home ABC Antroposofie

Afgeprijsde antroposofische boeken

uitverkoop

30 boeken op deze pagina

Kabouters om zelf te maken

Kabouters om zelf te maken

Thomas en Petra Berger » meer van deze auteur »

€ 4.75

Werkbeschrijvingen, tekeningen en fotos’ (vele afbeeldingen in kleur) om zelf kabouters te maken, van vilt, wol, papiermaché of takken.

(paperback, 80 pagina’s)

VAN 14,90 VOOR 4,75

Meditatieve spreuken voor iedere dag

Meditatieve spreuken voor iedere dag

Adam Bittleston

€ 5.25

Mooi gebonden boekje met ruim veertig meditatieve spreuken, voor de dagen van de week, het jaarverloop e.d.

(Gebonden, 64 pagina

Mozes en zijn tijd

Mozes en zijn tijd

Emil Bock » meer van deze auteur »

€ 23.00  ‹ geen verzendkosten!

Het vervolg op het boek Genesis. Ook nu wordt de spirituele achtergrond van de bekende Bijbelverhalen belicht. Het vertrek uit Egypte, de tocht door de woestijn, Mozes, Jozua, de Sinaï.

Wie met Emil Bock heeft meegekeken naar de Bijbel, krijgt steeds meer ontzag en begrip voor dit boek.

(paperback, 215p)

Paulus

Paulus

Emil Bock » meer van deze auteur »

€ 25.00  ‹ geen verzendkosten!

Studie naar het leven en de betekenis van Paulus, opgebouwd in drie delen: zijn leven; zijn geschriften en zijn geloof.

(Paperback, 314 pagina

Binnen de perken te buiten

Binnen de perken te buiten
Over het omgaan met grenzen en het vinden van de menselijke maat

Lex Bos » meer van deze auteur »

€ 5.00

In onze tijd hebben we aan de ene kant te maken met grenzeloosheid, aan de andere kant met de behoefte om scherpe grenzen te trekken. In dit boek gaat Lex Bos op zoek naar het vinden van de gulden middenweg tussen deze twee uitersten. Deze zoektocht heeft zowel een individuele als een sociaal-maatschappelijke betekenis.

(141 pagina’s)

VAN 18.50 VOOR 5.00

Onderste boven

Onderste boven
Over hiërarchie, gelijkwaardigheid en dienstverlening in het sociale leven

Lex Bos » meer van deze auteur »

€ 5.00

Dwarse vragen en inzichten bij de wijze waarop de mensheid het samenleven op deze aarde heeft ingericht. Vanuit een sociaal-historische en taalkundige ’aanloop’ ontdekken schrijver en lezer dat het sociale leven ’onderste boven’ moet, met de individuele mens als ijk- en uitgangspunt.

(paperback, 186 pagina’s)

Van 18,50 voor 5,00

Vraagbakens

Vraagbakens
Over de ontwikkeling van een nieuwe vraagcultuur

Lex Bos » meer van deze auteur »

€ 5.00

Diepgaande, heldere behandeling van het stellen van vragen (in individueel en maatschappelijk opzicht). Werkelijke vragen kunnen bakens zijn in de levensloop of in maatschappelijke processen.

(179 pagina’s)

VAN 19.90 VOOR 5.00

De Apocalypse

De Apocalypse
Een ontwikkelingsweg van deze tijd

Loek Dullaart » meer van deze auteur »

€ 5.00

De beelden uit de Apocalypse van Johannes als stappen in een ontwikkelingsweg.

De Apocalypse bestaat niet alleen, zoals veel mensen menen, uit bedreigende angstaanjagende beelden. De Apocalypse is ook een openbaring van goede machten, van lichtkrachten. Openbaring: iets wordt zichtbaar, iets wat tot nu toe verborgen is geweest toont zich, als je het wilt zien, als je er moeite voor doet. Het gaat er om de beelden te leren lezen en zien wat deze beelden aan mensen van deze tijd te zeggen hebben. Daarover gaat dit boek.

