Ze sluiten naadloos aan op de kerndoelen van het basisonderwijs. Met de werkstukken uit de serie Mooi gemaakt leren kinderen om te reflecteren op beeldende producten en inzicht te verwerven in de wereld om hen heen. Ook leren ze dat uitbeelden en vormgeven gebonden zijn aan tijd en aan cultuurgebied.
Info van de uitgever
[Forte, 2011]

NBD Biblion bespreking
De 33 gevarieerde leuke projecten zijn gerangschikt op thema, zoals natuur en milieu, culturen, techniek en spel en feestdagen. Het zijn zowel fantasie- als techniekprojecten. De projecten zijn zowel gericht op groepen als op het individu op de basisschool, in de naschoolse opvang of thuis. De tekst richt zich op de volwassenen, die met de kinderen werken. Volwassenen wordt aangeraden de projecten eerst zelf te maken, om zo te weten te komen waar men eventuele problemen kan verwachten. Bij elk project staat in een gekleurd kader de lijst met benodigdheden. Er wordt ingegaan op wat er van tevoren al gedaan kan worden en bepaalde begrippen die in het project van belang zijn, worden nader toegelicht. De werkwijze is duidelijk stap voor stap beschreven en waar nodig met schetsen verduidelijkt. Veelal worden ook variaties op het thema genoemd. Van het eindresultaat is een paginagrote kleurenfoto afgedrukt. De materialen zijn niet duur en goed verkrijgbaar. De andere delen richtten zich op een jongere doelgroep. De projecten in dit aantrekkelijk uitgevoerde boek zijn, met wat begeleiding, goed te maken door kinderen van ca. 10 t/m 12 jaar.

Mooi gemaakt van 10 tot 12 jaar
Creatieve projecten voor kinderen
Jorna Go » meer van deze auteur »

€ 5.00

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  privacy  ·  klantenservice  ·  home