menu
 winkelmandje 

ABC Antroposofie - Het nieuwe jaar in

Mailing van ABC Boekenservice
Verzonden op 3 januari 2019

WIJ WENSEN U EEN GOED EN GEZOND NIEUW JAAR !!!

Rond de jaarwisseling dringt zich haast vanzelf de neiging op tot terug- en vooruit kijken. Dankzij uw interesse voor het aanbod in onze winkel mogen wij terugkijken op een goed jaar. Daar zijn we erg blij mee. Zoals we ook blij zijn met het feit dat we in 2018, in onze uitgeverij, maar liefst 13 nieuwe uitgaven konden laten verschijnen - meer dan ooit tevoren!

Komend jaar vieren we ons 30-jarig bestaan: Nearchus CV werd in februari 1989 opgericht. Dat wat toen begon na 30 jaar nog springlevend zou zijn, hebben we destijds niet kunnen bevroeden. Maar springlevend zijn we, we hebben hier een lijst met meer dan 30 uitgaven die in voorbereiding zijn en daarvan hopen we er in 2019 veel te realiseren.

Ook onze bedrijfsopzet sluit daar goed op aan. Ons bedrijf is geen privé-eigendom: we willen niets anders dan voorzien in de behoefte aan literatuur over antroposofie en over sociale driegeleding. Natuurlijk moeten we leven, en hebben dus inkomen nodig. Maar ons rendement is niet voor aandeelhouders of voor persoonlijk gewin - ons rendement bestaat er vooral in dat we al 30 jaar lang het nagenoeg onmogelijke doen: boeken uitgeven die eigenlijk (economisch gezien) niet uitgegeven zouden kunnen worden. 

Dat is in belangrijke mate mogelijk dankzij onze klanten. Daarbij is een bijzondere vermelding van belang, namelijk dat we al sinds ruim 25 jaar kunnen rekenen op de extra betrokkenheid van de leden van de Nearchus Consumenten Kring: klanten die een bedrag (van € 50,00 of meer) vooruit betalen en het daarmee mogelijk maken dat we investeren in tijd en geld voor onze nieuwe uitgeven. Zij stellen ons ook in staat om weg te blijven van het krediet dat een bank kan bieden. 

In de afgelopen jaren is het aantal leden van de Nearchus Consumenten Kring flink toegenomen, misschien wel hand in hand met het groeiende bewustzijn dat we als consument meer dan we denken kunnen bijdragen aan een andere economie. Als lid van de Nearchus Consumenten Kring levert u een concrete bijdrage aan het realiseren van antroposofische literatuur, nu en in de toekomst.

Meer over de achtergrond van onze consumentenkring VINDT U HIER.

Meer over wat wij als uitgeverij beogen VINDT U HIER.


HIERONDER TONEN WE U ALLE UITGAVEN DIE WE IN 2018 REALISEERDEN.
TOT EN MET DINDAG 8 JANUARI ONTVANGT U UW BESTELLING ZONDER VERZENDKOSTEN THUISGESTUURD INDIEN U EEN (OF MEER) VAN DEZE UITGAVEN BESTELT.
(Voor onze klanten buiten Nederland geldt: u ontvangt € 2,00 korting op de verzendkosten).

Sociale driegeleding
Wat, hoe & waarom
John Hogervorst

Een bundel met 62 artikelen over sociale driegeleding. Met een aantal inleidende artikelen; artikelen die aspecten van de driegeleding uitwerken en verdiepen, en met korte artikelen die aan de hand van actuele onderwerpen laten zien hoe je vanuit het perspectief van de sociale driegeleding naar de vraagstukken van deze tijd (in economie, politiek, onderwijs e.d.) kunt kijken. Daarmee wordt geïllustreerd hoe een begrip van de sociale driegeleding vaste grond onder de voeten biedt voor wie wil begrijpen wat in deze tijd leeft.
(paperback, 243p)
€ 15,00

