home ABC Antroposofie

De Christengemeenschap

Innerlijke verdieping

20 boeken op deze pagina

De jaarfeesten als kringloop door het jaar

De jaarfeesten als kringloop door het jaar

Emil Bock » meer van deze auteur »

€ 17.50

Over de christelijke feesten in het ritme van de seizoenen. (183 pagina’s)

Genesis

Genesis
Een spirituele visie op de vroegste geschiedenis

Emil Bock » meer van deze auteur »

€ 23.00  ‹ geen verzendkosten!

Hoofdlijnen en achtergronden van de gebeurtenissen die in het Oude Testament beschreven worden, vanaf de schepping tot aan de ballingschap van het joodse volk in Egypte, antroposofisch beschouwd.

(220 pagina

Het evangelie

Het evangelie
Beschouwingen deel I

Emil Bock » meer van deze auteur »

€ 29.00  ‹ geen verzendkosten!

De vertaler, Wim In 't Veld, heeft een vrije vertaling gemaakt van een aantal hoofdstukken uit Das Evangelium, het uitvoerige werk waarin Emil Bock het nieuwe testament belicht vanuit de christologie van Rudolf Steiner. Daarin komen o.m. aan bod: de compositie van het nieuwe testament / de wonderen in het evangelie / de bergrede / de apostel Petrus / Petrus en Johannes / van Jahweh tot Christus / Johannes de Doper en Jezus van Nazareth / en meer...

(paperback, 380p)

Maria - een drievoudig geheim

Maria - een drievoudig geheim

Emil Bock » meer van deze auteur »

€ 13.25

Deze uitgave bevat de tekst van drie voordrachten die de schrijver hield over geestelijke, ziele- en lichamelijke aspecten van Maria. daarmee onthult hij geleidelijk een drievoudig geheim waarin een fijnzinnig maar diepgaand inzicht wordt geboden over de betekenis van Maria in het esoterische christendom.

Met een nawoord van Michael Debus.

(paperback, 89p)

Mozes en zijn tijd

Mozes en zijn tijd

Emil Bock » meer van deze auteur »

€ 23.00  ‹ geen verzendkosten!

Het vervolg op het boek Genesis. Ook nu wordt de spirituele achtergrond van de bekende Bijbelverhalen belicht. Het vertrek uit Egypte, de tocht door de woestijn, Mozes, Jozua, de Sinaï.

Wie met Emil Bock heeft meegekeken naar de Bijbel, krijgt steeds meer ontzag en begrip voor dit boek.

(paperback, 215p)

Paulus

Paulus

Emil Bock » meer van deze auteur »

€ 25.00  ‹ geen verzendkosten!

Studie naar het leven en de betekenis van Paulus, opgebouwd in drie delen: zijn leven; zijn geschriften en zijn geloof.

(Paperback, 314 pagina

Ik ben

Ik ben
Over de zeven ’ik ben’-woorden in het Johannes-evangelie

Friedrich Rittelmeyer » meer van deze auteur »

€ 14.75

Een beschrijving waarin de zeven ’Ik ben’-woorden uit het Johannes-evangelie in hun gelaagde betekenis worden onderzocht en verbonden met het hogere ik dat in ieder mens leeft.

”Worden we door deze zeven woorden heengeleid, dan leren we ook in de wereld om ons en in ons, geleidelijk het grotere ik kennen, temidden waarvan we leven… De wereld wordt heilig doordat de mens overal het grotere ik om zich heen ziet, dat ook in hem zelf intocht heeft gehouden… De mens doorbreekt de schaal van het eng-persoonlijke ik en vindt de weg naar de andere mensen…"

(paperback, 124 pagina’s)

Over de epistels in de mensenwijdingsdienst

Over de epistels in de mensenwijdingsdienst
Beschouwingen over de gebeden van de feesttijden

Hans-Werner Schroeder » meer van deze auteur »

€ 14.00

Beschouwingen over de gebeden die in de mensenwijdingsdienst van de Christengemeenschap in de feesttijden van het jaar gesproken worden.

(paperback, 95 pagina’s)

Het Nieuwe Testament

Het Nieuwe Testament

€ 25.00  ‹ geen verzendkosten!

Een nieuwe vertaling, van Ton Besterveld, in een prachtig verzorgde gebonden uitgave in linnen band, met stofomslag.

Een uitgave van De Christengemeenschap.

(543 pagina’s)

Bronnen van cultisch handelen

Bronnen van cultisch handelen
Van natuurreligie tot sacrament

Bastiaan Baan

€ 6.90

In zekere zin begint alle menselijke cultuur met cultisch handelen: een handelen dat geďnspireerd wil zijn vanuit een hogere wereld. In dit werk gaat Bastiaan Baan op zoek naar de bronnen van het cultisch handelen. Daarbij onderzoekt hij hoe het cultische handelen zich heeft ontwikkeld tot in de zeven christelijke sacramenten en verbindt deze historische ontwikkeling met inzichten uit de theologie en de geesteswetenschap. De toekomst van de cultus, de cultus in de kunst, de verbinding van gestorvenen met de cultus en nog veel meer aspecten komen allemaal aan bod. Een rijk boek!

