home ABC Antroposofie

Esperienza Medioevale

Piano solo

Annelies Rhebergen

Voorwoord
Sommige ervaringen kun je bijzonder noemen. In juni 2003 overkwam mij dat in de vorm van een “soort” droom. Ik was er zo van onder de indruk, dat ik er lange tijd geen woorden voor kon vinden en daarom besloot ik deze ervaring te toonzetten.
Negen maanden leefde ik met het beeld van deze “droom” en toen kwamen als vanzelf de eerste klanken in mij op. Door mij elke dag te verbinden met deze gebeurtenis en zijn details, kwam er van alle kanten muziek op mij af: fragmenten, een toon, een interval. Aan mij de beurt om ze op de juiste manier te gebruiken. Daarmee ging ik aan de slag. Dit viel niet echt mee. De ervaring was daarvoor te intens.

Mijn droom speelde zich in het Italië van de Middeleeuwen af. De titel is daarom Esperienza Medioevale, Italiaans voor een middeleeuwse beleving. Deze muziek is grotendeels meditatief tot stand gekomen en wat er nu klinkt, klopt met mijn ervaring.
Dit hele proces heeft mijn horizon verbreed wat betreft het kijken naar de rode draad in mijn leven.

Met deze muziek wil ik de verbinding maken tussen mijn droom in de Middeleeuwen en de tegenwoordige tijd. Ik heb geprobeerd dat door het hele stuk heen te laten horen, vooral ook in het laatste gedeelte na het misterioso op bladzijde 10.

De aanduidingen voor pedaalgebruik en tempi zijn geen wet; enige vrijheid daarin is mogelijk.
Annelies Rhebergen - Traanman


Over haar werk zegt de componiste:
"Eveneens componeer ik niet vanuit een gedicteerd schema, of een toonsoort of uit de dictatuur van maatstrepen. De klank is vrij en vindt haar eigen weg. Ik ben ervan overtuigd dat er overal muziek is, toon, trilling, klank. Als de dirigent een toon aangeeft, is het besef van de toon er al voordat deze gezongen wordt. Het gaat erom je hiervan bewust te worden. Ik heb vaak het gevoel dat we de materie - dat wat ingewikkeld en ingeklonken is - weer vrij moeten maken. Bij mij begint dat soms met een enkele toon, een interval, een idee. En dan ontwikkelt zich dat verder. Ik hoef bij wijze van spreken de muziek alleen maar op te schrijven. En als het stagneert, neem ik een pauze en laat het los. Later bevraag ik de compositie: Hoe wil je verder? Wat wil je dat ik doe? Soms zeg ik dat hardop, denk het dus niet alleen in mijn hoofd, maar spreek ik het luid uit. Als ik de vraag uitspreek, is het alsof de vraag duidelijker bestaat. Vervolgens wacht ik en sta open voor wat er komt."

<a href=’http://home.planet.nl/~giele391/anneliesrhebergen.htm’ target=’_blank’>home.planet.nl/~giele391/anneliesrhebergen.htm</a>

[info van de uitgever]

Esperienza Medioevale
Piano solo
Annelies Rhebergen » meer van deze auteur »

€ 9.95

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  privacy  ·  klantenservice  ·  home