(120 pagina’s, met kleurenafb.) Van 15,00 voor 5,00

Johannes

Johannes
De Doper & De Evangelist

Loek Dullaart » meer van deze auteur »

€ 6.00

Johannes de Doper en Johannes de Evangelist hebben elkaar waarschijnlijk nooit ontmoet - en zijn toch diep met elkaar verbonden. In dit boek worden zij in hun verschillende incarnaties gevolgd, op zoek naar hun samenwerking in het licht van degene door wie zij verbonden zijn: de Christus.

188 pagina’s, met afbeeldingen in kleur. Van 19,50 voor 6,00

Festival den Haag 2005

Festival den Haag 2005

Edition Eurythmie Heute 2

€ 12.50

Een bewegingskunst in beweging. Gerenommeerde kunstenaars uit de hele wereld zoeken de grenzen van de euritmie

Tweede van een kleine reeks euritmie-DVD’s. Deze DVD, met een speelduur van 168 minuten, toont vijf voorstellingen die zijn opgevoerd tijdens het Euritmie Festival in september 2005 in Den Haag.

VAN 19.80 VOOR 12.50

Naar de bronnen van driestromenland

Naar de bronnen van driestromenland
Politieke stromingen: van gemeenschap naar individuele verantwoordelijkheid

Arnold Henny

€ 5.00

De drie politieke hoofdstromen: hun oorsprong en hun plaats in het emancipatieproces van de mens. Tevens biografische hoofdstukken over Augustinus, Machiavelli, Rousseau en Marx en schets van de sociale driegeleding. (228 pagina’s)

Sprookjes van de Avondwind

Sprookjes van de Avondwind

Hermien IJzerman

€ 5.00

Heruitgave van een bundel sfeervolle sprookjes die met levendigheid en rijk van inhoud worden verteld. Ze zijn door de schrijfster geïllustreerd met zwartwittekeningen.

Geschikt voor kinderen van zes jaar en ouder.

(Gebonden, 160 pagina’s)

Van 16,50 voor 5,00

Woorden schieten tekort

Woorden schieten tekort
Aanvullende antroposofische Woordentolk

L.E.T. ter Knecht

€ 5.00

Antroposofie en humor... ”and never the twain shall meet?”

Bestaan er ook antroposofisch geneigden die de deugd van zelfrelativering hebben ontwikkeld... of willen ontwikkelen?

Voor hen is deze Woordentolk niet alleen dé cadeautip maar ook hét oefenboek van 2009!

(paperback, 59 pagina’s)

Van aambeeld naar beeldscherm

Van aambeeld naar beeldscherm

Jan de Laat

€ 6.00

Over techniek en arbeid in opvoeding, onderwijs en samenleving. Hoe vinden we een gezonde verhouding tot de techniek en hoe zou daarop in het onderwijs kunnen worden ingespeeld? (121 pagina’s, in kleur geïllustreerd)

Het oog van de naald

Het oog van de naald

Bernard Lievegoed » meer van deze auteur »

€ 5.00

Dit boek kwam tot stand op basis van een aantal gesprekken van Bernard Lievegoed met Jelle van der Meulen. Lievegoed vertelt over zijn leven en eindigt in het laatste deel met een blik op de actualiteit en de toekomst.

(paperback, 102 pagina’s)

Niemandsland

Niemandsland

Mark Mastenbroek

€ 2.00

In dit boek doet de schrijver verslag van een bijzondere reis: een reis door de wereld van een schilderij. Wat eerst een toevallige samenvoeging van beelden en kleuren lijkt, blijkt bij zorgvuldige beschouwing een innerlijke samenhang te bezitten.

(paperback, 39 pagina’s, met kleurenafbeelding)

Het raadsel van de sfinx

Het raadsel van de sfinx
Kosmische evolutie en menselijke verantwoordelijkheid

Wijnand Mees » meer van deze auteur »

€ 7.00

Over de evolutie, de cultuurperioden, de betekenis van geestelijke wezens hierin en over Christus en de antichrist. Welke krachten werken in de ontwikkeling van de mensheid, op welk punt is de mens aangekomen en waarheen voert de verdere reis?