(gebonden, 229 pagina’s, met ill. in kleur en ZW) Van 24,90 voor 6,90

Gesprekken over cultus

Gesprekken over cultus
Oorsprong - ontwikkeling - toekomst

Bastiaan Baan en en Verena Staël von Holstein

€ 7.90

Verena Staël von Holstein publiceerde verschillende boeken waarin zij vertelde over de gesprekken die zij over een veelheid aan onderwerpen voerde met natuurwezens. In deze uitgave is een reeks gesprekken opgenomen die zij met Bastiaan Baan voerde en waarin zij spreken over vormen van cultus, van het Stenen Tijdperk, het oude Griekenland, tot de oorspronkelijke christelijke cultus en de vernieuwing van de cultus in de 20e eeuw. Ook wordt een blik geworpen op aanzetten voor een toekomstige cultus.

(gebonden uitgave, met ill. in kleur en ZW, 180 pagina’s) Van 24,90 voor 6,90

Doop - Zondagsdienst voor de kinderen - Jeugdwijding

Doop - Zondagsdienst voor de kinderen - Jeugdwijding

Wilma Bos

€ 14.50

Een beschrijving van de sacramenten en diensten voor kinderen zoals deze leven in de Christengemeenschap voor kinderen: het gaat over de doop, de zondagsdienst voor de kinderen en de jeugdwijding.

(paperback, 75 pagina’s)

Kennismaking met de Christengemeenschap

Kennismaking met de Christengemeenschap

Otilia Broekers

€ 10.00

Een kennismaking met de mede door Rudolf Steiner gestichte Christengemeenschap - beweging tot religieuze vernieuwing. Met hoofdstukken over het ontstaan, over de sacramenten, over inhoudelijke thema’s en over de organisatie van de Christengemeenschap.

(paperback, 104 pagina’s, met enkele afb. in kleur)

Rondom het sterven

Rondom het sterven

Myriam Driessens

€ 16.00

Stervenswijding - Uitvaartdienst - Mensenwijdingsdienst voor de gestorvene

(De sacramenten in de Christengemeenschap 3).

In dit handzame boekje worden verschillende thema’s die rond het overlijden spelen, besproken vanuit het perspectief zoals dat in de Christengemeenschap leeft. daarbij wordt ingegaan op de sacramenten en diensten rond het sterven, maar komen ook andere vraagstukken (o.m. stervensbegeleiding, het sterven van kinderen, wat gebeurt er met de overledenen in de eerste drie dagen na de dood) besproken.

(paperback, 82 pagina’s)

Hedendaagse religieuze ervaring

Hedendaagse religieuze ervaring

Siegwart Knijpenga » meer van deze auteur »

€ 10.00

Een verzameling van bijzondere religieuze ervaringen die door de auteur kort besproken worden. Het gaat om concrete ervaringen, dromen of visioenachtige gebeurtenissen.

(paperback, 77 pagina’s)

Op je wenken bediend

Op je wenken bediend
Grenservaringen

Siegwart Knijpenga » meer van deze auteur »

€ 14.50

Herinneringen van de schrijver, geestelijke in de Christengemeenschap, aan bijzondere momenten en ervaringen in zijn leven. Wie kan leren van zijn ervaringen wordt ’op zijn wenken bediend’.

(paperback, 104 pagina’s)

De sacramenten van het altaar

De sacramenten van het altaar
Het gesprek - het huwelijk

Marianne de Nooij (en anderen)

€ 10.00

Beschrijving van de achtergronden van de mensenwijdingsdienst, de priesterwijding, het gesprek en het huwelijk: vier sacramenten in de Christengemeenschap.

Met teksten van Marianne de Nooij, Bart Hessen en Myriam Driesens

(paperback, 60 pagina’s)

Eindelijk reizen wij weer samen

Eindelijk reizen wij weer samen
Ontmoeting met de eredienst van de Christengemeenschap

Henri Paul Plantenga

€ 4.25

Een beschrijving van de mensenwijdingsdienst, de cultische eredienst in de Christengemeenschap.

(40 pagina’s) Van € 9,00 voor €4,25.

Woorden van afscheid

Woorden van afscheid
Bij het sterven en de dood

Hans Stolp » meer van deze auteur »

€ 12.99

Een bundeling van korte beschouwingen en teksten rondom het sterven. Ze geven inzicht in wat de overledene na het sterven meemaakt en bemoediging voor degenen die achterblijven. Ze geven woorden aan het verdriet en kiemen voor groei en ontwikkeling.

(gebonden, 141 pagina

Het nest is goed, maar het heelal is ruimer

Het nest is goed, maar het heelal is ruimer
Over het sacrament van de jeugdwijding in de Christengemeenschap

Maarten Udo de Haes » meer van deze auteur »

€ 4.25

Over de jeugdwijding in de Christengemeenschap, de betekenis voor de jongere, de voorbereiding en de sacramentale handeling zelf.

(paperback, 48 pagina’s) Van € 9,00 voor €4,25.

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  klantenservice  ·  home