home ABC Antroposofie

Samen-Werken

De mens is noodzakelijk sociaal

Isaäc S. Torn

”Welkom in de dynamische wereld van de polariteit. Dit boek is een verslag van mijn persoonlijke ontdekkingsreis in het leven. Tijdens mijn rechtenstudie, zo rond mijn vierentwintigste levensjaar, had ik een ervaring die mijn belangstellingssfeer voorgoed ging bepalen.
Door die ervaring begreep ik dat het aan de tijd gekomen is dat de mens zijn Ik-ontwikkeling, zijn individualisering serieus ter hand gaat nemen. Daartoe moet je je eerst uit de geborgenheid en omhulling van de collectiviteit losmaken. En dat vereist moed. Dan ga je op weg om je eigen persoonlijkheid te ontwikkelen. Die persoonlijkheid is een vat vol polaire tegenstrijdigheden, zoals al mijn sympathieën en antipathieën. De bewustwording van deze eenzijdige eigenschappen kan best confronterend zijn.

De weg van de persoonlijke ontwikkeling vindt zijn bekroning in het ontluiken van de individualiteit, het ondeelbare wezen van de mens waartegen hij dan ook slechts zelf 'ik' kan zeggen. De tegenstelling overbrugd. Die weg is vaak eenzaam; je bent letterlijk op jezelf aangewezen. Het begrip individualisering zal verkeerd begrepen kunnen gaan worden en worden uitgelegd als egocentrisme.

Ook besteed ik in mijn boek veel aandacht aan het begrip vrijheid. Dit begrip wordt ook nogal eens van haar geëigende plek geduwd en verwisseld met willekeur.
Door zowel de niet begrepen individualiseringstendens als de misverstane vrijheid zijn samenlevings- en samenwerkingsrelaties zwaar onder druk komen te staan. De recente gebeurtenissen in de maatschappelijke werkelijkheid laten dat helaas maar al te goed zien.

In het begin van mijn begin dertiger jaren ontdekte ik het principe van de polariteit. Aan een schilderij nam ik haar waar. Zij vertoonde zich als een in kleuren gestolde vorm van driegelede eenheid. Zij begon toen voor mij te leven en sindsdien heb ik haar en heeft zij mij niet meer losgelaten.

In mijn verdere persoonlijke leven heeft het begrip van en het functioneren van de polariteit zich verder verduidelijkt. Nu eens lukte het me om de polariteit ineens te pakken, dan weer werd ik eerst flink op het verkeerde been gezet en duurde het langere tijd voordat ik haar kon meebeleven. Elke keer ziet zij er anders uit; altijd doet zij je versteld staan.

Meerdere jaren heb ik als consultant op het gebied van samenwerking dit concept vruchtbaar mogen toepassen en verder ontwikkelen.

De polariteit is de driegelede eenheid die bestaat uit twee polen, de extreme eenzijdigheden, met daartussen een verbindend midden. Zij is het dynamische principe dat werkzaam is in de levende en levendige werkelijkheid. Die werkelijkheid maakt een voortdurende slingerbeweging tussen de twee uitersten; daartussen kan zij elke positie innemen. Elke positie betekent een tijdelijk evenwicht.
Polarisatie is het verzelfstandigen van de polen, het verbreken van hun onderlinge verhouding en het opheffen van het veelzijdige verbindende middengebied. De polen extremiseren, radicaliseren ten opzichte van elkaar. Je raakt erin verward.

In mijn boek heb ik de polariteit en haar werking met name onderzocht op het gebied van het persoonlijke en sociale leven: Polaire persoonlijke eigenschappen, maatschappelijke golfbewegingen en processen in communicatie, in oordeelsvorming, in organisaties en in het samenwerken.
De polariteit is het ontwikkelingsprincipe voor de mens van deze tijd omdat zij de vraag aan ons stelt onze eigen plek tussen de polen in te nemen. Iedere situatie is anders; daarom is die plek telkens verschillend. De polariteit als ontwikkelingsprincipe stelt ons in staat vanuit die gekozen plek onze, vaak nog minder bewuste, eenzijdigheden te overwinnen. Ieder op zijn eigen manier.
Info van de uitgever
[Gopher Publishers, 2004]

Samen-Werken
De mens is noodzakelijk sociaal
Isaäc S. Torn

€ 19.00

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  privacy  ·  klantenservice  ·  home