klik hier voor meer informatie

Praktische ontwikkeling van het denken
Rudolf Steiner

Het 'praktische' van dit boekje is dat het een beeld geeft van wat denken eigenlijk is en tegelijkertijd ook een aantal kleine oefeningen geeft om ons denken tot een praktisch denken te maken.
Dat deze oefeningen ook de aanzet kunnen geven tot een veel verderstrekkende innerlijk weg, dat wordt vanzelf wel duidelijk. Het aantrekkelijke is dat ze een begin kunnen vinden in ons dagelijks leven.
(brochure, 26p)
€ 3,00

klik hier voor meer informatie

Karmisch mengelwerk
Rob Gruben

Een boek vol inhoud waarin het leven na de dood, de verwerking van het leven op aarde, het 'inwerken' van oude karma en het 'vormen' van nieuw karma - en dit alles in verbinding met de wezens die deel uitmaken van de hogere hiërarchieën - centraal staan. Het is een boek dat inzicht geeft en bewustzijn schept dat van essentieel belang kan zijn voor de verschillende levensfasen die wij hier op aarde doormaken.
(paperback, 208p)
€ 18,50

klik hier voor meer informatie

Van Pasen naar Hemelvaart en Pinksteren
Zonnejaargroep

Een brochure over inhoud en achtergronden van Hemelvaart en Pinksteren. Ook met een beschrijving van volksgebruiken (dauwtrappen, de meiboom) en natuurlijk met liedjes, recepten en knutselideeën.
Een kleurige brochure (36p) om samen met kinderen zinvol te vieren.
€ 6,75

klik hier voor meer informatie

Meditaties op de Grote Arcana van de Tarot (II)
Valentin Tomberg

De zogenoemde Grote Arcana van de Tarot komen voort uit kiemen die uit voor-Christelijke, Egyptische mysteriewijsheid stammen. In de veertiende eeuw dook deze wijsheid weer op, in doorchristelijkte vorm, vanuit Rozenkruiserskringen.
Het driedelige werk van Valentin Tomberg beschrijft de 22 stappen van wat nu tot een inwijdingsweg is geworden. Hij doet dat op basis van een verbazingwekkende eruditie en in een kristalheldere stijl.
Dit tweede deel bevat de 9e tot en met de 15e brief.
(paperback met flappen, 359p)
€ 25,00

klik hier voor meer informatie

Leven met engelen
een spirituele weg
Hans Stolp

Voor steeds meer mensen is het bestaan van engelen geen vraag meer; het leven met engelen is ervaring.
Hoe is die verbinding tussen engel en mens? Wat doen engelen en wat kunnen mensen voor engelen doen? Het leven met engelen betekent ook het beter begrijpen van onze tijd én het zicht krijgen op je levensdoel.
(paperback, 179p)
€ 16,50

klik hier voor meer informatie

Sociale en antisociale impulsen
in de mens
Rudolf Steiner

Ons leven van mens tot mens berust op datgene wat weeft in de ontmoeting van de ene mens met de andere. Het werken aan onszelf, en onze inzet voor een betere wereld, beginnen daar waar we met de andere mens in verbinding komen. In de voordracht in deze uitgave bespreekt Rudolf Steiner de kracht die van mens tot mens werkt en geeft hij aan hoe wij de andere mens tegemoet kunnen treden.
(Paperback, 55p)
€ 10,00

klik hier voor meer informatie

Opengaande vergezichten
als mensen sterven gaan
Margarete van den Brink

Bij het naderen van de grens tussen leven en dood, naderen we ook de grens van de geestelijke wereld. Deze nabijheid bewerkt soms bijzondere gebeurtenissen, bijzondere ervaringen voor hen die gaan sterven én voor de mensen om hen heen. Aan de hand van waargebeurde belevenissen en kennis van de geesteswetenschap wordt in deze uitgave licht geworpen op de overgang van leven en dood - en daarmee hulp voor degenen die sterven gaan en degenen die daar dichtbij zijn.
(Paperback, 200p)
€ 17,50

klik hier voor meer informatie

Transhumanisme
en de toekomst van het mens-zijn
Dieter Hammer e.a.

