home ABC Antroposofie

Mani’s lichtschat

Mani

In 1930 werden in Medinet Madi (Egypte) papyrusresten ontdekt met de teksten van Mani (215-277). Ook in, Turfan, Chinees Turkestan, en in de zgn. Keulse Mani-Codex zijn manichese teksten gevonden. Een bloemlezing hieruit is nu samengebracht in MANI’S LICHTSCHAT, verlucht met schitterende Manichese miniaturen,

Het, manicheïsme was van die 3e tot de 10e eeuw verbreid tot in de verste uithoeken van de toen bekende wereld. De lichtboodschap van Mani gaat uit van een christelijke gnosis. Hij getuigt van liet bestaan van twee natuurorden: het lichtrijk van de Geest en het duistere rijk van de stof, de hyle.

De lichtschat van de ziel”, de in het menselijke hart:, kan ontvankelijk worden voor de krachten uit het Lichtrijk. De aldus bezielde materie zal zo inct liet licht van de Kennis (gnosis), niet Geest worden doordrongen, om de hyle te kunnen overwinnen, te laten versterven en te veranderen. Een opmerkelijke boodschap In onze tijd, waarin de term ontstoffelijking steeds meer
gehoord wordt.

Mani tot zijn volgelingen:

’Streeft en strijdt. mijne geliefden,
opdat ge schone paarlen zult worden,
en door de duikers van het Licht
ten hemel wordt geleid,
zodat gij in een eeuwig leven
vrede zult mogen vinden.’

Na de dood van mani heeft zijn troostrijke leer nog haar invloed doen gelden, maar uiteindelijk werd de beweging, tiet als bijvoorbeeld de Bogomilen en Katharen, volledig van de ’bodem weggevaagd, Daarom is het zo bijzonder dat deze prachtige teksten zijn teruggezonden en ontsloten voor de lezen Van nu.

(Rozekruis Pers, 1997)

[info van de uitgever]

Mani’s lichtschat
Mani

€ 26.50

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  privacy  ·  klantenservice  ·  home