home ABC Antroposofie

Laat iedereen zijn eigen koning zijn

Essays uit het theologisch-ethische werk

Paracelsus

Als arts en alchemist is Paracelsus voor de meeste mensen een begrip. Dat hij ook als theoloog en predikant zijn stem heeft laten horen en een theologisch, ethisch en maatschappijkritisch oeuvre heeft nagelaten dat even omvangrijk is als zijn medisch-natuurfilosofisch werk, is veel minder bekend.

Deels komt dat doordat zijn theologische werken nauwelijks gedrukt werden, noch bij zijn leven noch in de eeuwen daarna. Pas tegen het einde van de 19e eeuw is daar verandering in gekomen, hoewel een groot deel van de teksten, overgeleverd in de vorm van handschriftelijke kopieën, nog steeds op publicatie ligt te wachten. Wie erin begint te lezen, begrijpt meteen waarom de drukkers in de tijd van de brandstapels zich hier niet de vingers – of meer – aan wilden branden. Voor zover er wel vroege drukken verschenen, zijn de teksten dan ook stevig bewerkt.

Daarnaast staat de paracelsische theologie in de schaduw van de paracelsische geneeskunst, die meestal als het eigenlijke, belangrijke deel van zijn werk wordt beschouwd. Dat levert echter algauw een vertekend beeld op; beide aspecten zijn in het leven en het werk van Paracelsus door elkaar heen geweven, vormen elkaars achtergrond en aanvulling en geven samen pas een beeld van de hele Paracelsus.

In dit boek zijn een aantal essays gebundeld, waarvan een deel vermoedelijk bedoeld was als onderdelen van één boek, terwijl andere meer op zichzelf staan.

{De Woudezel, 2010]

Laat iedereen zijn eigen koning zijn
Essays uit het theologisch-ethische werk
Paracelsus » meer van deze auteur »

€ 42.00

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  privacy  ·  klantenservice  ·  home