Er is een sterke ontwikkeling gaande die de mens technologisch wil 'verbeteren'. daarin komt ook de visie tot uitdrukking dat de mens niet meer is dan een 'dataverwerker' - en dus voor verbetering vatbaar. De voortschrijdende technologie mag misschien in veel opzichten praktisch en gemakkelijk zijn, maar draagt ook als gevaar in zich dat we uit het oog verliezen wat het mens-zijn in essentie betekent. Vijf auteurs (Dieter Hammer, Diederick Sprangers, Jesse Mulder, Frank Storm en Arie Bos) laten zien hoe wij vanuit een spiritueel mensbeeld deze ontwikkeling tegemoet kunnen treden.
(paperback, 182p)
€ 16,00

klik hier voor meer informatie

De levensweg na de dood
Een anthroposofische visie
Antoon Vermeulen

Een beschrijving van de weg die de mens na de dood - op weg naar een volgende geboorte op aarde - gaat. Daarbij wordt aangegeven hoe het afgelopen leven op aarde wordt verwerkt, hoe karma wordt opgebouwd en hoe geestelijke wezens helpend betrokken zijn. Bovendien wordt een verbinding gelegd met het leven op aarde: inzicht in de weg na de dood kan ertoe leiden dat we ons leven veranderen - en meer leven vanuit het besef van onze geestelijke oorsprong.
(paperback, 78p)
€ 12,50

klik hier voor meer informatie

Het leven beschermen
Peter Selg & Sergej O. Prokofieff

Wat betekent euthanasie in het licht van het antroposofisch mensbeeld en de antroposofische visie op het leven na de dood? En wat is de taak van de arts wanneer een patiënt om euthanasie vraagt?
Deze vragen worden in deze uitgave diepgaand behandeld. Daarmee bieden de auteurs belangwekkende gezichtspunten voor het gesprek en het afwegen over zelfdoding en euthanasie.
(paperback, 90p)
€ 12,50

klik hier voor meer informatie

Christus en het lot van de mens
Wolf-Ulrich Klünker

De auteur geeft een aanzet tot het ontwikkelen van een christelijke menskunde die vruchtbare perspectieven biedt voor de grote vragen naar lichaam en ziel en leven en onsterfelijkheid. Door Christus' betrokkenheid bij het lot van de mens ontstaan zo inzichten die behulpzaam zijn bij het ontwikkelen van innerlijke kracht tot genezen en ontwikkelen.
(paperback, 155p)
€ 16,00

klik hier voor meer informatie

Dertien Heilige Nachten
Guurtje Kieft

Een bijzonder boekje waarin de auteur op een warme en uitnodigende manier beschrijft hoe je de bijzonderste tijd van het jaar - de tijd van 24 december tot en met 6 januari - op een passende, spirituele manier kunt beleven. Daarvoor geeft zij 13 handreikingen, achtergrondinformatie en ideeën om ook de kinderen deze tijd op een bijzondere manier te laten beleven.
(paperback, 91p, met kleurenafbeeldingen)
€ 14,00

klik hier voor meer informatie


DRIEKONINGEN in onze afdeling Kaart & Repro

De Driekoningen Boodschap
Jan de Kok - € 0,95

klik hier voor meer informatie

Drie Koningen
Franziska Sertori-Kopp - € 1,00

klik hier voor meer informatie

Aanbidding door de koningen
Lilian van der Stap - € 1,25

klik hier voor meer informatie

KLIK HIER om al onze Driekoningen-kaarten te bekijken.


GOEDE VOORNEMENS 

Leven en gezond zijn
Joop van Dam

Korte artikelen over vele facetten van ziekte, gezondheid en de antroposofische geneeskunst. (130 pagina’s)
€ 13,00

klik hier voor meer informatie

Gezonde wereldgerechten
Lelieveld Irene

Soms lijkt de wereld uit elkaar te vallen, maar als mensen elkaar leren kennen, dan ontstaat er al gauw wederzijds respect voor elkaars cultuur, en zeker op culinair gebied. Veertien mensen, die voor het begin van dit project nauwelijks weet van elkaar hadden, hebben hun krachten en hun talenten gebundeld. Ze hebben een fantastisch kookboek gemaakt met de meest verrukkelijke gerechten uit zo ongeveer alle continenten die moeder aarde kent.