(paperback, 248 pagina’s)

Om gegronde redenen

Om gegronde redenen
Antroposofie hier en nu

Jelle van der Meulen

€ 7.50

Een persoonlijke getinte zoektocht naar de antroposofie: wat hebben antroposofie en Rudolf Steiner te maken met de wereld die dagelijks op ons afkomt? Jelle van der Meulen gaat op zoek - via de onderwereld van de ziel, via de fantasie en imaginatie. En via menselijke ontmoetingen.

(paperback, 351 pagina’s) Van 19.90 voor 7.50

Van holbewoner tot stadsmens

Van holbewoner tot stadsmens
12.000 jaar cultuurgeschiedenis

Edy de Munck » meer van deze auteur »

€ 6.00

Hoe heeft het menselijk bewustzijn zich door de tijd heen ontwikkeld? Hoe de mens zichzelf, de wereld om zich heen en de wereld van de goden beschouwt, drukt zich steeds uit in de manier waarop de mens zijn leven en zijn omgeving vorm geeft. Architectuur, verhalen of kunstuitingengetuigen daarvan.

In dit boek beschrijft Edy de Munck hoe de mens zich door de tijd heen ontwikkelde tot een zelfstandig denkend wezen; welke betekenis de komst van Christus daarin heeft en datgene wat de toekomst van de mens vraagt.

(paperback, 32 kleurenafbeeldingen, 191 pagina’s) Van 19,90 voor 6,00

Kabouters

Kabouters
Hoe je ze ziet - hoe je ze maakt - hoe je met ze omgaat

Johanna-Veronika Picht

€ 4.25

Een handleiding voor het breien van kleine kabouters. Al naar gelang de plant waarmee ze te maken hebben of de taak die zij vervullen, hebben de kabouters een verschillende kleur.

paperback, 48 pagina’s, met kleurenillustraties. Van 10,00 voor 4,25

De verbondenheid met Rudolf Steiner

De verbondenheid met Rudolf Steiner
Het mysterie van de grondsteenlegging

Sergej O. Prokofieff » meer van deze auteur »

€ 5.00

In deze studie onderzoekt de auteur hoe wij in onze tijd een relatie kunnen krijgen tot de antroposofie en de initiator hiervan, Rudolf Steiner. Uit de inhoud: Drie wegen die leiden tot de antroposofie; Het mysteriegeheim rond de geboorteplek van Rudolf Steiner; Een weg die leidt naar Rudolf Steiner; Rudolf Steiner en het oprichtingsbestuur; De grondsteenlegging van 1923 als mysterie-openbaring; De nieuwe mensengemeenschap; De geest van het Goetheanum; De Kerstbijeenkomst als mysterie van opstanding; De esoterische achtergronden van de elektronische media.

(paperback, 181 pagina’s) Van 17,50 voor 5,00

Werken met sprookjeswol

Werken met sprookjeswol

Dagmar Schmidt en Freya Jaffke

€ 4.75

Vele voorbeelden voor het werken met sprookjeswol - met aanwijzingen voor werkstukken voor volwassen en voor werkstukken die ook met kinderen gemaakt kunnen worden. Met een inleiding over materiaal en techniek, en vele illustraties in kleur.

(paperback, 74 pagina’s)

Van 12,90 voor 4,75

Drieëenheid en drievuldigheid

Drieëenheid en drievuldigheid
Het geheim van de triniteit

Hans-Werner Schroeder » meer van deze auteur »

€ 7.90

Het goddelijke wezen is een drievoudig wezen. Welke zijn die drie en hoe vormen zij een drieëenheid?

(paperback, 175 pagina’s)VAN 22,50 VOOR 8,50.

