home ABC Antroposofie

De hermetische gnosis

in de loop der eeuwen

Gilles Quispel

Hermes Trismegistus (De Egyptische god Thot), was de inrichter van oude mysteriën en stond daarmee mede aan de wieg van wat de Gnosis wordt genoemd; een kosmische religie die op persoonlijke ervaring berustte. De oerwijsheid van Hermes Trismegistus beïnvloedde, zo nam men in de oudheid aan, de inzichten van Mozes en Plato.
In werkelijkheid, zo is door recent wetenschappelijk onderzoek vastgesteld, is de Hermetische literatuur veel later ontstaan binnen een geheim genootschap in Alexandrie waarvan Egyptenaren, Grieken en joden lid waren. Deze ’loge” kende verschillende graden van inwijding en rituelen, zoals een doop, een heilig avondmaal en een vredeskus, en vormde de voedingsbodem voor de zeventien traktaten van het Corpus Hermeticum en de Asclepius. Deze geschriften hadden grote invloed op o.a. Pico della Mirandola, Mozart, William Blake, Goethe, Rudolf Steiner, C.G. Jung en J. van Rijckenborgh.
In dit boek schrijven achttien wetenschappelijke onderzoekers op heldere, voor ieder begrijpelijke wijze over de verschillende aspecten van de Hermetische Gnosis en de invloed van deze religie op onze cultuur. Hun bijdragen worden van een inleiding voorzien door de Gnosis-kenner Prof. Dr.G. Quispel.De Hermetische Gnosis in de loop der eeuwen is een gezaghebbende, zeer leesbare bron over een belangrijke religieuze en artistieke stroming, die nog altijd niet voldoende is onderkend.
Info van de uitgever
[Rozekruis Pers, 4e druk 2003]
 

De hermetische gnosis
in de loop der eeuwen
Gilles Quispel » meer van deze auteur »

€ 37.50

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  privacy  ·  klantenservice  ·  home