Hardcover, genaaid, 224 p, met vele afb. in kleur
€ 24,95

klik hier voor meer informatie

Wat zit er in uw eten?
Corinne Gouget

De gids die uitlegt wat E-nummers in uw eten doen.
De bekende pocket waarin alle E-nummers die aan voedsel worden toegevoegd geïnventariseerd worden is geactualiseerd; daarbij wordt aangegeven wat evt werkingen van het gebruiken van deze toevoeging zijn, en met een kleurcode (groen - oranje - rood) wordt aangegeven of het gebruik veilig is of niet.
(pocketformaat, 93p)
€ 11,00

klik hier voor meer informatie

Gezond denken over bewegen (54)
Een verrassende kijk op onze spieren
L.F.C. Mees

De arts Leendert Mees verstond als geen ander de kunst om moeilijke thema’s op een aansprekende en heldere manier te bespreken. In deze brochure gaat hij in op de vraag hoe de mens beweegt, wat spieren zijn en wat de functie van de zenuwen is. Daarbij komt van alles aan bod dat ons op een nieuwe manier naar de mens en zijn lichaam kan laten kijken.
(brochure, 34 pagina’s)
€ 3,00

klik hier voor meer informatie

Het zelfgenezend vermogen (61)
Basis van onze gezondheid (61)
Jan Saal

In elke mens leeft een innerlijke bron van gezondheid; het zelfgenezend vermogen. Dit vermogen werkt in niet-bewuste processen, maar in dit Gezichtspunten wordt uiteengezet hoe in het bewust vormgeven van gewoonten, bewust omgaan met voeding en een bewuste verzorging van ons innerlijk leven het zelfgenezend vermogen kunnen bevorderen.
(brochure, 35p)
€ 3,00

klik hier voor meer informatie

Meditatieve spreuken voor iedere dag
Adam Bittleston

Mooi gebonden boekje met ruim veertig meditatieve spreuken, voor de dagen van de week, het jaarverloop e.d.
(Gebonden, 64 pagina
€ 5,00

klik hier voor meer informatie

Achter de sluier
Van oefening naar meditatie
Jaap van de Weg

Meditatie: hoe en waarom. Met vele oefeningen en invalshoeken.
Jaap van de Weg geeft een fascinerend beeld van wat meditatie zoal kan inhouden. Het aantal invalshoeken is in principe eindeloos. Uit deze verscheidenheid kiest Van de Weg de meest karakteristieke oefeningen en meditatievormen om de lezer overzicht en houvast te geven, wanneer hij zelf aan de slag gaat. (176 pagina’s, met kleurenafb.)
€ 17,00

klik hier voor meer informatie

Praktische ontwikkeling van het denken
Rudolf Steiner

Het 'praktische' van dit boekje is dat het een beeld geeft van wat denken eigenlijk is en tegelijkertijd ook een aantal kleine oefeningen geeft om ons denken tot een praktisch denken te maken.
Dat deze oefeningen ook de aanzet kunnen geven tot een veel verderstrekkende innerlijk weg, dat wordt vanzelf wel duidelijk. Het aantrekkelijke is dat ze een begin kunnen vinden in ons dagelijks leven.
(brochure, 26p)
€ 3,00

klik hier voor meer informatie

Beter!
21 opstellen voor de wereld van morgen
Rudolf Steiner

Deze bundel bevat 21 door Rudolf Steiner geschreven artikelen waarin hij, naar aanleiding van de actuele gebeurtenissen in de jaren na de eerste wereldoorlog, doordringt tot de kern van wat nodig is om tot een samenleving te komen waarin mensen zich in vrijheid kunnen ontwikkelen; waarin democratie geen wassen neus maar werkelijkheid is en waarin de economie dienstbaar is aan de mens, in plaats van andersom. De teksten zijn van een verbluffende actualiteit en kernachtigheid en maken duidelijk wat er nodig is om aan een betere wereld mee te bouwen.
(paperback, 166 pagina’s)
€ 17,50

klik hier voor meer informatie