Een speurtocht naar het geniale

Een speurtocht naar het geniale

Albert Soesman » meer van deze auteur »

€ 14.75

Enkele tientallen jaren hield Albert Soesman zich bezig met het werk van grote kunstenaars, dat van Rembrandt in het bijzonder. Daarbij kwam hij op het spoor van een samenhang tussen de compositie en de voorstelling in het werk van de grote meesters. Verborgen achter de voorstelling gaan verhoudingen (de gulden snede), cirkels, driehoeken e.d. schuil waarbij de grote kunstenaars zodanig werkten dat zij vorm en inhoud tot een hogere eenheid wisten te maken. (252 pagina’s, vele afbeeldingen in kleur en zwartwit)

Gesprekken met Müller (dl.1)

Gesprekken met Müller (dl.1)
In dialoog met natuurwezens

Verena Staël von Holstein » meer van deze auteur »

€ 7.50

Weergave van bijna dagelijkse gesprekken van de schrijfster met één en later meer natuurwezens over vele onderwerpen. De natuurwezens vertellen over hun wereld en over de samenhang van de mens met de wereld van de natuur, de kosmos en de natuurwezens.

(295 pagina’s) Van 24,50 voor 7,50

Het morele en het religieuze in de opvoeding

Het morele en het religieuze in de opvoeding

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 5.00

In deze inleidende voordracht (aangevuld met twee fragmenten), gehouden in Den Haag, schetst Rudolf Steiner het wezen van de mens, de innerlijke ontwikkeling, de verschillende opvoedingsstadia en de rol van het religieuze bij het kind. Uitstekend als inleiding in de vrijeschoolpedagogie.

(paperback, 50 pagina’s)

Opvoeden en onderwijzen als sociale opgave

Opvoeden en onderwijzen als sociale opgave

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 7.50

Over het sociale ideaal van de antroposofische pedagogiek en over de vraag wat er nodig is om aan en met dit ideaal te werken. Het begin ligt in sociale kwaliteiten die een kind zou moeten leren zoals het leert optellen of aftrekken. (163 pagina’s)

Metamorfosen in de levensloop

Metamorfosen in de levensloop

Rudolf Treichler » meer van deze auteur »

€ 2.00

Elke zeven jaar wordt er een ander ’wezensdeel’ van de mens geboren. De arts en psychiater Treichler kijkt vooral ook naar krises en ziekten in een mensenleven. Aan de hand van de levensloop van Goethe legt hij uit hoe je ritmen en metamorfosen in elke andere levensloop kunt vinden.

(pocket, 46 pagina’s)

Je hoofdpijnweg

Je hoofdpijnweg
Hoofdpijn - Migraine - Oefeningen - Psychosomatiek - Achtergronden

Jaap van de Weg » meer van deze auteur »

€ 5.75

Over hoofdpijn en wat er aan te doen. Hoofdpijn komt heel veel voor - en er zijn ook verschillende soorten hoofdpijn. In dit boek behandelt de schrijver de reguliere en de alternatieve kijk op en behandeling van hoofdpijn en gaat ook op zoek naar de psychosomatische benadering en geeft daarbij oefeningen en aangrijpingspunten om zelf wat aan je hoofdpijn te doen.

(Paperback, 120 pagina’s) VAN 16,50 VOOR 5,75

Pure schoonheid

Pure schoonheid
Het Dr. Hauschka concept

Susan West Kurz

€ 6.90

Schoonheid komt van binnen. Het concept achter de tegenwoordig zeer succesvolle Dr. Hauschka cosmetica is dat cosmetica niets anders moet doen dan de eigen krachten van de huid te ondersteunen.

In dit kleurige boek, uitgevoerd in groot formaat en met vele foto’s, wordt schoonheid van meerdere kanten belicht. Het innerlijke ritme, de helende kracht van planten, tips en ideeën over gezondheid, voeding, mediteren e.d. komen allemaal aan bod, naast een 30-dagen schoonheidsprogramma.

(gebonden, 208 pagina’s) Van 24,90 voor 6,90

© ABC Boekenservice 2001-2017

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  klantenservice  ·  home