home ABC Antroposofie

Taal van de stilte

verhalen en parabels uit Oos & West

Erich Kaniok

Wees als een wandelaar die alles ziet in het voorbijgaan, maar nergens verblijft en nergens aan vasthoudt.

Evenals het eerder verschenen Sleutels tot het hart, bevat deze bundel een verzameling korte spirituele verhalen en parabels afkomstig uit verschillende culturen en geloofstradities; van christelijke parabels en soefiverhalen, tot boeddhistische en joodsmystieke vertellingen. Deze verhalen vol wijsheid zijn inspirerend en niet moralistisch. Ze zijn door de traditie overgeleverd en spreken in eerste instantie niet tot het verstand, maar tot het gevoel. Bovendien tonen ze op een zeer herkenbare wijze een manier van leven die gebaseerd is op mededogen en medemenselijkheid.
Taal van de stilte is het tweede deel van een serie die verschijnt als onderdeel van de reeks 'Dharma-geschenk'. De verhalen en parabels zijn in de afgelopen dertig jaar verzameld en vertaald uit diverse bronnen. Ze zijn jarenlang intensief gebruikt bij lezingen en hebben daar al vele mensen weten te raken.
Info van de uitgever
[Asoka, 4e druk 2010]

NBD|Biblion recensie
Evenals het vorig jaar verschenen belevende 'Sleutels tot het hart'* van dezelfde auteur (inmiddels derde druk) bevat ook deze bundel verhalen en parabels uit een keur van religies en wijsheidsscholen, in totaal zesenvijftig. De uitgever, voornamelijk gespecialiseerd in boeddhistische geschriften, publiceert dit als tweede deel in de reeks 'Dharma-geschenk'. Daarin past het gezien zijn format goed, gezien de laagdrempeligheid, de kortheid (een tot vier bladzijden) en het verzorgde vierkante formaat. De methode van doorgeven van de leer door verhalen uit verschillende bron (die moreel van aard en niet moralistisch zijn) vindt men onder ander ook veelvuldig in het werk van Osho.
De teksten - afkomstig uit christelijke, boeddhistische, soefistische en joods-mystieke bron - zijn de afgelopen dertig jaar door de auteur verzameld en vertaald. De hoofdthema's van de bundel zijn de zoektocht naar verlichting, de misvattingen van het ego tegenover de goddelijke waarheid en de vastgeroeste en egoistische overtuigingen van de mensheid.

Taal van de stilte
verhalen en parabels uit Oos & West
Erich Kaniok » meer van deze auteur »

€ 14.95

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  privacy  ·  klantenservice  ·  home